ahmak yerine koymak TÜRKÇE SÖZLÜK - AHMAK YERINE KOYMAK - ahmak yerine koymak
Ana sayfa


ahmak yerine koymak
 • SÖZLÜK ANLAMI

 • bir kimseye aptalmış, anlamazmış gibi davranmak:
  "Beni bir ahmak yerine koyarak bu yığını babamın rahat rahat uyuduğu bir yatak diye göstermesi..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
  İlgili Kelimeler

  ... gözüyle bakmak
  abonman
  acizleri
  açık ağızlı
  açık vermek
  adalet
  adamak kolay, ödemek zordur
  ADINA
  adil
  adlandırıvermek
  adlandırmak
  affını dilemek (veya istemek)

  ağır su
  ağız yer, yüz utanır
  ağzına atmak
  ahmak gelin yengeyi halayığı sanır
  ahmakça
  ahmaklaşmak
  aile meclisi
  aktarmak
  alegori
  allah (seni) inandırsın
  almak
  ambargo koymak
  amel
  amin
  amit
  andavallı
  aneroit
  angut
  anlamak
  aptal
  ardıl
  arma donatmak
  arpalık
  arslanın adı çıkmış, çakallar baş keser
  arzusu kalmak
  asa
  asit
  ateşe vurmak
  atmak
  avukat tutmak
  ayağının türabı olmak
  aygıt
  ayırmak
  AZİT
  baba değil, tırabzan babası
  baderna
  bahtsızın bağına yağmur, ya taş yağar ya dolu
  bakanlar Kurulu
  bankaya yatırmak
  barajı aşmak
  basmak
  başkan vekili
  başüstüne
  battaniye
  bedduası tutmak
  bedel tutmak
  bel etmek
  belediye encümeni
  Belitlemek
  bendeniz
  benzer
  bey
  beyefendi
  bez bağlamak
  BEZLEMEK
  bırakmak
  bindirme
  bir köşeye atmak
  bir sözünü (veya dediğini) iki etmemek
  biz
  bloke etmek
  borcunu bilmek
  borç
  borsa acentesi
  boru bileziği
  boyutlamak
  bön
  bre
  budala
  Budistlik
  buyruğu altına girmek
  cam mozaik
  canı gelmek
  cariyeniz (veya cariyeleri)
  cezve sürmek
  contalamak
  cuk
  çamura yatmak
  çek
  çekilmek
  çekip çevirmek
  çekmek
  çeşnilenmek
  çevirmek
  çıkacak
  çıkarma botu
  çıkarmak
  çivisiz kalkan
  çok gezen tavuk ayağında pislik getirir
  çözüm
  çürütmek
  da / de
  dalga boyu
  damlatmak
  darı
  dayaklamak
  dayanmak
  dayatmak
  değer biçmek
  değiş etmek
  değişimli ünsüzler
  değişmek
  değiştirmek
  depolamak
  dermeyan etmek
  dert gider amma yeri boş kalmaz
  desteklemek
  deveyi düze çıkarmak
  devletle
  dikey geçiş
  dikilmek
  dikiş payı
  dikmek
  dinelmek
  dini bütün
  dinlenmek
  direksiyona geçmek
  diremek
  dizel motoru
  doğaçlama
  doğrulamak
  dokunmak
  dolak
  dolaşım
  dolaylama
  dosyalamak
  doygunluk
  dökmek
  döndürmek
  döşek
  dramatize etmek
  duygudaşlık
  düzmek
  eda
  eda etmek
  el tazelemek
  elektron mikroskobu
  elini arı kovanına sokmak
  elini kulağına atmak
  embesil
  emir subayı
  emzik
  erim er olsun da yerim çalı dibi olsun
  erkekliği kesilmek
  erkeklik
  erkeklik öldü mü?
  esastan bozma
  eslek
  eşeğe cilve yap demişler, çifte atmış
  eteklerini indirmek
  etiketlemek
  etkin öğretim
  etlik
  evrilir
  façuna
  falan
  falanıncı
  faşizm
  faturalamak
  fedakarlık yapmak (veya göstermek)
  fes
  fıçılamak
  fiş
  fizyoloji
  formalite
  gabi
  garibe bir selam bin altın değer
  gecelik entari
  geçici personel
  gelen gidene rahmet okutur (veya gelen gideni aratır)
  gelir ortaklığı
  gerçeklemek
  gerçekleştirmek
  gizlemek
  göç
  göğsünü kabartmak
  göğsünü yırtmak
  göğüs germek
  gönlünü hoş etmek
  görev
  Görevdaşlık
  götürmek
  gözünün (veya gözlerinin) içine bakmak
  güvence akçesi
  güvence vermek
  hacet
  hacı
  haciz koymak
  haczetmek
  hakkını vermek
  halef selef olmak
  halletmek
  hamiş
  hangi peygambere kulluk edeceğini şaşırmak
  hanımefendi
  hapsetmek
  hareke koymak
  harekelemek
  hartama
  hasta bakıcı
  hava yapmak
  hazırlamak
  hediye çeki
  hırt
  hint pirinci
  hormon
  höllük
  hükmünde olmak
  hüner göstermek
  hürmette kusur etmemek
  ıskartaya çıkarmak (veya ayırmak)
  ibadet
  ibadet etmek
  ibraz etmek
  icabet
  icabına bakmak
  İCAPÇI
  icra
  icracı
  iç salgı bezi
  idam etmek
  idaresini bilmek
  idraksiz
  ifa
  ifa etmek
  ihrama girmek
  ikame
  ikame etmek
  ikame mal
  ilaç yapmak (veya hazırlamak)
  imlemek
  infaz
  infaz etmek
  infaz masası
  infaz memuru
  ipotek etmek
  isabetli
  isimlendirmek
  islim arkadan gelsin
  ismi var cismi yok
  istek
  isteyenin bir yüzü, vermeyenin iki yüzü kara

  işaretlemek
  işlevci
  iyileşmek
  jandarma
  jeton
  joker
  kaim
  kaim olmak
  kaldırmak
  kalite riski
  kambiyo
  kamu kurumu
  kan gazı
  kanalize etmek
  kanıtlamak
  kar koymak
  kar merkezi
  kara kovan
  karakterize etmek
  karılık etmek
  karlık
  karşılayıcı
  kart basmak
  kavanço
  kavuzlular
  kaya sarımsağı
  kayarlamak
  kaza
  kaza etmek
  kefalet
  kefil
  kefil olmak
  kemerlik
  kendi
  kendini dirhem dirhem satmak
  kendini göstermek
  keramette bulunmak
  kesin kayıt
  kesmek
  keyfini yapmak
  kıble
  kılıflamak
  kınalamak
  kıvamını bulmak
  kızak yapmak
  kızaklamak
  kimse kimsenin çukurunu doldurmaz
  kirliye atmak
  kişi zamiri
  Klorürleştirmek
  konsültasyon yapmak
  kotlamak
  koyma
  koyuvermek
  kök
  köleniz (veya köleleri)
  Köprüleme
  köşelemek
  kredi kartı
  krediaçan
  kul köle olmak
  kullanmak
  kulunuz
  kundak sokmak (veya koymak)
  kurban
  kurban kesmek
  kurdunu kırmak
  kurmak
  kurşuna dizmek
  kurye
  kutulamak
  külah
  küsmek
  laboratuvar
  lapa vurmak
  liman cüzdanı
  lojistik hizmet
  mahkeme
  malı taşı
  mantarlar
  marka
  markalamak
  maşlah
  matmazel
  mayalamak
  mazeret bulmak
  mecelle
  mırın kırın etmek
  miat
  mim koymak (veya yapıştırmak)
  mimlemek
  montaj
  monte etmek
  muamma asmak
  mukavemet etmek (veya göstermek)
  mum yakmak
  murada (veya muradına) ermek
  mübadil
  mücbir sebep
  mühür
  mühürlemek
  mümanaat etmek
  Müslüman
  müteselsil kefil
  müzekkere
  nakdî vergi
  nakış
  namaz (veya namazını) kılmak
  namına
  namus borcu
  nanik yapmak
  nazına katlanmak
  nazını çekmek
  nişanlamak
  nokta koymak
  noktalamak
  nomografi
  noter
  numaralamak
  omzuna atmak
  organ
  organ nakli
  organik
  ornatma
  ornatmak
  orospu bohçası
  ortaya koymak
  oruç tutmak
  orunlama
  oturtmak
  oylamak
  oynatmak
  ödenekli tiyatro
  ödev
  ödev bilmek (veya saymak)
  ödevcil
  ödünleme
  ön şart
  öne sermek
  örmek
  örtmek
  özel ulak
  palaska
  para basmak
  parantez açmak
  parmak basmak
  peçiç
  pekitmek
  perde duvar
  pırlak
  pırpıt
  pilaki
  pirsing
  raf
  rakamlamak
  rayına oturtmak
  rehin almak
  rehine
  rehine koymak (veya vermek)
  resimlemek
  rest çekmek
  resti görmek
  robot
  rulman
  sabitkadem
  sadakatsizlik göstermek
  sağ para
  sağlamak
  sağmal inek
  sahnelemek
  sakarin
  saklamak
  salıncak
  salmak
  sandıklamak
  sapma
  sarmak
  satışa çıkarmak
  savcı
  savunma yapmak
  savunmak
  saymak
  SEÇAL
  seçenek
  seçme hakkı
  seme
  seme tavuk
  senet sepet
  sepetlemek
  serbest çalışma
  set üstü ocak
  seyfiye
  sıkıştırmak
  sıracı
  sıralamak
  sırım
  sofra donatmak
  son görev
  sömürmek
  söz karışıklığı
  sözünde durmak
  sözünden dönmek
  sözüne sahip
  sözünü tutmak
  sözünün eri
  Süreletme
  sürşarj
  şa
  şaheser yaratmak
  şefaat
  şefaat etmek
  şekerlemek
  şey
  şeytan taşlama
  şezlong
  şiddet
  taahhütlü mektup
  taat
  tadını bulmak
  tahakkuk
  takma
  takma ayak
  takma kirpik
  takma kol
  takmak
  takozlamak
  takva
  tamamlatmak
  tamponlamak
  tanıtlamak
  Tanrılaştırmak
  tapalamak
  tarh etmek
  taş sarımsağı
  taşın altına elini koymak
  taşlama
  tecrit etmek
  tefe koyup çalmak
  telafi
  telalamak
  tembel
  terakki göstermek
  terhin etmek
  tertiplemek
  tesirini göstermek
  testilik
  tesviye
  tıkıştırmak
  tirelemek
  tomruğa atmak
  torbalamak
  tozutmak
  trakeliler
  tuğra
  tuğra çekmek
  tutmak
  tutunmak
  tüfeklik
  uygulamak
  ücretlendirme makinesi
  üç kat
  ültimatom
  vaadini tutmak
  vaat
  vadetmek
  vadolunmak
  varil
  varlık göstermek
  vasi
  vazetmek
  vazife görmek
  vaziyet etmek
  vazo
  vejetalin
  vekalet etmek
  vekil
  vekillik
  vekillik etmek
  vergilemek
  vur dediyse öldür demedi
  vurmak
  vurunmak
  yağdırmak
  yakınmak
  yakıştırmak
  yakmak
  yalancı çıkarmak
  yalancı çıkmak
  yama vurmak
  yangı
  yapmak
  yaptırım
  yaptırım gücü
  yaratmak
  yardımcı hakem
  yargı gücü
  yargıç
  yasamak
  yastık
  yastıkaltı
  Yastıklamak
  yaşamak
  yayılma
  yazılı emir
  yedek oyuncu
  yedek parça
  yeldirme
  yemlemek
  yeni türk harfleri
  yenilemek
  yenilenmek
  yerel
  yerine geçmek
  yerini almak
  yerini doldurmak
  yerleşmek
  yerleştirmek
  yermek
  yeterli
  yeterlilik
  yetmezlik
  yığmak
  yoğurt çalmak
  yoluna koymak
  yolunu tutmak
  yuvaya dönüş
  yüklemek
  yürütmek
  yürütmeyi durdurma
  yüzüne kan gelmek
  zahit
  zahmet olmazsa
  zarflamak
  zor alıma çarpmak


  Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
  Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

  Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
  dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
  ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


  ©2005 birsozluk.com

  0,0859375