bir TÜRKÇE SÖZLÜK - BIR - bir
Ana sayfa


bir
 • SÖZLÜK ANLAMI

 • Sayıların ilki.

  Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı.

  sıfat Aynı, benzer:
  "Hep biriz, ayrılmayız."- .

  sıfat Bu sayı kadar olan:
  "Bir kalem."- .

  sıfat Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı):
  "Aydınlık bir odada, iki duvarın kesiştiği köşede zayıf, yaşlı bir adam yatıyordu."- A. Kutlu.

  sıfat Tek:
  "Allah tektir ve birdir, amenna!"- A. Kabaklı.

  sıfat Eş, aynı, bir boyda:
  "Bu kalemlerin ikisi birdir, hangisini isterseniz alınız."- .

  sıfat Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek:
  "Bizim kesemiz birdir."- .

  sıfat Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer.

  zarf Bir kez:
  "Bir ona, bir sana, bir de bana baktı."- .

  zarf Sadece:
  "Her şey bitti, bir bu kaldı."- .

  zarf Ancak, yalnız:
  "Bunu bir sen yapabilirsin."- .

  Sayıların ilki.

  Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı.

  sıfat Aynı, benzer:
  "Hep biriz, ayrılmayız."- .

  sıfat Bu sayı kadar olan:
  "Bir kalem."- .

  sıfat Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı):
  "Aydınlık bir odada, iki duvarın kesiştiği köşede zayıf, yaşlı bir adam yatıyordu."- A. Kutlu.

  sıfat Tek:
  "Allah tektir ve birdir, amenna!"- A. Kabaklı.

  sıfat Eş, aynı, bir boyda:
  "Bu kalemlerin ikisi birdir, hangisini isterseniz alınız."- .

  sıfat Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek:
  "Bizim kesemiz birdir."- .

  sıfat Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer.

  zarf Bir kez:
  "Bir ona, bir sana, bir de bana baktı."- .

  zarf Sadece:
  "Her şey bitti, bir bu kaldı."- .

  zarf Ancak, yalnız:
  "Bunu bir sen yapabilirsin."- .

  "bir" nasıl hecelerine ayrılır
  bir  İlgili Kelimeler

  ... damgasını vurmak
  ... duygusu uyandırmak
  ... düşkünü
  ... elinden çıkmak
  ... meraklısı
  ...-inde değil
  abandırmak
  abanmak
  abartabilmek
  abartı
  abartmak
  abdala malum olur
  abla
  abone
  abone etmek
  abone olmak
  abonman
  aborda
  aborda etmek
  aborda olmak
  abra
  aceleye gelmek
  aceleye getirmek
  acemi
  acente
  acı marul
  acındırmak
  acısı çıkmak
  acısı içine (veya yüreğine) çökmek (veya işlemek)
  acısına dayanamamak
  acısını bağrına (veya içine) basmak (veya gömmek)
  acısını görmek
  acyo
  açgözlülük etmek
  açı
  açığa almak
  açığını aramak
  AÇIK
  açık artırma
  açık devre
  açık olmak
  açık sayım
  açık tutmak
  açıklamak
  Açıklamalı
  açıklayıcı
  açıklığa kavuşturmak
  açıklık
  açıklık getirmek
  açıklık kazanmak
  açıklıkölçer
  açıkta bırakmak
  açıkta kalmak (veya olmak)
  açıktan
  açıktan almak
  açıktan para almak
  açılım
  açılış töreni
  açılma
  açımlamak
  açımlayıcı
  açındırmak
  açınım
  açınsamak
  açıortay
  açış konuşması
  açıt
  açkı
  açlık sınırı
  açma
  açmak
  açmaz düğümü
  ad
  ad kökü
  adak adamak
  adaletine sığınmak
  adam
  adam adama
  adam etmek
  adam hesabına koymak
  adam içine karışmak
  adam kullanmak
  adam sen de!
  adamak
  adamdan saymak
  ADAMI
  adaptör
  aday
  aday göstermek
  adaylığını koymak
  adaylık
  adet edinmek
  adet olmak
  adı bile okunmamak
  adı kalmak
  adı sanı
  adım
  adım (veya adımını) atmak
  adım adım izlemek
  adımbaşı
  adımını attırmamak
  adımlamak
  ADINA
  adını ...-ye çıkarmak
  adını ağzına abdestle almak
  adını anmak
  adını taşımak
  adını vermek
  adi defter
  adi palanga
  adli sicil
  adli zabıta
  adres
  af
  af çıkarmak
  afaki
  affedersin (veya affedersiniz)
  affettuoso
  affını dilemek (veya istemek)
  afi kesmek (veya satmak veya yapmak)
  afiş
  afişe olmak
  afyonlamak
  ağababa
  ağabeylik etmek (veya yapmak)
  ağaç olmak
  ağaçlandırabilmek
  ağaçlandırmak
  ağılamak
  ağır basmak
  ağır yara
  ağır yara almak
  ağırdan almak
  ağırlaştırmak
  ağırlık merkezi
  ağırlık olmak
  ağırsamak
  ağız
  ağız alışkanlığı
  ağız bağı
  ağız birliği
  ağız birliği etmek
  ağız dolusu
  ağız kalabalığı
  ağız kalabalığına getirmek
  ağız kokusu
  ağız tatsızlığı
  ağız yapmak
  ağızda sakız gibi çiğnemek
  ağızdan ağıza dolaşmak (veya geçmek)
  ağızlamak
  ağızlık
  ağlamak
  ağlaşmak
  ağzı kalabalık
  ağzı kara
  ağzı oynamak
  ağzı yanmak
  ağzına ... koymamak
  ağzına bir kemik atmak
  ağzına bir parmak bal çalmak
  ağzına burnuna bulaştırmak
  ağzına layık
  ağzına sağlık
  ağzına sıçmak
  ağzına sürmemek
  ağzına takılmak
  ağzına volta almak
  ağzına yüzüne bulaştırmak
  ağzında yaş kalmamak
  ağzından
  ağzından çıkmak
  ağzından kapmak
  ağzından lokmasını almak
  ağzını bağlamak
  ağzını dilini bağlamak
  ağzını kullanmak (veya satmak)
  ağzını tutmak
  ağzının kahyası olmak
  ağzının kaşığı (veya kalıbı veya lokması) olmamak
  ağzının kokusunu çekmek
  ağzının tadı bozulmak (veya kaçmak)
  ağzının tadını kaçırmak
  ah almak
  ahali
  ahdetmek
  ahı tutmak
  ahıra çekmek
  ahkam yürütmek
  ahlak
  ahlaklılık
  ahlat
  ahmak yerine koymak
  ahmakça
  ahmaklaşmak
  aidat
  aile
  aile doktoru
  ait olmak
  ajan
  akaç
  akaçlamak
  akait
  akarsu santrali
  akciğer lopçuğu
  akçalamak
  akıbet
  akıbetine uğramak
  akıcılık ölçeği
  akıl akıl, gel çengele takıl
  akıl danışmak
  akıl durdurmak
  akıl hocalığı taslamak
  akıl hocalığı yapmak
  akıl hocası
  akıl öğretmek
  akıl sır ermemek
  akılsallaştırmak
  akım ölçümü
  akımölçer
  akıntıölçer
  akıntıya kapılmak
  AKIŞMA
  akis
  akis uyandırmak
  akla karayı seçmek
  aklan
  aklı almamak
  aklı bir yerde olmak
  aklı kesmek
  aklı sonradan gelmek
  aklına gelmek
  aklına koymak
  aklına sığdırmak
  aklından geçirmek
  aklını (bir şeyle) bozmak
  aklını başından almak
  aklını karıştırmak
  akmak
  akompanyatör
  akont
  akort
  akortsuz
  akraba
  aksakal
  aksamak
  aksan
  aksanı bozuk
  aksatmak
  aksesuar
  aksetmek
  Aksırtmak
  aksilik
  aksiyon
  aktarma
  aktarma yapmak
  aktarmak
  aktavşan
  aktif
  aktif taşıma
  AKVA
  Al gülüm ver gülüm
  alabora
  alaca
  alacağı olmak
  alacağına saymak (veya tutmak)
  alacak
  alacaklı
  alacaklı olmak
  alafranga saat
  alakalanmak
  alan
  alan araştırması
  alan denetimi
  alan koruması
  alarm
  alaşım
  alavere
  alay
  alay etmek
  alaybozan
  alazlamak
  albümin işeme
  alçı kalıp
  aldanmak
  aldatmak
  aldırmaz
  alegori
  alerji
  alet
  alet edevat
  alet etmek
  aletli jimnastik
  aleyh
  aleyhinde olmak
  aleyhine olmak
  aleyhtarlık
  alfabe
  alfabe dışı
  algı
  algılamak
  algın
  alıkoymak
  alın
  alınmak
  alıntı
  alıntılamak
  Alıp vereceği olmamak
  alış fiyatı
  alışılmak
  alışkanlık
  alışkanlık edinmek
  alışkanlık haline getirmek
  alışkın
  alışmak
  alıştırma
  alışverişi kesmek
  alkış
  alkış kopmak
  alkışlamak
  alkol
  allah (binbir) bereket versin
  Allah belasını versin
  allah bir
  Allah bir dediğinden başka sözüne inanılmaz
  Allah canını alsın
  Allah eksik etmesin
  allah hoşnut olsun
  allah kavuştursun
  allah kuru iftiradan saklasın
  allah selamet versin
  allah sonunu hayır etsin
  allah utandırmasın
  allah vermesin
  allah!
  allak bullak etmek
  alma
  almaç
  almak
  almaş
  alnına kara sürmek
  alnında yazılmış olmak
  alt
  alt alta
  alt alta üst üste
  alt cins
  alt familya
  alt kat
  alt sınıf
  alt şube
  alt takım
  alt tür
  altı okka etmek
  altın çağı
  altın suyu
  altınbeşik
  altından kalkamamak
  altını çizmek
  altını üstüne getirmek
  altmışdörtlük
  altyapı
  ama
  amabile
  amaç
  amaç edinmek
  amaç gütmek
  amaçlamak
  amaçlı
  aman
  amasya elması
  amatör
  ambargo
  ambargo koymak
  amcalık etmek
  amel
  AMENTÜ
  amino asit
  amipler
  amir
  AMOR
  amorti
  amorti etmek
  amper saat
  ampütasyon
  ana duvar
  ana fikir
  ana kadın
  ana kapı
  ana kent
  ana kitap
  ana kuyu
  ana motif
  ana ortaklık
  ana vatan
  ana yapı
  ANAGRAM
  anahtar
  anahtar kelime
  anahtar uydurmak
  anam avradım olsun
  anamal
  anan yahşi, baban yahşi
  ananasgiller
  anasına avradına sövmek
  anasından emdiği süt burnundan (fitil fitil) gelmek
  anasından emdiği sütü burnundan getirmek
  anasını ağlatmak
  anasının nikahını istemek
  anatomi
  anayasa
  anca beraber, kanca beraber
  andız otu
  anevrizma
  angarya
  angarya (veya angaryasını) çekmek
  angaryaya koşmak
  anımsatmak
  anıştırmak
  ankastre
  anket yapmak
  anlam
  anlam çıkarmak
  anlama
  anlamak
  anlamazlık
  anlamazlıktan (veya anlamazlığa) gelmek (veya vurmak)
  anlamına gelmek
  anlaşmaya varmak
  anlaşmazlık çıkmak
  anlata anlata bitirememek
  anlatım
  anlatmak
  anlattırmak
  Anlayıp dinlemek
  anlayış
  anma gerilim
  anma töreni
  anmak
  anons etmek
  ant içmek
  ant olsun
  antefleksiyon
  antifriz
  anzak
  apaçıklık
  apartman
  aplikasyon
  apoletleri sökülmek
  apse yapmak
  aptalca
  aptallığa vurmak
  ar yılı değil, kar yılı
  ara
  ara bulucu
  ara cümle
  ara kararı
  aracı koymak
  aracılık etmek
  araç
  aradan çıkarmak
  ARAKİYE
  aralanmak
  aralarından kara kedi geçmek
  aralarından su sızmamak
  aralık
  aralıklı
  aralıksız
  arama yapmak
  aramak
  arapsaçı
  arasını (veya aralarını) bulmak
  araştırma geliştirme
  araştırmak
  araya almak
  araya girmek
  araya koymak
  arayıcı
  arayıcı fişeği
  arayıp sormak
  ardıl
  ardılmak
  ardından sapan taşı yetişmez
  ardışık
  ardışık görüntü
  ardışık olgular
  ardışık sayılar
  ARGÜMAN
  arı kovanı gibi işlemek
  arılamak
  arıza
  arifeyi gösterip bayramı göstermemek
  aritmetik orta
  arka
  arka arkaya
  arka arkaya vermek
  arka bulmak
  arka çıkmak
  arka müziği
  arka yüz
  arkabahçe
  arkada bırakmak
  arkada kalanlar (veya arkadakiler)
  arkadan vurmak
  arkadaş
  arkadaş olmak
  arkadaşlık etmek
  arkalamak
  arkasına düşmek (veya takılmak)
  arkasında dolaşmak (veya gezmek)
  arkasından atlı kovalamak
  arkasından koşmak
  arkasından zil takıp oynamak
  arkasını (birine) vermek
  arkasını almak
  arkasını dayamak
  arkasını sağlama almak
  arkoz
  arma
  armağan
  armağan etmek
  ARMATÜR
  armut piş ağzıma düş!
  arpa suyu
  arpalık etmek (veya yapmak)
  arpej
  art
  art düşünce
  art elden
  artı güç
  artık
  artırım
  artırmak
  arzu duymak
  as
  asalak
  asalaksavar
  asalet
  asaleten
  asaleten atamak
  asaleten atanmak
  asayiş
  ASETATLI
  aseton
  asıda olmak (veya kalmak)
  asıl
  asıl nüsha
  asılanmak
  asıllı
  asılmak
  asıntı
  asitölçer
  asker çıkarmak
  askercilik
  askerî ambargo
  askerî ataşe
  askerîleşmek
  askerîleştirmek
  askıda kalmak
  askıya almak
  aslankulağı
  asli
  asmak
  asorti
  assolist
  ast
  astarı yüzünden pahalı olmak (veya pahalıya gelmek)
  astarya
  aşağı
  aşağı (falan) yukarı
  aşağı yukarı
  aşağı yukarı yürümek
  aşağısamak
  aşama
  aşçıbaşı
  aşı
  aşığa bağdat sorulmaz
  aşık
  aşık etmek
  aşıktaş
  aşılamak
  aşındırmak
  aşınmak
  aşırı
  aşırma kayış
  aşırmacılık
  aşinalık
  AŞİR
  aşka gelmek
  aşkıncılık
  ata et, ite ot vermek
  atamak
  atanmak
  ataşe
  ateş bacayı (veya saçağı) sarmak
  ateşe vermek
  ateşe vurmak
  ateşine yanmak
  ateşle barut bir yerde durmaz
  ateşler içinde yanmak
  atfetmek
  atılmak
  atıp (veya atmak) tutmak
  atladı geçti genç osman!
  atlama taşı
  atlamak
  atlas
  atmak
  atom
  atom sayısı
  atölye resmi
  attığı tırnak kadar olamamak
  av
  avadanlık
  avanta
  avara
  avare etmek
  avarya
  avcı
  avlamak
  avlu
  avucunun içi gibi bilmek
  avucunun içine almak
  avuç dolusu
  avunmak
  avutmak
  ay
  ayağı (veya ayakları) suya ermek
  ayağı alışmak
  ayağı yerden kesilmek
  ayağına bağ olmak
  ayağına çabuk
  ayağına çelme takmak
  ayağına geçirmek
  ayağına ip takmak
  ayağını (veya ayaklarını) sürümek
  ayağını kaydırmak
  ayağını kesmek
  ayağını tek almak
  ayağının altına karpuz kabuğu koymak
  ayağının türabı olmak
  ayak
  ayak atmamak
  ayak bağı
  ayak bağı olmak
  ayak basmak
  ayak basmamak
  ayak diremek
  ayak işi
  ayak teri
  ayak yapmak
  ayakaltında dolaşmak
  ayakbastı
  ayakçı
  ayakları geri geri gitmek
  ayaklarını yerden kesmek
  ayaklı
  ayaklık
  ayakta tutmak
  ayar
  ayar etmek
  ayarlamak
  ayartmak
  ayçiçeği
  aydınlanma
  aydınlanmak
  aydınlatıcı
  aydınlatmak
  aydınlık
  aydınlıkölçer
  aygıt
  ayıbını yüzüne vurmak
  Ayıkla pirincin taşını!
  ayıklamak
  ayılıp bayılmak
  ayının kırk türküsü var, kırkı da ahlat üstüne
  ayırmaç
  ayırmak
  ayırt etmek
  ayırtaç
  aylanmak
  aylığına
  aylık
  aylık almak
  ayna
  aynısefa
  ayranım budur, yarısı sudur
  ayrı ayrı
  ayrı düşmek
  ayrı seçi yapmak
  ayrıcalık tanımak (veya göstermek)
  ayrılık
  ayrılışmak
  ayrılma
  ayrılmak
  ayrım
  ayrımlaşma
  ayrımsamak
  ayrıntı
  ayrıntıya inmek
  ayrısı gayrısı olmamak
  ayrışık
  ayrışmak
  ayrıştırıcı
  az buçuk
  az buz olmamak
  az çok
  az değil!
  az kaldı (veya kalsın)
  azımsamak
  azınlık
  azınlıkta kalmak
  azim
  azletmek
  azmetmek
  azmettirmek
  aznif
  azotölçer
  baba
  baba tatlısı
  babam sağ olsun
  babam!
  babasının (veya babalarının) çiftliği
  babasız oğlan doğurmak
  babayiğit
  baca kaşı
  bacağına geçirmek
  bacak bacak üstüne atmak
  bacı
  badat
  badire
  bağ
  bağdamak
  bağdaşık
  bağıl değer
  bağıl nem
  bağım
  bağımlamak
  bağımlaşmak
  bağımlı
  bağıntı
  bağırtmak
  bağışlamak
  bağıtçı
  bağlam
  bağlamak
  bağlamsal anlam
  bağlanmak
  bağlaşım
  bağlaşmak
  bağlı
  bağlılaşık
  bağlılık
  bağnazlık
  bağrına basmak
  bağrışmak
  bahane
  bahane aramak
  bahane bulmak
  bahçıvan
  bahis
  bahriye
  bahsetmek
  bahsi geçmek
  bahsi kapamak
  bahtı açık olmak
  bakıcı
  bakım
  bakış açısı
  baki
  baki kalmak
  bakkala bırakma!
  bakla
  baklava börek
  bakmak
  baksana! (veya baksanıza!)
  bal dök de yala
  balık baştan kokar
  balıklama
  balkon
  balsıra
  baltalamak
  baltalık
  baltası kütükten çıkmak
  bana da ... demesinler
  banda almak
  bandıra
  bant doldurmak
  barak
  barbarizm
  bardacık
  baret
  barınmak
  barikat
  baro
  barograf
  basamak
  basamak yapmak
  basarna
  basıklık
  basınç
  basınç yapmak
  Basıp gitmek
  baskı
  baskı grubu
  baskı yapmak
  baskılık
  baskına uğramak
  basmak
  bastırmak
  bastika
  baş
  baş bağlamak
  baş başa
  baş başa bırakmak
  baş başa kalmak
  baş başa olmak
  baş çevirtmek
  baş edebilmek
  baş koşmak
  baş koymak
  baş yemek
  başa baş
  başa baş noktası
  başa çıkmak
  başarı
  başarmak
  başat karakter
  başbayi
  başdizgici
  başhekim
  başhemşire
  başı bağlanmak
  başı hoş olmamak
  başı üstünde yeri olmak
  başıboş
  başına bela almak
  başına çalmak
  başına çalsın!
  başına çıkmak
  başına çorap örmek
  başına dert açmak
  başına dikilmek
  başına dikmek
  başına geçirmek
  başına geçmek
  başına gelmek
  başına oturmak
  başına sarmak
  başında
  başından savmak
  başını ağrıtmak
  başını alamamak
  başını bağlamak
  başını belaya sokmak
  başını bir yere bağlamak
  başını ezmek
  başını gözünü yarmak
  başını kaldırmamak (veya kaldıramamak)
  başını nara yakmak
  başını ortaya koymak
  başının altından çıkmak
  başimam
  başkahraman
  başkalaşım
  başkaldırı
  başkan
  başkanlık etmek
  başkatip
  başkent
  başköşe
  başlamak
  başlangıç
  başlangıç noktası
  başlangıç tutmak (veya almak)
  başlatıcı
  başlatmak
  başlayıcı
  başlık
  başlık atmak (veya koymak)
  başmüezzin
  başoyuncu
  başpehlivan
  başta (veya başında) bulunmak
  baştan savmacı
  baştan savmacılık
  başüstüne
  başvurmak
  başvurucu
  başyardımcı
  başyazar
  başyönetmen
  başyukarı
  batarya
  batarya ateşi
  batırmak
  batma
  batmak
  bayındırlaştırmak
  bayilik
  bayrak
  bayrak açmak
  bayraktarlığını yapmak
  bayramlaşmak
  baz
  baz yük
  bazı
  BAZISI
  bazik
  bazlaşma
  becermek
  bedahet
  beddua
  bedduasını almak
  bedel
  beğenmeyen kızını (veya küçük kızını) vermesin
  bekçi
  bekleme yeri
  beklemek
  beklenmedik
  beklenmezlik fiili
  beklenti
  bekleşmek
  bel bağlamak
  bel evladı
  bel kemiği
  bela kesilmek
  bela okumak
  belagat
  beledi
  beleşe konmak
  belge
  Belgegeçerlemek
  belgeleme
  belgelemek
  belgi
  belgit
  belinden gelmek
  belini kırmak
  belinlemek
  belirlemek
  belirlenim
  belirmek
  belirti
  belirtke
  belirtke tablosu
  belirtken
  belirtme sıfatı
  bellek
  belsoğukluğuna uğratmak
  bemol
  ben
  BENDEN
  benimsemek
  benimsetmek
  benlik
  benmari
  bent
  benzeş
  benzeşmek
  benzeşmezlik
  benzetme
  benzetmek
  benzin
  benzinlemek
  beraber
  beraberce
  beraberlik
  berat
  bere
  bereket versin
  besi
  besleme basıncı
  besleme gerilimi
  beslemek
  besmele çekmek
  beste
  beste yapmak (veya bağlamak)
  beşik
  beşinci kol
  beşlemek
  betim
  betimlemek
  betimsel dil bilgisi
  beyan
  beyanname
  beyaz kitap
  beyaz sayfa açmak
  beyin
  beyin gücü
  beyin takımı
  beylik
  beyyine
  bezek
  bezirganbaşı
  bıçak
  bıçak atmak
  bıçak gibi kesmek
  bıçak silmek
  bıkkınlık vermek
  bırakmak
  bıyığını silmek
  bıyık altından gülmek
  biat
  biat etmek
  biçem bilimi
  biçim
  biçim vermek (veya biçime sokmak)
  biçimlendirilmek
  biçimlendirmek
  biçimlenmek
  biçimselleştirmek
  bilanço
  Bildiğini yedi mahalle bilmez
  bildik çıkmak
  bildirişmek
  bile
  bilenmek
  bileşen
  bileşik
  bileşik kap
  bileşik kaplar
  bileşim
  bileşke
  bilgi edinmek
  bilgilendirme
  bilgilendirmek
  bilinç
  bilişmek
  bilme
  bilmece
  bilmek
  bilmezlemek
  bilmezlikten gelme
  bilmukabele
  bilvasıta
  bin dereden su getirmek
  bin kalıba girmek
  bin tarakta bezi olmak
  bin türlü
  bina etmek
  bindirme
  bindirmek
  binmek
  bir alay
  bir an evvel
  bir aralık
  bir araya gelmek
  bir atımlık barutu olmak (veya kalmak)
  bir avuç
  bir ayak evvel
  bir ayak önce
  bir baştan (veya uçtan) bir başa (veya uca)
  bir bir
  bir boy
  bir boydan bir boya
  bir çift
  bir çöplükte iki horoz ötmez
  bir defa
  bir defacık
  bir defalık
  bir derece
  bir dereceye kadar
  bir dolu
  bir düşüncedir (veya düşünce) almak
  bir elden
  bir elmanın yarısı o, yarısı bu
  bir fende kazık kakmak (veya çakmak)
  bir gömlek aşağı
  bir gömlek fazla eskitmiş olmak
  bir gözeli
  bir gün evvel
  bir gün önce
  bir hal olmak
  bir hamlede
  bir hoşluk
  bir iki
  bir ilke imza atmak
  bir işaretine bakmak
  bir kalem
  bir kaşık suda boğmak
  bir kere
  bir kerecik
  bir kerelik
  bir kıza dünür düşmek
  bir köroğlu, bir ayvaz
  bir milyonluk
  bir müddet
  bir nefes
  bir nevi
  bir nice
  bir numaralı
  bir olmak
  bir ölçüde
  bir parça
  bir pula satmak
  bir sözünü (veya dediğini) iki etmemek
  bir şey sanmak
  bir tahtada
  bir tane
  bir taşla iki kuş vurmak
  bir tek atmak
  bir varmış bir yokmuş
  bir yakadan baş çıkarmak
  bir yana dünya bir yana
  bir yanda
  bir yandan
  bir yığın
  bir yol
  bir yol tutturmak
  bir yudum
  bira bardağı
  biracı
  biracılık
  biraderlik
  birahaneci
  birahanecilik
  BİRALIK
  biraz
  birbiri için yaratılmış olmak
  birbirini tutmaz
  birbirinin ağzına girmek
  birbirinin ağzına tükürmek
  birden
  bire beş katmak
  birer
  bireşimli
  birey
  bireyci
  bireycilik
  bireyleşebilme
  bireyleşebilmek
  bireyleştirme
  bireyleştirmek
  bireylik
  bireysel
  bireysel emeklilik
  bireyselleşme
  bireyselleşmek
  bireyselleştirilme
  bireyselleştirilmek
  bireyselleştirme
  bireyselleştirmek
  bireysellik
  biri
  biriciklik
  birikebilme
  birikebilmek
  birikim
  birikimcilik
  birikinti
  birikiş
  birikişme
  birikişmek
  birikiverme
  birikmek
  biriktirebilme
  biriktirebilmek
  biriktirilebilme
  biriktirilebilmek
  biriktirilme
  biriktirilmek
  biriktirim
  biriktiriş
  biriktirme
  biriktirmek
  birim
  birimler bölüğü
  birincasıf
  birinci
  birinci gelmek (veya çıkmak)
  birinci kemancı
  birinci zabitlik
  birincilik
  birleme
  birlemek
  birlenme
  birleşebilme
  birleşebilmek
  birleşen
  birleşik
  birleşik ad
  birleşik cümle
  birleşik isim
  birleşik tümce
  birleşilebilme
  birleşilebilmek
  birleşilme
  birleşilmek
  birleşim
  birleşiverme
  birleşme
  birleştirebilme
  birleştirebilmek
  birleştirici
  birleştiricilik
  birleştirilebilme
  birleştirilebilmek
  birleştiriliş
  birleştirilme
  birleştirilmek
  birleştiriş
  birleştiriverme
  birleştirme
  birleştirmek
  birli
  birlik
  birlik olmak
  birlikte
  birlikte yaşama
  birliktelik
  biryancı
  bismillah demek
  bit yeniği
  bitirme fiili
  bitirmiş
  bitişik
  bitişmek
  bitki örtüsü
  bitmek tükenmek bilmemek
  Bitmişi
  bitter
  biyotit
  blok
  blok inşaat
  blokaj
  blum
  bobinaj
  boca etmek
  bocalamak
  bodrum
  bodrum katı
  boğazkesen
  boğazlaşmak
  boğmak
  boğumlanmak
  boğuntu
  boğuntuya getirmek
  boğuşmak
  bohçalamak
  bok atmak
  bok etmek (veya bokunu çıkarmak)
  bok karıştırmak
  bok yemek düşmek
  boklamak
  boku çıkmak
  bokunda boncuk bulmak
  BOM
  bomba gibi patlamak
  bombardıman etmek
  boncuk fasulye
  bono kırdırmak
  borazancıbaşı
  borcunu bilmek
  borç
  borçlu
  borçluluk dengesi
  bordro
  bornova misketi
  boru
  boş
  boş bırakmak
  boş boş
  boş çıkmamak
  boş durmamak
  boşaltaç
  boşaltmak
  boşanmak
  boy
  boya tutmak
  boydan boya
  boykot
  boykot etmek
  boynuna almak
  boynuna geçirmek
  boynunda kalmak
  boynunu bükmek
  boynuz kulağı geçmek
  boyunduruk parası
  boyut
  bozdoğan
  bozgun
  bozkurt
  bozmak
  bozukça
  bozulmak
  bozunmak
  bozuntuya vermemek
  Bozunum
  bölen
  bölmek
  bölü
  bölücü
  bölük
  bölüm
  bölümlemek
  bölümlendirmek
  bölünen
  breş
  bu arada
  bucak bucak kaçmak
  budala
  budamak
  bugün git, yarın gel
  buğdaygiller
  buğulaştırmak
  buharlaşma noktası
  buharlaştırmak
  bulamak
  bulanıkça
  bulaşıcı
  bulaşmak
  buldumcuk olmak
  bulmak
  bultak
  bulunmak
  buluş belgesi
  buluş hakkı
  buluşmak
  buluşturmak
  buluşturulmak
  buna değdi (idi) buna değmedi (idi) demek
  bunalım
  burkmak
  burmak
  burnuna girmek
  burnundan yakalamak
  burnunu kırmak
  burs
  burun buruna
  buruşukça
  buyruğu altına girmek
  buyurmak
  buz gibi soğumak
  buz üstüne yazı yazmak
  buzdolabına kaldırmak
  buzul kar
  bükmek
  büküm
  bülbül kesilmek
  bülbülkonağı
  bünye
  bütçe yılı
  bütün
  bütünlemeye kalmak
  Bütünleşik
  büyücek
  büyük çember
  büyük kalori
  büyük sözüme tövbe!
  büyük yemin etmek
  büyükçe
  büyükelçi
  büyültmek
  büyütme
  büzülüp oturmak (veya kalmak)
  BÜZÜŞME
  caba
  camekan
  can alacak nokta (veya yer)
  can cana, baş başa
  can damarına basmak
  can damarından yakalamak
  can dayanmamak
  can simidi olmak
  can vermek
  can yakmak
  cana minnet saymak (veya bilmek)
  canciğer olmak
  canı burnuna (veya burnundan) gelmek
  canı çekmek
  canı yanmak
  canı yok mu?
  canım dese canın çıksın diyor sanmak
  canına ezan okumak
  canına kastetmek
  canına susamak
  canını (Bir yere) dar atmak
  canını acıtmak
  canını vermek
  canını yakmak
  canlandırıcı
  canlandırmak
  canlı resim
  cansızlaştırmak
  cari kur
  cartadak
  caydırıcılık
  cayırtıyı basmak
  cebir kullanmak
  cebrî yürüyüş
  cemaat
  cemaziyelevvelini bilmek
  cembiye
  cemiyet
  cenaze töreni
  cep harçlığı
  cephe
  cepten aramak
  cepten harcamak
  cereyan
  cereyana kapılmak
  cerh
  cesaret vermek
  cevap
  cevap hakkı
  cevaplamak
  cevaplandırılmak
  cevaplandırmak
  cevher
  cezalandırmak
  cezbe
  cezbeye tutulmak (veya kapılmak)
  cırboğa
  cıvalı zar
  cıvata
  cıvımak
  cıvıtmak
  cız sineği
  cicim!
  ciğerini sökmek
  ciğerini yakmak
  cila
  cilt
  cilveleşmek
  cimdallı
  cin çarpmak
  cin mısırı
  cin tutmak
  cinnet getirmek
  cins isim
  cinsiyet
  ciranta
  cirit atmak
  ciro
  ciro etmek
  civankaşı
  civanperçemi
  coğrafi durum
  coğrafya
  coşku
  cumbalamak
  cumbuldamak
  cumbuldatmak
  cunta
  cura
  cura zurna
  cücük
  cümle
  cüz
  cüzdan
  çaba göstermek
  çaba harcamak
  çabalamak
  çabuklaştırmak
  çağ
  çağırmak
  çağrı
  çağrılı
  çağrışım
  çağrışmak
  çağrıştırmak
  çakıldak
  Çakılıp kalmak
  çakışmak
  çakışmalı
  çakmak
  çaktırmak
  çalgı çalmak
  çalım
  çalımlamak
  çalışma
  çalışma belgesi
  çalışma izni
  çalışma yöntemi
  çalışmak
  çalıştırıcı
  çalkalamak
  çalmadan oynamak
  çalmak
  çamur atmak (veya sıçratmak)
  çamurdan çekip çıkarmak
  çantadan yetişmek
  çapalanmak
  çaplamak
  çapraz
  çapraza sarmak
  çapullamak
  çapullanmak
  çare
  çark
  çark etmek
  çarkıfelek
  çarkına etmek (veya okumak)
  çarliston
  çarpan
  çarpanlara ayırma
  çarpı
  çarpıkça
  çarpılan
  çarpılı
  çarpım tablosu
  çarpışmak
  çarpmak
  çarşafa dolanmak
  çatal
  çatal kazık yere batmaz (veya geçmez veya çakılmaz)
  çatı
  çatı kirişi
  çatır çatır sökmek
  çatırdatmak
  çatışmak
  çatıştırmak
  çatkı
  çatlak ses
  çatlamak
  çatma
  çatmak
  çavuş
  çebiç
  çek
  çeker
  çekilme
  çekilmek
  çekimlemek
  çekimsenmek
  çekinik
  çekinmek
  çekip vurmak
  çekirdek
  ÇEKİŞ
  çekişe çekişe pazarlık etmek
  çekişmek
  çekiştirici
  çekiştirmek
  çekmek
  çektirmek
  çelenk koymak
  çelik
  çelme
  çelme atmak (veya takmak veya vurmak)
  çelmek
  çelmelemek
  çelmelenmek
  çemberi yarmak
  çemkirmek
  çemrenmek
  çene yarışına girmek
  çenesi oynamak
  çenesini bağlamak
  çengel
  çengel atmak
  çentik
  çentiklemek
  çentmek
  çerçeve
  çerçevelemek
  çerezlenmek
  çeşitlemek
  çetrefilce
  çeviri
  çeviri dili
  çeviri yapmak
  çeviri yazı
  çevirme
  çevirmek
  çevre
  çevrelemek
  çevri
  çevrim
  çevrinmek
  çevrinti
  çeyrek final
  çığ gibi büyümek
  çığır açmak
  çığırtkan
  çığralık
  çıkarma harekatı
  çıkarmak
  çıkarsama
  çıkık
  çıkın
  çıkıntı
  çıkış
  çıkış belgesi
  çıkış noktası
  çıkış yapmak
  çıkış yeri
  çıkışmak
  çıkıştırmak
  çıkma
  çıkmak
  çıkmaza girmek
  çıkmaza sokmak
  çıkrıkçın
  çırak çıkarmak
  çırpıya getirmek
  çırpmak
  çıtlatmak
  çiçek
  çift
  çift dikiş
  çift küme
  çift yıldız
  çifte kumrular
  çifte nağra
  çifteleşmek
  çiftleşmek
  çilek üzümü
  çimdiklemek
  çini döşemek
  çirkinsemek
  çitmek
  çivi sokmak (veya sürmek)
  çivilemek
  çivilenmek
  çivit rengi
  çizge
  çizgi
  çizgi çekmek
  çizgi film
  çizginmek
  çizim
  çizinti
  çizmeleri çekmek
  çocuktan al haberi
  çoğaltma
  çoğu
  çoğullaştırılmak
  çoğullaştırmak
  çoğumsamak
  çok anlamlılık
  çok düzlemli
  çok fazlı
  çok karılı
  çok kocalılık
  çok ortaklı
  çok partili
  çok sesli
  çok tanrıcı
  çok tanrıcılık
  çok yönlü
  çokları
  çoklarınca
  çoluk çocuk
  çomak sokmak (veya koymak)
  çorbada tuzu (veya maydanozu) bulunmak
  çöğünmek
  çökelmek
  çökme
  çöküşmek
  çölleşmek
  çömez
  çömezlik
  çöpsüz üzüm
  çöreklenmek
  çözmek
  çözülme
  çözülmek
  çözüm
  çözüm yolu
  çözümleme
  çözümsüzleşmek
  çözünme
  çözünürlük
  çözüşmek
  çuhadar
  çukurunu kazmak
  çulha kuşu
  çullanmak
  çükür
  çürüğe çıkarmak
  çürük (veya çürüğe) çıkmak
  çürümek
  da / de
  dağa kaldırmak
  dağarcığına atmak
  dağarcık
  dağılım
  dağılma
  dağılmak
  dağınık
  dağınık ışık
  dağınıkça
  dağıtım
  dağıtmak
  dağlık
  dahası var
  dahil
  dahli olmak
  dair
  daire
  daire kesmesi
  daire parçası
  dakika
  dal
  dalbastı
  daldırma
  dalga
  dalga çukuru
  dalgalandırıcı
  dalgalanma
  dalgalanmaya bırakmak
  dalgalı akım
  dalgasını taşlamak
  dalgınlığına getirmek
  dalgır
  dalına binmek
  dalıp çıkmak
  Dalıp gitmek
  dallandırıp budaklandırmak
  dallandırmak
  dallanıp budaklanmak
  dallanmak
  dalmak
  dalya
  dama taşı gibi oynatmak
  Damaksıllaşmak
  damaksıllaştırmak
  damarı (veya damarları) kabarmak
  damarı kurusun!
  damarına basmak
  damarına girmek
  damarlanma
  damat
  damdan düşer gibi
  damdan düşercesine
  damga
  damga yemek
  damgalamak
  damlalık
  damlamak
  damper
  danadili
  danışmak
  daniskasını yapmak
  dara boğmak
  darbe
  darbelemek
  darca
  darda bulunmak
  darısı ... başına (veya darısı başına)
  dava (veya davayı) kaybetmek
  dava (veya davayı) kazanmak
  dava adamı
  davalaşmak
  davet etmek
  davetiye
  davrandırmak
  davranmak
  davul çalmak (veya dövmek)
  dayak
  dayamak
  dayanak
  dayanım
  dayanışma
  dayanışmacılık
  dayanışmak
  dayanma gücü
  dayanma ömrü
  dayanmak
  debelenmek
  debi
  debimetre
  dediğim dedik, öttürdüğüm (veya çaldığım) düdük
  dediğine gelmek
  dedikodu çıkarmak
  dedikodu etmek (veya yapmak)
  defaten
  defibela kabilinden
  defneyaprağı
  defter açmak
  defter emini
  defterdar
  defteri kapamak (veya kapatmak)
  değer
  değer analizi
  değer biçmek
  değer katma
  değer yargısı
  değerlendirmek
  değim
  değinmek
  değirmenlik
  değiş etmek
  değişiklik
  değişim
  değişinimcilik
  değişken
  değiştirge
  değiştirmek
  dehşet
  dejavu
  dek
  deklanşör
  dekor
  dekorasyon
  dekore etmek
  deli alacası
  deli kızın çeyizi gibi
  delik deşik etmek
  delik deşik olmak
  delikli
  delinmek
  delisi (veya olmak)
  delta
  dem tutmak
  dem vurmak
  demediğini bırakmamak (veya koymamak)
  demek
  demek istemek
  demet
  deminki
  demir atmak
  demirbaş
  demire vurmak
  -den yana çıkmak
  -den yana olmak
  denden
  denek taşı
  denemek
  denetici
  denetleme
  denetleme kurulu
  denetlemek
  denetmen
  deneyim
  denge
  dengelemek
  dengeleyici
  dengesizlik
  deniz Kuvvetleri
  deniz suyu
  denizden (veya denizi) geçip çayda boğulmak
  denizpelidi
  denk küme
  denklem
  denkleşmek
  denkleştirmek
  denşirmek
  depo
  depolamak
  Der oğlu der
  derdi başından aşkın (olmak)
  derece
  derin soğutma
  derince
  derine inmek
  derinleşmek
  derinlik
  derisini yüzmek
  derişim
  derişmek
  derkenar etmek
  derlem
  dermek
  dermeyan etmek
  dernekçi
  dernekçilik
  Dernekevi
  ders
  ders almak
  ders görmek
  dert etmek (veya edinmek)
  dert olmak (veya kesilmek)
  dert ortağı
  dertsiz başını derde sokmak
  derviş
  derya
  desigram
  desilitre
  desimetre
  desister
  despot
  despotluk
  destan
  destek
  destekleme alımı
  desteklemek
  deşifre etmek
  deşmek
  determinant
  detone olmak
  devam
  devamlı otlatma
  deve dikeni
  deve kuşu gibi başını kuma sokmak (veya gömmek)
  deve yükü
  devede kulak
  devetabanı
  deveye hendek atlatmak
  devinim
  devinmek
  devir
  devirmek
  devlet dili
  devletçilik
  devletler arası
  devoniyen
  devralmak
  devredilebilirlik
  devretmek
  devrisi
  devşirmek
  deyiş
  dımışki
  dıramudana
  dış
  dış işleri
  dış pazar
  dış plazma
  dış politika
  dış ticaret
  dış yüz
  dışınlı
  dışlamak
  dibine darı ekmek
  didiklemek
  dik
  dik açı
  dik açıklık
  diken üstünde oturmak (veya olmak)
  dikgen
  dikilip durmak (veya kalmak)
  dikiş tutturamamak
  dikkuyruk
  diklenmek
  dikleşmek
  dikme
  dikmek
  diktafon
  diktatörlük
  dikte
  dikte etmek
  dil
  dil adası
  dil akrabalığı
  dil bilgisi
  dil uzatmak
  dile dolamak
  dilek
  dilekçe
  dilemek
  dili (başka bir dile) çalmak
  dili bozuk
  dili dönmemek
  dili varmak
  dilim
  dilinden anlamak
  diline dolamak (veya takmak)
  dilini bağlamak
  dilinin altında bir şey olmak
  dilinin ucunda
  diliyle sokmak
  dillendirmek
  dilmek
  din
  dinamitlemek
  dingi
  dinlemek
  Dinlenmelik
  diploma
  direksiyona geçmek
  diremek
  direnç
  dirhem
  dirice
  dirsek
  dirsek teması
  dispeç
  diş kirası
  dişlemek
  dişletmek
  divane
  divanesi olmak
  divitin
  diyafram
  diyagram
  diyalel
  diyez
  dizem
  dizge
  dizginini çekmek
  dizginlemek
  dizginleri gevşetmek
  dizi
  dizin
  dogmalaştırmak
  doğa
  doğaçlama
  Doğaçlamak
  doğrama
  doğru
  doğru orantı
  doğru orantılı
  doğruculuk
  doğrulama
  doğrulamak
  doğrultman
  doğrulu
  doğrusal
  doğum
  doğum günü
  doğum oranı
  doğum tarihi
  doğum yeri
  doktor
  doktora
  doku
  dokunaç
  dokundurmak
  dokuz ayın çarşambası bir araya gelmek
  dokuz körün bir değneği
  dolam
  dolamık
  dolandırıcı
  dolandırmak
  dolanmak
  dolaşmak
  dolay
  doldurmak
  doldurulmak
  dolduruşa gelmek
  dolduruşa getirmek
  dolgu
  dolgun
  dolgunca
  dolmak
  dolu
  doluşmak
  donam
  donanım
  donanma
  donatım
  donatımcı
  donatmak
  dondurmak
  donma derecesi
  doping
  doruk noktası
  doruklamak
  dost
  dostlar başına
  dosya açmak (veya hazırlamak)
  doygunluk
  doyma
  doymak
  doymuş
  doyum olmamak
  doyuran
  doyurmak
  doz
  dökme
  dökme yük
  dökmek
  dökülmek
  dökülüp saçılmak
  döküm
  dökümlemek
  döküntü
  dönem
  dönemeç
  döner
  döner sahne
  dönmek
  DÖNMELİ
  dönüm noktası
  dönüşmek
  dönüştürmek
  dört dönmek
  dört dörtlük
  dört elle sarılmak (veya yapışmak)
  dörtleme
  dörtlemek
  dörtlük
  dörtnal
  döşeme
  döşemek
  döşenmek
  dövdürtülmek
  dövmek
  dramatize etmek
  dubleks daire
  dudak (veya dudağını) bükmek
  duetto
  duka
  dukalık
  dulavrat otu
  Duman
  duman olmak
  dumanı tepesinden çıkmak
  durak
  duraklamak
  duraklatmak
  durgu
  durmak
  durum
  durum almak
  duvar
  duyargalılar
  duyarlık
  duygu uyanmak
  duygudaş
  duygulanım
  duygulanmak
  duymak
  duyum almak
  duyum eşiği
  duyum ikiliği
  düğmelemek
  düğüm düğüm olmak (veya düğümlenmek)
  düğüm noktası
  düğün
  düğününde kalburla (veya elekle) su taşımak
  düklük
  dümen kullanmak
  dümen suyunda gitmek
  dünden
  dünür düşmek
  dünya ahiret kardeşim (veya bacım) (olsun)
  dünyacı
  dünyacılık
  dünyadan el etek (veya elini eteğini) çekmek
  dünyadan geçmek (veya el çekmek)
  dünyayı görmemek
  dünyayı haram etmek
  dünyayı zindan (veya zehir) etmek (veya dünyayı başına dar etmek)
  dürbünün tersiyle bakmak
  dürmek
  dürtüklemek
  dürtüşlemek
  dürtüşmek
  Düşe kalka
  düşey çember
  düşkün
  düşlemek
  düşman
  düşman ağzı
  düşmek
  düşüncesini okumak
  düşünceye varmak
  düşünmek
  düşüp kalkmak
  düzayak
  düzeç
  düzeçleme
  düzem
  düzen
  düzen açıklaması
  düzenleşik
  düzenleşim
  düzenleyici
  Düzenti
  düzey
  düzlem geometri
  düzmek
  edebiyat
  edebiyat yapmak
  edevat
  Edi
  edilgin
  efektif alış
  efektif satış
  efektif talep
  efendim
  efrat
  ege
  eğik düzlem
  eğiklik
  eğilim
  eğilip bükülmek
  eğilme
  eğilmek
  eğim
  eğimli
  eğimölçer
  eğinik
  eğitici oyun
  eğitmek
  eğlenmek
  eğleşmek
  eğreti oturmak
  eğretiye almak
  eğri
  ehil
  ek
  ek görev
  ek süre
  ekici
  ekipman yatırımı
  eklem bacaklılar
  eklemek
  eklemlenmek
  eklenti
  ekliptik düzlem
  ekmeğine göz koymak (veya dikmek)
  ekmeğini yemek
  ekmeğiyle oynamak
  ekmek
  ekmek düşmanı
  ekol
  ekol kurmak
  eksen
  eksen ülke
  eksik
  eksik artık
  eksiltme
  eksiltmeye çıkarmak
  ekşi maya
  ekti püktü
  el alışkanlığı
  el almak
  el atmak
  el birliği
  el birliği etmek
  el çabukluğu
  el çırpmak
  el değiştirmek
  el ele
  el ele vermek
  el ermez, güç yetmez
  el etek öpmek
  el etmek
  el kaldırmak
  el kapısı
  el katmak
  el koymak
  el sürmemek
  el tazelemek
  el tutmak
  el uzatmak
  el üstünde tutmak
  el vurmamak
  elçi
  ELÇİM
  elde etmek
  elden almak
  elden bırakmamak (veya düşürmemek)
  elden çıkarmak
  elden ele
  elden gitmek
  ele almak
  elektriği yakmak
  elektrik kaçağı
  elektrik vermek
  elektrik yayı
  elektriklendirme
  elektrodiyaliz
  elektrofil
  elektroliz
  elektroskop
  elektrot
  eleman
  eleman sayısı
  elemek
  eleştiri
  eleştirmek
  eli alışmak
  eli armut devşirmek
  eli aza varmamak
  eli değmek
  eli eline değmemek
  eli ermek
  eli gitmek
  eli kolu bağlı kalmak (veya durmak veya olmak)
  eli varmamak (veya gitmemek)
  elinde kalmak
  elinde patlamak
  elinde tutmak
  elinden almak
  elinden kurtulmak
  eline almak
  eline ayağına kapanmak (veya sarılmak veya düşmek)
  eline bakmak
  eline düşmek
  eline yüzüne bulaştırmak
  elini kolunu bağlamak
  elini sallasa ellisi (başını sallasa tellisi)
  elini sürmemek
  elini taşın altına koymak (veya sokmak)
  elipsoit
  ellenmek
  elleşmek
  eltieltiyeküstü
  elveda
  emanet
  emanet bırakmak (veya vermek)
  emanet etmek
  emanetçi
  emeği geçmek
  emek
  emek çekmek
  emek vermek
  emekleme çağı
  emeklemek
  emektar
  emeline alet etmek
  emir kulu
  emme
  emniyet
  emperyalizm
  emprezaryo
  emretti patrik efendi
  emrine girmek
  en
  enfarktüs
  engel
  engel çıkarmak
  engellemek
  enginar
  enir
  enişte
  enjektör
  ensesinde boza pişirmek
  ensesine binmek
  enstitü
  entimem
  entrika
  entrikaya kurban gitmek
  envanter
  enzim
  epizot
  erbap
  ereklilik
  ergime ısısı
  ergime noktası
  erginlemek
  erim
  erişmek
  eritici
  erk
  erkan
  erkeklik
  erken bunama
  erkincilik
  erte
  ertesi
  esas
  esastan bozma
  esenlemek
  esindirmek
  Esinlemek
  esinlenmek
  esir
  esirgemek
  eski defterleri yoklamak (veya karıştırmak)
  eski hayratı da berbat etmek
  eski kurt
  eskice
  esna
  esnek
  esnemek
  esrar perdesi

  eş başkan
  eş zamanlı dil bilimi
  eşantiyon
  eşeği düğüne çağırmışlar, `ya su lazımdır ya odun` demiş
  eşek davası
  eşelemek
  eşey
  eşhas
  eşiğine yüz sürmek
  eşik
  eşitlenmek
  eşleşmek
  eşlik
  eşlik etmek
  eşraf
  eşref saati
  eteğinden el çekmek
  eteğine yapışmak (veya sığınmak)
  eteğini başına atmak (veya sarmak)
  eteğini toplamak
  etek belde
  eteklemek
  eteklik
  eter
  eterleşmek
  etiket
  etken
  etkenlik
  etki
  etkileşim
  etkileyicilik
  etkinleşme
  etkinlik
  etle tırnak gibi
  etme eyleme
  etmek
  etmen
  etraf
  etten önce çömleğe düşmek
  ev
  ev halkı
  evelemek gevelemek
  evin
  evirme
  evlat
  evlatlık
  evre
  Evrilmek
  evrim
  evveliyat
  eylem
  eylem planı
  eylemek
  eylemsizlik ilkesi
  eyvallah etmemek
  eyvan
  ezber
  ezber bozmak
  ezber okumak
  ezberden yapmak
  ezbere bilmek
  ezberlemek
  ezgi
  façasını almak (veya al aşağı etmek)
  fakülte
  falso
  familya
  fanya
  fare düşse başı yarılır
  faredişi
  fareler cirit oynamak
  fariğ
  farika
  fark
  farklıca
  faturalamak
  fayrap
  fazlalık etmek
  feda
  fedai
  fedakarlığa katlanmak
  federalizm
  federe
  felce uğramak
  felç olmak
  felfelek sokmak
  felsefe
  fener çekmek
  fennini almak (veya kapmak)
  ferağ
  ferdî
  ferdiyet
  ferdiyetçi
  ferdiyetçilik
  ferhane
  fert
  fesholunmak
  festival
  fethetmek
  fetih
  fetihname
  fetva vermek
  feveran
  feveran etmek
  fevri
  fezleke
  fıçı
  fıkıh
  fıkır fıkır kaynamak
  fır dönmek
  fırça
  fırça çekmek (veya atmak)
  fırçalamak
  fırdöndü
  fırın
  FIRKACI
  fırsat bilmek
  fırsat düşmek (veya çıkmak)
  fırsat vermek
  fırt
  fırtına kopmak (veya patlamak)
  fısıldaşmak
  fışkın
  fışkırmak
  figür
  figüran
  fikir almak
  fikir babası
  fikir vermek
  fikir yormak
  fikir yürütmek
  fikirleşmek
  film
  film çekmek
  film oynamak
  film oynatmak
  filo
  final
  finansman
  fincan fincan
  firar
  fire
  fiske kondurmamak (veya dokundurmamak)
  fiş
  fiş açmak
  fişini tutmak
  fişlemek


  Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
  Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

  Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
  dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
  ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


  ©2005 birsozluk.com

  0,0859375