boş çıkmak TÜRKÇE SÖZLÜK - BOŞ ÇıKMAK - boş çıkmak
Ana sayfa


boş çıkmak
 • SÖZLÜK ANLAMI

 • umduğu gerçekleşmemek, sonuç vermemek:
  "Ben birkaç gündür arıyorum, birkaç yerlere başvurdum, boş çıktı."- M. Ş. Esendal.
  İlgili Kelimeler

  abdesti bozulmak
  abes
  ablukayı yarmak
  abur cubur
  acısı çıkmak
  AÇIK
  açık bono
  açık imza
  açıklık
  açındırmak
  affedersin (veya affedersiniz)
  ağız
  ağmak
  ağzına kadar
  ağzından kaçırmak
  aklanmak
  akmak
  aksilik çıkmak
  alarga etmek
  anlaşılmak
  araya girmek
  arız olmak
  askıya çıkmak
  aslı çıkmak
  asma kat
  aşikar olmak
  at izi it izine karışmak
  ateş çıkmak
  auta çıkmak
  avlama
  avlanmak
  avukatlık
  ayağı üzengide
  ayazda kalmak
  ayazlamak
  ayıpsız dost isteyen dostsuz kalır
  aylak
  aylak olmak
  aylaklık etmek
  azıtmak
  azimet etmek
  bahsi kaybetmek
  baş göstermek
  baş tutamamak
  baş vermek
  başında olmak
  başlamak
  batıl
  batıl inanç
  BAZA
  belirmek
  benimsemek
  berhava
  bıyıklanmak
  binmek
  bir kalem geçmek
  birbirine düşmek
  bitmek
  blastula
  bomboş
  bomboş olmak (veya kalmak)
  boru
  boş bırakmak
  boş çıkmamak
  boş kafalılık
  boş kile dipsiz ambar
  boşa vermek
  boşalmak
  boşaltmak
  boşanmak
  boşlaşmak
  boşluk
  boşuna
  boylamak
  boynuzlanmak
  boynuzlugiller
  cebel
  cepheden hücuma geçmek
  cıcığını çıkartmak
  cılk çıkmak
  cıvımak
  ciğerleri bayram etmek
  çakılmak
  çıkış
  çıkış yeri
  çıkıvermek
  çıkma
  çıkrıkçı
  çıngar kopmak (veya çıkmak)
  çiçek açmak (veya vermek)
  çilesi dolmak
  çillenmek
  çimmek
  dadılık etmek
  dalga saymak
  damarı (veya damarları) kabarmak
  dara
  demir almak
  dengesi bozulmak
  deniz bindirmek
  desteklemek
  deşifre olmak
  deve deve yerine çöker
  dipsiz kile, boş ambar
  dipsiz testi
  doğmak
  dokunmak
  dolabı bozulmak
  doldurmak
  dolmuş
  dolu
  dökmek
  dökülmek
  duba
  dudak payı bırakmak
  düdük
  dünür gezmek
  düşmek
  edebiyat
  el el üstünde oturmak
  elden çıkmak
  elektron gazı
  eli armut devşirmek
  eli boş
  eli koynunda
  es geçmek
  esprisi kalmamak
  evinsiz
  faça
  fare düşse başı yarılır
  fart furt
  fart furt etmek
  fasa fiso
  fasarya
  faş olmak
  fırlamak
  fırtına kopmak (veya patlamak)
  fışkırmak
  filiz vermek
  flört etmek (veya yapmak)
  fos
  fos çıkmak
  foslamak
  foyası meydana (veya ortaya) çıkmak
  foyasını belli etmek
  freni patlamak (veya tutmamak)
  gaflet
  galebe çalmak
  gayrimeskûn
  gazel okumak
  geçmek
  gedik açılmak
  geleme
  gelmek
  gemi azıya almak
  gen
  gereksiz
  geyik yapmak
  gık
  gır gırcı
  girift
  gitmek
  göz (veya gözünün) önüne serilmek
  güm güm etmek
  hali
  ham hum
  hamiş
  hareket etmek
  hasıl olmak
  hava
  hava gazı
  hava patlamak
  havacıva
  havadan
  havadan cıvadan
  havai
  havaiyat
  havasını almak
  haybe
  hayhuy
  hiç
  horozayağı
  hortlamak
  humbara
  HUMOR
  husule gelmek
  hürya etmek
  ikileşmek
  ileri atılmak (veya çıkmak)
  ileri gitmek
  infilak etmek
  infisah etmek
  ipliği pazara çıkmak
  isabet etmek
  iskan etmek
  iş şirazesinden çıkmak
  işin mi yok
  işin yoksa şahit ol, paran çoksa kefil ol
  itiraz etmek
  kabak çıkmak
  Kaçınık
  kaçırmak
  kaçkın
  kaçmak
  kale
  kalkmak
  kamışsı
  kapçık
  kapı kapı dolaşmak (veya gezmek)
  kapılmak
  karanlığı deşmek (veya yırtmak)
  karaya ayak basmak
  karın
  karıncadan ibret al, yazdan kışı karşılar
  karşılamak
  kavanoz dipli dünya
  kavuk
  kavuz
  kaybolmak
  kaynamak
  kaynaşmak
  kazanmak
  keli görünmek
  kendi ağzıyla tutulmak
  kendini göstermek
  kendini sokağa (veya dışarı) atmak
  kesiklik vermek
  kıl
  kıllanmak
  kır
  kısmeti açılmak
  kıtırdamak
  kıvırmak
  kıyıya çıkmak
  kimsesiz
  kof
  kofluk
  kopmak
  koruk
  koşmak
  kuru laf
  kuru laf karın doyurmaz
  kuruntuya kapılmak
  kusmak
  kümeye çıkmak
  lacivert pasaport
  laf kalabalığı
  laf olmak
  laf salatası
  lafı sulandırmak
  lafügüzaf
  laga luga
  LAKIRTI
  lakırtıya boğmak
  laklaka
  laklakiyat
  leyleğin ömrü (veya günü) laklakla geçer
  lige çıkmak
  lüzumsuz adam
  lüzumsuz yere
  maça
  madara olmak
  MALAYANİ
  manasız
  manevra
  mantar gibi (yerden) bitmek
  maskesi düşmek
  masraftan çıkmak
  maziye karışmak
  medreseye düşmek
  meydana çıkmak
  meydana gelmek
  MINCIK
  minderden kaçmak
  modası geçmek
  muattal
  muhalefet etmek
  münasebet düşmek
  münhal
  müyesser olmak
  müzaheret etmek
  nabzı atmak
  nafile
  nafile yere
  nahak yere
  namusu temizlenmek
  ne fayda
  nefes etmek
  nefes tüketmek
  nüks etmek
  oluşmak
  ortaya çıkmak
  oturmak
  oyuk
  oyuna çıkmak
  önüne çıkmak
  ötmek
  palavra
  pandomim kopmak
  panik olmak
  parlamak
  parsellemek
  patırtı kopmak
  patlak vermek
  patlamak
  payanda olmak
  pelikül
  pert olmak
  perte çıkmak
  peyda olmak
  pırtlamak
  piç etmek
  pisi pisine
  pörtlemek
  profil boru
  pürüzlenmek
  rahmet okutmak
  rekreasyon
  rekreasyon alanı
  revan olmak
  saf dışı olmak
  safsata
  safsatacı
  sahabetçi çıkmak
  sahiplenmek
  sahne almak
  sahnelenmek
  sahneye çıkmak
  sakallanmak
  sallanmak
  sarmak
  sarpa sarmak
  savunmak
  sepette pamuğu olmamak
  sessiz yürüyüş
  seyrana çıkmak
  sıklaşmak
  sırıtmak
  sıyrılmak
  sızmak
  sigortası atmak
  sinek avlamak
  sokağa atmak
  sokağa çıkmak
  sokağa dökülmek
  susak ağızlı
  sürmek
  sürüklenmek
  sürünceme
  sürüncemede bırakmak (veya tutmak)
  sürüncemede kalmak
  şakayken kaka olmak
  şamandıra
  şapkasını giymek (veya taşımak)
  şart olsun
  şenelmek
  tabutluk
  taç giymek
  tahtaya kalkmak
  takılmak
  talibi çıkmak
  tamtakır kuru (veya kırmızı) bakır
  tangır tangır
  tangır tungur
  tatil yapmak
  tebeyyün etmek
  tecelli etmek
  teessüs etmek
  teeyyüt etmek
  tehi
  tekin
  telef
  tenhalık
  tepki koymak
  tepmek
  tesahup etmek
  tevekkeli
  tıka basa
  tıkıştırmak
  tıklım tıklım
  tıngır
  TINTIN
  tırı vırı
  tırmanmak
  titremek
  tutmak
  tüp
  türemek
  tütünü tepesinden çıkmak
  tüylenmek
  uç vermek
  uğramak
  uğratmak
  uğuldamak
  uyanmak
  üçleşmek
  üçten dokuza
  üste çıkmak
  üstelemek
  vahi
  vakit nakittir
  vaziyet almak
  velvele kopmak
  vize
  vurmak
  vücuda gelmek
  yakalamak
  yakalanmak
  yapraklanmak
  yatmak
  yayla
  yaylamak
  yedek
  yelken açmak
  yelken basmak
  yelkenlemek
  yeşermek
  yetişmek
  yitmek
  yola (veya yollara) düşmek
  yola düzülmek
  yola gitmek
  yola revan olmak
  yolları ayrılmak
  yoluna çıkmak
  yükselmek
  yürüyüşe çıkmak
  yüz göstermek
  yüz karası olmak
  yüze çıkmak
  yüzü açılmak
  zaman öldürmek
  zamanı geçmek
  zayi
  zenneye çıkmak
  zıp diye çıkmak
  zırva
  zırvalamak
  zifos
  ziyan etmek
  ziyan zebil olmak
  zuhur etmek


  Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
  Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

  Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
  dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
  ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


  ©2005 birsozluk.com

  0,0625