boş durmak TÜRKÇE SÖZLÜK - BOŞ DURMAK - boş durmak
Ana sayfa


boş durmak
 • SÖZLÜK ANLAMI

 • işsiz kalmak, çalışmamak:
  "Mustafa Kemal'in hiç boş durduğu yoktu."- F. R. Atay.
  İlgili Kelimeler

  abes
  abur cubur
  AÇIK
  açık bono
  açık imza
  açıklık
  açındırmak
  ağıllanmak
  ağız
  ağızda sakız gibi çiğnemek
  ağzına kadar
  ağzından kaçırmak
  ahde vefa etmek
  aklını (bir şeyle) bozmak
  alarga durmak
  alarga gitmek
  alargada durmak (veya tutmak)
  ara vermek
  asma kat
  avlama
  avukatlık
  ayağa kalkmak
  ayazda kalmak
  ayazlamak
  ayıpsız dost isteyen dostsuz kalır
  aylak
  aylak olmak
  aylaklık etmek
  bakmak
  başına dikilmek
  batıl
  batıl inanç
  BAZA
  beklemek
  berhava
  bir kalem geçmek
  blastula
  bomboş
  bomboş olmak (veya kalmak)
  boru
  boş bırakmak
  boş kafalılık
  boş kile dipsiz ambar
  boşa vermek
  boşalmak
  boşaltmak
  boşlaşmak
  boşluk
  boşuna
  boynuzlugiller
  can damarına basmak
  cebel
  cılk çıkmak
  çakılı kalmak
  çekimsenmek
  çene yormak
  çıkrıkçı
  çizginmek
  dalga saymak
  dara
  dayanmak
  debelenmek
  deşmek
  deve deve yerine çöker
  dikelmek
  dikilip durmak (veya kalmak)
  dikilmek
  dikleşmek
  dinelmek
  dinmek
  dipsiz kile, boş ambar
  dipsiz testi
  divan durmak
  doğru durmak
  doldurmak
  dolmuş
  dolu
  dönelemek
  duba
  dudak payı bırakmak
  durak
  duraklamak
  durma
  duruvermek
  düdük
  edebiyat
  eğlenmek
  el bağlamak
  el el üstünde oturmak
  elektron gazı
  eli armut devşirmek
  eli boş
  eli koynunda
  es geçmek
  eteğini çekmek
  etliye sütlüye karışmamak
  evinsiz
  faça
  fare düşse başı yarılır
  fart furt
  fart furt etmek
  fasa fiso
  fasarya
  felce uğramak
  fos
  fos çıkmak
  gaflet
  gayrimeskûn
  gazel okumak
  geleme
  gemiyi tutmak
  gen
  gereksiz
  geyik yapmak
  gezinmek
  gır gırcı
  girift
  göğüslemek
  gördün deli, savul geri!
  hali
  ham hum
  hamiş
  hava
  hava gazı
  havacıva
  havadan
  havadan cıvadan
  havai
  havaiyat
  havasını almak
  haybe
  hayhuy
  hiç
  horozayağı
  horozdan kaçmak
  humbara
  HUMOR
  iskan etmek
  istinkaf etmek
  istop etmek
  işin içinden çıkmak (veya sıyrılmak)
  işin mi yok
  işin yoksa şahit ol, paran çoksa kefil ol
  kaçınmak
  kaçırmak
  kaçmak
  kakalamak
  kalbi dayanmamak
  kale
  kamet getirmek
  kamışsı
  kapçık
  kapılmak
  karın
  karıncadan ibret al, yazdan kışı karşılar
  karşısına dikilmek
  kavanoz dipli dünya
  kavuk
  kavuz
  kendini göstermek
  kesilmek
  kesintiye uğramak
  kıl
  kılı kırk yarmak
  kır
  kırpıştırmak
  kimsesiz
  kişiselleştirmek
  kof
  kofluk
  koruk
  köpürmek
  köşe kapmaca oynamak
  kurcalamak
  kuru laf
  kuru laf karın doyurmaz
  kuruntuya kapılmak
  laf kalabalığı
  laf salatası
  lafı sulandırmak
  lafügüzaf
  laga luga
  LAKIRTI
  lakırtıya boğmak
  laklaka
  laklakiyat
  leyleğin ömrü (veya günü) laklakla geçer
  lüzumsuz adam
  lüzumsuz yere
  maça
  MALAYANİ
  manasız
  medreseye düşmek
  mır mır etmek
  mim koymak (veya yapıştırmak)
  muattal
  mum kesilmek
  münhal
  nafile
  nafile yere
  nahak yere
  ne fayda
  nefes etmek
  nefes tüketmek
  nefesi kesilmek (veya daralmak veya tutulmak)
  oturmak
  oyuk
  önüne çıkmak
  önüne dikilmek
  ötmek
  palavra
  patinaj yapmak
  pelikül
  pervane kesilmek
  piç etmek
  pisi pisine
  profil boru
  rekreasyon
  rekreasyon alanı
  rüzgarlanmak
  safsata
  safsatacı
  sakınmak
  sallanmak
  sepette pamuğu olmamak
  sert çıkmak
  sinek avlamak
  sokağa atmak
  sorutmak
  stop etmek
  surat etmek
  susak ağızlı
  susta durmak
  sustaya kalkmak
  sürerlik fiili
  sürerlik görünümü
  sürgit yapmak
  Sürtünüp durmak
  sürüklenmek
  sürünceme
  sürüncemede bırakmak (veya tutmak)
  sürüncemede kalmak
  şaha kalkmak
  şahlanmak
  şahsiyat yapmak
  şamandıra
  şart olsun
  şenelmek
  şişinmek
  tabutluk
  tafsilata girmek
  takılmak
  tamtakır kuru (veya kırmızı) bakır
  tangır tangır
  tangır tungur
  tavır almak (veya takınmak veya koymak)
  tay tay
  tehi
  tek durmak
  tekin
  telef
  tenhalık
  tevakkuf etmek
  tevekkeli
  tıka basa
  tıkıştırmak
  tıklım tıklım
  tıngır
  TINTIN
  tırı vırı
  TURLAMAK
  tüp
  uçmak
  ulaçlı birleşik zaman
  uykuda olmak
  üçten dokuza
  üstelemek
  vahi
  vakit nakittir
  yakışmak
  yatmak
  yayla
  yedek
  yer almak
  yola çıkmak
  yüzmek
  zaman öldürmek
  zayi
  zınk
  zınk diye durmak
  zırva
  zırvalamak
  zifos
  zihni takılmak
  zihnini kurcalamak (veya tırmalamak)
  ziyan etmek
  ziyan zebil olmak


  Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
  Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

  Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
  dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
  ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


  ©2005 birsozluk.com

  0,0859375