düşmek TÜRKÇE SÖZLÜK - DÜŞMEK - düşmek
Ana sayfa


düşmek
 • SÖZLÜK ANLAMI

 • Yer çekiminin etkisiyle boşlukta, yukarıdan aşağıya inmek:
  "Havada uçan kuş vurulmuş gibi birdenbire sokağa düşüyor."- R. N. Güntekin.

  (-den) Durduğu, bulunduğu, tutunduğu yerden ayrılarak veya dayanağını, dengesini yitirerek yukarıdan aşağıya inmek:
  "Çocukken ağaçtan düşüp ayağım kırılmıştı da ağlayamamıştım."- S. F. Abasıyanık.

  Yere devrilmek, yere serilmek:
  "Çocuk koşarken yere düştü."- .

  Hava taşıtları kaza sonucu hızla yere inerek çarpmak.

  Vücuda bol gelen giysi aşağı kaymak.

  Yağmak:
  "Dağlara kar düştü."- .

  Vurmak, değmek, rastlamak:
  "İnce uzun dallı badem ağaçlarının alaca gölgeleri sahile inen keçi yoluna düşüyordu."- Ö. Seyfettin.

  Uğramak, kapılmak:
  "Kadınlar yeni baştan telaşa, heyecana, korkuya düştüler."- A. Gündüz.

  Yakışmak, uygun gelmek:
  "Bu resim buraya iyi düştü."- .

  Yakışık almak:
  "Bize düşen, medeniyetin zorlamaları karşısında bir ayıklamayı başarabilmek olmalıdır."- İ. Özel.

  Ödevi veya yetkisi içinde bulunmak:
  "Bana arada bir bakkaldan tuz, limon almak düşüyor, o kadar."- H. Taner.

  Bulunmak:
  "Birlikte evden çıkmışlar, limanda iskelenin karşısına düşen kahveye doğru yürümüşlerdi."- N. Cumalı.

  Biriyle yaşama, çalışma, birlikte olma durumunda kalmak:
  "O asker, gittiğimiz yerde bir aralık benim bölüğüme düşmüştü."- R. N. Güntekin.

  Bir bölüşme sonunda payına ayrılmak:
  "Mirastan ona bu ev düştü."- .

  Kötü bir sebeple istenmeden bir yerde bulunmak:
  "Bu yaşta mahkemelere düşmek..."- S. F. Abasıyanık.

  (nsz) İşbaşından uzaklaşmak:
  "Kabine düştü."- .

  (nsz) Hızı, gücü, değeri azalmak:
  "Arabanın hızı düştü. Paranın değeri düştü."- .

  (nsz) Isı, basınç ve ateş, eksilmek, azalmak:
  "İki gün içinde ateş düştü; ağrılar, sızılar hafifledi."- R. N. Güntekin.

  (nsz) Düşkünleşmek:
  "Babam balıkçı amma vaktiyle zenginmiş efendim. Sonradan düşmüş."- R. N. Güntekin.

  Bir yere ansızın gelmek, damlamak, tesadüfen gelmek:
  "Bir rastlantı sonucu aralarına düşmüştüm."- H. Taner.

  Belirli zamana rastlamak:
  "Babasının Sütlüce'de yeni bir ev alması bu tarihlere düşer."- M. Ş. Esendal.

  (nsz) Fırsat çıkmak:
  "Bir kelepir düştü."- .

  (nsz) Olmak, olumsuz bir duruma girmek:
  "Yorgun düşmek. Zayıf düşmek. Şehit düşmek. Esir düşmek."- .

  (nsz) Savaşta savunulmaz duruma gelerek teslim olmak:
  "Medine'nin düştüğünü söylemek istedim."- F. R. Atay.

  Bazı deyimlerde "yürümek, birlikte gelmek" anlamlarında kullanılan bir fiil:
  "Önüne, peşine, arkasına düşmek."- .

  (nsz) Bayağılaşmak.

  Alışmak, müptela olmak.

  teknik Telefon, sanal ağ vb. alanlarda bağlantı kurmak.

  (nsz) Vakti gelmeden ölü doğmak.

  (-den) Atlanmak, aradan çıkmak, eksik kalmak:
  "Kitabın yeni baskısında buradan bir kelime düşmüş."- .

  (nsz) Eksilmek:
  "Gündelikleri yarı yarıya düşmüştü."- N. Cumalı.

  Bir zorunluluk sebebiyle bulunduğu yerden ayrılmak, gitmek:
  "Bir lokma ekmek uğruna çoluk çocuğu ile gurbet ellere düşmüştü."- H. Taner.

  Aşırı ilgi veya sevgi göstermek:
  "Sen bu işin üstüne çok düştün."- .

  "düşmek" nasıl hecelerine ayrılır
  düş-mek  İlgili Kelimeler

  boylamak
  dökülmek
  DÜŞME
  gelmek
  gökkuşağı
  sukut etmek
  yığılıp kalmak
  yığılmak


  Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
  Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

  Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
  dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
  ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


  ©2005 birsozluk.com

  0,125