doğru doğru dosdoğru TÜRKÇE SÖZLÜK - DOĞRU DOĞRU DOSDOĞRU - doğru doğru dosdoğru
Ana sayfa


doğru doğru dosdoğru
 • SÖZLÜK ANLAMI

 • "en doğrusu şudur ki" anlamında kullanılan bir söz:
  "Doğru doğru dosdoğru, bu işi yapan odur."- .
  İlgili Kelimeler

  açıortay
  açısal hız
  adım (veya adımını) atmak
  afyonlamak
  ağış
  ağmak
  ahlaki vazife
  akarsuya inanma, eloğluna dayanma
  akıl işi değil
  akıllıca
  akın
  akıntı
  akıtma
  akideyi bozmak (veya akidesi bozulmak)
  aklı başına gelmek
  aklı başında
  aklına yatmak
  aklının ayarını bozmak
  akmak
  akort
  akortsuzluk
  akrostiş
  aksanı bozuk
  akşam gazetesi
  akşam pazarı
  akşamüstü
  alageyik
  alan hızı
  alçalmak
  allah seni (veya sizi) inandırsın
  almaş
  amenna
  amfiteatr
  ana saat
  anahtar bitkiler
  anlam kötüleşmesi
  anlamak
  antefleksiyon
  APARKAT
  aralık
  arap alfabesi
  Arap olayım
  arapsaçı
  arşe
  asılsız
  aşağı
  aşama
  atılmak
  atmak
  avcı hattı
  ayakkabılarını çevirmek
  ayakucu
  ayarlı
  ayartıcı
  ayartmak
  aykırı
  azı
  babadan babaya
  babadan oğla
  baca eğri de olsa duman doğru çıkar
  bağırsak düşüklüğü
  bahsi kazanmak
  bakır
  bakmak
  balıksırtı
  balkon
  basamak
  baston
  baş çevirtmek
  baş halatı
  başa gelen çekilir
  başını çatmak
  baştan çıkarmak
  baştan çıkmak
  başucu
  bayır aşağı
  bayır yukarı
  bel vermek
  belgelemek
  belgit
  belkili
  bellek karışıklığı
  bildiğinden şaşmamak (veya kalmamak)
  bilgicilik
  birler
  birleşen
  borina
  bölük
  burun boşlukları
  cereyan
  cetvel
  cılkı çıkmak
  cıvadra
  cumba
  çakıldak
  çakışmak
  çalı kuşu
  çalım
  çangal
  çap
  çaprazda sürmek
  çark etmek
  çarpık
  çarpma kapı
  çekik
  çekik gözlü
  çekim
  çekiştirmek
  çekmek
  çelişiklik ilkesi
  çıkıntı
  çıkış
  çıkma
  çıkmak
  çın
  çın tutmak
  çöğdürmek
  çökmek
  çörten
  çürütmek
  çürütülmek
  dağ kolu
  dalalet
  dalalete düşmek
  dalgalanma
  damaksıllaştırmak
  dede
  dediğine gelmek
  denetlemek
  destek
  dışbükeylik
  dikey
  dikit
  dikme
  dili bozuk
  dili dönmemek
  dilin kemiği yok
  dimdik
  direkt
  diş çıkarmak
  dişlek
  dogmacılık
  doğmadık çocuğa don biçilmez
  doğru
  doğru parçası
  doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar
  doğrulamak
  Doğrulatmak
  doğrultmaç
  doğrultmak
  doğrulu
  doğruluk
  doğrusal
  dolaşmak
  dosdoğru
  döl yolu
  dönme ekseni
  dönüşümcülük
  dudak
  duş
  DÜBEL
  dümenini elinde tutmak
  düpedüz
  dürüst
  düşük
  düşünme yasaları
  düz
  düzgün
  edebi edepsizden öğren
  eğik
  eğik yazı
  eğilmek
  eğim
  eğri
  ekini belli etmemek
  eksen
  elektrik vermek
  elektromıknatıs
  eleştiri
  elini vicdanına koymak
  ellerim yanıma gelsin
  emir komuta zinciri içinde olmak
  esas
  esaslı
  esassız
  essah
  eteklik
  etle tırnak arasına girilmez
  etme (veya etme yahu)
  evaze
  evirme
  faça etmek
  fırlak
  fırlamak
  FISKİYE
  fışkırmak
  fişeklik
  gaga burun
  galvanizm
  gerçek
  geri
  geri almak
  geri geri
  geri saymak
  geri tepme
  gerileme
  gerisin geri
  gez
  gitmek
  göçük
  göndermek
  görmek
  göz kırpmak
  gülle atma
  gümüş
  güzel
  hak
  hak vermek
  hak yolu
  hakçası
  hakkı var
  haklı
  haklı bulmak
  haklı çıkmak
  haksever
  haksız
  haksız bulmak
  halim selim
  harbi
  harbi konuşmak
  hassas
  haycı
  heple hiç ilkesi
  her çiçek koklanmaz
  her ne kadar
  hırlı
  hidayet
  hint domuzu
  hiza
  hoplamak
  hücuma kalkmak
  ıraksak mercek
  ışık ışını
  içeri
  iflah olmamak
  iki büklüm
  iki büklüm olmak
  iki dinle bir söyle
  iki eli yanına gelmek
  iki gözüm kör olsun
  iki lafı (veya sözü) bir araya getirememek
  ikindiüstü
  ileri
  ileri atılmak (veya çıkmak)
  ileri sürmek
  ilerleme
  imbat
  inanmak
  iniş aşağı
  inmek
  insan insanın şeytanıdır
  insanlık
  irşat
  irşat etmek
  iskele
  iskele alabanda
  istediğini söyleyen istemediğini işitir
  itle çuvala girilmez
  iyi
  iyi (veya temiz) iş altı ayda çıkar
  iz
  izdüşüren
  kaçmak
  kafa sallamak
  kafasını işletmek
  kaldıran
  kaldırmak
  kalibrasyon testi
  kalkık
  kalkmak
  kambur
  kanca burunlu
  kangal köpeği
  kara yeli
  karaleylek
  karşı
  karşıtlık
  kast
  kastanyola
  katavaşya
  kavuşum
  kayık yaka
  kaykılmak
  kaynak kişi
  kazık kök
  kazma diş
  kement atmak
  kenarortay
  kepçe gibi
  kepçe kulak
  keramet buyurdunuz (veya keramette bulundunuz)
  kerempe
  kesen
  kesme
  kıçın kıçın gitmek
  kıl dönmesi
  kimya doğrulumu
  kiriş
  klapa
  kolibri
  konç
  konut
  koşmak
  koy
  koyak
  koyut
  kör kadı
  kromotropizm
  kulaç atmak
  kuru gayret, çarık eskitir
  kuş bakışı
  kuşkanadı
  kutuplanmak
  kuyruk kemiği
  küreyici
  ladin
  lağım
  lav taşması
  LİFT
  lineer
  livar
  mağara
  mahmuz
  makas
  mantık
  MEHDİ
  meksika dalgası
  meltem
  meridyen düzlemi
  merkezcil
  mevsuk
  milattan önce
  minare de doğru, ama içi eğri
  molibden
  muhik
  mum gibi
  mum kesilmek
  mülhit
  mümeyyiz
  müncer
  mürşit
  Müslüman
  müstakim
  müteveccihen
  namazgah
  nazır
  ne söylüyorsun?
  nefis muhasebesi
  nefis muhasebesi yapmak
  normalaltı
  Oğuz
  ok
  olur olmaz
  onamak
  onaylamak
  onlar
  optik kaydırma
  orta
  orta dikme
  öküz balığı
  ölçek çizgisi
  öncül
  pala
  pala bıyık
  paralaks
  patlak göz
  pavkırmak
  pens
  piknik tip
  plase
  postulat
  pörtlek
  pörtlemek
  pusulayı şaşırmak
  rast
  rükû
  sabahçı
  sadık
  sağduyu
  sağılmak
  sağlamlamak
  sağlıklı
  sağlıksız
  sah
  sah çekmek
  sahih
  salgı
  samimiyetle
  sancak alabanda
  sapkın
  sarkık
  sarkıntı
  sarkıt
  sarkmak
  sarmak
  savunma
  savunmak
  savurma
  seğirtmek
  sekant
  sel gider, kum kalır
  selamet
  selim
  sevap
  sınırlı doğru
  sınırsız doğru
  sivri
  smaç
  SMAÇÖR
  sol yapmak
  sonuşmaz
  sorunsal
  sosis yaka
  su yürümek
  Sünnilik
  sürmek
  sürüklemek
  sütun
  şakşakçı
  şaşırmak
  taban
  tabela bahis
  taç atışı
  talazlık
  tamam
  tan yeli
  tanımak
  tantal
  tasım
  tasvip
  tasvip etmek
  tayfun
  tecvit
  teeyyüt
  teeyyüt etmek
  teğet
  tekne
  tekzip etmek
  telaffuz cihazı
  temenna
  temenna etmek
  ters anlamak
  test
  teveccüh
  tırmanma
  titan
  top sürme
  top sürmek
  topu dikmek
  tor
  traksiyon
  tutukluk yapmak
  uranyum
  usa vurma
  uygulayım
  üçüncünün olmazlığı
  üst
  üst alize
  üzeri
  vagonet
  vektör
  verev
  yakınsama
  yalan
  yalan yanlış
  yalan yere
  yalan yere yemin etmek
  yalansız
  yalı yar
  yamuk
  yan yatmak
  yanay doğrusu
  yanılgı
  yanıltmaca
  yansı
  yaralı kuşa kurşun sıkılmaz
  yarıçap
  yarım doğru
  yasal
  Yatar koltuk
  yatık doğru
  yatım
  yayılma
  yerinde bulmak
  yokuş aşağı
  yokuş yukarı
  yola düzülmek
  yoldan çıkmak
  yolunu sapıtmak
  yolunu tutmak
  yönelim
  yönelmek
  yöneltme
  yöneltmek
  yönlü doğru
  yutmak
  yürümek
  yürüyüşe geçmek
  yüzler
  yüzlük
  zelve
  zıplamak
  zihin açıklığı


  Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
  Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

  Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
  dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
  ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


  ©2005 birsozluk.com

  0,0390625