el işi TÜRKÇE SÖZLÜK - EL IŞI - el işi
Ana sayfa


el işi
 • SÖZLÜK ANLAMI

 • Makine kullanmadan yapılan örgü, dikiş vb. el ürünü.

  Okullarda kâğıt, mukavva, tahta vb. ile yaptırılan çalışmalar.

  İşleme.
  İlgili Kelimeler

  abacılık
  abajurculuk
  abandırabilme
  abandırıverme
  abandırma
  abanış
  abanıverme
  ABANMA
  abanozlaştırabilme
  abanozlaştırıverme
  abanozlaştırma
  abartılma
  abartma
  abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz
  abdalın karnı doyunca gözü pabucundadır (veya yolda olur)
  abone
  ABRAMA
  abramak
  abuklama
  acayipleştirme
  aceleleşme
  aceleleştirme
  aceleye getirmek
  acemi
  acemi katır kapı önünde yük indirir
  acemleştirme
  acente
  acıkabilme
  acıkılma
  ACIKMA
  acıktırma
  acılaşabilme
  acılaştırabilme
  acılaştırılma
  acılaştırma
  acıma
  acımasızlaşabilme
  acındırabilme
  acındırılma
  acındırma
  acınılma
  acınış
  acıtabilme
  acıtılma
  acıtış
  acıtıverme
  ACITMA
  acıyabilme
  aciz kalmak
  açabilme
  açadurma
  açığa alınma
  açığa alınmak
  açığa alma
  açık düşme
  açık eksiltme
  açıklama
  açıklanabilme
  açıklanış
  açıklanma
  açıklanmak
  açıklaştırabilme
  açıklaştırılma
  açıklaştırma
  açıklatabilme
  açıklatma
  açıklattırma
  açıklayabilme
  açıklayış
  açıklayıverme
  açıktan atama
  açıktan atanma
  açılabilme
  açılım
  açılış
  açılıverme
  açılma
  açımlama
  açımlanış
  açımlanma
  açımlayış
  açındırma
  açınım
  AÇINMA
  açınsama
  açış
  açıverme
  açkıcılık
  açkılama
  açkılanma
  açkılatılma
  açkılatma
  açkılatmak
  açma
  açmacılık
  açtırabilme
  açtırılma
  açtırılmak
  açtırış
  AÇTIRMA
  adaklama
  adaklanma
  adalet
  ADAMA
  ADAMI
  adamlık sende kalsın
  ADANMA
  ADATMA
  aday adayı
  adayabilme
  adayış
  addedilebilme
  addedilme
  addetme
  addolunma
  adım adım izlemek
  ADIMLAMA
  adımlayabilme
  adımlayış
  adileşebilme
  adileşiverme
  adileştirme
  adlandırabilme
  adlandırılabilme
  adlandırılış
  adlandırılma
  adlandırılmak
  adlandırım
  adlandırış
  adlandırıverme
  adlandırma
  adlaştırma
  afallaştırma
  afallatma
  affedebilme
  affedilebilme
  affettirebilme
  affettirme
  affeyleme
  affolunabilme
  affolunma
  afişçilik
  aforozlama
  aforozlanma
  aforozlanmak
  Afyonlama
  afyonlanma
  afyonlanmak
  AGULAMA
  ağaççılık
  ağaçlama
  ağaçlandırabilme
  ağaçlandırılış
  ağaçlandırılma
  ağaçlandırış
  ağaçlandırma
  ağaçlanma
  ağarabilme
  ağarıverme
  ağarma
  ağartabilme
  ağartılış
  ağartılma
  ağartma
  ağcılık
  ağdalaşabilme
  ağdalaşıverme
  ağdalaştırılma
  ağdalaştırma
  ağdırma
  ağılandırma
  ağılanma
  ağıllanma
  AĞINMA
  ağır kazan geç kaynar
  ağır ol, batman gel
  ağırdan almak
  ağırlama
  ağırlanabilme
  ağırlanış
  ağırlanma
  ağırlaşabilme
  ağırlaştırabilme
  ağırlaştırılabilme
  ağırlaştırılma
  ağırlaştırılmak
  ağırlaştırma
  ağırlatabilme
  ağırlatma
  ağırlayabilme
  ağırlayış
  ağırlık
  ağırsama
  ağırsamak
  ağış
  ağıtçılık
  ağızda dağılmak
  Ağızlama
  ağızlamak
  ağızlaşma
  ağlama
  Ağlamayan çocuğa meme vermezler
  ağlanma
  ağlanmak
  AĞLAŞMA
  ağlatabilme
  AĞLATIŞ
  AĞLATMA
  ağlayabilme
  ağlayış
  ağlayıverme
  ağma
  ağnama
  ağrıma
  ağrıtabilme
  AĞRITMA
  ağrıyabilme
  ağrıyış
  ağzına burnuna bulaştırmak
  ağzına sıçmak
  ağzına yüzüne bulaştırmak
  aharlama
  ahdetme
  ahenkleştirme
  ahırlama
  ahiret adamı
  ahit
  ahitleşme
  AHLAMA
  ahlayış
  ahmaklaşabilme
  ahmaklaştırabilme
  ahmaklaştırma
  ahtapot gibi
  ahzetme
  akabilme
  akaçlama
  akaçlatma
  akçalama
  akçalanma
  akdedebilme
  akdedilmek
  akdetme
  akıllandırma
  akılsallaştırma
  akım
  akıntı
  akış
  akışkanlaştırma
  AKIŞMA
  akıtabilme
  akıtış
  akıtıverme
  akıtma
  akıverme
  akkorlaştırılma
  akkorlaştırma
  akla karayı seçmek
  aklama
  aklanabilme
  AKLANMA
  aklaştırma
  aklatma
  aklayabilme
  aklayıverme
  akliyecilik
  akma
  akortlama
  akortlanma
  akortlanmak
  akortlatma
  akortsuzlaştırma
  akromegali
  aksama
  aksatabilme
  aksatılış
  aksatılma
  AKSATIŞ
  AKSATMA
  aksatmak
  aksayabilme
  aksayış
  aksedebilme
  aksediş
  AKSETME
  aksettirebilme
  aksettiriliş
  aksettirilme
  aksettiriş
  aksettirme
  aksırabilme
  aksırış
  aksırıverme
  AKSIRMA
  aksırtabilme
  Aksırtma
  aksilenme
  aksileşme
  akşamın işini sabaha (veya yarına) bırakma
  akşamlama
  akşamlatma
  aktarabilme
  aktarılabilme
  aktarılış
  aktarılıverme
  Aktarılma
  aktarım
  AKTARIŞ
  aktarıverme
  aktarma
  aktarmacılık
  AKTARTMA
  aktifleşebilme
  aktifleştirme
  alabilme
  alacaklandırma
  alacalama
  alacalandırma
  alacalanma
  alafrangalaştırma
  alakalandırma
  alakalanma
  alalama
  alan koruması
  alan savunması
  alaşımlama
  alaturkalaştırma
  alavere
  alayında olmak
  alazlama
  alazlanma
  alçaklaşabilme
  alçaklaştırma
  alçalabilme
  alçalış
  alçalıverme
  alçalma
  alçaltabilme
  alçaltılış
  alçaltılma
  alçaltış
  alçaltıverme
  alçaltma
  alçılama
  alçılanma
  alçılatma
  alçılayabilme
  alçılayıverme
  aldanabilme
  aldanıverme
  ALDANMA
  aldatabilme
  aldatılabilme
  aldatılma
  ALDATIŞ
  aldatma
  aldırabilme
  aldırılabilme
  aldırılma
  aldırılmak
  aldırış
  ALDIRMA
  aldırtabilme
  aldırtma
  alenileşme
  alet
  alet edevat
  alevlendirebilme
  alevlendirilme
  alevlendiriş
  alevlendirme
  alevlenebilme
  alevleniş
  alevleniverme
  alevlenme
  algılama
  algılanabilme
  algılanma
  algılatabilme
  algılatılma
  algılatma
  algılattırma
  algılayabilme
  alıklaşabilme
  alıklaşıverme
  alıklaştırılma
  alıklaştırma
  alıkonulabilme
  alıkonulma
  alıkoyabilme
  alıkoyma
  alım
  alım satım
  alımlama
  alınabilme
  alınganlaşabilme
  alınış
  ALINMA
  alınmak
  alıntılama
  alıntılanabilme
  alıntılanış
  alıntılanma
  alıntılayabilme
  alış
  alışabilme
  alışagelme
  alışılabilme
  alışılagelme
  ALIŞILMA
  alışıverme
  alışma
  alışmak
  alıştırabilme
  alıştırılış
  alıştırılma
  alıştırış
  alıştırma
  alışverişe çıkmak
  alıverme
  alkış
  alkış kopmak
  alkış tutmak
  alkışlama
  alkışlamak
  alkışlanabilme
  alkışlanış
  alkışlanma
  alkışlatabilme
  alkışlatma
  alkışlayabilme
  alkışlayış
  alkışlayıverme
  allah gümüş kapıyı kaparsa altın kapıyı açar
  ALLAMA
  ALLANMA
  allanmak
  allem
  alma
  almanlaştırma
  altından kalkamamak
  altlama
  alttan alta
  amaçlama
  amaçlanma
  amaçlaştırma
  amatör
  ambalajcılık
  ambalajlama
  ambalajlanma
  ambargo koymak
  ambarlama
  ambarlanma
  ambarlatma
  amipleşme
  amonyaklama
  anabilme
  anaforlama
  analaştırma
  analı kuzu, kınalı kuzu
  anarşistleşme
  anasından emdiği süt burnundan (fitil fitil) gelmek
  anayasallaştırma
  angarya
  angarya (veya angaryasını) çekmek
  anıklama
  anıklaşma
  anılabilme
  anılış
  ANILMA
  anımsama
  anımsanabilme
  anımsanış
  anımsanma
  anımsatabilme
  anımsatılma
  anımsatış
  anımsatıverme
  anımsatma
  anımsayabilme
  anımsayış
  anımsayıverme
  anırış
  anırma
  ANIRTMA
  anıştırılma
  anıştırma
  anıtlaşabilme
  anıverme
  anlama
  anlamlandırabilme
  anlamlandırılabilme
  anlamlandırılış
  anlamlandırılma
  anlamlandırma
  anlamsızlaşabilme
  anlamsızlaştırabilme
  anlaşabilme
  anlaşılabilme
  anlaşılma
  anlaşıverme
  anlaşma
  anlaştırabilme
  anlaştırma
  anlatabilme
  anlatılabilme
  anlatılış
  Anlatılma
  anlatım
  anlatış
  anlatıverme
  anlatma
  anlattırma
  anlayabilme
  anlayış
  anlayıverme
  anma
  anonimleşme
  anonimleştirme
  anormalleşme
  anormalleştirme
  ansiklopedicilik
  antep işi
  antikacılık
  antisepsi
  APARMA
  apartma
  apazlama
  APIŞMA
  apıştırma
  apreleme
  aptallaşabilme
  ar dünyası değil kar dünyası
  ara bulma
  ara kazanç
  ara vermek
  arabacılık
  arabozanlık
  arada çıkarmak
  araklama
  araklanma
  araklayabilme
  araklayıverme
  ARALAMA
  aralanma
  aralatma
  aralayabilme
  aralayıverme
  aralık vermek
  arama
  aranabilme
  aranılma
  ARANMA
  arapçalaştırma
  arasta
  araştırabilme
  araştırılabilme
  araştırılış
  araştırılma
  araştırış
  araştırıverme
  araştırma
  araştırtma
  aratabilme
  aratılma
  ARATIŞ
  ARATMA
  arattırma
  arayabilme
  arayış
  arayıverme
  ardaklanma
  ardılma
  argaçlama
  arıcılık
  arıklama
  arıklaşma
  arıklatma
  arılama
  arılaştırılma
  arılaştırma
  arınabilme
  arındırabilme
  arındırılma
  arındırma
  ARINIŞ
  arınma
  arıtabilme
  arıtıcılık
  arıtılış
  arıtılma
  arıtım
  ARITIŞ
  arıtma
  arızalanabilme
  arızalanıverme
  arızalanma
  arifeyi gösterip bayramı göstermemek
  arkadan arkaya
  arkalama
  arkasına düşmek (veya takılmak)
  arkasında dolaşmak (veya gezmek)
  arkasından atlı kovalamak
  arkasını almak
  arkasını getirememek
  ARLANMA
  armatörlük
  arpacılık
  arsızlanma
  arsızlaşabilme
  arsızlaştırma
  arşınlama
  arşivleme
  arşivlenebilme
  arşivlenme
  arşivletme
  arşivleyebilme
  artabilme
  artakalma
  artıklama
  artırabilme
  artırılabilme
  artırılma
  artırım
  artırış
  artırma
  artırtma
  artış
  artistlik
  ARTMA
  ARTTIRMA
  arttırmak
  arttırtma
  arzuhalcilik
  arzulayabilme
  asabileşme
  asabilme
  asaleten atama
  asaleten atanma
  asansörcülük
  asepsi
  asfaltlama
  asfaltlanabilme
  asfaltlanma
  asfaltlatabilme
  asfaltlatma
  asfaltlayabilme
  ası
  asılabilme
  asılanış
  asılanma
  ASILIŞ
  ASILMA
  asılmak
  asım
  asıntı
  asıverme
  asileşme
  askerîleşme
  askerîleştirilme
  askerîleştirme
  askıcılık
  askıya almak
  asma
  asmak
  astarlama
  astarlanma
  astarlatma
  astırabilme
  astırılma
  astırıverme
  ASTIRMA
  aşabilme
  aşağılanabilme
  aşağılaşabilme
  aşağılatma
  aşağılayabilme
  aşarcılık
  aşı
  aşığı cuk oturmak
  aşık daima bey oturmaz
  aşılabilme
  aşılama
  aşılanış
  AŞILANMA
  aşılatabilme
  aşılatılma
  AŞILATMA
  aşılayabilme
  aşım
  aşınabilme
  aşındırabilme
  aşındırılış
  aşındırılma
  aşındırma
  aşınım
  aşınış
  aşınıverme
  aşınma
  aşırabilme
  aşırılabilme
  AŞIRILMA
  aşırıverme
  aşırma
  AŞIRTMA
  aşıverme
  AŞMA
  AŞTIRMA
  ata et, ite ot vermek
  atabilme
  atama
  atanabilme
  atanış
  atanma
  Ateşleme
  ateşlendirme
  ateşlenebilme
  ateşleniş
  ateşlenme
  ateşletme
  ateşleyebilme
  ateşleyiverme
  atfedebilme
  atfedilme
  atfetme
  atfetmek
  atılabilme
  atılım
  atılış
  atılıverme
  ATILMA
  atım
  atış
  atışabilme
  atışma
  atıştırabilme
  atıştırış
  atıştırıverme
  atıştırma
  atıverme
  atkılama
  atlama
  atlanılma
  ATLANMA
  atlanmak
  atlatabilme
  atlatılabilme
  atlatılış
  atlatılma
  atlatılmak
  atlatış
  ATLATMA
  atlattırma
  atlayabilme
  atlayış
  atlayıverme
  atlıya saat olmaz
  ATMA
  atmak
  attırabilme
  attırılma
  attırış
  ATTIRMA
  attırtma
  av
  avadanlık
  avareleştirme
  avcılık
  avlama
  avlanabilme
  avlanış
  AVLANMA
  AVLATMA
  avlayabilme
  avlayış
  avlayıverme
  avuçlama
  avuçlanma
  avuçlayabilme
  avuçlayış
  avuçlayıverme
  avunabilme
  avundurma
  avunma
  avunulma
  avunulmak
  avunuverme
  avurt ünsüzü
  avurtlama
  avutabilme
  avutma
  avutulma
  avutuluş
  avutuş
  avutuverme
  ayağına bağ olmak
  ayağını (veya ayaklarını) sürümek
  ayak sürümek
  ayakkabıcılık
  ayaklama
  ayaklanabilme
  ayaklandırabilme
  ayaklandırılabilme
  ayaklandırılma
  ayaklandırma
  ayaklanış
  ayaklanıverme
  ayaklanma
  ayar
  ayarlama
  ayarlanabilme
  ayarlanış
  ayarlanma
  ayarlatabilme
  ayarlatma
  ayarlayabilme
  ayarlayış
  ayarlayıverme
  ayartabilme
  ayartılabilme
  ayartılış
  ayartılma
  ayartış
  AYARTMA
  ayazlama
  ayazlandırılma
  ayazlandırma
  ayazlanma
  ayazlatma
  aydınlanabilme
  aydınlanış
  aydınlanıverme
  aydınlanma
  aydınlatabilme
  aydınlatılış
  aydınlatılma
  aydınlatış
  aydınlatıverme
  aydınlatma
  ayı yavrusu ile oynuyor
  ayıcılık
  ayıklama
  ayıklanabilme
  ayıklanıverme
  ayıklanma
  ayıklatabilme
  ayıklatma
  ayıklayabilme
  ayıklayıverme
  AYIKMA
  ayılabilme
  AYILMA
  ayıltabilme
  ayıltılma
  AYILTMA
  ayıplama
  ayıplanma
  ayıplayabilme
  ayırabilme
  ayırış
  ayırıverme
  ayırma
  ayırt edebilme
  ayırt edilebilme
  ayırt edilme
  ayırt etme
  ayırt ettirme
  ayırtabilme
  ayırtılma
  AYIRTMA
  ayırttırma
  aykırılama
  aylak olmak
  aylakçı
  aylama
  aylanma
  AYMA
  aymazlaşabilme
  ayrancılık
  ayrılabilme
  ayrılış
  ayrılışma
  ayrılıverme
  ayrılma
  ayrım
  ayrımlaşma
  ayrımsanma
  ayrımsayış
  ayrıntılandırabilme
  ayrıntılandırılma
  ayrıntılandırış
  ayrıntılandırma
  ayrışabilme
  ayrışım
  ayrışma
  ayrıştırabilme
  Ayrıştırma
  aytışma
  ayvayı yemek
  ayyaşlaşma
  azabilme
  azalabilme
  azalış
  azalma
  azaltabilme
  azaltılabilme
  azaltılma
  azaltılmak
  AZALTMA
  azalttırma
  azarlama
  azarlanabilme
  azarlanma
  azarlatma
  azarlayabilme
  azarlayış
  azarlayıverme
  azdırabilme
  azdırılma
  AZDIRMA
  azgınlaştırma
  azımsanabilme
  azımsanma
  azımsayabilme
  azış
  AZIŞMA
  azıştırma
  azıtabilme
  azıtılma
  azıtma
  azıttırma
  azledilebilme
  azledilme
  AZLETME
  azlettirme
  azlolunma
  azma
  azmanlaşma
  AZMETME
  azmettirme
  azmettirmek
  azotlama
  babacanlaşma
  babalanabilme
  babalanma
  bacası tütmez olmak
  baççılık
  Badanalama
  badanalanma
  badanalatma
  badikleme
  bağcılık
  bağdalama
  bağdama
  bağdaşabilme
  bağdaşıklaştırma
  bağdaşılma
  bağdaşma
  bağdaştırabilme
  bağdaştırılabilme
  bağdaştırılma
  bağdaştırma
  bağdaştırmacılık
  bağımlama
  bağımlaşma
  bağımlılaşabilme
  bağımlılaşma
  bağımlılaştırılma
  bağımlılaştırma
  bağımsızlaşabilme
  bağımsızlaşma
  bağımsızlaştırabilme
  bağımsızlaştırma
  bağırabilme
  bağırış
  bağırıverme
  BAĞIRMA
  bağırtabilme
  BAĞIRTMA
  bağırttırma
  bağışlama
  bağışlanabilme
  bağışlanış
  bağışlanma
  bağışlatabilme
  bağışlatılma
  bağışlatış
  bağışlatma
  bağışlayabilme
  bağışlayış
  bağışlayıverme
  bağıtçı
  bağıtlama
  bağıtlanabilme
  bağıtlanış
  bağıtlanma
  bağıtlaşma
  bağıtlayabilme
  bağıtlayış
  bağlama
  bağlamacılık
  bağlanabilme
  bağlanım
  bağlanış
  bağlanıverme
  BAĞLANMA
  bağlaşma
  bağlatabilme
  bağlatma
  bağlattırma
  bağlayabilme
  bağlayış
  bağlayıverme
  bağlılaşma
  bağnazlaştırılma
  bağnazlaştırma
  bağrılma
  bağrılmak
  bağrış
  bağrışabilme
  bağrışma
  bağrıştırma
  bahane aramak
  bahane bulmak
  baharatçılık
  baharatlandırma
  bahçecilik
  bahsedebilme
  bahsetme
  bahşedebilme
  bahşetme
  bahşettirme
  bakabilme
  bakadurma
  bakakalış
  bakakalma
  bakayazma
  bakılabilme
  bakılma
  bakılmak
  bakım
  bakınabilme
  bakınış
  BAKINMA
  bakırcılık
  bakış
  bakışabilme
  bakışıverme
  BAKIŞMA
  bakıverme
  bakir
  bakkala bırakma!
  bakkallık
  baklavacılık
  BAKMA
  bakmak
  baktırabilme
  BAKTIRMA
  baktırtma
  balans ayarı
  balcılık
  balerinlik
  balıkçılık
  balıklandırma
  balkıma
  BALLAMA
  ballandırış
  ballandırma
  BALLANMA
  baltacık
  baltalama
  baltalamak
  baltalanabilme
  baltalanış
  baltalanma
  baltalayabilme
  Baltalayıcılık
  baltalayış
  baltalayıverme
  balyalama
  balyalanma
  balyalanmak
  balyalatma
  balyalayabilme
  balyozlama
  balyozlanma
  balyozlatma
  banabilme
  bandajlama
  bandajlanma
  bandajlatma
  bandırabilme
  bandırma
  bandoculuk
  bangırdama
  BANLAMA
  banlatma
  banlattırma
  BANMA
  BANTLAMA
  bantlayabilme
  banyo
  bar
  barbarlaşabilme
  barbarlaşma
  barcılık
  barınabilme
  barındırabilme
  barındırılabilme
  barındırılma
  barındırma
  barınış
  BARINMA
  barış
  barışabilme
  barıştırabilme
  barıştırılma
  barıştırma
  barikatlama
  barizleşme
  barutçuluk
  basabilme
  basarna
  bası
  basıcı
  basıcılık
  basıklaşma
  basıklaştırma
  basılabilme
  basılış
  BASILMA
  basılmak
  basım
  basımcılık
  basımevi
  basınçlama
  BASIŞ
  basıverme
  basitleşebilme
  basitleşme
  basitleştirebilme
  basitleştirilme
  basitleştirme
  basketbolculuk
  baskı yapmak
  baskıcılık
  baskılama
  baskılanma
  basma
  basmacılık
  basmak
  bastırabilme
  bastırılış
  bastırılma
  bastırış
  bastırıverme
  BASTIRMA
  bastırtma
  bastonculuk
  baş koşmak
  baş olan boş olmaz
  baş tacı etmek
  baş üstü dolabı
  başaklama
  başaklanış
  başarabilme
  başarı
  başarılma
  BAŞARIM
  başarış
  başarıverme
  BAŞARMA
  başarmak
  başartma
  başı kalabalık
  başına dikilmek
  başına geçmek
  başına kalmak
  başına oturmak
  başından atmak
  başını gözünü yarmak
  başını kaldırmamak (veya kaldıramamak)
  başkalaşabilme
  başkalaşma
  başkalaştırma
  başkaldırabilme
  başkaldırtma
  BAŞLAMA
  başlanabilme
  başlangıç tutmak (veya almak)
  başlanılma
  başlanma
  başlatabilme
  başlatılabilme
  başlatılma
  başlatılmak
  başlatış
  başlatıverme
  BAŞLATMA
  başlattırma
  başlayabilme
  başlayış
  başlayıverme
  başmakçılık
  başparmak
  başpehlivanlık
  baştan savmacı
  baştan savmacılık
  başvurabilme
  başvurdurma
  başvurdurmak
  başvurma
  başvurmak
  başvuru
  başvurulabilme
  batabilme
  batılılaşma
  batılılaştırma
  batırabilme
  batırılabilme
  batırılış
  batırılma
  batırış
  batırıverme
  BATIRMA
  batırtma
  batış
  batıverme
  batma
  battallaşma
  bav
  bavlıma
  bavul ticareti
  bayağılaştırma
  bayatlatma
  baygınlaşma
  bayılayazma
  bayılış
  bayıltılma
  bayıltılmak
  BAYILTMA
  bayılttırma
  bayındırlaştırabilme
  bayındırlaştırma
  bayındırlık
  bayilik
  baylanma
  BAYMA
  bayraklaşma
  bayramlaşabilme
  Bayramlaşma
  bebekleşme
  becerebilme
  beceri
  beceriksizleşme
  becerilme
  beceriverme
  BECERME
  becertme
  bedbinleşme
  bedbinleştirme
  beddua sinmek
  bediileşme
  beğendirebilme
  beğendirilme
  beğendirme
  beğendirtme
  beğenebilme
  beğeniliş
  beğenilme
  beğeniş
  beğeniverme
  BEĞENME
  bekara karı boşaması kolaydır
  bekiniş
  BEKİNME
  bekitme
  bekleme
  beklenebilme
  beklenilme
  bekleşme
  bekletebilme
  bekletilebilme
  bekletiliş
  bekletilme
  bekletilmek
  bekletiş
  bekletiverme
  BEKLETME
  bekleyebilme
  bekleyedurma
  bekleyekoyma
  BEKLEYİŞ
  bekleyiverme
  belediyelik olmak
  BELEME
  BELENME
  BELERME
  belertme
  BELETME
  belgeçleme
  belgeçletme
  belgegeçerleme
  belgegeçerletme
  belgeleme
  belgelendirebilme
  belgelendirilebilme
  belgelendiriliş
  belgelendiriş
  belgelendirme
  belgelenebilme
  belgelenme
  belgeletme
  belgeleyebilme
  belgeleyiverme
  belgileme
  belikleme
  belinleme
  belirebilme
  belirginleşebilme
  belirginleştirebilme
  belirginleştirilebilme
  belirginleştirilme
  beliriş
  beliriverme
  belirleme
  belirlenebilme
  belirlenim
  belirleniş
  belirlenme
  belirleşme
  belirletme
  belirleyebilme
  belirleyiş
  belirleyiverme
  belirme
  belirsizleşebilme
  belirsizleştirebilme
  belirsizleştirilebilme
  belirsizleştirilme
  belirsizleştirme
  belirtebilme
  belirtilebilme
  belirtiliş
  belirtilme
  belirtiş
  belitleme
  belleme
  bellenebilme
  bellenme
  belletebilme
  belletilebilme
  belletilme
  BELLETME
  bellettirme
  belleyebilme
  belleyiş
  belleyiverme
  bencilleşebilme
  bencilleşme
  beneklenebilme
  benekleniverme
  beneklenme
  benekleşme
  bengileşme
  bengileştirme
  benildeme
  benimseme
  benimsenebilme
  benimseniş
  benimseniverme
  benimsenme
  benimsetebilme
  benimsetilebilme
  benimsetiliş
  benimsetilme
  benimsetiş
  benimsetme
  benimsettirme
  benimseyebilme
  benimseyiş
  benimseyiverme
  BENLENME
  BENZEME
  benzersizleşme
  benzeşme
  benzeştirme
  benzetebilme
  benzetilebilme
  benzetilme
  benzetiş
  benzetme
  benzeyebilme
  benzeyiş
  benzincilik
  benzinleme
  bereketlendirme
  bereketlenebilme
  bereketlenme
  bereketsizleşme
  BERELEME
  berelenebilme
  berelenme
  bereleyebilme
  berkime
  berkinme
  berkitilme
  berraklaşabilme
  berraklaşma
  berraklaştırabilme
  berraklaştırılma
  berraklaştırma
  bertilme
  BERTME
  besi
  besleme
  beslenebilme
  beslenilme
  besleniş
  beslenme
  besletebilme
  besletme
  besleyebilme
  besleyiş
  Besteleme
  bestelenebilme
  bestelenme
  besteletme
  besteleyebilme
  besteleyiverme
  beşleme
  beşlemek
  betelenme
  beterleşebilme
  beterleşme
  betim
  betimlenebilme
  betimleniş
  betimlenmek
  betimleyebilme
  betimleyiş
  betimleyiverme
  betonlaştırma
  bevliyecilik
  bey mi yaman, el mi yaman
  beyazlaşma
  beyazlaştırma
  beyazlatabilme
  beyazlatılma
  beyazlatma
  beyhudeleşme
  beyhudeleştirme
  BEZCİLİK
  bezdirebilme
  bezdirilebilme
  bezdirilme
  BEZDİRME
  bezebilme
  Bezekleme
  bezeleme
  bezenebilme
  BEZENİŞ
  BEZENME
  bezetme
  bezeyiş
  bezginleşme
  bezilebilme
  BEZİLME
  bezirganlık
  bezirleme
  beziş
  BEZLEME
  bezletme
  BEZME
  bezzazlık
  bıçak silmek
  bıçakçılık
  Bıçaklama
  bıçaklanma
  bıçaklatma
  bıçaklayabilme
  bıçaklayış
  bıçaklayıverme
  bıçkıcılık
  bıçkınlaşma
  bıkabilme
  bıkılabilme
  BIKILMA
  BIKIŞ
  bıkışma
  bıkıverme
  BIKMA
  bıktırabilme
  bıktırılabilme
  bıktırılma
  BIKTIRMA
  bılkıma
  bıngıldama
  bırakabilme
  bırakılabilme
  bırakılış
  bırakılıverme
  Bırakılma
  bırakım
  BIRAKIŞ
  bırakıverme
  bırakma
  bırakmak
  bıraktırabilme
  bıraktırılabilme
  bıraktırılma
  bıraktırma
  bıraktırtma
  bıyığını silmek
  bıyıklanma
  biberleme
  biçebilme
  biçemleme
  biçicilik
  biçilebilme
  biçiliş
  BİÇİLME
  biçim
  biçimleme
  biçimlendirebilme
  biçimlendirilebilme
  biçimlendirilme
  biçimlendiriş
  biçimlendirme
  biçimlenebilme
  biçimleniş
  biçimleniverme
  biçimlenme
  biçimselleştirme
  biçimsizleşebilme
  biçimsizleşme
  biçimsizleştirebilme
  biçimsizleştirilme
  biçimsizleştirme
  BİÇİŞ
  biçiverme
  biçki
  biçme
  biçtirebilme
  biçtirilme
  biçtiriverme
  biçtirme
  bilardoculuk
  bildirebilme
  bildirilebilme
  bildirilme
  bildirim
  bildiriş
  bildirişme
  bildiriverme
  bildirme
  bildirtme
  bilebilme
  BİLEME
  bilenebilme
  BİLENME
  bileşim
  bileşme
  Bileştirme
  biletçilik
  biletebilme
  biletilme
  BİLETME
  bileyazma
  bileyebilme
  bileyiverme
  bileyleme
  bilgeleşebilme
  bilgeleşme
  bilgeleştirme
  bilgilendirebilme
  bilgilendirilebilme
  bilgilendirilme
  bilgilendirilmek
  bilgilendiriş
  bilgilendirme
  bilgilenebilme
  bilgileniş
  bilgilenme
  bilgisayar
  bilgisizleşme
  bilimleştirme
  bilimselleşme
  bilimselleştirme
  bilinçlendirebilme
  bilinçlendirilebilme
  bilinçlendirilme
  bilinçlendiriş
  bilinçlendirme
  bilinçlenebilme
  bilinçleniş
  bilinçlenme
  bilinçsizleşebilme
  bilinçsizleşme
  bilinebilme
  bilinegelme
  BİLİNME
  BİLİŞME
  biliverme
  billurlaşabilme
  billurlaştırabilme
  billurlaştırma
  bilme
  bilmece çözmek
  bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp
  bilmezleme
  bilmezlenme
  bindirebilme
  bindirilebilme
  bindirilme
  bindirilmek
  bindirme
  bini
  BİNİLME
  binilmek
  biniş
  biniverme
  BİNME
  bir ilke imza atmak
  bir işaretine bakmak
  bir işi başından kesmek
  bir mıh bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır
  biracılık
  birahanecilik
  bireyleşebilme
  bireyleştirme
  bireyselleşme
  bireyselleştirilme
  birikebilme
  birikim
  birikiş
  birikişme
  birikiverme
  biriktirebilme
  biriktirilebilme
  biriktirilme
  biriktirilmek
  biriktiriş
  biriktirme
  birinci zabitlik
  birlenme
  birleşebilme
  birleşilebilme
  birleşilme
  birleşilmek
  birleşim
  birleşiverme
  birleşme
  birleştirebilme
  birleştirilebilme
  birleştiriliş
  birleştirilme
  birleştirilmek
  birleştiriş
  birleştiriverme
  birleştirme
  birlik olmak
  bisikletçilik
  bitebilme
  bitim
  bitirebilme
  bitirilebilme
  bitiriliş
  bitiriliverme
  bitiriş
  bitiriverme
  bitirme
  bitirtme
  bitiş
  bitişebilme
  bitişiş
  bitişme
  bitiştirebilme
  bitiştirilebilme
  bitiştiriliş
  bitiştirilme
  bitiştirilmek
  bitiştiriş
  bitiştiriverme
  bitiştirme
  bitiverme
  bitkicilik
  bitkileşme
  bitlenebilme
  bitleniverme
  BİTLENME
  BİTME
  bitümleme
  bizleme
  blokaj
  bloke
  bloke etmek
  bloklaşma
  bocalama
  bocalatabilme
  bocalatış
  bocalatma
  bocalayabilme
  bocalayış
  boci
  bodoslama
  bodurlaşma
  bodurlaştırma
  boğabilme
  boğada
  boğasama
  Boğazlama
  boğazlanabilme
  boğazlanma
  boğazlanmak
  boğazlaşma
  boğazlatabilme
  boğazlatılma
  boğazlatma
  boğazlayabilme
  boğazlayıverme
  boğdurabilme
  boğdurma
  boğdurtma
  boğdurulma
  boğdurulmak
  boğduruverme
  boğma
  boğmak
  boğuklaşabilme
  boğuklaşma
  boğuklaştırma
  boğulabilme
  BOĞULMA
  boğuluş
  boğuluverme
  boğumlama
  boğumlanabilme
  boğumlanış
  boğumlanma
  boğuntu
  boğuşabilme
  boğuşma
  boğuşulma
  boğuşulmak
  boğuverme
  bohçacılık
  bohçalama
  bohçalanma
  bohçalatma
  bok etmek (veya bokunu çıkarmak)
  bok karıştırmak
  BOKLAMA
  boklamak
  boksörlük
  bolalma
  bolarabilme
  BOLARMA
  bollaşabilme
  bollaşıverme
  BOLLAŞMA
  bollaştırabilme
  bollaştırılabilme
  bollaştırılma
  bollaştırma
  bombacılık
  Bombalama
  bombalanabilme
  bombalanış
  bombalanma
  bombalatabilme
  bombalatılma
  bombalatma
  bombalayabilme
  bombalayış
  bombalayıverme
  bombelenebilme
  bombelenme
  bonbonculuk
  boncukçuluk
  boncuklanış
  boncuklanma
  boncuklaşma
  bonkörleşebilme
  bonkörleşme
  borazancılık
  borçlanabilme
  borçlandırabilme
  borçlandırılabilme
  borçlandırılma
  borçlandırış
  borçlandırma
  borçlanılma
  borçlanış
  borçlanma
  bordalama
  borsa işlemi
  borsa oyunu
  borsacılık
  boş
  boş oturmak
  boşalabilme
  boşalım
  boşalış
  boşalıverme
  boşalma
  boşaltabilme
  boşaltılabilme
  boşaltılış
  boşaltılıverme
  boşaltılma
  boşaltım
  boşaltış
  boşaltıverme
  boşaltma
  BOŞAMA
  boşanabilme
  boşandırılma
  boşandırma
  boşanılma
  boşanılmak
  boşanış
  boşanıverme
  boşanma
  boşatabilme
  boşatılabilme
  boşatılma
  boşatma
  boşayabilme
  boşayıverme
  boşlama
  boşlaşma
  boşlatma
  boyacılık
  boyalama
  boyama
  boyanabilme
  boyanış
  boyanıverme
  BOYANMA
  boyanmak
  boyatabilme
  boyatılabilme
  boyatılış
  boyatılma
  boyatılmak
  boyatış
  boyatıverme
  BOYATMA
  boyattırma
  boyayabilme
  boyayış
  boyayıverme
  boykot
  boykot etmek
  boykotaj
  boykotçuluk
  BOYLAMA
  boylanabilme
  boylanış
  boylanıverme
  BOYLANMA
  boylatma
  boylayabilme
  boynunu bükmek
  boynuzlama
  boynuzlanma
  boynuzlaşma
  boynuzlatma
  boynuzlayabilme
  boynuzlayış
  boyun bir karış uzadı
  boyutlama
  boyutlandırılış
  boyutlandırılma
  boyutlandırış
  boyutlandırma
  boyutlanış
  boyutlanma
  bozabilme
  bozacılık
  bozarabilme
  bozarış
  BOZARMA
  bozartma
  bozdurabilme
  bozdurma
  bozdurtma
  bozdurulabilme
  bozdurulma
  bozdurulmak
  bozduruş
  bozkırlaşma
  bozma
  bozmak
  bozulabilme
  bozulaşma
  BOZULMA
  bozuluş
  bozuluverme
  bozum
  bozunma
  bozuş
  bozuşabilme
  bozuşma
  bozuşturma
  bozuşuverme
  bozuverme
  böbürlenebilme
  böbürleniş
  Böbürlenme
  böcekçilik
  böceklenebilme
  böceklenme
  böcelenme
  böğürebilme
  Böğürme
  böğürtme
  böğürüş
  böğürüverme
  böldürebilme
  böldürme
  böldürmek
  böldürtme
  böldürülme
  bölebilme
  bölgeleme
  bölgeselleşme
  bölme
  bölümleme
  bölümlendiriliş
  bölümlendirilme
  bölümlendirilmek
  Bölümlendirme
  bölümleniş
  Bölümlenme
  bölünebilme
  bölünme
  bölünüş
  bölüş
  bölüşebilme
  Bölüşme
  bölüştürebilme
  bölüştürme
  bölüştürülebilme
  bölüştürülme
  bölüştürülmek
  bölüştürüverme
  bölüşülebilme
  bölüşüm
  bölüşüverme
  bönleşme
  börek
  börekçilik
  BÖRTME
  börttürme
  börttürmek
  börtülme
  briketçilik
  briketleme
  bronzlaşma
  bronzlaştırma
  bu arada
  budaklandırma
  budaklanma
  budalalaşma
  budalalaştırma
  budama
  budanabilme
  budanış
  BUDANMA
  budatabilme
  BUDATMA
  budayabilme
  budayış
  budayıverme
  buğulama
  buğulanabilme
  buğulandırma
  buğulanış
  buğulanıverme
  Buğulanma
  buğulaşma
  buğulaştırma
  buharlaşabilme
  buharlaşıverme
  buharlaşma
  buharlaştırma
  bukağılama
  bukağılanma
  bukağılayabilme
  bukalemunlaşma
  bulabilme
  bulama
  bulanabilme
  bulandırabilme
  bulandırılabilme
  bulandırılma
  bulandırılmak
  bulandırıverme
  bulandırma
  bulanıklaşma
  bulanıklaştırılma
  bulanıklaştırma
  bulanış
  bulanıverme
  bulanma
  bulaşabilme
  bulaşıkçılık
  bulaşılma
  bulaşıverme
  bulaşma
  bulaştırabilme
  bulaştırılma
  bulaştırıverme
  Bulaştırma
  BULATMA
  bulayabilme
  buldurabilme
  buldurma
  buldurtma
  bulgu
  bulgulama
  bulgulanabilme
  bulgulanış
  bulgulanma
  bulgulayabilme
  bulgulayış
  bulgurculuk
  bulgurlama
  bulgurlanma
  BULMA
  bulunabilme
  bulundurabilme
  bulundurma
  bulundurulabilme
  bulundurulma
  bulundurulmak
  BULUNMA
  bulunuş
  bulunuverme
  buluş
  buluşabilme
  buluşma
  buluşturabilme
  buluşturma
  buluşturulabilme
  buluşturulma
  buluşturuverme
  buluşulabilme
  buluşulma
  buluşulmak
  buluşuverme
  bulutlanabilme
  bulutlanıverme
  bulutlanma
  buluverme
  bumlama
  bunaklaşabilme
  bunaklaşma
  bunalabilme
  bunalış
  bunalıverme
  BUNALMA
  bunaltabilme
  bunaltılma
  BUNALTMA
  bunayabilme
  bunayış
  bunayıverme
  burabilme
  burcuma
  burdurabilme
  burdurma
  burdurulma
  Burgulama
  burgulanma
  burkabilme
  burkma
  burkulabilme
  burkulma
  burkuluverme
  burkuverme
  burma
  buruklaşma
  burulabilme
  burulma
  burunlama
  buruşabilme
  BURUŞMA
  buruşturabilme
  buruşturma
  buruşturulabilme
  buruşturulma
  buruşturuverme
  buruşuverme
  butikçilik
  buydurma
  BUYMA
  buyrulma
  buyrulmak
  buyurabilme
  buyurganlaşma
  BUYURMA
  buzağılama
  buzağılaşma
  buzculuk
  buzlanabilme
  buzlanma
  buzlaşabilme
  buzlaşma
  bücürleşme
  büfecilik
  BÜĞEME
  bükebilme
  bükme
  büktürebilme
  büktürme
  büktürülme
  bükücülük
  bükülebilme
  BÜKÜLME
  bükülüş
  bükülüverme
  büküm
  bükünme
  büküş
  büküverme
  bülbülleşme
  BÜRÜME
  büründürme
  bürünebilme
  BÜRÜNME
  bürünüş
  bürünüverme
  bürüyebilme
  bürüyüş
  bütçeleme
  bütünlenebilme
  bütünlenme
  bütünleşebilme
  bütünleşme
  bütünleştirebilme
  bütünleştirilebilme
  bütünleştirilme
  bütünleştirme
  bütünletebilme
  bütünletme
  bütünleyebilme
  büyüklenebilme
  büyükseme
  BÜYÜLEME
  büyülenebilme
  büyüleniş
  Büyülenme
  büyüleyebilme
  büyüleyiş
  büyültebilme
  büyültme
  büyüme
  büyütebilme
  büyütme
  büyüttürme
  büyütülebilme
  büyütülme
  büyütülmek
  büyütülüş
  büyütüş
  büyüyebilme
  büyüyüş
  büyüyüverme
  büzdürme
  büzdürülme
  büzebilme
  büzgüleme
  büzme
  büzülebilme
  büzülme
  büzülmek
  büzülüş
  büzülüverme
  büzüşebilme
  BÜZÜŞME
  büzüştürebilme
  büzüştürme
  büzüştürülebilme
  büzüştürülme
  büzüşüverme
  cadalozlaşma
  cadılaşma
  cahilleşebilme
  cahilleşme
  camadan
  cambazlık
  camcılık
  caminin mumunu yiyen kedinin gözü kör olur
  CAMLAMA
  camlanma
  camlaşma
  camlatılma
  camlatma
  canavarlaşabilme
  canavarlaşma
  canı sıkılmak
  canlanabilme
  canlandırabilme
  canlandırılabilme
  canlandırılma
  canlandırıverme
  canlandırma
  canlanış
  canlanıverme
  canlanma
  cansızlaşabilme
  cansızlaşma
  cansızlaştırılma
  cansızlaştırma
  CARLAMA
  cavlama
  cayabilme
  caydırabilme
  caydırıcılık
  caydırılabilme
  caydırılış
  caydırılma
  caydırılmak
  caydırış
  CAYDIRMA
  cayırdama
  cayırdatma
  cayırdayış
  CAYIŞ
  cayıverme
  CAYMA
  cazcılık
  Cazırdama
  cazırdatma
  cazırdayış
  cazibeleştirme
  cazipleşebilme
  cazipleştirebilme
  cazipleştirilebilme
  cazipleştirilme
  cebir kullanmak
  cebretme
  cedelleşme
  cehdetme
  celallenebilme
  celalleniverme
  celallenme
  celbetme
  celeplik
  cemaatleşme
  cemaatleştirme
  cemetme
  cenazeyi kaldırmak
  cendereleşme
  cenkleşme
  cephelenme
  cepheleşme
  cepleme
  cerahatlenme
  cesaretlendirebilme
  cesaretlendirilme
  cesaretlendirme
  cesaretlenme
  cevaplama
  cevaplandırılma
  cevaplandırma
  cevaplanma
  Cevaplanmak
  cevaplayabilme
  cevretme
  cezalandırabilme
  cezalandırılabilme
  cezalandırılma
  cezalandırma
  cezalanma
  cılızlaşma
  cılklaşma
  cımbarlama
  cımbız
  cımbızlama
  cırıldama
  CIRLAMA
  cırlatma
  cırlayış
  cırmalama
  cırnaklama
  cırtlama
  cıvatalama
  cıvıklaşabilme
  cıvıklaştırılma
  cıvıklaştırma
  cıvıldama
  cıvıldaşma
  cıvıldayış
  cıvıma
  cıvıtabilme
  cıvıtılma
  cıvıtıverme
  CIVITMA
  cıvıtmak
  CIVMA
  cıyaklama
  cıyaklatma
  cıyırdama
  cıyırdatma
  cızıktırma
  cızıldama
  Cızırdama
  cızırdatma
  ciddileşebilme
  ciddileşiverme
  ciddileşme
  cilacılık
  CİLALAMA
  cilalanma
  cilalatılma
  cilalatılmak
  cilalatma
  cilalayabilme
  ciltçilik
  Ciltleme
  ciltlenebilme
  ciltlenme
  ciltlenmek
  ciltletebilme
  ciltletme
  ciltleyebilme
  cilvelenme
  cilveleşebilme
  Cilveleşme
  cimrileşebilme
  cimrileşme
  cinlendirme
  cisimlendirme
  cisimlenme
  cisimleşebilme
  cisimleştirme
  contalama
  COPLAMA
  coplanma
  coplatma
  coşabilme
  coşkulanabilme
  coşkulandırabilme
  coşkulandırma
  coşkulanma
  coşkunlaşma
  coşma
  coşturabilme
  Coşturma
  coşturulmak
  coşum
  coşuverme
  cömertleşebilme
  cömertleşme
  cumbalama
  cumbalatma
  cumbuldama
  cumbuldatma
  cunta
  cücüklenme
  cüretlendirme
  çaba
  çaba göstermek
  çaba harcamak
  çabalama
  Çabalama kaptan ben gidemem
  çabalamak
  çabalanma
  çabalanmak
  çabalatma
  çabalayabilme
  çabalayadurma
  çabalayış
  çabuklaşabilme
  çabuklaşma
  çabuklaştırabilme
  çabuklaştırılabilme
  çabuklaştırılma
  çabuklaştırılmak
  çabuklaştırma
  çaçalık
  çadırcılık
  çağdaşlaşabilme
  çağdaşlaşma
  çağdaşlaştırabilme
  çağdaşlaştırılabilme
  çağdaşlaştırılma
  Çağdaşlaştırma
  Çağıldama
  çağıldayış
  çağırabilme
  çağırım
  çağırış
  çağırıverme
  ÇAĞIRMA
  çağırtabilme
  çağırtılma
  çağırtma
  Çağlama
  çağlayabilme
  çağlayış
  çağlayıverme
  ÇAĞMA
  çağrılabilme
  çağrılış
  ÇAĞRILMA
  çağrılmak
  çağrışma
  çağrıştırabilme
  çağrıştırış
  çağrıştırıverme
  çağrıştırma
  çakabilme
  çakılabilme
  çakılayazma
  çakıldama
  çakıldatma
  çakılış
  çakılıverme
  ÇAKILMA
  çakır pençe
  çakırcılık
  ÇAKIŞ
  çakışabilme
  ÇAKIŞMA
  çakıştırabilme
  çakıştırılma
  çakıştırılmak
  çakıştırma
  çakıverme
  çakma
  çakmakçılık
  çaktırabilme
  çaktırılma
  çaktırılmak
  çaktırış
  ÇAKTIRMA
  çalabilme
  çalarma
  çaldırabilme
  çaldırılma
  çaldırılmak
  çaldırış
  ÇALDIRMA
  çalgıcılık
  çalılandırma
  çalımlama
  çalımlanış
  çalımlanma
  çalımlayabilme
  çalımlayış
  çalınabilme
  çalınış
  ÇALINMA
  çalış
  çalışabilme
  çalışılma
  çalışma
  çalıştırabilme
  çalıştırıcılık
  çalıştırılabilme
  çalıştırılış
  çalıştırış
  çalıştırıverme
  çalıştırma
  çalıştırtma
  çalıverme
  çalkalama
  çalkalanabilme
  çalkalanış
  çalkalanma
  çalkalatış
  çalkalatma
  çalkalayabilme
  çalkalayış
  çalkama
  çalkanabilme
  çalkanış
  ÇALKANMA
  çalkatma
  çalkayış
  çalma
  çalmacı
  çamaşır
  çamaşırcılık
  çamurlama
  çamurlanabilme
  çamurlanma
  çamurlaşabilme
  çamurlaşma
  çamurlatma
  çamurlayabilme
  çamurlukçuluk
  çanakçılık
  çancılık
  Çangırdama


  Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
  Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

  Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
  dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
  ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


  ©2005 birsozluk.com

  0,1181641