genel dil bilimi TÜRKÇE SÖZLÜK - GENEL DIL BILIMI - genel dil bilimi
Ana sayfa


genel dil bilimi
 • SÖZLÜK ANLAMI

 • Dilin yapısını, gelişme ve değişmesini karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim dalı.
  İlgili Kelimeler

  a, A
  Abhazca
  açan
  ad bilimci
  ad bilimi
  ad bilimsel
  adliye mahkemesi
  aeroloji
  ağaç bilimci
  ağaç bilimsel
  ağız
  ağız aramak (veya yoklamak)
  ahlak bilimci
  ahlak bilimi
  ahlak bilimsel
  ahlak yasası
  ahlakiyat
  aile
  aile hekimliği
  ajan
  akılcılık
  akıntı bilimci
  akromegali
  akustik
  alelıtlak
  alelumum
  alkali
  ALKAN
  Almanca
  alt kurul
  altayca
  Altayistik
  altlamak
  alttan almak
  amin
  ana deniz bilimi
  ana dil
  ana dili
  anartri
  anestezi bilimci
  anestezi bilimsel
  anesteziyoloji
  anlam bilimci
  anlam bilimsel
  anlam daralması
  anlatım bilimi
  anlatım bilimsel
  anormal
  antropolog
  antropoloji
  ara seçim
  arama motoru
  aramice
  Arapça
  ardında yüz köpek havlamayan kurt, kurt sayılmaz
  argo
  Ari dil
  arkeoloji
  Arnavutça
  art avurt ünsüzü
  art damak ünsüzü
  art zamanlı dil bilimi
  arziyat
  asabiye
  asalak bilimci
  asalak bilimsel
  asosyal
  astronomi
  Asurca
  aşiret
  atletizm
  atlı spor
  avarca
  avurt ünsüzü
  ay ayakta çoban yatakta, ay yatakta çoban ayakta
  ayrıklık
  b, B
  bağlam
  bakır alaşımı
  bakteriyolojik
  balık
  baltık dilleri
  bap
  baro başkanı
  baskça
  baykuş
  bediiyat
  Berberice
  beslenme uzmanı
  betimlemeli dil bilgisi
  betimsel dil bilgisi
  beyaz eşya
  beyaz et
  bezi herkesin arşınına göre vermezler
  biçem bilimci
  biçim bilimi
  biçim birimi
  bikarbonat
  bildirme kipi
  bilezik
  bilgi
  bilim
  bilimsever
  bilişim
  bin dereden su getirmek
  bireycilik
  bireyselleştirme
  bitişken dil
  bitki
  bitki bilimci
  bitki coğrafyası
  bitnik
  bitüm
  biyofizik
  biyoloji
  boşaltı
  Boşnakça
  botanik
  böcek bilimci
  budun bilimci
  buzul bilimci
  büken
  bükün
  bükünlü dil
  büyü
  büyükbaş
  büzgen
  c, C
  cebir
  Cermen dilleri
  cinsellik bilimci
  cinsellik bilimi
  cinslik bilimi
  ç, Ç
  çalışmacı
  çayır otu
  çekimlemek
  çetrefil
  çıbanbaşı
  Çingenece
  çocuk bilimci
  çocuk dili
  d, D
  dadacılık
  dağınık ışık
  damak ünsüzü
  defterihakani
  değişmez maliyet
  demografi
  dendroloji
  deniz bilimci
  deniz bilimi
  deontoloji
  deontolojik
  derlem
  devlet dili
  deyi
  dış ağ
  dil
  dil adası
  dil ağız vermemek
  dil atlası
  dil bilimci
  dil bilimi
  dil bilimsel
  dil laboratuvarı
  dilci
  dilcilik
  dilsever
  dilsi
  dinamik
  diplomatik dil
  disiplin
  diş eti ünsüzü
  diş eti-damak ünsüzü
  diş ünsüzü
  divan Edebiyatı
  diyabetoloji
  diyalektoloji
  doğa bilimleri
  doğrusal
  doğu bilimci
  doğu türkçesi
  dominyon
  döner sermaye
  durak
  duru
  duruluk
  duyumculuk
  dünya görüşü
  düstur
  düşük
  düşünür
  düşürüm
  e, E
  eczacılık
  edebî dil
  edebiyat
  edebiyat bilimi
  edebiyat tarihi
  edim bilimi
  eğitim
  el yarası onulur, dil yarası onulmaz
  emmek
  emniyet amiri
  endokrinoloji
  enfeksiyon
  ensefalit
  entomoloji
  envanter
  epigrafi
  erat
  erdem
  ergonomi
  erişilebilirlik
  Ermenice
  erzak
  eskatologya
  esnaf ağzı
  Esperanto
  estetik
  eş zamanlı dil bilimi
  eşitçilik
  etik
  etik bilimi
  etimoloji
  etiyoloji
  etiyolojik
  etnoloji
  evren bilimi
  evrimcilik
  f, F
  faul
  felekiyat
  fenoloji
  fenolojik
  fenomenoloji
  fenomenolojik
  fıstık
  filipince
  filolog
  filoloji
  Fin-Ugor
  fizik
  fiziki coğrafya
  fiziksel
  fizyonomi
  Flamanca
  folklor
  folklorculuk
  folklorik
  fonoloji
  fonolojik
  formül
  forum
  fosil
  Fransızca
  fütürolog
  fütüroloji
  fütürolojik
  g, G
  gastroenteroloji
  gastroenterolojik
  genel başkanlık
  genel coğrafya
  genel görüşlülük
  genel görüşme
  genel müdürlük
  genel sekreter
  genel sekreterlik
  genel yazman
  genel yazmanlık
  genel zeka
  genelev
  genelleme
  genelleşmek
  genelleştirme
  genelleştirmek
  genellik
  genellikle
  general
  genetik
  geriatri
  gerontoloji
  geyikdili
  gizli dil
  gizlicilik
  glasyoloji
  glasyolojik
  glikozit
  görev
  görevsel dil bilimi
  görüngü bilimi
  görünüş
  gösterge
  gösterge bilimi
  göze bilimi
  grafoloji
  gramatikal
  gramer
  gramerci
  Gürcüce
  güzellik müstahzarları
  ğ, Ğ
  h, H
  halk ağzı
  halk bilimsel
  halk dili
  halkiyat
  hamur işi
  hamur tatlısı
  harita
  hava değişimi
  hayvan bilimci
  hayvanat
  helmintoloji
  helmintolojik
  hematoloji
  hematolojik
  herkesin arşınına göre bez vermezler
  hidrojeoloji
  hidroloji
  hidrolojik
  hint-avrupa
  histoloji
  histolojik
  hollandaca
  hormon
  hücre bilimi
  ı, I
  ıslık
  ışın bilimci
  i, İ
  içtimaiyat
  idealizm
  iklim bilimci
  ilahiyat
  ilkelcilik
  ilmiahlak
  iltisaki dil
  im bilimi
  imge
  immünoloji
  immünolojik
  inancılık
  inceltici
  İngilizce
  internet
  ipek böceği kelebeği
  iskelet
  İspanyolca
  istanbul lalesi
  istatistik
  işaret dili
  işleme
  İtalyanca
  iyimserlik
  j, J
  jandarma
  jeoloji
  jeomorfoloji
  jeomorfolojik
  k, K
  kalkojen
  kamu hizmeti
  kamuoyu
  kamutay
  kan bilimci
  kan bilimi
  kandilisa
  kanseroloji
  kanserolojik
  kapı halkı
  karbonat
  karbonhidrat
  kardeş şehir
  kardiyopati
  karınca
  karıştırıcı
  karne
  karşılaştırmacı
  karşılaştırmalı dil bilgisi
  karşılaştırmalı dil bilimi
  kastanyola
  katalanca
  katma bütçe
  kavim
  kavram
  kayış dili
  kaynanadili
  kelebek
  kemik
  kemik bilimci
  kene
  keseli kurt
  Kıpçak
  kıstak
  kibarlığı tutmak
  kibernetik
  kişi
  kitabi
  kitaplık
  kitaplık bilimci
  klimatoloji
  klimatolojik
  kocabaş
  kolej
  koloit
  konuşma dili
  kostüm
  kozmik
  kozmoloji
  kök bilgisi
  köken bilimci
  köken bilimi
  köken bilimsel
  köpek balığı
  köprüyü geçinceye kadar ayıya dayı derler
  kriminoloji
  kriptoloji
  kronoloji
  ksiloloji
  ksilolojik
  kurala aykırılık
  kurt bilimci
  kurt bilimi
  kurtarımcı
  kurtarımcılık
  kurtkıyan
  kurultay
  kuş bakışı
  kuş bilimci
  kürit
  Kürtçe
  kütüphanecilik
  laboratuvar
  laf ebeliği
  laf ebesi
  lantanit
  Lazca
  lehçeci
  lehim
  leksikoloji
  leksikolojik
  lengüist
  lengüistik
  Letonca
  liken
  limnoloji
  limnolojik
  lisan
  lisanımünasip
  lisaniyat
  litoloji
  litolojik
  lotarya
  lotus
  m, M
  maden bilimi
  mağara bilimci
  Makedonca
  malezyaca
  mama
  manisa lalesi
  mantar
  mantar bilimci
  mantık
  masaüstü
  matematiksel
  matmazel
  mesnevi
  metalürji
  metalürjik
  meteor
  metodoloji
  mikoloji
  mikolojik
  mikrokok
  millet
  millî dil
  millî kimlik
  mineral bilimci
  mineral bilimi
  mineroloji
  minerolojik
  mizan
  mobilya
  morfoloji
  motorlu taşıt
  müzik bilimci
  müzikoloji
  müzikolojik
  n, N
  nebatat
  nekroloji
  nekrolojik
  nicelik
  nöroloji
  o, O
  oftalmoloji
  oftalmolojik
  okutman
  olay bilimi
  olefin
  onomastik
  ontoloji
  ontolojik
  ornitoloji
  ornitolojik
  orografya
  ortak dil
  ortaokul
  ortaöğretim
  oryantalizm
  osteoloji
  osteolojik
  oşinografi
  ozon tedavisi
  ö, Ö
  öbek
  ödenekli tiyatro
  öğretim bilgisi
  ölçü bilimci
  ölçünlü dil
  ölü dil
  ön avurt ünsüzü
  ön damak ünsüzü
  ön seçim
  örgün eğitim
  örgüt kültürü
  özel dil
  özlük hakkı
  p, P
  pahalılık
  paleontoloji
  palmiye
  panorama
  panoramik
  papağan
  parapsikoloji
  parazitoloji
  paslı
  pedagoji
  pedoloji
  pedolojik
  peltek diş ünsüzü
  peroksit
  pes perdeden konuşmak
  petrografi
  PİSUVAR
  PORTAL
  Portekizce
  potas
  psikoloji
  r, R
  radyoloji
  raportör
  rol
  romanoloji
  romatizma
  ruh bilgini
  ruh bilimci
  ruh bilimsel
  ruh ölçümü
  ruhiyat
  ruhiyatçı
  ruhiyatçılık
  ruhsal
  s, S
  sağlık kontrolü
  sanal kart
  sarf
  sayımsal
  saz
  sebep bilimi
  seksoloji
  seksolojik
  semantik
  semiyoloji
  semiyotik
  sentez
  ses bilgisi
  ses bilimi
  sezgicilik
  sığır
  sıtma bilimi
  sibernetik
  silahsızlanma
  sinek
  sinir hastalığı
  Sinoloji
  sismoloji
  sismolojik
  site
  sitoloji
  sitolojik
  sivri
  sivrileşmek
  Slovence
  soğdca
  solucan
  sorgu kutusu
  sosyolengüistik
  sosyoloji
  sosyolojik
  sölom
  söz dizimi
  söz zinciri
  sözlük bilimci
  spiril
  standart dil
  stilistik
  strateji
  su bilimci
  su kaydırağı
  sulfata
  sultan böreği
  supara
  sürçülisan
  ş, Ş
  şakayken kaka olmak
  şarkiyat
  şeker
  şeytaniğnesi
  şist
  t, T
  tablo
  tahıl
  tam bakım
  tam bakım yaptırmak
  tambura
  tanıtma yazısı
  tarım coğrafyası
  tartışma
  tasvirî dil bilgisi
  tat alma organı
  tatlı söz
  tatmak
  tedirginlik
  tefsir
  tek heceli dil
  tektonik
  teleoloji
  teleolojik
  teoloji
  ticaret coğrafyası
  toplum bilimci
  toplumcu gerçekçilik
  toplumsal bilim
  toplumsal bunalım
  toponimi
  toprak bilimci
  töre bilimi
  töretanımazlık
  tözcülük
  travmatoloji
  travmatolojik
  triboloji
  Tunguz
  tükürük bezleri
  tüm tanrıcılık
  tümevarım
  Türkçe
  Türkiyat
  türklük bilgisi
  türklük bilimi
  Türkolog
  Türkoloji
  türkolojik
  u, U
  uçaksavar
  ulam
  ulusal dil
  umum müdür
  umum müdürlük
  umumi
  umumi af
  umumi coğrafya
  umumi katip
  umumi kongre
  umumi vekaletname
  ural dilleri
  ural-altay
  Urduca
  uyanış
  uygulamalı dil bilimi
  uygulayım
  uzay bilimi
  uzay bilimsel
  ü, Ü
  üç durum yasası
  üstsubay
  üstyapı
  v, V
  varlık bilimci
  varyant
  varyasyon
  veksilloji
  verici
  vitamin
  y, Y
  yabani hayvan
  yanardağ bilimci
  yanıltmaca
  yapay dil
  yapı bilgisi
  yapı bilimsel
  yapısalcılık
  yapma dil
  yaprak biti
  yaprak böceği
  yasama
  yasama dönemi
  yaşam bilimleri
  yazı bilimci
  yazılım paketi
  yazın bilimci
  yazın bilimi
  yazın dili
  yazıt bilimci
  yeniden kurma
  yer adı bilimi
  yer bilimci
  yer domuzugiller
  yerel yönetim
  yeşillik
  yılan
  yırtıcı kuş
  yonca
  yosun
  yuvarlak konuşmak
  yüzey bilimci
  z, Z
  zaman bilimi
  zaman bilimsel
  zararlılar
  zarif
  zeban
  zeytinsi meyve
  zooloji
  zoolojik
  zootekni
  züppeleşmek


  Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
  Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

  Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
  dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
  ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


  ©2005 birsozluk.com

  0,0390625