iş anlatılı TÜRKÇE SÖZLÜK - IŞ ANLATıLı - iş anlatılı
Ana sayfa


iş anlatılı
 • SÖZLÜK ANLAMI
 • İlgili Kelimeler

  abartmak
  acele yürüyen yolda kalır
  aceleci
  aceleye gelmek
  acentelik
  acısını çıkarmak
  aç at yol almaz, aç it av almaz
  aç ayı oynamaz
  AÇIK
  açık tutmak
  açıkta bırakmak
  açıkta kalmak (veya olmak)
  açıktan para almak
  açmak
  adam adama yük değil, can gövdeye mülk değil
  aday
  aday göstermek
  adaylığını koymak
  adil
  adres kitabı
  affını dilemek (veya istemek)
  ağanın gözü ata tımardır
  ağır çekim
  ağır iş
  ağırcanlı
  ağlayıcılık
  ağrısız başına kaşbastı bağlamak
  ahı gitmek vahı kalmak
  ahretlik
  aile fotoğrafı
  ajanlık
  ajans
  akıbet
  akıl karı olmamak
  akıl para ile satılmaz
  akılsızlık
  akıntıya (veya akıntıya karşı) kürek çekmek
  aklı bir yerde olmak
  aklına uymak
  aklını kaçırmak
  aklını şaşırmak
  aksak eşekle yüksek dağa çıkılmaz
  aksamak
  aksiyon
  akşam ise yat, sabah ise git
  akşama kalmak
  akşamdan sonra merhaba
  akşamın hayrından sabahın şerri iyidir
  aktarlık
  aktarma
  aktif güç
  aktif metot
  aktörlük
  alavere dalavere yapmak (veya çevirmek)
  alçıcılık
  alemcilik
  alet işler, el övünür
  aleyhine olmak
  alıklık
  alın teri dökmek
  Allah derim
  alşimi
  aman derim!
  AMBALE
  ambarcılık
  amel
  amele pazarı
  amigoluk
  anahtarcılık
  anasından emdiği sütü burnundan getirmek
  anasını eşek kovalasın!
  anca beraber, kanca beraber
  angarya
  angaryacı
  ansiklopedicilik
  antlaşma
  antrepoculuk
  aptallık
  aptallık etmek
  araba devrilince yol gösteren çok olur
  aracılık
  araç
  aradan kaldırmak
  arama
  araştırıcılık
  araya girmek
  arayıcı
  arık etten yağlı tirit olmaz
  arkasından koşmak
  arpa verilmeyen at, kamçı zoruyla yürümez
  arpacıya borç eden, ahırını tez satar
  artık değer
  askı
  askıda kalmak
  astar bol olmayınca yüze gelmez
  aşı pişiren yağ olur, gelinin yüzü ağ olur
  aşıcılık
  aşını, eşini, işini bil
  at bulunur meydan bulunmaz, meydan bulunur at bulunmaz
  at çalındıktan sonra ahırın kapısını kapamak
  at, adımına göre değil adamına göre yürür
  ataklık
  atık su
  atılan ok geri dönmez
  av avlanmış, tav tavlanmış
  avcı
  avrat var, arpa unundan aş yapar; avrat var, buğday unundan keş yapar
  avukatlık
  ayağına dolanmak (veya dolaşmak)
  ayak üstünde olmak
  ayakçı
  ayar
  ayarlamak
  ayartıcılık
  ayı görmeden bayram etme
  ayıcı
  aylakçılık
  aynacılık
  ayranım budur, yarısı sudur
  ayrı baş çekmek
  az olsun, uz olsun
  babana rahmet
  badanacılık
  bahçıvanlık
  baklava börek
  bakmak
  bal bal demekle ağız tatlanmaz
  balık ağa girdikten sonra aklı başına gelir
  balonculuk
  bankacılık
  bankerlik
  bankerzede
  banko
  barmenlik
  basın
  basmahane
  başına gelen başmakçıdır
  başına iş çıkmak
  başını acemi berbere teslim eden, pamuğunu cebinden eksik etmez
  başını ağrıtmak
  başını kaşımaya (veya kaşıyacak) vakti olmamak
  başka işi yok mu?
  başlangıç
  başlık
  başmüzakerecilik
  başvurucu
  batak
  beceri
  becerikli
  becermek
  bekçilik
  beklemek
  belden aşağı vurmak
  belgelikçilik
  belgeselcilik
  beli bükülmek
  bellek
  berberlik
  besicilik
  beyaz iş
  beygir gücü
  bez
  bezemecilik
  bezgin
  bıçkıevi
  bırakmak
  biçilmiş kaftan
  bildirim ödencesi
  bileyici
  bileyicilik
  bilfiil
  bilgisayarlı
  bilimsizlik
  bilinç dışı
  bilirkişilik
  bilmek
  bin kalıba girmek
  bir baltaya sap olamamak
  bir dalda durmamak
  bir deli kuyuya bir taş atar, kırk akıllı çıkaramazmış
  bir el bir eli yıkar, iki el bir yüzü yıkar
  bir olmak
  bir sürçen atın başı kesilmez
  birikimcilik
  bize de mi lolo?
  boğuntuya getirmek
  bok yemek
  boku çıkmak
  borcunu bilmek
  borsa
  bostan gök iken pazarlık yapılmaz
  boş
  boş atıp dolu tutmak (veya vurmak)
  boyacılık
  bölücülük
  bugün git, yarın gel
  bulaşık iş
  bunalım
  buz üstüne yazı yazmak
  bünye
  büro
  büyücülük
  can sıkıntısı
  canına kıymak
  cari ücret
  cıvımak
  coşkunluk
  çalışma belgesi
  çalışma günü
  çalışma izni
  çalışma saati
  çalışma yöntemi
  çalışmak
  çam ağacından ağıl olmaz, el çocuğundan oğul olmaz
  çamurlukçu
  çapacılık
  çaparız
  çapraza sarmak
  çapulculuk
  çarşı iti ev beklemez
  çatal kazık yere batmaz (veya geçmez veya çakılmaz)
  çatı ekleri
  çekeceği olmak
  çelmelemek
  çelmelenmek
  çengilik
  çerçilik
  çetecilik
  çetin ceviz
  çevirmenlik
  çevre temizlik vergisi
  çevrecilik
  çığırtkanlık
  çıkmak
  çıkmaza girmek
  çıraklık
  çırpıştırma
  çiğnemeden yutulmaz
  çilingirlik
  çizimcilik
  çobanlık
  çocuk işi
  çocuk oyuncağı
  çok el ya yağmaya ya yolmaya
  çorap söküğü gibi gitmek (veya gelmek)
  çorbada tuzu (veya maydanozu) bulunmak
  çöpçülük
  çöpe gitmek
  çöpsüz üzüm
  çözülüm
  çözümsüzleşmek
  çürük elma
  çürük iş
  dadılık
  dağ başından duman eksik olmaz
  dalavere
  dalavere çevirmek (veya dalaveresini döndürmek)
  daldan dala konmak
  dalga
  dalına binmek
  dallanıp budaklanmak
  dallanmak
  danışmak
  darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmaz
  davetname
  dayanmak
  değim
  değirmen iki taştan, muhabbet iki baştan
  değnekçilik
  deli arlanmaz, soyu arlanır
  demir tavında dövülür
  demirleblebi
  dengiyle karşılamak
  depoculuk
  derleyicilik
  desinatörlük
  devam etmek
  dış hat
  dikicilik
  dikimevi
  diploma
  dipsiz kile, boş ambar
  dirsek çevirmek
  disiplin suçu
  distribütörlük
  doğal gaz
  dokuz ayın çarşambası bir araya gelmek
  dolabı bozulmak
  dolandırıcılık
  dolap çevirmek (veya döndürmek)
  dolaşım ortaklığı
  dolu
  donatmak
  dostlar alışverişte görsün (diye)
  dostluk kantarla, alışveriş miskalle
  dökme gaz
  dört dönmek
  döşemcilik
  dubaracı
  dubaracılık
  dublörlük
  dükkan
  dünya
  ebelik
  ecza dolabı
  edevat
  Edi
  edilgi
  edim
  eğri gemi doğru sefer
  eğrisi doğrusuna gelmek
  ekipman yatırımı
  ekmeği ekmekçiye ver, bir ekmek de üste ver
  ekmek
  ekmek aslanın ağzında
  ekmek kapısı
  ekmekten kaşık olur ama her yoğurdun hakkına değil
  eküri
  el
  el alışkanlığı
  el birliği
  el el üstünde oturmak
  el emeği
  el emeği göz nuru
  el ermez, güç yetmez
  el kazanıyla aş kaynamaz
  el kazanıyla aş kaynatmak
  el öpmekle ağız aşınmaz
  el tutmak
  elçi
  ele almak
  elebaşı
  elektrik fabrikası
  eleştirmecilik
  eli ağır
  eli armut devşirmek
  eli çabuk
  eli hafif
  eli kırılsın!
  eli kolu bağlı kalmak (veya durmak veya olmak)
  eli kurusun!
  elifin hecesi var, gündüzün gecesi var
  elinden bir iş (veya şey) gelmemek
  elinden iş çıkmamak
  eline ağır
  eline çabuk
  elini sıcak sudan soğuk suya sokmamak
  emlak bürosu
  entrikaya kurban gitmek
  er oyunu üçe kadar
  erg
  erke
  erkek işi
  erketecilik
  esas
  esnaflık
  et ne kadar arık olsa üstüne ekmek yaraşır
  eteğiyle mum söndürmek
  evdeki pazar (veya hesap) çarşıya uymaz
  evirgen
  fare deliğe sığmamış, bir de kuyruğuna (veya kıçına) kabak bağlamış
  fasıl
  fatih
  favori
  felce uğramak
  felç olmak
  fen
  fenaya sarmak
  fennî
  fırsat kollamak (veya gözlemek)
  fiilî
  fire
  fiyat
  fon
  freni patlamak (veya tutmamak)
  gaile
  gavur eziyeti
  gavur orucu gibi uzamak
  gavura kızıp oruç yemek (veya bozmak)
  gayret dayıya düştü
  gazeteci
  gazetecilik
  gazinoculuk
  gazozculuk
  gece bekçisi
  gece gözü kör gözü
  geçici personel
  geçim kapısı
  gemi adamı
  gemisi şapa oturmak
  geniş zaman sıfat-fiili
  geri durmak
  Getirimcilik
  gezginci
  gider
  girdi
  girdisi çıktısı
  girişken
  giydiricilik
  gizli kapaklı
  goygoyculuk
  gömlekçilik
  gön yufka yerinden delinir
  görev
  görevlilik
  görücülük
  görülmek
  görüşmek
  göstermelik
  götürü
  götürü iş
  göz açtırmamak
  göz emeği
  göz nuru
  gözetmenlik
  gözlemcilik
  grev gözcülüğü
  grev sözcülüğü
  güce sarmak
  güç
  gülü seven dikenine katlanır
  gümrük kolculuğu
  gün almak
  gün doğmadan kimliği söylenmez
  gün koymak
  gün saymak
  günah
  günaha girmek
  gündelik
  gürültüye gelmek
  hallaçlık
  halt
  halt etmek
  ham hum
  hamallık
  hamamcılık
  hamarat
  hancılık
  hangi akla hizmet ediyor?
  harcamak
  harcı olmak
  hareket noktası
  harmancılık
  hasbilik
  hava tahminciliği
  havacılık
  havaiyat
  haybe
  haycılık
  haydutluk
  hayhuy
  hazır
  hemşirelik
  her ağaçtan kaşık olmaz
  her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır
  herkes bildiğini okur
  herkes davul çalar ama çomağı makama uyduramaz
  herkes kaşık yapar ama sapını ortaya (veya doğru) getiremez
  herkesin hamuru ekmeğine göredir
  hesabını almak
  hırsıza kilit olmaz
  hizmet
  hizmet etmek
  hizmetçilik
  hizmeti dokunmak
  hizmetkar
  hocalık
  hokkabaz
  hokkabazlık
  holiganlık
  hurdacılık
  hükûmet darbesi
  hükûmet konağı
  Ikınıp sıkınmak
  ılımlı
  ıssız eve it buyruk
  iç hat
  içeri girmek
  iğnecilik
  iki eli (kızıl) kanda olsa
  iki emini bir yemin aralar
  iki ölç, bir biç
  iki ucu boklu değnek
  iletişim ağı
  ilk ağızda
  iltimaslı
  ilzam
  imalathane
  imam osurursa cemaat sıçar
  İMARCI
  imece günü bulutlu, görmeyene ne mutlu
  inada binmek (veya bindirmek)
  ince karın ağrısı
  intihar
  irtikap
  isabet etmek
  isimsiz
  iskandil
  islim arkadan gelsin
  istihbarat servisi
  istihkamcılık
  iş ayağa düşmek
  iş çevirmek
  iş çıkarmak
  iş düşmek
  iş eri
  iş gezisi
  iş görmek
  iş göstermek
  iş hanı
  iş karıştırmak
  iş ola
  iş sarpa sarmak
  iş sözleşmesi
  iş tutmak
  iş vermek
  iş yeri
  işbaşı yapmak
  işçilik
  işe almak
  işe koşmak
  işgaliye resmi
  işi resmiyete dökmek
  işin kurdu
  işlem
  işletme
  işlev
  işleyen demir pas tutmaz (veya ışıldar)
  işsiz güçsüz
  işsiz güçsüz kalmak
  işsizlik
  it ite (buyurur), it de kuyruğuna
  it kağnı gölgesinde yürür de kendi gölgesi sanırmış
  it sürü para kazan
  iyi (veya temiz) iş altı ayda çıkar
  iyi gitmek
  iyileştirme
  izcilik
  izin vermek
  izne çıkmak (veya ayrılmak)
  jul
  jurnalcilik
  kaba düzen
  kabahat etmek (veya işlemek)
  kabalacı
  kabzımallık
  kaç parça olayım!
  kaçırmak
  kafa yormak
  kafadan kontak
  kafasına girmek
  kahır yüzünden lütfa uğramak
  kahve ocağı
  kakma
  kalaycı
  kalaylı bakır küflenmez
  kalem işi
  kalıpçılık
  kalite çemberleri
  kalite kontrolcülük
  kalpazan
  kalpazanlık
  kamu denetçiliği
  kangrenleşmek
  kantarcılık
  kantoculuk
  kanun çiğnemek
  kanun koyuculuğu
  kapalı
  kapalı olmak
  kapamak
  kapı kapı dolaşmak (veya gezmek)
  karar
  karda yürüyüp (veya gezip) izini belli etmemek
  kargoculuk
  karı olmamak
  karın ağrısı
  karınca duası
  karışmak
  karine
  karlı iş
  karşılık
  kart basmak
  kasaplık
  kasetçilik
  kaynamak
  kazan kaynamayan yerde maymun oynamaz
  kazanç
  kazanım
  kazaskerlik
  kedi ile harara (veya çuvala) girmek
  kedi olalı bir fare tuttu
  kedinin gideceği samanlığa kadar
  kefil göstermek
  kefne
  kelle sağ olsun da külah bulunur
  kemençecilik
  kesilen baş yerine konmaz
  kethüdalık
  kınama cezası
  kırk gün günahkar, bir gün tövbekar
  kırkından sonra saza başlayan kıyamette çalar
  kırtasiyecilik
  kışkırtmak
  kilogrammetre
  kilojul
  kilovat saat
  kiminin parası, kiminin duası
  kiralık adam
  kiremit fabrikası
  kiremitçilik
  kirli çamaşır
  kişinin kendine ettiğini kimse edemez
  kitaplık
  kokusu çıkmak
  kolay gele! (veya gelsin!)
  kolaylanmak
  kolbaşı
  koleksiyonculuk
  kolları kopmak
  kolları sıvamak
  koluna kuvvet
  komisyoncu
  komisyonculuk
  kompilasyon
  komprador
  korkak bezirgan ne kar eder ne zarar (veya ziyan)
  koşmak
  koymak
  köçeklik
  kök sökmek
  kömürcülük
  kör satıcının kör alıcısı olur
  körlük
  körükçülük
  körün taşı
  köstebek
  kösteklenmek
  köşkerlik
  kötürüm
  köycü
  kral
  kriz yöneticiliği
  kubaşmak
  kullandırma
  kulluk
  kulpunu bulmak
  kumpas kurmak
  kurgu bilimi
  kurnazlık
  kuru gayret, çarık eskitir
  kuru kalabalık
  kuru laf karın doyurmaz
  kuş gibi
  kuş vardır eti yenir, kuş vardır et yedirilir
  kuyu
  kuyucu
  kuyuculuk
  küme çalışması
  lafı mı olur?
  lafla peynir gemisi yürümez
  lafta kalmak
  lağımcılık
  lavman
  levazım
  levhacılık
  leyleği kuştan mı sayarsın, yazın gelir, kışın gider
  lojman
  lokma çiğnenmeden yutulmaz
  lonca
  lostromoluk
  lüzumsuz adam
  macera
  madalyonun ters tarafı (veya tersi)
  maden
  madencilik
  mafyalık
  makastar
  makine gibi adam
  makine gücü
  MAKROME
  makul
  mal olmak
  malcılık
  manikürcülük
  manyetizmacılık
  marangozhane
  maraton
  marifet
  mart dokuzunda çıra yak, bağ buda
  maslahat
  masraf kapısı
  masrafa girmek
  masrafı çekmek
  mecrası değişmek
  mecrasında gitmek
  medarımaişet
  mefruşat
  mehter yürüyüşü
  melanet
  merkeziyetçi
  mesai saati
  mesai yapmak
  mesele
  meslek
  meşgul
  meydana düşmek
  meyhaneciden şahit istemişler, bozacıyı göstermiş
  mezun
  mıymıntı
  mihaniki
  mihmandarlık
  minarecilik
  minareyi yaptırmayan yerden bitmiş sanır
  misafir gibi oturmak
  mozaik
  muadele
  muhbirlik
  mukteza
  musahiplik
  muslukçuluk
  muştulamak
  mutemet
  muzırlık
  müdavim
  mühendis
  mühlet vermek
  mühürlemek
  münadi
  münasebetsiz
  mürettebat
  mürettep
  müteahhitlik
  müzekkere
  namzet göstermek
  nane yemek
  ne fayda
  neci
  nispet
  nöbet
  numara çevirmek
  numaracı
  odacı
  ok meydanında buhurdan yakmak
  ok yaydan (veya yayından) çıkmak
  Olan oldu
  olay
  Oldu olacak, kırıldı nacak
  olgu
  olmaz
  omuzlamak
  on parmağında on hüner (veya marifet) olmak
  organize sanayi
  orostopolluk
  ortak
  ortak yapım
  ortak yaşama
  ortaklaşa
  ortaklık
  ortaya balgam atmak
  ot yoldurmak
  otacılık
  oturma grevi
  oturmak
  oynaşlık
  oynatımcılık
  oyun kuruculuğu
  oyuncak
  ödeme belgesi
  ödemek
  ödenek
  ödeşmek
  ödev
  ödev bilmek (veya saymak)
  öfke ile kalkan ziyanla (veya zararla) oturur
  öğrencelik
  öğrenim
  öğrenim düzeyi
  öküzlük
  Ölmek var, dönmek yok!
  ölü saat
  ölü soyuculuğu
  ömür törpüsü
  önlük
  örgün eğitim
  örücülük
  özel dil
  özel sektör
  özenli
  özensiz
  özü sözü bir (olmak)
  pabuç eskitmek (veya paralamak)
  palet
  palyaçoluk
  pamukaki
  papaza kızıp oruç (veya perhiz) bozmak
  para dönmek
  parke
  parmağını bile kıpırdatmamak (veya oynatmamak)
  parsellemek
  patron
  patronculuk
  pekitmek
  personel
  peyke
  pezevenklik
  pidecilik
  pikajcılık
  pineklemek
  pislik
  pişmek
  pizzacılık
  planyacı
  porte
  pösteki saymak
  prim
  pürüzlenmek
  pürüzlü
  püsür
  rayına girmek
  reklam ajansı
  resmiyete dökmek
  robot
  robotlaşmak
  rufailer karışır
  rüşvetçi
  sabah ola, hayrola
  sabahlar (veya sabahışerifler) hayrolsun!
  saçma
  sahip
  saka
  saka beygiri gibi
  sakalı bitmek
  sakarlık
  salamuracılık
  salpa
  saman altından su yürütmek
  sanat okulu
  sanayi yatırımı
  sanayici
  sandalcılık
  sandık gözlemciliği
  sarımsak yemedim ki ağzım koksun
  satımcılık
  sebzecilik
  seferber etmek
  seferber olmak
  sekreterya
  sektör kodu
  selam verdik, borçlu çıktık
  sen sağ, ben selamet
  sendika
  sendikacılık
  sendikalı
  sendikasız
  senetli sepetli
  senetsiz sepetsiz
  serbest çalışma
  serbest meslek
  seri
  sermaye yapmak (veya etmek)
  sersemlik
  servis
  servis arabası
  servise çıkmak
  sıcak çekme
  sıçan deliğe sığmamış, bir de kuyruğuna kabak bağlamış
  Sıçtı Cafer, bez getir
  sınıkçılık
  sıracılık
  sırt sırta vermek
  sidik zoruyla
  sinir sistemi
  site
  sokağa atmak
  sokağa çıkmak
  son pişmanlık fayda vermemek (veya etmemek)
  son ütücülük
  söz olmak
  sözde kalmak
  sözleşmek
  spikerlik
  sponsorluk
  spot mağaza
  su yüzüne çıkmak
  sultani tembel
  sünger avcılığı
  sünnetçilik
  sürçmek
  sürgit yapmak
  sürüklenmek
  sürüncemede kalmak
  şaka götürmemek
  şantajcılık
  şapçılık
  şeflik
  şehbenderlik
  şey
  şeytan elini çekmiş
  şıpın işi
  şikayet etmek
  şike
  şipşakçılık
  şişirme
  şişirmece
  şişirmek
  şube
  tahrik
  takım oyunu
  talancılık
  tam gün
  tamam
  tanıklık
  tarlada izi olmayanın harmanda sözü (veya yüzü) olmaz
  tasar
  taş basmacılık
  taşeronluk
  taşıma su ile değirmen dönmez
  taşlamacılık
  tatil etmek
  tavernacılık
  tavını bulmak
  tavsamak
  tavşanlık
  tavzif
  tedarikçilik
  teenni
  tekel bayisi
  tekellüf
  teklif
  tekmil vermek
  teknik
  telaşa gelmek
  televizyonculuk
  telgrafçılık
  telkari
  tellaklık
  tellallık
  temizlenmek
  temizlikçi kadın
  tenkiye
  tensikat
  ter dökmek
  terlemek
  terzilik
  teşrikimesai
  teşvik
  teşvik etmek
  tezgah
  tezgahlamak
  tezkere
  tırnakçılık
  tim
  tirendaz
  toplu çalışma
  toplum
  traktör
  tribünlere oynamak
  trolcülük
  tröst
  tur
  ucu ortası belli olmamak
  ucunu kaçırmak
  uğraş
  uğraşmak
  uğruluk
  uhde
  urgancılık
  ustabaşı
  uygulayım
  uyuşmak
  uzun yol sürücülüğü
  ümüğüne sarılmak
  üretim araçları
  üstenmek
  üşüme
  ütü
  üzerinde kalmak
  üzerinden atmak
  vadolunmak
  vaizlik
  vakit
  vakit öldürmek
  vakti olmamak
  var (veya varın veya varsın veya varsınlar)
  vargel
  varlık göstermek
  varyetecilik
  vasilik
  vat
  vat saat
  vatan haini
  vekillik
  veresiyeci
  veresiyecilik
  vesikacılık
  veznecilik
  ya ... ya ...
  yabancılık çekmek
  yağlı kuyruk
  yaldızcılık
  yalelli gibi
  yama
  yanıltmaca
  yanlışlık
  Yapağıcılık
  yapı taşı yerde kalmaz
  yapışmak
  yapmadığı kalmamak
  yaramak
  yararcılık
  yarım mesai
  yasa koyuculuğu
  yastıkaltı
  yaşı ne, başı ne?
  yayımcılık
  yaymacılık
  yazıhane
  yazılım paketi
  yemekçilik
  yenilenmek
  yer yerinden oynamak
  yerel ağ
  yerleşmek
  yetiştirmek
  yetkili yargıçlık
  yıkmak
  yordamlı
  yönlendirmek
  yörüngesine oturmak
  yumurta kapıya dayanmak (veya gelmek)
  Yuvarlanan taş yosun tutmaz
  yüklem
  Yüklenicilik
  yükümlülük
  yürürlüğe girmek
  yürürlükte olmak
  yüzünü ağartmak
  yüzüstü kalmak
  zaman
  zaman bırakmak
  zaman tanımak
  zaman vermek
  zamanı dolmak
  zanaat
  zemzem kuyusuna işemek
  zora binmek
  zorgu


  Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
  Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

  Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
  dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
  ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


  ©2005 birsozluk.com

  3,613281E-02