işin mi yok TÜRKÇE SÖZLÜK - IŞIN MI YOK - işin mi yok
Ana sayfa


işin mi yok
 • SÖZLÜK ANLAMI

 • "önemli değil, boş ver" anlamında kullanılan bir söz.
  İlgili Kelimeler

  Acem
  acemi
  acısını çekmek
  acısını çıkarmak
  açık eksiltme
  adam sen de!
  adı batası (veya batasıca)
  ağaca çıksa pabucu yerde kalmaz
  ağırlık merkezi
  ağrı yitimi
  akarına bırakmak
  akıl sır ermemek
  aklına tüküreyim
  aksilik
  alfabe
  Allah bana, ben de sana
  allah bilir ama kul da sezer
  allah sonunu hayır etsin
  almak
  amenna
  anamın öleceğini bilseydim kulağı dolu darıya satardım
  anestezi
  anestezi bilimi
  ant olsun
  antisepsi
  aracılık etmek
  aradan kaldırmak
  arama tarama
  Arınıklık
  arkasında yumurta küfesi yok ya! (veya olmamak)
  asalaksavar
  asimilasyon
  astarı yüzünden pahalı olmak (veya pahalıya gelmek)
  at var, meydan yok
  at, adımına göre değil adamına göre yürür
  atladı geçti genç osman!
  atölye resmi
  av avlanmış, tav tavlanmış
  ay aydın, hesap belli
  ayak bağı
  ayak bağı olmak
  ayakaltında bırakmak
  Ayıkla pirincin taşını!
  ayıklanma
  az kaldı (veya kalsın)
  azıttırmak
  baba koruk (veya erik) yer, oğlunun dişi kamaşır
  babam!
  bağ bozumu
  bağlamak
  bakındı
  bal tutan parmağını yalar
  balcının var bal tası, oduncunun var baltası
  bana da ... demesinler
  baskı grubu
  baş yemek
  başına geçmek
  başına iş açmak
  başlangıç noktası
  başta (veya başında) bulunmak
  başvurmak
  batırılmak
  batma
  batmak
  bayilik
  beis yok
  beklenmezlik fiili
  berber
  berhava etmek
  bertaraf olmak
  beş para etmez
  bey mi yaman, el mi yaman
  bırakmak
  bin ölçüp bir biçmeli
  Bindiği dalı kesmek
  bir türlü
  bit yeniği
  biz bize benzeriz
  bize de mi lolo?
  bok yoluna gitmek
  boku bokuna
  borç vermekle, düşman vurmakla
  borda atışı
  boyacı küpü
  bre
  bugünkü işi yarına bırakma
  buhar olmak
  buharlaşmak
  bulgu
  bulgurlu
  burnunu kırmak
  burnunun yeli kırılmak
  can damarına basmak
  canımı sokakta bulmadım
  cansızlaştırmak
  caygın
  cık
  cicim ayı
  cicoz
  Çabalama kaptan ben gidemem
  çabuklaştırmak
  çarşafa dolanmak
  çatırdamak
  çatkı
  çavuş
  çekilmek
  çıkmak
  çıkmaz ayın son çarşambası
  çile çıkarmak (veya doldurmak)
  çivi sokmak (veya sürmek)
  çobana verme kızı, ya koyun güttürür ya kuzu
  çoğu gitti azı kaldı
  çorbaya sinek düşmek
  dağılmak
  dalgıç böcekler
  darılmaca
  davulun sesi uzaktan hoş gelir
  değirmenin suyu nereden geliyor?
  dek
  Deme!
  denetlemek
  dengiyle karşılamak
  denize dökmek
  devreye alınmak
  devreye sokmak
  devrilmek
  dezenfeksiyon
  dışlamak
  direksiyona geçmek
  diyecek yok
  doğal olarak
  dokuz at bir kazığa bağlanmaz
  dondurmak
  dökmek
  dökümlemek
  dönüm
  dövizzede
  duman etmek
  düş uykudan sonra olur
  e, E
  ecele çare bulunmaz
  eceli gelmek
  ecinniler top oynuyor
  eden bulur, inleyen ölür
  edilgi
  eksik olsun
  eksiltme
  el katmak
  eline almak
  emek
  encam
  engel çıkarmak
  eradikasyon
  ergene karı boşamak kolay
  erimek
  eritmek
  eriyip gitmek
  eski kurt
  esna
  eşelemek
  eşref saati
  etme (veya etme yahu)
  evveliyat
  eylem planı
  ezici
  fa
  fark etmez
  feda olmak
  feda olsun!
  fena bulmak
  fenafillah
  fennini almak (veya kapmak)
  fetva vermek
  final
  fos çıkmak
  garanti etmek
  garantilemek
  gargaraya getirmek
  gavur inadı
  gece işi, körler işi
  geçmek
  genel gider
  gerilemek
  giderici
  giderilmek
  gidermek
  girişim
  gitmek
  gitsin
  gökten zembille mi indi
  gömülmek
  götürmek
  götürü pazarlık
  grev kırıcı
  grev kırıcılığı
  gurup
  güdü
  günaydın
  gününü doldurmak
  ha
  ha şöyle
  hacet yok
  hamallığını etmek (veya yapmak)
  hamama giren terler
  HANYA
  harcamak
  harekete geçirmek (veya getirmek)
  hariç olmak
  haritadan silinmek
  harman
  harman yel ile, düğün el ile
  haşa sümme haşa
  hava hoş
  hayır
  heba
  helak
  helak olmak
  herkes davul çalar ama çomağı makama uyduramaz
  hesap
  hesap etmek
  hesap vermek (veya hesabını vermek)
  heyamola ile
  hiçlemek
  hiçten
  hilaf yok
  hilesi, hurdası yok
  huyu batsın (veya batasıca)
  hücre yutarlığı
  hüseyni
  ısmarlamak
  icabına bakmak
  içinden çıkmak
  içine doğmak
  ifna
  ifna etmek
  ihanet
  ilaç için yok
  ilerisine gitmek
  ilminden anlamak
  ilmini almak
  imha
  imha ateşi
  imha etmek
  in cin yok
  incelik
  indirgemek
  inkıraz
  inkıraz bulmak
  inkıraza uğramak
  irap
  iskandil etmek
  istihare
  istihareye yatmak
  iş (birinde) bitmek
  iş (birinden) bitmek
  iş (birine) kalmak
  iş birliği
  işi kotarmak
  işi sağlama almak
  işin başı
  işin içinde iş var
  işin kötüsü
  işin tuhafı
  işin ucu
  iştahı kapanmak (veya kesilmek)
  işteş fiil
  iti öldürene sürütürler
  itlaf
  itlaf etmek
  iyi olacak hastanın hekim ayağına gelir
  izale
  izale etmek
  izi silinmek
  kabil değil
  kaçmak
  kafa yok!
  kafasını ezmek
  kahhar
  kahır
  kahrolası
  kahrolsun
  kakımak
  kaldırmak
  kalımlı
  kalımsız
  kalite çemberleri
  kalkmak
  kalleş
  Kambersiz düğün olmaz
  kapana sıkıştırmak
  kapıştırmak
  kar ne kadar çok yağsa yaza kalmaz
  karada ölüm yok
  Karadeniz
  kararlaştırmak
  Karun
  katkı
  katresi kalmadı (veya yok)
  kayırmak
  kayyum
  kazımak
  kefalet mektubu
  kelalaka
  kesinti
  keskin zeka keramete kıç attırır
  kesyapıştır
  kınamak
  kıran
  kırılmak
  kırmak
  kibrit suyu
  koç katımı
  kolayına gelmek
  kolaylamak
  konsolosluk
  kontenjan
  korkulu rüya (veya düş) görmektense uyanık yatmak evladır (veya yeğdir)
  koruyucu
  kökü kazınmak
  kökü kurumak
  kökünü kazımak
  kör ölür badem gözlü olur, kel ölür sırma saçlı olur
  kulis
  kurtarıcı
  kurucu
  kurutmak
  kuş mu konduracak?
  kül etmek
  külah kapmak
  külah peşinde olmak
  külünü savurmak
  kürkçü
  laf
  laf yok!
  lamı cimi yok
  madem
  mafiş
  mahal yok
  mahıv
  mahvetmek
  mahvolmak
  mal meydanda
  mecra
  meful
  mehil
  merkez
  merkeziyetçilik
  mesele yok!
  misli menendi yok
  mühlet istemek
  namaza meyli olmayanın kulağı ezanda olmaz
  namevcut
  namı nişanı kalmamak
  namusu temizlenmek
  nanay
  nasıl
  ne ala
  ne ala memleket
  ne çare
  ne dağda bağım var ne çakaldan davam
  ne gam
  ne haber?
  ne hacet
  ne münasebet!
  ne olacak!
  ne söylüyorsun?
  nehiy
  nesli tükenmek
  net resim
  neyse
  ocağı sönmek
  okuma yitimi
  olanak sağlamak
  olumlu fiil
  olumsuz cümle
  olur olmaz
  OLURU
  oluruna bakmak
  oluruna bırakmak (veya bağlamak)
  ortada fol yok yumurta yok
  ortadan kaldırmak
  ortadan kalkmak
  ortadan kaybolmak
  ortalık düzelmek
  oturum
  ödemek
  öküz öldü, ortaklık bozuldu (veya bitti)
  öldürmek
  ölü fiyatına
  ölü mevsim
  ölüm
  ölüm kalım meselesi (veya savaşı) yapmak (veya olmak)
  ön şart
  öncülük etmek
  öngörü
  öngörülü
  ötesi yok
  özen
  pabuç pahalı
  pano
  para peşin, kırmızı meşin
  Pastörizasyon
  payidar kalmak (veya olmak)
  perşembenin gelişi çarşambadan bellidir
  pirekıran
  pişman
  pişman olmak
  plan
  polisaj
  porte
  pöstekisini çıkarmak
  program
  programlaştırmak
  puşt olmak
  püf noktası
  re
  renkgideren
  saat
  saat tutmak
  sabunköpüğü gibi sönmek
  saf dışı etmek (veya bırakmak)
  saf dışı olmak
  sağlam kazığa bağlamak
  sağlamak
  sarmak
  Satıp savmak
  savaş
  savaşmak
  Sayıp dökmek
  selbetmek
  selp
  seninki can da benimki patlıcan mı?
  serencam
  servis
  ses yitimi
  sıçan deliği bin akçe
  sıçan düşse başı yarılır
  sıfıra inmek
  sıfırlamak
  sır
  sırra kadem basmak
  sırretmek
  sırrolmak
  Silinip gitmek
  silinmek
  silip süpürmek
  silmek
  siz sağ olun
  soğulmak
  soğutmak
  son ses düşmesi
  sonu gelmek
  sonunu almak
  sormak
  soru eki
  soruşmak
  soykırım
  sönmek
  söyleşmek
  sözü mü olur?
  suyu baştan (veya başından) kesmek
  suyu görünce teyemmüm bozulur
  suyun başı
  sümen altı etmek
  süre aşımı
  süre sonu
  süreölçer
  süreyazar
  sürünceme
  şehadetname
  şehbenderlik
  şekil
  şinanay
  şöyle dursun
  tabii
  takdirname
  takip
  takvim
  talik
  talik etmek
  tarif
  tarifname
  tasfiye etmek
  tasımlamak
  taşeron
  taşlar yerine oturmak
  tayyetmek
  tehlike
  tekmil haberi
  teknikçi
  tekrar
  telafi
  telef
  telef etmek
  temizlemek
  temizleyici
  temizlik
  temizlik yapmak
  temkin
  tertibat
  tesisat
  tırnaklarını sökmek
  tırpanlamak
  tıs yok
  tuttuğu altın olsun
  tüketmek
  uçmak
  Uçup gitmek
  uygulayım
  uyku durak yok
  ücretlendirmek
  üstüne bir bardak (soğuk) su içmek
  üstüne yıkmak
  üzerine yok
  vade
  var
  veryansın
  ya devlet başa ya kuzgun leşe
  yakmak
  yalnızca
  yanından bile geçmemiş
  yanmak
  yansızlaştırma
  yansızlık
  yarımlamak
  yasak
  yel üfürdü, sel (veya su) götürdü
  yere batasıca (veya batsın)
  yere batmak
  yerinde yeller esmek
  yerle bir etmek
  yıkıcı
  yıkılmak
  yıkım
  yıpratmak
  yırtmak
  yitirmek
  yitmek
  yoğalmak
  yok canım
  yokluk
  yokluk eki
  yokoğluyok
  yoksuz
  yokumsamak
  yolunu yapmak
  yorgunu yokuşa sürmek
  yönelmeli tümleç
  yuvasını yıkmak
  yüz
  yüzü yok
  zail
  zail olmak
  zaman
  zaman kollamak
  zamanlamak
  zararlı çıkmak
  zararlıkıran
  zayi
  zerresi (veya zerre kadar eseri) kalmamak (veya olmamak veya yok)
  zeval
  zeval bulmak
  zeval vermemek
  zevale yüz tutmak
  zevalsiz
  zımparalamak
  zihin karışıklığı
  ziyanı yok!
  zor gelmek
  zor kullanmak
  zurnanın zırt dediği yer


  Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
  Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

  Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
  dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
  ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


  ©2005 birsozluk.com

  2,636719E-02