iyi saatte olsunlar TÜRKÇE SÖZLÜK - IYI SAATTE OLSUNLAR - iyi saatte olsunlar
Ana sayfa


iyi saatte olsunlar
 • SÖZLÜK ANLAMI

 • cin ve perilerden söz edilirken kullanılan bir söz:
  "Yuvarlak, şen yüzlü, zaman zaman ince ve alaylı ışıldayan bir tanesi iyi saatte olsunlar ile temasta olduğu zaman şaşılaşan kara gözlü, orta yaşlı bir kadın."- H. E. Adıvar.
  İlgili Kelimeler

  ... ziyafeti çekmek
  abrakadabra
  acele işe şeytan karışır
  açık fikirli
  açık olmak
  açıklama cümlesi
  adam olmak
  adamın iyisi işbaşında (veya alışverişte) belli olur
  adı gibi bilmek
  afiyet (veya afiyet şeker) olsun
  ağaç sansarı
  ağanın gözü öküzü semiz eder
  ağanın gözü, yiğidin sözü
  ağır işitmek (veya duymak)
  ağıt
  ağız tadı
  ağızda dağılmak
  ahlaklılık
  ak koyunun kara kuzusu da olur
  ak köpeğin pamuk pazarına zararı vardır
  akara kokara bakma, çuvala girene bak
  akbabagiller
  akıl hocalığı taslamak
  akıl hocalığı yapmak
  akıl için yol (veya tarik) birdir
  akıllı
  akkarıncalar
  aklı başında olmamak
  aklın yolu birdir
  aklınla bin yaşa
  aksak
  akşamlar (veya akşamışerifler) hayrolsun!
  alacağım olsun da alakargada olsun
  alçak uçan yüce konar, yüce konan alçak uçar
  alegori
  aleyhine olmak
  algoritma
  aliyyülala
  Allah bir yastıkta kocatsın
  Allah dört gözden ayırmasın
  allah gecinden versin
  allah gümüş kapıyı kaparsa altın kapıyı açar
  allah hoşnut olsun
  allah iki iyilikten birini versin
  allah kazadan beladan saklasın
  allah rahatlık versin
  allah sonunu hayır etsin
  allah tamamına erdirsin (veya eriştirsin)
  allah vere de
  allah versin
  allah ziyade etsin
  altın yürekli olmak
  ana kızına taht kurar, kız bahtı kocadan arar (veya ana kızına taht kurmuş, baht kuramamış)
  anlam iyileşmesi
  anlam kötüleşmesi
  Arayıp da bulamamak
  arpa eken buğday biçmez
  arpa unundan kadayıf olmaz
  asker
  aşı
  aşı pişiren yağ olur, gelinin yüzü ağ olur
  aşık daima bey oturmaz
  aşını, eşini, işini bil
  at ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır
  ata dost gibi bakmalı, düşman gibi binmeli
  ata eyer gerek, eyere er gerek
  atgözlüğü
  atılan ok geri dönmez
  atına bakan ardına bakmaz
  atlama tahtası
  atlama taşı yapmak
  avrat var, arpa unundan aş yapar; avrat var, buğday unundan keş yapar
  avucunun içi gibi bilmek
  ayağa kalkmak
  ayağını tek almak
  ayıklanma
  az ateş çok odunu yakar
  az olsun, uz olsun
  az yiyen çok uyur, çok yiyen güç uyur
  baba
  baba adam
  baba hindi
  babacan
  baca eğri de olsa duman doğru çıkar
  bahtlı
  bakım
  bakımlı
  bakır
  bakmak
  bal gibi
  ballı börek olmak
  barbunyagiller
  basireti bağlanmak
  basur otu
  baş dümeni
  baş üstünde tutmak
  BAŞARIM
  başfiyat
  başı üstünde yeri olmak
  başkonakçı
  beğenmezlik
  bekarlık sultanlık
  bellek daralması
  bellek körlüğü
  bereket
  bereket ki (veya bereket versin ki)
  bereket versin
  bereketli ola! (veya olsun!)
  berhudar ol!
  BERKEMAL
  beslenme eğitimi
  beyin gücü
  bilanço
  bilge
  bilirkişi
  bin bilsen de bir bilene danış
  bin ölçüp bir biçmeli
  binicinin sağı solu olmaz
  bir ağaçta gül de biter diken de
  bir güzel
  bir tuhaflığı olmak
  birbiri için yaratılmış olmak
  birinci gelmek (veya çıkmak)
  birinci mevki
  boğa gibi
  boğaz ola
  bomba gibi
  bonservis
  boş atıp dolu tutmak (veya vurmak)
  boya tutmak
  bugüne bugün
  bugünkü işi yarına bırakma
  bülbül gibi bilmek
  can feda
  canı sağ olsun!
  canına düşkün
  canına minnet (olmak)
  canına rahmet
  cevap vermek
  ciğerleri bayram etmek
  cinas
  çamur gibi
  çeneksiz
  çevrimli
  çift edersen bağlanırsın, bağ edersen eğlenirsin
  çobanaldatangiller
  çorbaya sinek düşmek
  çöl tavuğu
  dağ başına harman yapma, savurursun yel için, sel önüne değirmen yapma, öğütürsün el için
  dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur
  dağılma
  dalgıç kuşları
  damdan düşen, damdan düşenin halini bilir
  darbe vurmak (veya indirmek)
  darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmaz
  dayamak
  derinden derine
  dert gider amma yeri boş kalmaz
  devlet kuşu
  dış kredi
  dikensiz gül olmaz
  dil cambazı
  dil tutukluğu
  dili dönmemek
  dini gibi bilmek
  dirlik düzenlik
  doğal ayıklanma
  dost
  dostlar başına
  döl almak
  dua (veya duasını) almak
  dumanı doğru çıksın
  dünya durdukça durasın!
  dünya ölümlü, gün akşamlı
  düşeş
  düşman çatlatmak
  düzeltme
  Düzeltmeci
  Düzeltmecilik
  edepli
  Edi
  ek tohumun hasını, çekme yiyecek yasını
  ekstra
  el öpenlerin çok olsun!
  el yarası onulur, dil yarası onulmaz
  ele alınır
  eli geniş
  eli nimetli
  elleme
  ellerin dert görmesin
  elmas gibi
  elmastıraş
  elti eltiye eş olmaz, arpa unundan aş olmaz
  emanet eşeğin yuları gevşek olur
  enayiliğine doyma!
  er
  erbap
  erdem
  eski hayratı da berbat etmek
  ev sahipliği yapmak
  evcimen
  evla
  evliya gibi
  eyyam görmüş (veya sürmüş)
  eyyam ola!
  ezbere bilmek
  falcılık
  fanfan
  fena değil (veya sayılmaz)
  FERİŞTAH
  fevkalade
  fırıldak
  fırsat her vakit ele geçmez
  fırsatçı
  fırsatı ganimet bilmek
  fırsattan istifade etmek
  galop yapmak
  gamze
  gastronom
  gastronomi
  gece gözü kör gözü
  geçimli
  geçimsiz
  geçimsizleşmek
  Geçinip gitmek
  geçmiş olsun
  gelmek
  gerçek mantarlar
  gez göz arpacık
  Gitti de geldi
  gökkuzgungiller
  gönenç
  gönençli
  gönül var otluğa, gönül var bokluğa (konar)
  görgü fukarası
  görgülü kuşlar gördüğünü işler, görmedik kuşlar ne görsün ki ne işler?
  görmemiş
  Görmüş geçirmiş
  gözaydın etmek
  gözaydına gelmek
  gözaydına gitmek
  gözlemlemek
  gözlük
  gözlük takmak
  gözü alışmak
  gözü göz değil
  gözü keskin
  gözünü almak
  gül gibi
  gül gibi bakmak
  gül gibi geçinmek (veya yaşamak)
  gülbahar
  güle güle
  gün bugün
  gün doğmak
  gündüz külahlı, gece silahlı
  gündüz yırtıcıları
  gününü görmek
  gürbüz
  güveyi olmadık ama kapı dışında bekledik
  güzel
  güzele kırk günde doyulur, iyi huyluya kırk yılda doyulmaz
  hakem
  hal halin yoldaşıdır
  hale yola koymak
  hali vakti yerinde
  halife
  halka yay
  hallenip küllenmek
  hallice
  haluk
  hamarat
  hangi gün vardır akşam olmadık
  hanım
  has
  hasenat
  havasız
  hayır dile komşuna, hayır gele başına
  hayır dua almak
  hayır dua etmek
  hayır işlemek
  hayırla anmak (veya yad etmek)
  hayırlı
  hayırlısı olsun
  hayra yormak
  hayvansever
  hazcılık
  hazımsızlık
  hem de nasıl
  hesapçı
  hesapsız
  hırlı
  himmet
  hipermetrop
  hoş tutmak
  hoşça kal (veya kalın)
  huysuz
  hürmette kusur etmemek
  hüsnü kabul göstermek
  hüsnüzan etmek
  ıslah
  ıslah etmek
  ışık bacası
  iç açıcı
  içi alaylı, dışı kalaylı
  içimli
  içten pazarlıklı
  idareli
  iflah
  iftihara geçmek
  iğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır
  ihsan
  ihya
  ihya olmak
  ikbali sönmek
  iki baştan olmak
  iki rahmetten (veya iyilikten) biri
  ikmal
  ikramiye
  ilaç
  ilerleme
  ilerlemek
  iliği kemiği ısınmak
  ilik gibi
  imtihan vermek
  inkılap
  insan evladı
  insan konuşa konuşa, hayvan koklaşa koklaşa
  ipek gibi
  isabet
  istismar
  istismar etmek
  istismarcı
  iş bitirmek
  iş eri
  işi rast gitmek
  işi tatlıya bağlamak
  işi tıkırında
  işini kış tut da yaz çıkarsa bahtına
  iven kız ere varmaz, varsa da baht bulmaz
  iyi gözle bakmamak
  iyi gün dostu olmak
  iyi insan sözünün üstüne gelir
  iyi kalpli
  iyi kötü
  iyi nasihat verilir, iyi ad verilmez
  iyicil
  iyiden iyiye
  iyileştirme
  iyilik iki baştan olur
  iyilik sağlık
  iyilikle
  iyimser
  iyimserlik
  jest
  kaçırmak
  kader olmayınca kadir bilinmez
  kadın kadıncık
  kadın olmak
  kafası ile oynamak
  kafası işlemek (veya çalışmak)
  kafasını işletmek
  kafasının dikine gitmek
  kalıp kıyafetle adam adam olmaz
  kalifiye işçi
  Kalk borusu
  kan kusup kızılcık şerbeti içtim demek
  kar etmek
  kara gün kararıp kalmaz
  karaya sabun, deliye öğüt neylesin
  karga bok yemeden
  karnı tok sırtı pek olmak
  kavruk
  kavrulmak
  kaymak
  kaynana pamuk ipliği olup raftan düşse gelinin başını yarar
  kaynaşmak
  kazanmak
  kedi
  keka
  kemikli
  kemirgen
  kemirgenler
  kendini beğendirmek
  kendini satmak
  keskin
  keskin zeka keramete kıç attırır
  keyif sormak
  kılağı
  kıraathane
  kırcı mantı
  kırk gün günahkar, bir gün tövbekar
  kırlangıç
  kısmetini ayağıyla tepmek
  kısmetli
  kısmetsiz
  kıvam
  kızılcık reçeli
  kilovat saat
  kimine hay hay, kimine vay vay
  kitapsever
  kokulu çayır otu
  kolay gele! (veya gelsin!)
  komşu kızı almak, kalaylı kaptan su içmek gibidir
  komşunu iki inekli iste ki kendin bir inekli olasın
  konuksever
  kooperatif
  kordalılar
  köklü
  köklü aile
  kömür başa vurmak
  köpek
  köprüden (veya köprüyü) geçinceye kadar ayıya dayı derler
  kör topal
  kötü
  kötü gözle bakmak
  kötüye kullanmak
  kral
  kulağı ağır işitmek
  kulaklık
  kunduru
  kurbağa
  kurdele kesmek
  kurt
  kuşku
  kutu
  kuvvetli
  laçka olmak
  laçkalaşmak
  lehinde söylemek (veya bulunmak)
  limoni
  lop et
  lüks baskı
  lümensaat
  maden
  mahir
  manzaralı
  marifet iltifata tabidir
  marnlamak
  marsıvan eşeği
  maşallahı var
  maun
  mazhar olmak
  melisa ruhu
  merhale
  meşin gibi
  meşruten tahliye
  mevsimsiz
  midevi
  mimlemek
  mirasçı
  miyop
  mizaçsız
  mumla aratmak
  mükafatını görmek
  mürüvvet
  nasıl
  natıka
  natıkalı
  ne ala
  nesi var
  net
  Netleşmek
  nitelik
  nitelikli işçi
  niteliksiz işçi
  noktacılık
  not almak
  o saat
  oh olsun!
  okumak
  onat
  onmak
  orospu bohçası
  orsa boca
  orta
  orta halli
  orta şekerli
  otamak
  ömre bedel
  ömür sürmek
  ömürsün
  önüne arkasına bakmadan
  örnek
  özen
  özen göstermek
  özenmek
  pamuk gibi
  para basma
  parasıyla rezil olmak
  pazar ola!
  pazarlık
  pekala
  penguen
  pırlanta gibi
  pırnal kömürü
  pire
  politik
  politik davranmak
  pot gelmek
  profesör
  pürüzlemek
  rahat batmak
  rahmet olsun canına
  randevu
  randevu vermek
  randevusu olmak
  rayına girmek
  rekor kırmak
  rotatif
  saatli bomba
  sağ olsun
  sağaltım
  sağaltmak
  sağlıklı
  sağlıksız
  sahur
  saksonya
  salon adamı
  salon kadını
  sancak gemisi
  sapla samanı karıştırmak
  sarhoş
  seçilmiş
  seçmek
  selam olsun
  selim
  sen giderken ben geliyordum
  sen sağ, ben selamet
  sıçrama tahtası
  sırt çevirmek
  sol tarafından kalkmak
  solda sıfır
  sonradan görme, gavurdan dönme
  sonunu getirememek
  soylu
  söz cambazı
  söz cambazlığı
  söz gümüşse sükût altındır
  sözleşmek
  sportmen
  stereotip
  su gibi aziz ol!
  su samuru
  sureti haktan görünmek
  şah
  şakır şakır
  şansı dönmek
  şaşırtmak
  şempanze
  şeref
  şifa bulmak
  şifa niyetine
  şifa vermek
  şifalar olsun
  şöyle böyle
  taban
  talihi yaver gitmek
  talihli
  tatsız
  tavsiye
  tedavi
  teker meker yuvarlanmak
  temiz kalpli
  tercih
  tereciye tere satmak
  tersine gitmek
  teveccühünüz
  tezkiye
  tıkanıklık
  tıkırını yoluna koymak
  tıngırı yolunda
  TİPLEMEK
  toparlanmak
  töre bilimi
  tutulma
  tüy düzmek
  uğurlu kademli olsun
  uygun değer
  uykusu başına sıçramak
  üstü başı dökülmek
  üstüme (veya üstümüze veya üstünüze) sağlık (veya iyilik sağlık veya şifalar)
  üstün zeka
  üstünsemek
  üvey evlat gibi tutmak (veya saymak)
  vat saat
  vergi
  verimli
  vizon kürk
  yağa bala batırmak
  yağlı ballı
  yağlı ballı olmak
  yakışmak
  yanağına kan gelmek
  yanık
  yanılmak
  yara kapanmak
  yara otu
  yarar
  yarı açık cezaevi
  yarım
  yaşatmak
  yayla
  yaz okulu
  yedi düvelle barışık
  yeğin
  yeğrek
  yerinde olmak
  yerine oturmak
  yıldız barışıklığı
  yolun açık olsun
  yom
  yozlaşmak
  yörük çadırı
  yumuşaklık
  yüğrük
  yüğrük at yemini artırır
  yüreği temiz
  yüzgeç
  yüzü ak olsun
  zahmetsiz rahmet olmaz
  zamanlama
  zamanlamak
  zar gelmek
  zararsız
  zehir gibi
  zemzemle yıkanmış olmak
  zihin açmak
  ziyansız
  züğürt tesellisi
  Zümrüdüanka gibi
  zürefanın düşkünü, beyaz giyer kış günü


  Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
  Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

  Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
  dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
  ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


  ©2005 birsozluk.com

  0,078125