kardeşim olsun da kanlım olsun TÜRKÇE SÖZLÜK - KARDEŞIM OLSUN DA KANLıM OLSUN - kardeşim olsun da kanlım olsun
Ana sayfa


kardeşim olsun da kanlım olsun
 • SÖZLÜK ANLAMI

 • "kendisine çok büyük kötülük de yapsa insan kardeşinden vazgeçemez" anlamında kullanılan bir söz.
  İlgili Kelimeler

  acem kılıcı gibi
  aç aç ile yatınca arada dilenci doğar
  aç aman bilmez, çocuk zaman bilmez
  aç, yanından kaç
  açma sırrını dostuna, o da söyler dostuna
  ada bana, adayım sana
  adamlık sende kalsın
  adı üstünde
  ağlatan gülmez
  ak koyunun kara kuzusu da olur
  akarsuya inanma, eloğluna dayanma
  akçaağaç
  alçak yerde yatma sel alır, yüksek yerde yatma yel alır
  alet işler, el övünür
  aleykümselam
  alim unutmuş, kalem unutmamış
  allah bilir ama kul da sezer
  allah iki iyilikten birini versin
  allah mübarek etsin
  allah senden razı olsun
  allah verince kimin oğlu, kimin kızı demez
  altta kalanın canı çıksın
  aman
  amin
  ana kızına taht kurar, kız bahtı kocadan arar (veya ana kızına taht kurmuş, baht kuramamış)
  ananın (veya anasının) ak sütü gibi (helal olsun)
  ananın bahtı kızına
  ansiklopedik sözlük
  ara nağme
  ardıcın közü olmaz, yalancının sözü olmaz
  ardıç
  ardışık görüntü
  arkadaşını söyle, kim olduğunu söyleyeyim
  armudu soy ye, elmayı say ye
  armudun önü, kirazın sonu
  asesbaşı
  aşı pişiren yağ olur, gelinin yüzü ağ olur
  aşk ağlatır, dert söyletir
  at beslenirken kız istenirken
  ata eyer gerek, eyere er gerek
  ataraksiya
  atın ürkeği, yiğidin korkağı
  ava gelmez kuş olmaz, başa gelmez iş olmaz
  avrat var ev yapar, avrat var ev yıkar
  ay var yılı besler, yıl var ayı beslemez
  ayağını (veya ayaklarını) sürümek
  ayçiçeği
  ayı sevdiği yavrusunu hırpalar
  ayrıklık
  az yiyen çok uyur, çok yiyen güç uyur
  azıcık aşım ağrısız başım
  babana rahmet
  bağlaç
  bağlayıcı ünsüz
  Bahailik
  bakı
  bal tutan parmağını yalar
  bazı dingil döner, bazı teker
  behemehal
  belirlenmezcilik
  belki de
  belkili
  bencilik
  besni
  beş parmağın beşi bir olmaz
  beterin beteri var
  biçem bilimi
  bile
  billahi
  bin dost az, bir düşman çok
  bir ağaçta gül de biter diken de
  bir anaya bir kız, bir kafaya bir göz
  bir günlük beylik beyliktir
  bir türlü
  biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar
  bitli (veya kurtlu) baklanın da kör alıcısı olur
  bodur pas
  boğaz ola
  borçsuz çoban yoksul beyden yeğdir
  boş çıkmamak
  brik
  Budistlik
  buldukça bunar (veya bulmuş da bunuyor)
  buldum bilemedim, bildim bulamadım
  bulunma durumu
  buna değdi (idi) buna değmedi (idi) demek
  bülbülü altın kafese koymuşlar, `ah vatanım` demiş
  cahile söz anlatmak, deveye hendek atlatmaktan güçtür
  canı çıkasıca
  canın isterse!
  ceddine rahmet
  celali
  cemaat ne kadar çok olsa imam gene bildiğini okur
  çalma elin kapısını, çalarlar kapını
  çatlasa da (veya çatlasa da patlasa da)
  çekim
  çeşitkenar üçgen
  çiftçinin karnını yarmışlar, kırk tane `gelecek yıl` çıkmış
  çiftlik
  çivi çıkar ama yeri kalır
  çok naz aşık usandırır
  çok söyleme arsız edersin, aç bırakma hırsız edersin
  çorbada tuzu (veya maydanozu) bulunmak
  çuha çiçeği
  çürük tahta çivi tutmaz
  dağ ardında olsun da yer altında olmasın
  dağ başına kış gelir, insanın başına iş gelir
  dağ ne kadar yüce olsa yol üstünden aşar
  dağlara taşlara
  dahi
  dam yandı, içindeki sıçan da (birlikte) yandı
  DEMEMEK
  demir nemden, insan gamdan çürür
  deniz kenarında dalga eksik olmaz
  denklem
  devimsel
  dikensiz gül olmaz
  dile gelen ele gelir
  dili kurusun!
  dili olsa da söylese (veya anlatsa)
  dilinin ucunda
  dilinin ucuyla
  dolama otugiller
  dolaşım ortaklığı
  dolma otugiller
  domuzuna
  dost ağlatır, düşman güldürür
  dost ile ye, iç, alışveriş etme
  dost sözü acıdır
  dosta düşmana karşı
  dostlar alışverişte görsün (diye)
  döner ayna
  dumanı doğru çıksın
  dumansız baca olmaz, kahırsız koca olmaz
  dümenine bakmak
  düşmanın karınca ise de hor bakma
  eğri oturup doğru konuşalım
  ekmeği ekmekçiye ver, bir ekmek de üste ver
  eksik olmasın
  el elden kalmaz, dil dilden kalmaz
  el elden üstündür (ta arşa kadar)
  el eli yıkar, iki el yüzü
  el ense çekmek (veya etmek)
  el için yanma nara, yak çubuğunu bak keyfine
  elde tutmak
  elden vefa, zehirden şifa
  eli kırılsın!
  eli kurusun!
  ellerin dert görmesin
  emniyet düğmesi
  erek bilimi
  erkek arslan arslan da dişi arslan arslan değil mi?
  erkeklik sende kalsın!
  ervahına yuf olsun!
  eşeğe gücü yetmeyip semerini dövmek
  eşek eşeği ödünç kaşır
  eşitlik
  eşkenar dörtgen
  eşkenar üçgen
  et ne kadar arık olsa üstüne ekmek yaraşır
  eyere de gelir, semere de
  eyvallah
  fazla mal göz çıkarmaz
  feda olsun!
  ferman sizin
  fiil çekimi
  firma
  fundalar
  garanti
  gargara
  gavurun ekmeğini yiyen gavurun kılıcını çalar
  gelen ağam giden paşam
  gölge olaycılık
  gönlün yazı var, kışı var
  gönül kocamaz
  gönül var otluğa, gönül var bokluğa (konar)
  gören gözün hakkı vardır
  Göreyim seni
  göstermelik
  gözü çıkasıca
  gözü dışarıda
  gözünü toprak doyursun
  gün doğmadan neler doğar
  gün ola harman ola
  Güttüğüm domuzu bana öğretme
  güveyi olmadık ama kapı dışında bekledik
  hamdolsun
  hastalık sağlık bizim için
  hatırı için
  hayır dile komşuna, hayır gele başına
  hayırlısı olsun
  helalühoş
  hem
  hem de
  her ne pahasına olursa olsun
  huyu batsın (veya batasıca)
  ışıl küflüce
  iç güveyisi iç ağrısı
  iddiacı
  iki eli (kızıl) kanda olsa
  ikircil
  illa
  inadına
  insan ayaktan, at tırnaktan kapar
  insan çeşit çeşit, yer damar damar
  insan sözünden, hayvan yularından tutulur
  insan yedisinde ne ise yetmişinde de odur
  insani yardım
  isli küf
  istediğini söyleyen istemediğini işitir
  iyi evlat babayı vezir, kötü evlat rezil eder
  iyilik eden iyilik bulur
  kaçamaklı
  kademli olsun!
  kader olmayınca kadir bilinmez
  kahır yüzünden lütfa uğramak
  kahrolsun
  kalıcılık
  kalkış yarışı
  kalp
  kama
  kamulaştırmak
  kar zararın kardeşidir
  karakul
  kardeş kardeşi atmış, yar başında tutmuş
  kardeş kardeşin ne öldüğünü ister ne onduğunu
  karelemek
  karga kekliği taklit edeyim derken kendi yürüyüşünü şaşırmış
  kargaşacılık
  karınca kararınca
  karşıtlık
  kavim
  kaynana pamuk ipliği olup raftan düşse gelinin başını yarar
  kazma elin kuyusunu, kazarlar kuyunu
  kedi otugiller
  kediayağı
  kefiye
  kel kahya
  kel yanında kabak anılmaz
  kelle sağ olsun da külah bulunur
  kesenize bereket
  kıçtankara
  kınakına
  kırk yıl kıran olmuş, eceli gelen ölmüş
  kısa günün karı
  kıskacında olmak
  kişiyi vezir eden de karısı, rezil eden de
  koçaklama
  komşunu iki inekli iste ki kendin bir inekli olasın
  korkak bezirgan ne kar eder ne zarar (veya ziyan)
  koyunun bulunmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler
  kökten
  köpek ekmek veren kapıyı tanır
  köpek sahibini ısırmaz
  kör pazara varmasın, pazar körsüz kalmasın
  köşe kapmaca oynamak
  kötü söyleme eşine, ağı katar aşına
  kötürümden aksak, hiç yoktan torlak yeğdir
  kristal cam
  kumaşlı terzi
  kumlama
  kurban etiyle köpek tavlanmaz
  kurt kapanı
  kurunun yanında yaş da yanar
  kutlu olsun
  küçük hindistan cevizi
  küçük kan dolaşımı
  küheylan at, çul içinde de bellidir
  külotlu çorap
  küme bulut
  lolo
  Makyavelcilik
  mal adama hem dost hem düşmandır
  mayasız yoğurt tutmaz
  mermer
  mor ötesi
  mozerella
  muhabbet kuşu
  mübarek olsun!
  müzmin bekar
  nazına katlanmak
  ne de olsa
  ne şeytanı gör ne salavat getir
  ne şiş yansın ne kebap
  ne yapıp yapıp
  nedenli nedensiz
  nispet
  nişan yüzüğü
  ofset
  olumsal
  ortam
  ortaokul
  ortaöğretim
  oyuncuktan
  öküz öldü, ortaklık bozuldu (veya bitti)
  Ölmek var, dönmek yok!
  ölüm hak miras helal
  ömrüne bereket
  öyle veya böyle
  özdeşlik
  pazar ola!
  pekala
  piramit
  pirinç örgü
  posta etmek
  posta kartı
  prostat
  ruhu şad olsun!
  rüzgarlı havanın kuytusu, yağmurlu havanın uykusu
  sabah ola, hayrola
  sakağı
  sapan
  saray çiçeği
  sebepli sebepsiz
  selamünaleyküm
  sendika
  seninki can da benimki patlıcan mı?
  sergikarası
  siz bilirsiniz
  sözlü film
  sözünün eri
  subaşı
  suyu getiren de bir, testiyi kıran da
  sütoğul
  şakşakçı
  Şamanlık
  şart etmek
  şart olsun
  şartname
  şeker ağacı
  taş çatlasa
  taşı ölçeyim
  teberrüken
  teessüf ederim!
  terebentin
  testi kırılsa da kulpu elde kalır
  toplu tartışma
  toprağı bol olsun
  tuh
  tüh
  uğur ola! (veya uğurlar olsun!)
  üç boyutlu film
  üstüme (veya üstümüze veya üstünüze) sağlık (veya iyilik sağlık veya şifalar)
  üzerine tüy dikmek
  vallahi billahi
  vodvil
  ya
  ya herrü ya merrü
  yaban havucu
  yağ bal olsun
  yahut
  yalandan
  yapıntıcılık
  Yarasın!
  yaş çayır
  yatağan
  yer fıstığı
  yere batasıca (veya batsın)
  yerle gök bir olsa
  yerli
  yısa yısa
  yorgan gitti, kavga bitti
  yuf ervahına
  yüzergezer
  yüzü ak olsun
  yüzü tutmamak
  zarfçı
  zemzem kuyusuna işemek
  zilyet
  Zümrüdüanka gibi


  Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
  Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

  Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
  dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
  ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


  ©2005 birsozluk.com

  0,078125