kayıt koymak TÜRKÇE SÖZLÜK - KAYıT KOYMAK - kayıt koymak
Ana sayfa


kayıt koymak
 • SÖZLÜK ANLAMI

 • engellemek, sınırlamak, takyit etmek:
  "Kanun ... kamuoyunun serbestçe oluşmasını engelleyici kayıtlar koyamaz."- Anayasa.
  İlgili Kelimeler

  ... gözüyle bakmak
  açık vermek
  adlandırıvermek
  adlandırmak
  adli sicil
  ağzına atmak
  aktarmak
  almak
  ambargo koymak
  araştırma filmi
  arma donatmak
  ateşe vurmak
  atmak
  ayırmak
  bankaya yatırmak
  basmak
  bel etmek
  Belitlemek
  bez bağlamak
  BEZLEMEK
  bırakmak
  bir köşeye atmak
  bloke etmek
  boyutlamak
  ceride
  cezve sürmek
  contalamak
  çekilmek
  çekip çevirmek
  çekmek
  çevirmek
  çıkarmak
  çürütmek
  damlatmak
  dayaklamak
  dayanmak
  dayatmak
  değer biçmek
  depolamak
  dermeyan etmek
  desteklemek
  deveyi düze çıkarmak
  dikilmek
  dikmek
  dinelmek
  diremek
  doğrulamak
  dokunmak
  dosyalamak
  dökmek
  döndürmek
  dramatize etmek
  düzmek
  elini arı kovanına sokmak
  elini kulağına atmak
  erkeklik öldü mü?
  etiketlemek
  etlik
  fedakarlık yapmak (veya göstermek)
  fıçılamak
  gerçeklemek
  gerçekleştirmek
  gizlemek
  göğsünü kabartmak
  göğsünü yırtmak
  göğüs germek
  götürmek
  güvence vermek
  haciz koymak
  haczetmek
  halletmek
  hapsetmek
  hareke koymak
  harekelemek
  hazırlamak
  hüner göstermek
  ıskartaya çıkarmak (veya ayırmak)
  ibraz etmek
  ikame etmek
  ilaç yapmak (veya hazırlamak)
  imlemek
  ipotek etmek
  isimlendirmek

  işaretlemek
  kaldırmak
  kanalize etmek
  kanıtlamak
  kar koymak
  karakterize etmek
  karantina
  karlık
  kayarlamak
  kaydiye
  kayıt defteri
  kayıt kabul
  kemerlik
  kendini dirhem dirhem satmak
  kendini göstermek
  keramette bulunmak
  kesin kayıt
  kesmek
  kılıflamak
  kınalamak
  kirliye atmak
  konsültasyon yapmak
  kotlamak
  koyma
  koyuvermek
  Köprüleme
  köşelemek
  kundak sokmak (veya koymak)
  kurmak
  kutulamak
  külah
  künye
  kütük
  laboratuvar
  lapa vurmak
  lisans
  manyetik
  manyetik disk
  manyetik kart
  manyetik şerit
  manyetik tambur
  markalamak
  mayalamak
  mazeret bulmak
  mim koymak (veya yapıştırmak)
  mimlemek
  muamma asmak
  mukavemet etmek (veya göstermek)
  mukayyit
  mum yakmak
  mühürlemek
  mümanaat etmek
  nanik yapmak
  nişanlamak
  nokta koymak
  noktalamak
  numaralamak
  nüfusunu çıkarmak
  omzuna atmak
  ornatmak
  ortaya koymak
  oturtmak
  oylamak
  oynatmak
  ön kayıt
  öne sermek
  örmek
  örtmek
  palaska
  para basmak
  parantez açmak
  raf
  rakamlamak
  rayına oturtmak
  rehine koymak (veya vermek)
  resimlemek
  rest çekmek
  resti görmek
  sadakatsizlik göstermek
  sağlamak
  sahnelemek
  saklamak
  salmak
  sandıklamak
  satışa çıkarmak
  savunma yapmak
  savunmak
  saymak
  sepetlemek
  sıkıştırmak
  sıralamak
  sofra donatmak
  sömürmek
  spor kulübü
  şaheser yaratmak
  şekerlemek
  takmak
  takozlamak
  tamponlamak
  tanıtlamak
  Tanrılaştırmak
  tapalamak
  tarh etmek
  taşın altına elini koymak
  tecrit etmek
  tefe koyup çalmak
  telalamak
  terakki göstermek
  terhin etmek
  tertiplemek
  tescil
  tesirini göstermek
  testilik
  tıkıştırmak
  ticaret sicili
  tirelemek
  tomruğa atmak
  torbalamak
  tuğra çekmek
  tutunmak
  tüfeklik
  uygulamak
  varil
  vazetmek
  vaziyet etmek
  vazo
  vergilemek
  vurmak
  vurunmak
  yağdırmak
  yakınmak
  yakıştırmak
  yakmak
  yalancı çıkarmak
  yama vurmak
  yangı
  yapmak
  yaratmak
  yasamak
  yastık
  Yastıklamak
  yemlemek
  yenilemek
  yerleşmek
  yerleştirmek
  yermek
  yığmak
  yoğurt çalmak
  yoluna koymak
  yüklemek
  zarflamak
  zor alıma çarpmak


  Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
  Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

  Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
  dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
  ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


  ©2005 birsozluk.com

  0,0390625