kendine has TÜRKÇE SÖZLÜK - KENDINE HAS - kendine has
Ana sayfa


kendine has
 • SÖZLÜK ANLAMI

 • Kendine özgü.
  İlgili Kelimeler

  açılmak
  adalet
  afyonu patlamak
  ağaca dayanma kurur, adama (veya insana) dayanma ölür
  ağrısız başına kaşbastı bağlamak
  ahdetmek
  ahit
  ahlat
  ahzükabz
  aklı başına gelmek
  aksesuar
  alem
  allah büyüktür
  almak
  ant
  aranmak
  asimile
  aşağı kurtarmaz
  avcı
  ayıkmak
  ayılmak
  aymak
  babayiğit
  bağıl
  balcının var bal tası, oduncunun var baltası
  başını döndürmek
  benim diyen
  benimsemek
  benliğinden çıkmak
  bent etmek
  benzin
  besleme gibi
  betimlemek
  beyin yıkamak
  biçem bilimi
  biçimsiz
  bir alem
  birey
  bireyselleştirme
  birikinti
  biyomikroskop
  boynuna geçirmek
  bunalım
  büyülemek
  canı cana ölçmek
  canına acımamak
  canına düşkün
  cebine indirmek (veya atmak)
  celbetmek
  cesaretini toplamak
  cezayir menekşesi
  cezbetmek
  cezp
  coşku
  çağ
  çalgıcı
  çekim
  çekmek
  çılgına dönmek
  çiçek çocukları
  çok bilen çok yanılır
  çöplenmek
  deve yapmak
  devir
  disipline
  duygu
  düşünme
  düşünür
  edinmek
  el için yanma nara, yak çubuğunu bak keyfine
  elini sürmemek
  eşeğin kuyruğuna kalabalıkta kesme; kimi uzun der, kimi kısa
  eşelenmek
  eter
  evet efendimci
  falcı
  fasulye gibi kendini nimetten saymak
  fethetmek
  fetvayişerife çıkarmak
  gamsız
  gavura kızıp oruç yemek (veya bozmak)
  gazelhanlık
  gelberi etmek
  gelmek
  gevrek gevrek gülmek
  girişken
  göçük
  göğsünü gere gere
  gönlünü pazara çıkarmak
  gözü kesmemek
  gözünü (veya gözlerini) açmak
  halk yardakçılığı
  halk yardakçısı
  her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır
  her yiğidin gönlünde bir aslan yatar
  hodbehot
  hodri
  ısparta gülü
  iç etmek
  iç işleri
  içlenmek
  iddialı
  İmlek
  intermezzo
  iskele
  izzetinefis
  kabadayı
  kabullenmek
  kaçırmak
  kafası yerine gelmek
  kahretmek
  kalbini çalmak
  kalp
  kapalı toplum
  karakter
  Katolik
  kavmiyet
  kedinin boynuna ciğer asılmaz
  kehribar
  kenarda kalmak
  kendi kuyusunu kendi kazmak
  kendi payına
  kendiliğinden
  kendiliğindenlik
  kendince
  kendinden
  kendine mahsus
  kendine özgü
  kendini (kapıp) koyuvermek
  kendini bırakmak
  kendini bulmak
  kendini tutamamak
  kendini tutmak
  koltukları kabarmak
  köpek suya düşmeyince yüzmeyi öğrenmez
  köycü
  kul etmek
  kurmak
  küfelik
  mal edinmek
  meftun etmek
  metal
  mır mır etmek
  mırıldanmak
  millî değer
  millî kimlik
  miras yemek
  monolog
  muz
  müvekkil
  müvekkile
  nalıncı keseri
  nevi şahsına münhasır
  noter
  nüfuz ticareti
  onur
  onuruna yedirememek
  otarsi
  otomatiğe almak (veya bağlamak)
  ökse
  öküzgözü
  öz
  öz güven
  öz saygı
  özel hayat
  özgün
  özgür
  payını almak
  peylemek
  pisipisi otu
  pragmacı
  puan almak (veya kazanmak)
  puding
  pusmak
  renkli
  samimiyetle
  SARIMLI
  satın almak
  sergi
  sıkıysa
  sıra savmak
  sızlanmak
  silkinip sıyrılmak
  sindirmek
  sinizm
  siperlenmek
  sosyokültürel
  söylenmek
  su katılmamış
  tabi kılmak
  takınmak
  tarz
  tasalanmak
  tasasız
  tavlamak
  tek başına
  temellük
  ter
  terebentin
  teshir
  teshir etmek
  tırmanma
  tip
  tiryaki
  tokat (veya tokadı) yemek
  toparlamak
  toplanmak
  töre bilimi
  tutunmak
  ulusal ekonomi
  ulusal savunma
  üslenmek
  üslup
  üstüne yatmak
  üzerine oturmak
  vedia
  vırıldanmak
  vurunmak
  yadırgamak
  yaklaştırmak
  yalnız başına
  yalvarmak
  yapınmak
  yararlanmak
  yelengeç
  yer kapmak
  yerini bulmak
  yerli
  yerli yerine
  yetmek
  yol
  yol tutmak
  yorum
  yorumlamak
  yutkunmak
  yutmak
  yüreği geniş
  zatî
  ziftlenmek
  zihnini toplamak
  zimmetine geçirmek


  Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
  Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

  Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
  dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
  ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


  ©2005 birsozluk.com

  2,148438E-02