kendine mal etmek TÜRKÇE SÖZLÜK - KENDINE MAL ETMEK - kendine mal etmek
Ana sayfa


kendine mal etmek
 • SÖZLÜK ANLAMI

 • benimsemek veya saymak:
  "Fakat hiçbir taraf beni kendine mal edemiyordu."- H. Taner.

  başkasının yaptığı işi kendisi yapmış gibi göstermek.
  İlgili Kelimeler

  aba altından sopa (veya değnek) göstermek
  abandone
  abartmak
  abes bulmak
  acele etmek
  acımak
  acısını çıkarmak
  aç aman bilmez, çocuk zaman bilmez
  açgözlülük etmek
  açığa vurmak
  açıklamak
  açıktan para almak
  açılmak
  açımlamak
  açınmak
  açınsamak
  açmak
  ad takmak
  adalet
  adam kullanmak
  adam yerine koymak
  adamak
  adım adım izlemek
  adımlarını sıklaştırmak
  adını anmak
  adlandırmak
  afişe etmek
  aforozlamak
  afyonu patlamak
  ağaca dayanma kurur, adama (veya insana) dayanma ölür
  ağanın gözü öküzü semiz eder
  ağır durmak
  ağır kayıp
  ağırlamak
  ağız birliği etmek
  ağrısız başına kaşbastı bağlamak
  ağzına burnuna bulaştırmak
  ağzından burnundan getirmek
  ağzından düşmemek (veya düşürmemek)
  ağzından girip burnundan çıkmak
  ağzının payını (veya ölçüsünü) vermek
  ahbaplık etmek
  ahdetmek
  ahit
  ahlamak
  ahlat
  ahzetmek
  ahzükabz
  akar edinmek
  akara kokara bakma, çuvala girene bak
  akçalamak
  akılda kalmak
  akıncılık etmek
  aklamak
  aklanmak
  aklı başına gelmek
  aklı kesmek
  aklına koymak
  aklına yatmak
  aklını kullanmak
  akortlamak
  aksesuar
  aksileşmek
  aksilik etmek
  aktif
  alacak
  alacaklandırıcı
  alacaklandırmak
  alan talan etmek
  alay geçmek
  alaya almak
  aldatmak
  alem
  alet olmak
  algılamak
  alımlamak
  alıntılamak
  alıp götürmek
  alış fiyatı
  alışmak
  alkışlamak
  allah büyüktür
  allah verirse el getirir, sel getirir, yel getirir
  allem
  almak
  alnından öpmek
  altı üstü
  altını ıslatmak
  altını üstüne getirmek
  altüst etmek
  amaçlamak
  AMBALE
  ambargo koymak
  ameliyat etmek
  ameliyata girmek
  ana erki
  anaforlamak
  anan yahşi, baban yahşi
  anasından doğduğuna pişman etmek
  anasını ağlatmak
  anıştırmak
  anız bozmak
  anlata anlata bitirememek
  anlatmak
  anmak
  ant
  ant içmek
  ar ve haya perdesi yırtılmak
  ara mal
  aracılık etmek
  aradan kaldırmak
  aramak
  aranmak
  araya almak
  arılamak
  arıtmak
  arkadan vurmak
  arkadaşlık etmek
  arkalamak
  arkasını sıvamak
  armağan
  armağan etmek
  arsızlanmak
  artırmak
  arz
  arz talep
  asılanmak
  asılmak
  asileşmek
  asimile
  askıntı olmak
  askıya çıkarmak
  asmak
  aşağı kurtarmaz
  aşağılatmak
  aşağısamak
  aşermek
  aşığa bağdat uzak değil
  aşık atmak
  aşılamak
  aşikar etmek
  aşinalık göstermek
  ata erki
  ata malı mal olmaz, kendin kazanmak gerek
  ataerkil
  atamak
  atasözü
  ateş almak
  ateş!
  atfen
  atfetmek
  atılmak
  atla arpayı dövüştürmek (veya dalaştırmak)
  atmak
  avanaklık etmek
  avareleşmek
  avcı
  avcı ne kadar hile bilse ayı o kadar yol bilir
  avundurmak
  avutmak
  ayağını denk almak
  ayağını vurmak
  ayak tutmak
  ayakkabı vurmak
  ayaklanmak
  aydınlanmak
  ayıkmak
  ayılmak
  ayıplamak
  ayırmak
  ayırt etme
  ayırt etmek
  aylamak
  aymak
  ayrılaşmak
  ayrımsamak
  aytışmak
  azarlamak
  azizlik etmek
  azmış kudurmuştan beterdir
  baba mirası
  babadan kalma
  babalık etmek
  babasından mal kalan, merteği içinden bitmiş sanır
  babayiğit
  bağ bahçe
  bağdamak
  bağdaşmak
  BAĞDAT
  bağıl
  bağırmak
  bağış yapmak
  bağışlamak
  bağlamak
  bağlaşmak
  bağlı kredi
  bakmak
  balcı kızı daha tatlı
  balcının var bal tası, oduncunun var baltası
  balık baştan avlanır
  baltalamak
  bant çözmek
  baraj
  bas tutmak
  basınçölçer
  baş ağrıtmak
  baş aşağı gitmek
  baş bağlamak
  baş eğmek
  baş göstermek
  başa güreşmek
  başına balta kesilmek (veya olmak)
  başına bela olmak (veya kesilmek)
  başına dolamak
  başına sarmak
  başına yıkmak
  başında değirmen çevirmek
  başını ağrıtmak
  başını döndürmek
  başını vermek
  başkalaşmak
  başkaldırmak
  başlangıç tutmak (veya almak)
  başlık almak
  başlık parası
  başlık vermek
  başvurmak
  batmak
  bayındırlaştırmak
  bayrağı yarıya indirmek
  bayrakları açmak
  bayraktarlık etmek
  beddua etmek
  beğenmek
  bekinmek
  beklemek
  beleşe konmak
  belgelemek
  belirlemek
  belirmek
  benim diyen
  benimsemek
  benliğinden çıkmak
  bent etmek
  benzin
  berhava etmek
  berkitmek
  besleme gibi
  beş paralık etmek
  beşiğini sallamak
  betimlemek
  beyin yıkamak
  beynine girmek
  bezini yıkamak
  bıçak atmak
  bıçak bıçağa gelmek
  bıçaklatmak
  bırakmak
  biat etmek
  biçem bilimi
  biçimsiz
  biçmek
  bildirmek
  bileşmek
  bilgilendirmek
  bilmek
  bilmezlemek
  bilmezlenmek
  bina etmek
  Bindiği dalı kesmek
  bir alem
  bir dostluk kaldı!
  bir kalem geçmek
  bir koyundan iki post çıkarmak
  bir şey söylemek
  birbirine girmek
  birbirini yemek
  birey
  bireyselleştirme
  birikim
  birikinti
  biriktirmek
  birlemek
  birleşik fiil
  birleşik kelime
  bitişik kelime
  biyomikroskop
  bizar etmek
  boğaz boğaza gelmek
  boğuntuya getirmek
  boğuşmak
  bok etmek (veya bokunu çıkarmak)
  bono vermek
  borda atışı
  boş bırakmamak
  boşalmak
  boşaltmak
  boşanma davası
  boşlamak
  boynuna geçirmek
  boynunu bükmek
  boynuz çekmek
  boynuz eğmek
  bozmak
  bozum etmek
  bölmek
  bölümlemek
  bölüşmek
  buğzetmek
  buharlaşmak
  bulaşmak
  bulmak
  buluntu
  bunalım
  burmak
  burnuna koymak
  burnunu kırmak
  burnunu sürtmek (veya burnu sürtülmek)
  burnunun direğini kırmak
  buyurmak
  bühtan etmek
  bülbül gibi söylemek
  bürümek
  büyü
  büyüksemek
  büyülemek
  büyütmek
  cadılık etmek
  can atmak
  can yakmak
  cana gelecek mala gelsin
  cana minnet saymak (veya bilmek)
  canı cana ölçmek
  canı çıkmak
  canına acımamak
  canına düşkün
  canına okumak
  canını almak
  canını vermek
  cankurtaran çanı
  cansız hedef
  cansızlaştırmak
  car etmek
  carcur
  cariyelik etmek
  carlamak
  caz yapmak
  cebellezi
  cebine indirmek (veya atmak)
  Cedelleşmek
  cefaya katlanmak
  celbetmek
  cendereleşmek
  cenk etmek
  cenkleşmek
  cesaretini toplamak
  cevretmek
  cezayir menekşesi
  cezbetmek
  cezp
  cızlamak
  ciğerine işlemek
  cinine gitmek
  cisimlenmek
  cisimleşmek
  coşku
  coşmak
  cüret etmek
  çabalamak
  çabuklaştırmak
  çağ
  çağırmak
  çağrışmak
  çakışmak
  çakozlamak
  çalgıcı
  çalmak
  çamur atmak (veya sıçratmak)
  çan çan etmek (veya ötmek veya konuşmak)
  çanak yalamak
  çapmak
  çarçur
  çarpmak
  çatışmak
  çehre etmek
  çekilmek
  çekim
  çekimsenmek
  çekişe çekişe pazarlık etmek
  çekişmek
  çekmek
  çemişlik etmek
  çene çalmak
  çenesi açılmak
  çenesi düşmek
  çenesine vurmak
  çenesini açmak
  çenesinin bağı çözülmek
  çengel takmak
  çeviri yapmak
  çevirim
  çevirmek
  çevrelemek
  çevrilemek
  çevrinmek
  Çıfıtlık etmek
  çıkarmak
  çıkış yapmak
  çıkmak
  çılgına dönmek
  çıplak mülkiyet
  çırpınmak
  çırpmak
  çıtlatmak
  çıvmak
  çıyanlık etmek
  çiçek çocukları
  çift çubuk
  çizginmek
  çoğaltmak
  çok bilen çok yanılır
  çok söylemek
  çökelmek
  çöplenmek
  çözümlemek
  çultutmaz
  dağa çıkmak
  dağılım
  dağıtmak
  daim olmak
  dal sürmek
  dalalete düşmek
  dalaşmak
  dalga geçmek
  dalgalanma
  damga harcı
  damıtmak
  danışmak
  dank
  dans salonu
  davacı olmak
  dayanmak
  dayatışmak
  dayatmak
  dediğine gelmek
  defolu
  değinmek
  değişmek
  değmek
  deklarasyon
  delirtmek
  dem tutmak
  dem vurmak
  demek
  denemek
  denetleme yapmak
  denetlemek
  denize dökmek
  densizlenmek
  denşirmek
  depolamak
  deprenmek
  depreşmek
  derişmek
  derlemek
  dertop
  desteklemek
  deve yapmak
  deveye burç gerek olursa boynunu uzatır
  devinmek
  devir
  devlet oğul, mal tahıl, mülk değirmen
  devretmek
  dımdızlak ortalıkta bırakmak
  dırdırlanmak
  dırlaşmak
  dış pazar
  dışa vurmak
  dışarı vurmak
  dikizlemek
  dikkatli olmak
  dikkatsizlik etmek
  dikmek
  diktatörlük etmek
  dil çıkarmak
  dilden düşürmemek
  dile dolamak
  dile getirmek
  dilemek
  dili sürçmek
  dili yanmak
  dilimlemek
  dilinden düşürmemek
  diline düşmek
  dillendirmek
  dinlemek
  dinlenme salonu
  dinlenmek
  dipsiz kile, boş ambar
  diremek
  direnmek
  direşmek
  diretmek
  dirimlik
  disipline
  diş göstermek
  dişine vurmak
  diyafram
  diyet
  Doğduğuna pişman etmek
  doğrulamak
  Doğrulatmak
  doğurtmak
  dokundurmak
  dokunmak
  dolandırıcı
  dolanım
  dolaşım
  dolaşmak
  dolaylı anlatmak
  domuzlaşmak
  domuzluk etmek
  donamak
  donatmak
  donuna etmek (veya kaçırmak veya doldurmak veya yapmak)
  doyuma ulaşmak
  doyurmak
  dökme yük
  dökmek
  Döküp saçmak
  döllemek
  dönmek
  dönüşmek
  dönüştürmek
  drahoma
  dudak (veya dudağını) bükmek
  duman etmek
  dumanlamak
  duraklamak
  duraksamak
  durmak
  duygu
  duymak
  duyurmak
  dünden hazır (veya razı) olmak
  dünyalık
  dürtmek
  düstur edinmek
  düşünme
  düşünmek
  düşünür
  düşüp kalkmak
  düşürmek
  düzeltme işareti
  düzeltmek
  düzen vermek (veya düzene koymak veya düzene sokmak)
  düzenlemek
  düzlemek
  edinmek
  efektif fiyat
  efelik etmek (veya yapmak)
  eğilmek
  eğitmek
  eğlenmek
  eğleşmek
  ekarte etmek
  eklemek
  ekmek
  ekşimek
  el atmak
  el basmak
  el ense çekmek (veya etmek)
  el için yanma nara, yak çubuğunu bak keyfine
  el katmak
  el koymak
  el uzatmak
  el vermek
  elde avuçta (bir şey) kalmamak
  elde avuçta (ne varsa)
  ele vermek
  elemek
  eleştiricilik
  eleştirmek
  elinden almak
  elinden tutmak
  eline düşmek
  eline geçmek
  elini sürmemek
  elini uzatmak
  emlak
  emrine girmek
  emtia
  enemek
  enjekte etmek
  ensesinde boza pişirmek
  envanter
  ergimek
  erinenin oğlu kızı olmamış
  eritmek
  erketelik yapmak
  Ermeni gelini gibi kırıtmak
  ertelemek
  eselemek beselemek
  esenlemek
  esindirmek
  esir almak
  esir etmek
  esirgemek
  eslemek
  esritmek
  eşantiyon
  eşeğin kuyruğuna kalabalıkta kesme; kimi uzun der, kimi kısa
  eşelenmek
  eşelmobil
  eşlik etmek
  etek öpmek
  eteklemek
  eter
  etiketlemek
  etiketlenmek
  etkilemek
  etkimek
  etme
  etrafında dört dönmek (veya pervane olmak)
  evet efendimci
  evirmek
  evlenmek
  eylemde bulunmak
  eylemek
  eyvallah demek
  ezberlemek
  Ezilip büzülmek
  façasını almak (veya al aşağı etmek)
  falcı
  FANFİN
  fark etmek
  farkına varmak
  farkında olmak
  fart furt etmek
  farta furta etmek
  fason
  fasulye gibi kendini nimetten saymak
  faturalamak
  faydasını görmek
  fazla mal göz çıkarmaz
  fenalık etmek
  fener çekmek
  fethetmek
  fetvayişerife çıkarmak
  fır dönmek
  fırıldak çevirmek (veya döndürmek)
  fikrini çelmek
  film çekmek
  film müziği
  finans
  fingirdemek
  fiskelemek
  fiş
  fiyat
  fiyatlandırmak
  formüle
  fotoğraf çekmek
  fotoğraflamak
  fotomekanik
  fuar
  gaddarlık etmek
  gadretmek
  galop yapmak
  gamsız
  ganimet
  gavura kızıp oruç yemek (veya bozmak)
  gavurluk etmek
  gayrisafi millî hasıla
  gazelhanlık
  gebrelemek
  gece kulübü
  geciktirmek
  Geçerlemek
  geçilmek
  Geçinmeye gönlü olmamak
  geçirmek
  geçişmek
  geçit hakkı
  geçmek
  gelberi etmek
  gelişmek
  gelmek
  gemi çıkışı
  genellemek
  genelleşmek
  gerçeklemek
  gerçekleşmek
  gerekli görmek
  gerekmek
  gerektirmek
  geri çevirmek
  geri göndermek
  geri vermek
  geriye bırakmak
  germe
  GETİRİM
  gevezelenmek
  gevezelik etmek
  gevrek gevrek gülmek
  gezinmek
  gezmek
  gır gır geçmek
  gır kaynatmak
  gırtlağına basmak
  gırtlağından kesmek
  gidermek
  girişimde bulunmak
  girişken
  girişmek
  girmek
  gitmek
  giydirmek
  gizlemek
  göçermek
  göçük
  göğsü kabarmak
  göğsünü gere gere
  göğüs vermek
  gölgelendirmek
  gömleğinden (veya gömlekten) geçirmek
  göndermek
  gönlü tok
  gönlünü etmek (veya yapmak)
  gönlünü pazara çıkarmak
  gönül (veya gönlünü) almak
  gönül bulandırmak
  gönül okşamak
  görevlendirmek
  görmek
  Görüp gözetmek
  görüşme yapmak
  görüşmek
  göstermek
  götürmek
  göz etmek
  göz nuru dökmek
  göz ucuyla görmek
  gözcülük etmek
  gözdağı vermek
  gözden çıkarmak
  gözden geçirmek
  göze almak
  göze batmak
  gözetmek
  gözlemek
  gözlemlemek
  gözlerine mil çekmek
  gözlük takmak
  gözü kesmemek
  gözünde (veya gözlerinde) şimşek (veya şimşekler) çakmak
  gözüne batmak
  gözünü (veya gözlerini) açmak
  gözünü (veya gözlerini) oymak
  grev kırıcılığı
  gülmek
  gümrük
  gümrük kolcusu
  gümrükten mal kaçırır gibi
  günahı kadar sevmemek
  günahına girmek (veya günahını almak)
  günülemek
  güreşmek
  gürültüye getirmek (veya boğmak)
  gütmek
  güven vermek
  güvenmek
  ha gayret
  haberleşmek
  haccetmek
  hacet kapısı
  hacir altına almak
  hafifletmek
  hafifsemek
  hainlik etmek
  hak etmek
  hak ile yeksan etmek (veya olmak)
  hakaret saymak
  haklamak
  halı altına süpürmek
  halk yardakçılığı
  halk yardakçısı
  hallaç pamuğu gibi atmak
  halt karıştırmak
  halt yemek
  halvethane
  ham hum
  harcamak
  harılanmak
  harmanlamak
  harp açmak
  hasbihal etmek
  hasıraltı
  hastalandırmak
  haşat etmek
  hatır gönül yapmak
  hatırını hoş etmek
  hatim sürmek
  hava oyunu
  havlu atmak
  hayalî ihracat
  hayallemek
  hayat standardı
  hayıflanmak
  hazırcı
  hazırlamak
  heba etmek
  heder etmek
  hediye etmek
  helallik vermek
  hem ... hem ...
  hep bir ağız olmak
  her çok azdan olur
  her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır
  her yiğidin gönlünde bir aslan yatar
  hercümerç etmek
  hesaplamak
  heveslenmek
  hırçınlaşmak
  hırçınlık etmek (veya yapmak)
  hırgür çıkarmak
  hırsız malı
  hicret etmek
  hiçleştirmek
  hidayete ermek
  himmet etmek
  hissedar
  hodbehot
  hodri
  hora tepmek
  hortumlamak
  hoşbeş etmek
  hoşnut etmek
  hot zot
  hovardalık etmek
  hristiyanlaşmak
  hudut dışı etmek
  hulus (veya huluslar) çakmak
  huysuzlanmak
  huzurunu kaçırmak
  hüküm sürmek
  hükümsüz kılmak
  ıcığını cıcığını çıkarmak
  ıraksamak
  ıralamak
  ırzına geçmek
  ıskarta
  ıslahevi
  ıslıklamak
  ısmarlamak
  ısparta gülü
  ışık tutmak
  icabına bakmak
  iç etmek
  iç geçirmek
  iç işleri
  iç itmek
  içeri girmek
  içermek
  içi içini yemek
  içine etmek (veya sıçmak)
  içine sinmek
  içine tükürmek
  içlenmek
  idare etmek
  iddialı
  idealleştirmek
  ifna etmek
  ifşa etmek
  iftira atmak
  iftira çalmak
  iğfal etmek
  iğrenmek
  ihale
  ihanet etmek
  ihbarlamak
  ihraç
  ihraç etmek
  ihraz etmek (veya eylemek)
  ihsas etmek
  ikame mal
  iki çift laf (veya lakırtı veya söz) etmek
  iki lakırtı etmek
  iki tımar bir yem yerine geçer
  ikrar etmek
  iktisat etmek (veya yapmak)
  ilaç
  ilahi
  ilenmek
  ilerisini gerisini hesaplamamak
  ilerlemek
  ilgi göstermek
  ilgi toplamak
  ilişmek
  iltifat etmek
  ima etmek
  imal
  imal etmek
  imalat
  iman getirmek
  imana gelmek
  imdada (veya imdadına) koşmak (veya yetişmek)
  imdadına erişmek
  imdat etmek
  imgelemek
  imha ateşi
  imha etmek
  İmlek
  imlemek
  imrenmek
  imzayı basmak (veya çakmak)
  inanmak
  inatlaşmak
  inayet etmek (veya eylemek)
  inayette bulunmak
  incelemek
  indirgemek
  indirmek
  inkardan gelmek
  intermezzo
  intizar etmek
  ipek böcekçiliği
  irdelemek
  irite
  irkilmek
  iskele
  iskele almak
  isnat etmek
  israf etmek
  istediğini söyleyen istemediğini işitir
  isteklendirmek
  istem
  istemem diyenden korkmalı
  isteşmek
  istical etmek
  istif etmek
  istifçilik
  istiflemek
  istiğfar etmek
  istihsal etmek
  istihza etmek
  istirham etmek
  istirhamda bulunmak
  isyanları oynamak

  iş bırakmak
  iş edinmek
  işaret fişeği
  işaret vermek
  işareti saymak
  işaretlemek
  işaretleşmek
  işe karışmak
  işin kolayına kaçmak
  işlem görmek
  işlemek
  işmar etmek (veya geçmek)
  işporta malı
  işportacı
  işportacılık
  ithaf etmek
  ithal
  ithal etmek
  ithal malı
  ithalat
  ithalatçılık
  ithamda bulunmak
  itin götüne (veya kıçına) sokmak
  itiraf etmek
  itiyat etmek
  itlaf etmek
  itmek
  ivedilenmek
  ivmek
  iyi karşılamak
  iyileştirmek
  iz sürmek
  izaç etmek
  izafe
  izafe etmek
  izafeten
  izale etmek
  izin vermek
  izine dönmek
  izlemek
  izzetinefis
  jeton geç düşmek
  jurnallemek
  kabadayı
  kabadayılanmak
  kabadayılaşmak
  kabahat samur kürk olsa kimse sırtına almaz
  kabalaşmak
  kabartmak
  kabullenmek
  kaça patlamak?
  kaçak
  kaçak güreşmek
  kaçakçı
  kaçınmak
  kaçırmak
  kaçmak
  kadere boyun eğmek
  kafa (veya kafasını) karıştırmak
  kafa (veya kafasını) şişirmek
  kafa (veya kafasını) ütülemek
  kafa bulmak
  kafa sallamak
  kafası yerine gelmek
  kafasını ezmek
  kafasını kurcalamak
  kafasını tütsülemek
  kafayı bulandırmak
  kafir
  kahpelenmek
  kahpelik etmek
  kahretmek
  kakalamak
  kalbini çalmak
  kalbura çevirmek
  kaldırmak
  kalebent etmek
  kalite kontrolü
  kalleşlik etmek
  kalp
  kam almak
  kamçılamak
  kamış atmak (veya koymak)
  kamu güvenliği
  kamulaştırmak
  kamyon faresi
  kanat açmak
  kanat germek
  kancıklık etmek (veya yapmak)
  kandırmak
  kanıklanmak
  kanıtlamak
  kanıtsamak
  kanmak
  kantarma
  kanun çıkarmak
  kapalı toplum
  kaparoz
  kapatma
  kapatmak
  kapı açmak
  kapılanmak
  kapıya dayanmak
  kaplamak
  kar etmek
  kar zararın kardeşidir
  kara çalmak
  karaborsaya düşmek
  karakter
  karakterize etmek
  karalamak
  karamsarlaştırmak
  kararlamak
  kararlaştırmak
  kardeşlik etmek
  karelemek
  kargımak
  kargış etmek (veya vermek)
  karılık etmek
  karışmak
  karıştırmak
  karinaya basmak
  karşılamak
  karşılaştırmak
  karşısına almak
  Karun
  kasa fişi
  kasılmak
  kastetmek
  kastı olmak
  kaşağı
  kaşağılamak
  kataloglamak
  kategorize
  katıklamak
  katılmak
  katırlaşmak
  katkıda bulunmak
  katlanmak
  katletmek
  katma değer vergisi
  Katolik
  kavalyelik etmek
  kavga
  kavgalaşmak
  kavilleşmek
  kavmiyet
  kavuşmak
  kavzamak
  kaydetmek
  kayırmak
  kayıt
  kayıt koymak
  kayıtlamak
  kayıtmak
  kayıttan düşmek
  kaynaşmak
  kaynatmak
  kaytarmak
  kaza
  kaza geçirmek
  kazan kaldırmak (veya devirmek)
  kazanç
  kazanmak
  kazıkçı
  kazımak
  keçilik etmek
  kedinin boynuna ciğer asılmaz
  kefenin cebi yok
  kefenlemek
  kehanette bulunmak
  kehribar
  kelek yapmak
  kelle koşturmak
  kelleyi vermek
  kemirmek
  kenarda kalmak
  kendi kendini didiklemek
  kendi kuyusunu kendi kazmak
  kendi payına
  kendiliğinden
  kendiliğindenlik
  kendince
  kendinden
  kendine has
  kendine mahsus
  kendine özgü
  kendini (kapıp) koyuvermek
  kendini bırakmak
  kendini bulmak
  kendini hissettirmek
  kendini matah sanmak
  kendini tutamamak
  kendini tutmak
  kendini yoklamak
  kepenkleri indirmek
  kerkinmek
  kesbetmek
  kese
  keseneğe almak
  kesintiye almak
  kesip biçmek
  kestirmek
  keyif vermek
  kılavuzlamak
  kılavuzluk etmek
  kıllanmak
  kılmak
  kıpırdaşmak
  kırınmak
  Kırıp geçirmek
  kırışmak
  kırk basmak
  kırmak
  kırmızı dipli mumla davet etmek
  kısınmak
  kısırlaştırmak
  kısıtlamak
  kıskanmak
  kısmak
  kısmetsiz köpek, sabaha karşı uyuyakalır
  kışkırtmak
  kışlatmak
  kıtıra almak
  kıvanmak
  kıyak yapmak
  kıyametler koparmak
  kıyas etmek (veya eylemek)
  kıyaslamak
  kıyıcılık etmek
  kıyışmak
  kıymak
  kız vermek
  kibrit suyu
  kilise
  kira bedeli
  kişiselleştirmek
  kokuşmak
  kol kanat olmak (veya germek)
  kolan çekmek
  kolan vurmak
  kollarını açmak
  koltukları kabarmak
  kompoze
  komşu boncuğunu çalan gece takınır
  komuta etmek
  kondurmak
  konkasör
  kontak kapatmak (veya kapamak)
  konuşmak
  konuşmaya dalmak
  koparmak
  kopyasını çıkarmak
  korkmak
  korte etmek
  korumak
  kovalamak
  kovuşturmak
  koymak
  koyulmak
  kökleşmek
  kökünü kazımak
  köpek suya düşmeyince yüzmeyi öğrenmez
  köprü kurmak
  köpürmek
  kösemenlik etmek
  köşe tutmak
  köycü
  kredi
  kredi açmak
  krediaçan
  kruvazör
  kul etmek
  kulağına inanmamak
  kulağına koymak (veya sokmak)
  kulak (veya kulağını) tırmalamak
  kullanmak
  kurban etmek
  kurban olmak
  kurcalamak
  kurmak
  kurnazlaşmak
  kurşun atmak
  kurşun dokunmak
  kurşun manyağı yapmak
  kurşunlamak
  kurul
  kurutmak
  kusmak
  kuşatmak
  kutlamak
  kutsamak
  kuyruğuna basmak
  kuyruğuna teneke bağlamak
  küfelik
  küfranlık etmek
  kül etmek
  kültür merkezi
  külünü savurmak
  kürünü öldürmek
  laf açmak
  laf atmak
  laf etmek
  laf yakıştırmak
  lafa tutmak
  lafı değiştirmek
  lafını etmek
  laflamak
  laga luga
  lakırtı etmek
  lanetlemek
  latife etmek
  limonata bardağı
  lisans
  lokma
  lokmasını saymak
  lütfetmek
  maça
  madde
  maddeci
  maddecilik
  maddi
  maddi zarar
  maddiyat
  mağlup olmak
  mahalleyi ayağa kaldırmak
  mahkemeleşmek
  mahkûm etmek
  mahsup etmek
  mahvetmek
  makaraya almak (veya sarmak)
  mal beyanı
  mal bildirimi
  mal canı kazanmaz, can malı kazanır
  mal edinmek
  mal kaldırmak
  malca
  malcı
  malı götürmek
  mali
  maliyet
  mallanmak
  mamelek
  marda
  marka giymek
  marmara çırası
  maskara etmek
  maskaralanmak
  maskarasını çıkarmak
  maskaraya almak
  masrafsız
  matah
  matrak geçmek
  mavra atmak (veya sıkmak)
  maytaba almak
  maytap geçmek
  mecbur tutmak
  meftun etmek
  menkul
  merkezlenmek
  mermercilik
  mesele etmek
  meslek
  meşale çekmek
  meta
  metal
  meydana çıkarmak
  meydana vurmak
  meyve almak
  mezat malı
  mır mır etmek
  mırıldanmak
  mızıkçılık etmek
  mızıklanmak
  mızımak
  mızmızlanmak
  MİHR
  millî değer
  millî kimlik
  millî takım
  miras
  miras yemek
  mirî mal
  monolog
  muavenet etmek
  mucize
  muhacir gitmek
  musallat etmek
  musallat olmak
  mutlu etmek (veya kılmak)
  muvafakat etmek
  muvafık bulmak
  muz
  mübadele etmek
  mücadele vermek
  müdana etmek
  mükafatını görmek
  mülk
  münasip bulmak
  münkir olmak
  müracaatta bulunmak
  müşteri
  müteessif olmak
  müvekkil
  müvekkile
  müzaheret etmek
  nafaka sağlamak
  nakavt etmek
  nakdî vergi
  nakşolmak
  nalıncı keseri
  nanik yapmak
  nasır yakısı
  nasihatte bulunmak
  nasip almak
  naylon fatura
  nazarıitibara almak
  ne ... ne ...
  nefeslemek
  nevi şahsına münhasır
  nikahlamak
  nimet bilmek
  niyetlenmek
  noter
  numara
  nüfus sayımı
  nüfuz ticareti
  ocağı tütmek
  od ocak
  odaklamak
  oflamak
  oftalmoskop
  okşamak
  okumak
  olmak
  oluruyla yetinmek
  oluşmak
  oluşturmak
  onamak
  onarmak
  onaylamak
  onur
  onurlandırmak
  onurlanmak
  onuruna yedirememek
  oranlamak
  ornatmak
  ortada bırakmak
  ortadan kaldırmak
  ortak fark
  ortaklık
  ortaya çıkarmak
  oruç açmak
  osmanlı tokadı yemek
  otamak
  otarsi
  otlatma sistemi
  otomatiğe almak (veya bağlamak)
  oturmak
  Oturup kalkmak
  oyalamak
  oylaşmak
  oynamak
  oynaşmak
  oyun bozmak
  ödeme belgesi
  ödemek
  ödev bilmek (veya saymak)
  ödünç vermek
  öfke yüzü göstermek
  öfkesini kusmak
  öğürleşmek
  öğüt vermek
  öğütlemek
  öhö
  ökse
  öküzgözü
  ölçmek
  ölçü almak
  ölçümlemek
  ölçünmek
  ölçüşmek
  ölçüştürmek
  Ölmek var, dönmek yok!
  ölümlük dirimlik
  ölümü gör (veya öp)
  ölümü göze almak
  öncelemek
  öncül olmak
  öndelik
  öne düşmek
  öneride bulunmak
  önermek
  öngörmek
  önüne düşmek
  örgütlemek
  örtbas
  övmek
  övünç duymak
  övünmek
  öykülemek
  öykünmek
  öz
  öz güven
  öz saygı
  özel hayat
  özel mülkiyet
  özen göstermek
  özendirmek
  özenmek
  özetlemek
  özgülemek
  özgün
  özgür
  özlemini duymak
  özümlemek
  pabuç eskitmek (veya paralamak)
  pah
  paha biçmek
  pahacı
  paketlemek
  palavra savurmak (veya atmak veya sıkmak)
  pantograf
  paralanmak
  parayı denize atmak
  parçalamak
  parçalanmak
  parmağı ağzında kalmak
  pasif
  patlamak
  payını almak
  paylaşmak
  pazarcı
  pazarlaşmak
  pazarlık
  peçelemek
  pekiştirmek
  pekitmek
  pençeleşmek
  perdah çekmek
  perişanlık vermek
  pes demek
  pes etmek
  peşinde (veya peşinden) koşmak
  petek
  pey sürmek
  peylemek
  pışpışlamak
  pıtırdamak
  pilavdan dönenin kaşığı kırılsın
  pisipisi otu
  pislemek
  pist
  piyasa
  plak bozulmak
  planlı büyüme
  polisaj
  politik davranmak
  posta treni
  pöstekisini çıkarmak
  pragmacı
  problem etmek (veya yapmak)
  proje
  protesto etmek
  puan almak (veya kazanmak)
  puan tutturmak
  puding
  puflamak
  pusmak
  pusula
  pürdikkat kesilmek
  püskürmek
  rafa koymak (veya kaldırmak)
  rahat bırakmamak (veya vermemek)
  rahmet okumak
  raks etmek
  ram olmak
  rampalamak
  rast gelmek
  rastlamak
  rastlaşmak
  razı olmak (veya gelmek)
  refakat etmek
  rehberlik etmek
  reklam etmek
  rekor kırmak
  renk vermek (veya katmak)
  renkli
  riayetkar olmak
  ricada bulunmak
  röntgen
  röntgen çekmek
  rüşvet
  rüşvet almak
  rüşvet vermek
  saban sürmek
  sabotaj yapmak
  saçını süpürge etmek
  sağaltmak
  sağlamak
  sakalına gülmek
  sakatlamak
  sakınmak
  saklamak
  saldırmak
  salgın
  salık vermek
  salıvermek
  sallandırmak
  sallasırt
  saltanat sürmek
  samimiyetle
  sanmak
  saptamak
  saraka etmek
  sarakaya almak
  SARIMLI
  sarmak
  sasımak
  sataşmak
  satılmak
  satımlık
  satın almak
  satmak
  savaş
  savaşım vermek
  savaşmak
  savlamak
  savmak
  savsaklamak
  savsamak
  savunmak
  savurmak
  sayesinde sayeban olmak
  saygısızlık etmek
  sayıklamak
  sayışmak
  saymak
  sayrımsamak
  secdeye varmak (veya kapanmak)
  seçmek
  sefer etmek
  serbest bırakmak
  sergi
  sergilemek
  sermaye mal
  serseme çevirmek
  servet
  servis yapmak
  servise çıkmak
  serzenişte bulunmak
  seslenmek
  seyahat etmek
  seyretmek
  sezdirmek
  sezmek
  sıçmak
  sığınmak
  sıkboğaz
  sıkılamak
  sıkıntı vermek
  sıkıştırmak
  sıkıysa
  sıkmak
  sımak
  sınamak
  sındırmak
  sınıflamak
  sınırlı sorumluluk
  sınırsız sorumluluk
  sıra malı
  sıra savmak
  sırretmek
  sırtından bıçaklamak
  sızlanmak
  siftahlamak
  silah başına
  silah silaha girmek
  silip süpürmek
  silkinip sıyrılmak
  silmek
  sinagog
  sindirmek
  sinerji yaratmak
  sinir ilacı
  sinirlenmek
  sinizm
  sinmek
  siperlenmek
  sistirelemek
  sitemde bulunmak
  soğurmak
  sohbet etmek
  sokaktan toplamak
  solunmak
  sonuçlandırmak
  sormak
  sorun etmek
  sorun yapmak
  sosyokültürel
  soysuzlaşmak
  sökün
  Söküp atmak
  sömürgeci
  sönümlemek
  söylemek
  söylenmek
  söyleşmek
  söz atmak
  söz birliği etmek
  söz götürmek
  sözlü saldırı
  sözüne gelmek
  spot alım
  spot mağaza
  spot satım
  stok etmek
  su katılmamış
  suçlamak
  sunmak
  sunu
  sunu ve istem
  susturmak
  suya götürüp susuz getirmek
  süblimleştirme
  sükût ikrardan gelir
  sülfürimetre
  sürdürümlemek
  süregelmek
  sürmek
  sürtünmek
  sürümlü
  sürümsüz
  sürüp gelmek
  Sürüp gitmek
  süslemek
  süt çalmak
  şahitlik etmek
  şakalaşmak
  şakaya almak
  şakımak
  şapka çıkarmak
  şarlamak
  şart etmek
  şart olsun
  şartlaşmak
  şaşırmak
  şaşmak
  şefaat etmek
  şehadette bulunmak
  şekvacı olmak
  şereflendirmek
  şereflenmek
  şeytanlık etmek
  şırıngalamak
  şiar edinmek
  şifa vermek
  şikar
  şikayette bulunmak
  şişinmek
  şoke
  şusu busu
  şutlamak
  taannüt etmek
  tabaklamak
  taban çıkmak
  taban girmek (veya koymak)
  tabancaya davranmak
  tabi kılmak
  taciz ateşi
  taciz etmek
  tacizlik etmek
  tacizlik vermek
  tadına bakmak
  tahakküm etmek
  tahayyül etmek
  tahkiye etmek
  takas tukas etmek
  takınmak
  takip
  takla atmak
  takmak
  taksim etmek
  talimar
  tanıklık etmek
  tanılamak
  tanımak
  tanımlamak
  tanıştırmak
  tanıtmak
  tansiyon ölçmek
  tapon mal
  taponcu
  taramak
  tarihî tiyatro
  tartak martak etmek
  tartışmak
  tartmak
  tarumar etmek
  tarz
  tasalanmak
  tasallut etmek
  tasasız
  tasfiye
  tasfiye etmek
  tasımlamak
  tasniflemek
  taş taş üstünde bırakmamak
  taşımacılık
  tatmin etmek
  tavassut etmek
  tavlamak
  tavsiyename
  tavuk ayağı yemek
  tayin etmek
  tayyetmek
  tebelleş etmek
  tebligatta bulunmak
  tecavüz etmek
  tecelli etmek
  tecrübe tahtasına çevirmek
  tedariklemek
  tedip etmek
  tefrik etmek
  tek başına
  tek vücut olmak
  tekkeyi bekleyen çorbayı içer
  tekme atmak (veya vurmak)
  telakki etmek
  telaş almak
  telaş etmek
  telaş göstermek
  telaşlanmak
  telef etmek
  telekart
  temas etmek
  temasta bulunmak
  tembihlemek
  temellük
  temin etmek
  temizlemek
  temizlik yapmak
  tempo tutmak
  temsilci
  temyiz etmek
  teneke çalmak
  tenezzül etmek
  tepesinde bitmek
  tepesinde havan dövmek
  tepinmek
  ter
  ter ter
  terbiyesini bozmak
  terebentin
  terennüm etmek
  terhis etmek
  terk etmek
  ters düz
  tersinmek
  terslenmek
  tersleşmek
  terzil etmek
  tesahup etmek
  teshir
  teshir etmek
  tesirini göstermek
  teslim bayrağı çekmek
  teslim etmek
  teslim olmak
  teslimiyet göstermek
  tespih çekmek
  teşhis etmek (veya koymak)
  tetiğe basmak (veya dokunmak veya tetiği çekmek)
  tevarüs etmek
  tevkil etmek
  tevriye
  tezvir çıkarmak
  tezyif etmek
  tımarlamak
  tıraşlamak
  tırmalamak
  tırmanma
  tırnaklarını sökmek
  tırpanlamak
  ticaret
  tiksinmek
  tip
  tiryaki
  titreşmek
  tiye almak
  tok
  tokat (veya tokadı) yemek
  top atmak
  topa çıkmak
  topa tutmak
  toparlamak
  toplanmak
  toplum dışılamak
  toplumlaştırmak
  topu atmak
  tornistan etmek
  toz etmek
  tozu dumana katmak
  töre bilimi
  törpülemek
  tövbekar olmak
  transit geçmek
  tulum çıkmak
  tuşa getirmek
  tutmak
  tutturmak
  tutuklamak
  tutunmak
  tuzla buz etmek
  tüfek atmak
  tüketici
  tüketmek
  tümlemek
  ucuz alan, pahalı alır
  ucuz etin yahnisi yavan (veya tatsız) olur
  uğramak
  uğrulamak
  uğurlamak
  ulama
  ulamak
  ulaşmak
  ulemalık taslamak
  ulusal ekonomi
  ulusal savunma
  ummak
  umuda düşmek
  umursamak
  uşaklık etmek
  utandırmak
  uyarlamak
  uyarmak
  uydurmak
  uygulamak
  uymak
  uyruğuna girmek
  uyuşmak
  uzak benzeşme
  uzaksamak
  uzatmak
  ücret
  üleştirmek
  ülfet etmek
  ümide kapılmak
  üretim
  üretmek
  ürkmek
  üslenmek
  üslup
  üstelemek
  üstenmek
  üstlenmek
  üstünde kalmak
  üstüne
  üstüne oturmak
  üstüne yatmak
  üstüne yüklenmek
  üvey evlat gibi tutmak (veya saymak)
  üzerinde kalmak
  üzerine almak
  üzerine oturmak
  üzerine yüklenmek
  vaaz vermek
  vakanüvis
  vakfetmek
  vakıf malı
  vals yapmak (veya etmek)
  varagelmek
  variyetli
  varlık
  varsaymak
  vedia
  veraset ve intikal vergisi
  vermek
  veryansın
  vıcırdamak
  vırıldanmak
  vido çekmek
  vidoyu görmek
  vinterize
  vitrin
  vurgun vurmak
  vurmak
  vurunmak
  vücuda getirmek
  yadırgamak
  yadsımak
  yaftalamak
  yağ çekmek (veya yapmak)
  yağ yakmak
  yağcılık etmek
  yağma etmek
  yağmalamak
  yağmur yağarken küpünü doldurmak
  yakadan geçirmek
  yakalamak
  yakarmak
  yakasını bırakmamak
  yakı
  yakınmak
  Yakıp yıkmak
  yaklaştırmak
  yakmak
  yalakalık etmek
  yalan yere yemin etmek
  yalanlamak
  yalıtmak
  yalnız başına
  yaltaklanmak
  yalvarmak
  yama gibi durmak
  yamamak
  yan basmak
  yanıp tutuşmak
  yanıp yakılmak
  yankılamak
  yansılamak
  yansızlaştırma
  yanşamak
  yapım
  yapınmak
  yapışmak
  yapmak
  yar olmak
  yaranmak
  yararlanmak
  yaraştırmak
  yaratmak
  yardakçılık etmek
  yardım görmek
  yardımcı fiil
  yardımda bulunmak
  yardımına koşmak
  yarenlik etmek
  yarık
  yarışmak
  yarlıgamak
  yas tutmak
  yaşamak
  yaşatmak
  yatağa bağlamak
  yataklık yapmak (veya etmek)
  yatırmak
  yatıştırmak
  yatmak
  yayımlamak
  yaylanmak
  yazı tura atmak
  yazıklanmak
  yedekleşmek
  yeğ tutmak
  yeğlemek
  yekinmek
  yel üfürdü, sel (veya su) götürdü
  yelengeç
  yelken açmak
  yelken basmak
  yelkenleri suya indirmek
  yeltenmek
  yemek
  yemini basmak
  yengen olur!
  yenik saymak
  yer kapmak
  yere baktırmak
  yere vurmak
  yerin dibine batırıp çıkarmak
  yerinde bulmak
  yerine getirmek
  yerini bulmak
  yerini yapmak
  yerle bir etmek
  yerle yeksan etmek
  yerli
  yerli yerine
  yeşil ışık yakmak
  yeşillenmek
  yetinmek
  yetirmek
  yetişmek
  yetkinleşmek
  yetmek
  Yığımlık
  yıkmak
  yılan gibi sokmak
  yıpratmak
  yırtmak
  yiğitlenmek
  yiğitleşmek
  yinelemek
  Yiyip bitirmek
  yoğunlaşmak
  yoğunlaştırmak
  yok etmek
  yok satmak
  yoklamak
  yokumsamak
  yol
  yol göstermek
  yol tutmak
  yola vurmak
  yorum
  yorumlamak
  yozlaşmak
  yozlaştırmak
  yönelmek
  yöneltmek
  yönetmek
  yörüngesine oturmak
  yurt edinmek (veya tutmak)
  yurtlandırmak
  yutkunmak
  yutmak
  yuva
  yuvarlanmak
  yuvasını yıkmak
  yük
  yüklenmek
  yüksünmek
  yükümlenmek
  yülümek
  yüreği geniş
  yürekten çağırmak
  yürümek
  yürürlükte kalmak
  yürüyüş
  yürüyüş düzenlemek
  yürüyüş yapmak
  yüz etmek
  yüz vermek
  yüzünü güldürmek
  yüzüstü bırakmak
  zahmete girmek (veya katlanmak)
  zaman ile yarışmak
  zamparalık etmek
  zarar vermek
  zararlı çıkmak
  zatî
  zehir saçmak
  zekat
  zekat vermek
  zemberek kutusu
  zengin etmek
  zengin olmak
  zevk için
  zevklenmek
  zevzeklik etmek
  zıddı olmak
  zımparalamak
  zırıltı çıkarmak
  ziftlenmek
  zihnini toplamak
  zil takıp oynamak
  zilsiz oynamak
  zimmetine geçirmek
  zor alıma çarpmak
  zorlamak
  zorsunmak
  zorunda bırakmak
  zorunlu kılmak
  zulmetmek


  Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
  Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

  Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
  dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
  ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


  ©2005 birsozluk.com

  6,542969E-02