kendini at sanır TÜRKÇE SÖZLÜK - KENDINI AT SANıR - kendini at sanır
Ana sayfa


kendini at sanır
 • SÖZLÜK ANLAMI
 • İlgili Kelimeler

  adamak
  aday
  adaylığını koymak
  afra tafra yapmak
  ağız satmak
  ağlar gözden, sahte sözden kendini sakın
  ağzına baktırmak
  ağzını kiraya vermek
  akıllı geçinmek
  aklı kalmak
  aklını başına almak (veya toplamak veya devşirmek)
  alaylı
  alçacık dağları ben yarattım demek
  altından kalkamamak
  artistlik
  aşağılık duygusu
  atılgan
  atlamak
  ayağını alamamak
  aydıncık
  baba malı tez tükenir, evlat gerek kazana
  bağırmak
  başa gelen çekilir
  başı yukarıda
  başından atmak
  başını vermek
  bayılmak
  bayrak gibi
  benbenci
  benci
  bencil
  bencilik
  bendeniz cennet kuşu
  benlikçi
  benlikçilik
  beslenmek
  beşlik simit gibi kurulmak
  bilgelik
  bir tuhaflığı olmak
  boyanmak
  burnu yere düşse almaz
  burunlu
  bükemediğin eli öp başına ko
  büyük görmek (veya bilmek veya tutmak)
  büyüklenme
  büyüklenmek
  büyüklük hastalığı
  büyüklük taslamak
  can pazarı
  canına acımamak
  canına düşkün
  canına kıymak
  canını vermek
  cezbelenmek
  coşku
  çalışmak
  çekilmek
  çevrilmek
  çıban
  çıkarına bakmak
  çokbilmişlik taslamak
  dağıtmak
  dalınç
  dalmak
  dar kaçmak
  dayanmak
  değişim yönetimi
  deliliğe vurmak
  deniz tutması
  dervişin fikri ne ise zikri de odur
  dışa vurum
  dinden imandan çıkmak
  dingincilik
  doludizgin gitmek
  dönmek
  dövünmek
  duygudaşlık
  düşkün
  edinmek
  ekabir
  el yumruğu yemeyen kendi yumruğunu değirmen taşı sanır
  erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer
  erkeklik taslamak
  ermek
  eziklik duymak
  fakir
  fasulye gibi kendini nimetten saymak
  fenalık geçirmek (veya gelmek veya çökmek)
  fil dişi
  fil dişi kule
  fil dişi kuleden bakmak
  garipsemek
  gececi
  gizlenmek
  gizli sıtma
  gömülmek
  gönül borcu
  gösteriş
  gösteriş yapmak
  göstermecilik
  gözünü ayırmamak
  gurur
  gururlanmak
  hacıyatmaz
  Hacivat
  harakiri
  harı başına vurmak
  hazırlanmak
  hebenneka
  her şeyin yokluğu yokluktur
  hırsını yenmek
  hiçleştirme
  histeri
  hudayinabit
  ıkına sıkına
  Ikınıp sıkınmak
  ıkınmak
  ıklaya sıklaya
  içgörü
  içi içine sığmamak
  iğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır
  insan kendini beğenmese çatlar
  intihar etmek
  intihar saldırısı
  iskorbüt
  işgüzar
  itidalini muhafaza etmek
  itikaf
  kabarma
  kaçmak
  kafa (veya kafasını) dinlendirmek
  kafası yerine gelmek
  kahkaha (veya kahkahayı) basmak (veya koparmak veya salıvermek)
  kakavan
  kanı sıcak
  Kapıp koyuvermek
  karasu
  karaya vurmak
  kart
  kasınmak
  kaşınmak
  kazınmak
  kedi yavrusunu yerken sıçana benzetir
  kendi kendini didiklemek
  kendinden geçmek
  kendine kıymak
  kendini adamak
  kendini aşağı görmek
  kendini beğenmek
  kendini bir şey sanmak
  kendini dev aynasında görmek
  kendini fasulye gibi nimetten saymak
  kendini kaptırmak
  kendini matah sanmak
  kendini sıkmak
  kendini tartmak
  kendini yiyip bitirmek
  keselenmek
  kesilmek
  kibir
  kibirlenmek
  kibirli
  kibirsiz
  kim oluyor?
  kokarca
  kolera
  korku
  korunmak
  köpek sahibini ısırmaz
  körkütük
  köşe tutmak
  kungfu
  kurban
  kurban olmak
  kurt kocayınca köpeğin maskarası olur
  kurt masalı
  kurulanmak
  kurum
  kuzu postuna bürünmek
  lenfatizm
  mağrur
  mağrurlanmak
  makaraları koyuvermek (veya zapt edememek veya salıvermek)
  mal sahibi mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi
  maşa varken elini yakmak
  mayasıl
  meclisara
  mecnun
  mecnun olmak
  medyun olmak
  megaloman
  meydana düşmek
  minnet
  minnet altında kalmamak
  minnet duymak
  minnettar
  misyoner
  mostra olmak
  mutasavvıf
  müntehir
  mürekkep balığı
  mütekebbir
  mütemayiz
  mütenekkir
  mütenekkiren
  naif
  namusunu temizlemek
  narsist kompleksi
  naz
  nazlı
  nefis müdafaası
  olçum
  ordinaryüs
  ortaya atılmak
  ortaya çıkmak
  oruç
  otomatik
  otorite
  ovalanmak
  oynamak
  ön uyum
  övünmek
  övünmek gibi olmasın
  öz
  öz belirtim
  öz öğrenim
  öz öğrenimli
  öz yaşam
  özerk
  özerklik
  paçayı kaptırmak
  paçayı kurtarmak
  para şişkinliği
  paravan yapmak
  parnasizm
  ram
  renksizlik
  romatizma
  sadistlik
  saklanmak
  sallanmak
  saplantı
  sara
  sarhoş
  sarhoşluğa vurmak
  sarılmak
  satmak
  sayrımsamak
  seyre dalmak
  sıkınmak
  sıtma
  silik
  silinmek
  sinirleri boşanmak
  sinirlerine hakim olmak
  sinmek
  siper etmek
  siper olmak
  sokulgan
  soyunmak
  sölpük
  sör
  sürüklenmek
  süslenmek
  süzüm süzüm
  süzüm süzüm süzülmek
  şart şurt tanımamak
  şeytan tüyü olmak
  tarlada izi olmayanın harmanda sözü (veya yüzü) olmaz
  tartılmak
  taslak
  taşmak
  tecessüs
  temaruz
  temaruz etmek
  temeddüh
  temeyyüz
  temeyyüz etmek
  temriye
  tepki
  teslim etmek
  teslim olmak
  teslimiyet
  tetanos
  tribünlere oynamak
  tutunmak
  uçarı
  uçuşmak
  ukala
  üstüne vazife olmamak
  üstünlük duygusu
  vidaları gevşemek
  voyvoda kesilmek
  yalanmak
  Yalova kaymakamı
  YARAŞ
  yazılmak
  yelpazelenmek
  yığılmak
  yırtınmak
  yoluna baş koymak
  yukarıdan bakmak
  yumulmak
  yutmak
  yüksekten bakmak
  yüksekten konuşmak
  yüreğini pek tutmak
  zart zurt
  zembereği boşalmak (veya boşanmak)
  zeytinyağı gibi üste çıkmak
  zilzurna olmak


  Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
  Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

  Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
  dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
  ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


  ©2005 birsozluk.com

  1,757813E-02