ne çare TÜRKÇE SÖZLÜK - NE ÇARE - ne çare
Ana sayfa


ne çare
 • SÖZLÜK ANLAMI

 • "çaresi yok, elden ne gelir" anlamında kullanılan bir söz.
  İlgili Kelimeler

  abliyi kaçırmak (veya bırakmak veya koyuvermek)
  abuk sabuk konuşmak
  acıkan doymam, susayan kanmam sanır
  açıklamak
  açın uykusu gelmez
  adı belirsiz
  AFAL
  afyonu başına vurmak
  ağaç ne kadar uzasa göğe ermez
  ağaran baş, ağlayan göz gizlenmez
  ağzını öpeyim (veya seveyim)
  ağzının içine bakmak
  ağzıyla kuş tutsa...
  ak koyun kara koyun geçit başında belli olur
  akarsu pislik tutmaz
  akarsuya inanma, eloğluna dayanma
  akıl akıldan üstündür
  akıl erdirememek (veya ermemek)
  akıl erdirmek
  aklı başından gitmek
  aklı bokuna karışmak
  aklı karışmak
  aklını karıştırmak
  aksi şeytan
  alerji
  alet işler, el övünür
  alın yazısı değişmez
  alim unutmuş, kalem unutmamış
  Allah derim
  Allah dokuzda verdiğini sekizde almaz
  allah ne verdiyse
  allah rızası için
  alna yazılan başa gelir
  altın yerde paslanmaz, taş yağmurdan ıslanmaz
  altından girip üstünden çıkmak
  altta kalanın canı çıksın
  ama ne
  aman
  amma velakin
  ana kızına taht kurar, kız bahtı kocadan arar (veya ana kızına taht kurmuş, baht kuramamış)
  anası turp (veya sarımsak), babası şalgam (veya soğan)
  anlamak
  anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az
  apışmak
  arpacı kumrusu gibi düşünmek
  arsızın yüzüne tükürmüşler, `yağmur yağıyor` demiş
  asıl azmaz, bal kokmaz
  babasından mal kalan, merteği içinden bitmiş sanır
  baca eğri de olsa duman doğru çıkar
  bağımlı
  bakakalmak
  balıketinde
  balıklama
  balon uçurmak
  bası
  başa gelmeyince bilinmez
  başına vurmak
  başka işi yok mu?
  behemehal
  beynine vurmak
  bildiğini okumak
  bilme
  bilmece
  bin bilsen de bir bilene danış
  bin dost az, bir düşman çok
  bin tasa bir borç ödemez
  bir anaya bir kız, bir kafaya bir göz
  bir o kadar
  bir yolunu bulmak
  bocalamak
  boşaltmak
  böyle
  bunamak
  bülbülü altın kafese koymuşlar, `ah vatanım` demiş
  BÜZÜŞME
  cahile söz anlatmak, deveye hendek atlatmaktan güçtür
  cambaz ipte, balık dipte gerek
  cami ne kadar büyük olsa imam gene bildiğini okur
  cemaat ne kadar çok olsa imam gene bildiğini okur
  cilt
  çakıl çukul
  çaprazlaşmak
  çaresiz
  çatal kazık
  çıkar yol
  çıkarmak
  çır çır
  çırpınmak
  çizgi ölçek
  çürük tahta çivi tutmaz
  dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur
  dağıtmak
  deli dana (veya danalar) gibi dönmek
  DEMEMEK
  derde (veya derdine) derman olmak
  derman
  deva
  devenin derisi eşeğe yük olur
  dış kutsal
  dilim seni dilim dilim dileyim, başıma geleni senden bileyim
  dilinden anlamak
  dispeç
  dizmek
  donakalmak
  dört dönmek
  durakalmak
  duraksamak
  dümenine bakmak
  dünyanın kaç bucak (veya köşe) olduğunu göstermek (veya anlamak)
  düşmanın karınca ise de hor bakma
  düşüncesini okumak
  düşünmek
  efendim nerede, ben nerede?
  efradını cami, ağyarını mani
  eğri oturup doğru konuşalım
  ek bent olmak
  ekmeği ekmekçiye ver, bir ekmek de üste ver
  el mi yaman bey mi yaman? el yaman!
  eline bakmak
  endazeyi şaşırmak
  er geç
  erenlerin sağı solu olmaz
  erginlemek
  esrarlı
  eşek kocamakla tavla başı olmaz
  eşek kulağı kesilmekle küheylan olmaz
  eşit
  eşitlik
  eti senin, kemiği benim
  fal
  fal açmak (veya bakmak)
  fazla mal göz çıkarmaz
  fetihname
  filvaki
  flört
  garanti
  gaz sayacı
  geçende
  gelgelelim
  gemisini kurtaran kaptan
  gençliğin kıymeti ihtiyarlıkta bilinir
  gerçi
  gerekmek
  gerilimölçer
  göç
  gölge
  gölgesine yatmak
  görmemiş görmüş, güle güle ölmüş
  görmemişin oğlu olmuş (çekmiş, çükünü koparmış)
  Görünen köy kılavuz istemez
  gözlemci
  gözü (veya gözleri) kararmak
  gözü dönmek
  gözünü toprak doyursun
  gözüyle (veya gözleriyle) tartmak
  gülüt
  gün bugün
  gün doğmadan kimliği söylenmez
  güzele ne yakışmaz
  Hak getire
  hakkı ödenmemek
  hal hatır sormak
  haline bakmamak
  hancı sarhoş yolcu sarhoş
  hangi akla hizmet ediyor?
  hani
  hanidir
  hayrola
  hem ... hem ...
  her derde deva olmak
  her ne pahasına olursa olsun
  herkes bildiğini okur
  herkesin ettiği yoluna gelir
  heyhat
  hınzır
  ılık
  iğneden ipliğe
  iki arada kalmak
  iki eli (kızıl) kanda olsa
  iki eli böğründe kalmak
  iki ucu boklu değnek
  ilaç
  ilahi
  ilerisini gerisini düşünmemek
  illa
  imece günü bulutlu, görmeyene ne mutlu
  insan kıymetini insan bilir
  insanın alacası içinde, hayvanın alacası dışında
  iş olacağına varır
  işi ne?
  iyi ki
  iyi kötü
  izine basmak
  kaça
  kaça patlamak?
  KAÇI
  kaçlık
  kaçta
  kader olmayınca kadir bilinmez
  kafatasçılık
  karaltı
  karanlık
  karar
  kardeş kardeşi atmış, yar başında tutmuş
  kargaşacılık
  karıştırmak
  katılma belgesi
  kaynana pamuk ipliği olup raftan düşse gelinin başını yarar
  kedi ne, budu ne?
  kedinin gideceği samanlığa kadar
  kedinin kabahatini önüne koyarlar, öyle döverler
  keka
  kekelemek
  kelalaka
  kenarın dilberi nazik de olsa nazenin olmaz
  kendi söyler kendi dinler
  kendini dağıtmak
  kendini tartmak
  keşke
  kırlangıcın zararını biberciden sor
  kırmızı gömlek
  kısmetinde ne varsa kaşığında o çıkar
  kıyamet mi kopar?
  kifaflanmak
  kim oluyor?
  kiminle dans ettiğini biliyor musun?
  koçaklama
  koşmak
  köken bilimi
  köpek sahibini ısırmaz
  köpek suya düşmeyince yüzmeyi öğrenmez
  kul kusursuz olmaz
  kurt komşusunu yemez
  kuşku
  kürkçünün kürkü olmaz, börkçünün börkü
  lafını şaşırmak
  LEB
  lodos balığı
  lokmasını saymak
  maalesef
  maceraya atılmak
  maddeci
  maddecilik
  markaja almak
  maşallah
  merdane
  merhem
  merhem olmak
  muayene
  muvazenesiz
  müdebbir
  müthiş
  n, N
  naçar kalmak
  nasıl
  ne
  ne ... ne ...
  ne ala
  ne ala memleket
  ne buyrulur?
  ne çıkar
  ne çiçektir, biliriz
  ne de olsa
  ne demek olsun
  ne demeye
  ne denli
  ne gibi?
  ne güne duruyor?
  ne haber?
  ne hali varsa görsün
  ne idiği belirsiz
  ne imiş?
  ne kadar
  ne kadar olsa
  ne mene
  ne menem
  ne o?
  ne olacak!
  ne oluyor?
  ne pahasına olursa olsun
  ne var ne yok
  ne yaparsın (veya yapmalı) ki
  ne yapıp yapıp
  neci
  neci oluyor!
  neon
  nerede kaldı
  nereden
  neyin nesi (kimin fesi)
  neyleyim
  neyse
  nice
  nişan
  nişanlamak
  orta
  orta halli
  orta şekerli
  orta yaşlı
  önünü ardını düşünmemek
  Öp babanın elini
  öyle
  öyle veya böyle
  özdeşlik
  pamuk ipliğiyle bağlamak
  paşa gönlü bilir
  pusulayı şaşırmak
  reçete
  saat tutmak
  saçın ak mı kara mı, önüne düşünce görürsün
  sandık sepet
  sapma göstergesi
  Sayıp dökmek
  seçmek
  sendelemek
  sersem
  sızlanmak
  silip süpürmek
  sinirleri altüst olmak
  sinirleri bozulmak
  siz sağ olun
  sözünün eri
  sudan çıkmış balığa dönmek
  sulamak
  süreğen
  şaşakalmak
  şaşırmak
  şaşkın
  şeref konuğu
  şeytanın işi yok
  şöyle böyle
  şu kadar ki
  tabana kuvvet
  tanı
  tanımak
  tanınmak
  taş çatlasa
  taş kesilmek
  tatlı sert
  tavşan boku gibi (ne kokar ne bulaşır)
  tayin
  tebaiyet
  tebdili şaşmak
  tek liste
  teşhis
  teşhis etmek (veya koymak)
  tıkımlanmak
  tılsım
  tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkanıdır
  tok açın halinden bilmez
  turşu kurmak (veya yapmak)
  tünelin sonunda ışık görünmek
  uçan daire
  umar
  uzağı görmek
  ünlü çatışması
  vakıa
  vakta ki
  varıncaya kadar
  varoluş
  ya herrü ya merrü
  yalpalamak
  yatak limonu
  yerle gök bir olsa
  yıldırım çarpmışa dönmek
  yitirmek
  yok yok
  yol
  yol aramak
  yol bulmak
  yol göstermek
  yüklemek
  zift yesin
  zihni bulanmak (veya karışmak)
  zorun ne?
  züğürt olup düşünmektense uyuz olup kaşınmak yeğdir


  Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
  Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

  Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
  dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
  ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


  ©2005 birsozluk.com

  3,613281E-02