neşter vurmak TÜRKÇE SÖZLÜK - NEŞTER VURMAK - neşter vurmak
Ana sayfa


neşter vurmak
 • SÖZLÜK ANLAMI

 • bir sorunu kesin bir sonuca ulaşmak amacıyla ele almak.
  İlgili Kelimeler

  abanmak
  açıklamak
  afişe etmek
  alaşağı etmek
  astarlamak
  atmak
  balyozlamak
  başına geçirmek
  bindirmek
  bisturi
  boş yerine vurmak
  boynuzlamak
  cilalamak
  coplamak
  coşmak
  çağmak
  çakmak
  çalmak
  çarpmak
  çekmek
  çelmek
  çıkmak
  çifte atmak
  çiftelemek
  çivilemek
  çomaklamak
  çubuklamak
  dağlamak
  damgalamak
  darbelemek
  darbetmek
  değneklemek
  demirlemek
  dışlaştırmak
  dile vermek
  diliyle tutulmak (veya yakalanmak)
  dipçiklemek
  dirseklemek
  dökmek
  dövmek
  düşmek
  el çırpmak
  eyerlemek
  faş etmek
  fiskelemek
  geçirmek
  gezlemek
  gülmek
  içini boşaltmak
  ifşa etmek
  indirmek
  inmek
  isteka
  izhar etmek
  kaçanı kovmazlar, yıkılanı vurmazlar
  kafa atmak
  kafa çıkışı
  kafasına vurmak
  kafaya çıkmak
  kakmak
  kalbi çarpmak
  kalıpçı
  kalıplamak
  kamçılamak
  kelepçeye vurmak
  kırbaçlamak
  konuşmak
  kösteklemek
  kurşunlamak
  kusmak
  maskesini atmak
  muşta
  muştalamak
  nişan
  nişan almak
  nişanlamak
  oflayıp puflamak
  oklamak
  okşamak
  ön ses türemesi
  pala çekmek
  pat küt
  pençe atmak
  pençelemek
  pike yapmak
  plase etmek
  prangaya vurmak
  püskürmek
  raket
  reklam etmek
  rengini belli etmek
  sallamak
  sapan
  savurmak
  semerlemek
  ses türemesi
  sır vermek (veya sızdırmak)
  sıvalamak
  sıvamak
  silah çekmek
  sopalamak
  sulanmak
  sumsuklamak
  süslemek
  süsmek
  şamarlamak
  şaplatmak
  teessür göstermek
  tekme atmak (veya vurmak)
  tekmelemek
  temizlemek
  tepiklemek
  tepinmek
  tepmek
  tıklatmak
  tıpırdamak
  tıpışlamak
  tokat aşk etmek
  tokat aşk eylemek
  tokat atmak (veya patlatmak)
  tokmaklamak
  tos vurmak
  toslamak
  toslaşmak
  tura
  turalamak
  türeme ünsüz
  uslamlamak
  üzengilemek
  voli vurmak
  Vurduğu yerden ses gelmek
  vurgulamak
  vurgunu vurmak
  vurma
  vurunmak
  vuruşmak
  vuruvermek
  yakmak
  yamalamak
  yerleştirmek
  yumruk atmak (veya indirmek)
  yumruklamak
  yumurtlamak
  yüze vurmak
  zımbalamak
  zıpkınlamak
  zırıldamak
  zincire vurmak


  Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
  Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

  Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
  dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
  ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


  ©2005 birsozluk.com

  0,0625