para TÜRKÇE SÖZLÜK - PARA - para
Ana sayfa


para
 • SÖZLÜK ANLAMI

 • Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit:
  "Çıkarken elini göğsüne sokup bir kese çıkardı, keseden alabildiği kadar para alıp delikten attı."- F. Otyam.

  Kazanç:
  "Balıkçılıkta para vardır ama dalgıçlık kadar da genç işidir."- S. F. Abasıyanık.

  eskimiş Kuruşun kırkta biri.

  "para" nasıl hecelerine ayrılır
  pa-ra  İlgili Kelimeler

  açık bono
  adembaba
  adembaba gibi
  ahzükabz
  akçalanmak
  akçasal
  akçeli
  akışkanlık
  aktarma
  alındı
  altın küpü
  arzuhalci
  ayni
  banker
  baş
  başı daralmak
  başı darda kalmak
  başı dönmek
  başlangıç noktası
  bay
  beleşten
  bereket versin
  bilet
  bol doğramak
  bolluk
  boş bırakmamak
  cebi para görmek
  ceza vermek
  cömert
  cüzdan
  çamaşırcı
  çarık
  çevrilgenlik
  dalgalanmaya bırakmak
  dara düşmek
  darbetmek
  darda kalmak
  deflasyon
  deflatör
  defter açmak
  değer düşürümü
  değişim
  deve olmak
  dipsiz kile, boş ambar
  doğrulmak
  doğrultmak
  doğrultu
  dolanım hızı
  dolaşım
  doyurmak
  düğüm üstüne düğüm vurmak (atmak)
  düğüm vurmak
  düşkünlük
  eğilim
  ekmek
  eli dar (veya darda) olmak
  elini oynatmak
  enflasyon
  ezgin
  faize yatırmak (veya vermek)
  faizlendirmek
  fıkra
  finans
  fiyat ayarlamak
  gelir kaynağı
  gevşeme
  gevşemek
  gömülemek
  gönlü zengin
  gözü tok
  guarani
  gümüşgöz
  hali vakti yerinde
  hamam
  hasta
  hayat kadını
  hesaplı
  hükmü parasına geçmek
  ısmarlamak
  ikizkenar yamuk
  iktisat etmek (veya yapmak)
  karadelik
  kasa
  kendini satmak
  kesenin dibi görünmek
  kesesine göre
  kesesine güvenmek
  kesik
  kesmek
  kiralık kadın
  kokoz
  kokozlanmak
  kokozluk
  koşut
  kumbara
  leyli meccani
  madde
  maddeci
  maddecilik
  maddiyatçı
  mal kapatmak
  mal sandığı
  mali
  mali cebir
  mangır
  mangırsız
  mangiz
  masraf etmek
  masraf kapısı
  masraf kapısı açmak
  meblağ
  meccanen
  meccani
  meteliğe kurşun atmak
  meteliksiz
  mum cilası
  muvazi
  mürtekip
  nakden
  nakdî
  nakdî ceza
  nakdî kıymet
  nakdî yardım
  nakit
  nukut
  on parasız
  otlamak
  otlanmak
  para babası
  para canlısı
  para çantası
  para çıkarmak
  para çıkışmamak
  para değişimi
  para kesmek
  para kısıtlaması
  para kısıtlayıcı
  para pul
  para tutmak
  para yapmak
  parabolik
  paraca
  paracı
  paracılık
  paradan çıkmak
  parafe
  parafe etmek
  parafeleme
  parafelemek
  parafinli
  paraflama
  paragöz
  paragözlü
  paraguaylı
  paraketacı
  paralama
  paralanma
  paralanmak
  paralatma
  paralatmak
  paralayıcı
  paralelleştirme
  paralellik
  paralı
  parametreleme
  parametrelemek
  parametrik
  paranın yüzü sıcaktır
  paranoit
  paranoyak
  parapsikolojik
  parasal
  parasempatik
  parasını çekmek
  parasıyla rezil olmak
  parasız
  parasız pulsuz
  parasızlık
  parasızlık çekmek
  paraşüt birlikleri
  paraşüt ile atlamak
  paraşüt kulesi
  paraşütçü
  paraşütçü birlikler
  paraşütçülük
  paraşütlü
  paravana
  parayı denize atmak
  parazitlenme
  parazitli
  parazitsiz
  parkmetre
  pul tutmak
  Saçıp savurmak
  satılmak
  sermayeyi kediye yüklemek
  sokağa atmak
  sökülmek
  su gibi akmak
  sulamak
  sübvanse
  sübvanse etmek
  tahsil
  tahsil etmek
  tasarruf
  tasarruf etmek
  tasarruflu
  taşınır
  tedavülden kalkmak
  tedavüle çıkarmak
  tediye
  tevdiatta bulunmak
  tevkifat
  tıkır
  tıngır
  tırıl
  tırnakçı
  toparlanmak
  toslamak
  tutar
  tutmak
  tutum
  tüylenmek
  uyuzluk
  ücretsiz
  varlık
  varsıl
  VİRMAN
  vurguncu
  yarı kübik
  yatırım
  yatırmak
  yemlenmek
  yüklü
  zarara uğramak
  zengin
  züğürt
  züğürtlemek
  züğürtlük


  Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
  Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

  Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
  dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
  ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


  ©2005 birsozluk.com

  0,1640625