söz getirmek TÜRKÇE SÖZLÜK - SÖZ GETIRMEK - söz getirmek
Ana sayfa


söz getirmek
 • SÖZLÜK ANLAMI

 • birinin eleştirilmesine sebep olmak, bir kimseye söz gelmesine yol açmak.

  bir kimseye söz gelmesine yol açmak:
  "Hâlbuki bu münasebetsiz dedikodular mektebe de söz getirmeye başladı."- R. N. Güntekin.
  İlgili Kelimeler

  ... düşkünü
  ... -e kuvvet
  ... fırın ekmek yemesi lazım
  ... kisvesi altında
  ... nere ... nere
  ... nerede ... orada
  ...-e gelince
  ...-inde değil
  ...-meye görsün (veya gör)
  a
  aba altında er yatar
  aba vakti yaba, yaba vakti aba
  abacı kebeci (ara yerde) sen neci?
  abandone
  abanın kadri yağmurda bilinir
  abat etmek (veya eylemek)
  abbas
  abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır
  abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz
  abdala `kar yağıyor` demişler, `titremeye hazırım` demiş
  abdala malum olur
  abdalın dostluğu köy görününceye kadar
  abdalın karnı doyunca gözü pabucundadır (veya yolda olur)
  abdiaciz
  abe
  abla
  abrakadabra
  ABU
  abuk
  abuk sabuk
  acaba
  acayip
  acayipleştirmek
  acele ile menzil alınmaz
  acele işe şeytan karışır
  acele yürüyen yolda kalır
  acemi katır kapı önünde yük indirir
  acemi nalbant gavur eşeğinde öğrenir
  acı acıyı keser, su sancıyı
  acı haber
  acı patlıcanı kırağı çalmaz
  acı söz
  acı söz insanı dininden çıkarır
  acıkan doymam, susayan kanmam sanır
  acıkan ne olsa yer, acıyan ne olsa söyler
  acıklı başta akıl olmaz
  acıkmış kudurmuştan beterdir
  acılaştırmak
  acından kimse ölmemiş
  acındırırsan arsız olur, acıktırırsan hırsız olur
  acındırmak
  acıyan uyumuş, acıkan uyumamış
  aciz
  acizane
  acizleri
  aç aç ile yatınca arada dilenci doğar
  aç aman bilmez, çocuk zaman bilmez
  aç at yol almaz, aç it av almaz
  aç ayı oynamaz
  aç doymam, tok acıkmam sanır
  aç elini kora sokar
  aç esner, aşık gerinir
  aç gezmektense tok ölmek yeğdir
  aç gözünü, açarlar gözünü
  aç ile dost olayım diyen peşin karnını doyursun
  aç ile eceli gelen söyleşir
  aç köpek fırın deler
  aç kurt aslana saldırır
  aç kurt yavrusunu yer
  aç ne yemez, tok ne demez
  aç tavuk kendini arpa ambarında sanır
  açı ölçüm
  açığa çıkarmak
  açık ağız aç kalmaz
  açık saçık
  açık yaraya tuz ekilmez
  açıklaştırmak
  açıklığa kavuşturmak
  açıklık
  açıklık getirmek
  açılan solar, ağlayan güler
  açın gözü ekmek teknesinde olur
  açın imanı olmaz
  açın karnı doyar, gözü doymaz
  açın koynunda ekmek durmaz
  açın kursağına çörek dayanmaz
  açın uykusu gelmez
  açlık ile yokluğun arası yarım yufka
  açma sırrını dostuna, o da söyler dostuna
  açmak
  açmaz
  açmaza getirmek (veya düşürmek)
  açtı ağzını, yumdu gözünü
  açtırma ağzımı
  Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü
  ad
  ada bana, adayım sana
  adam adama gerek olur
  adam adama yük değil, can gövdeye mülk değil
  adam adamdan korkmaz, utanır
  adam adamı bir kez aldatır
  adam değilim
  adam etmek
  adam olacak çocuk bokundan belli olur
  adam olana bir söz yeter
  adam olana çok bile
  adam sen de!
  adamak
  adamak kolay, ödemek zordur
  adamakla mal tükenmez
  adamın iyisi işbaşında (veya alışverişte) belli olur
  adamın kötüsü olmaz, meğer züğürt ola
  adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork
  adamlık sende kalsın
  adet edinmek
  adet yerini bulsun diye
  adı çıkmış dokuza, inmez sekize
  adı geçmek
  adını ağzına almamak
  adını anmak
  adlaştırmak
  af buyurun!
  afaki
  afazi
  aferin
  affedersin (veya affedersiniz)
  affetmişsin
  agop
  agucuk
  ağa borç eder, uşak harç
  ağaca balta vurmuşlar `sapı bedenimden` demiş
  ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur
  ağaca çıksa pabucu yerde kalmaz
  ağaca dayanma kurur, adama (veya insana) dayanma ölür
  ağacı kurt, insanı dert yer
  ağacın kurdu içinde olur
  ağaç kökünden yıkılır
  ağaç meyvesi olunca başını aşağı salar
  ağaç ne kadar uzasa göğe ermez
  ağaç yaşken eğilir
  ağaçlandırmak
  ağaçtan maşa olmaz
  ağanın alnı terlemezse ırgadın burnu kanamaz
  ağanın eli tutulmaz
  ağanın gözü ata tımardır
  ağanın gözü öküzü semiz eder
  ağanın malı çıkar, uşağın canı
  ağaran baş, ağlayan göz gizlenmez
  ağartmak
  ağdalaştırmak
  ağılandırmak
  ağılda oğlak doğsa ovada otu biter
  ağır basar, yeğni kalkar
  ağır git ki yol alasın
  ağır kazan geç kaynar
  ağır ol!
  ağır ol, batman gel
  ağır otur ki bey (veya molla) desinler
  ağır söz
  ağır taş yerinden oynamaz
  ağır yongayı yel kaldırmaz
  ağıt
  ağıt yakmak (veya düzmek veya tutturmak)
  ağız
  ağız (veya ağzını) açmak
  ağız açtırmamak
  ağız birliği
  ağız birliği etmek
  ağız kullanmak
  ağız yer, yüz utanır
  ağızda sakız gibi çiğnemek
  ağızdan ağıza dolaşmak (veya geçmek)
  ağızdan burun yakın, kardeşten karın yakın
  ağlama ölü için, ağla deli için
  ağlamak para etmez
  ağlamakla yar ele girmez
  Ağlamayan çocuğa meme vermezler
  ağlar gözden, sahte sözden kendini sakın
  ağlarsa anam ağlar, gayrısı yalan ağlar
  ağlatan gülmez
  ağlayanın malı gülene hayretmez
  ağlayıp da gözden mi olayım?
  ağrılarda göz ağrısı, her kişinin öz ağrısı
  ağrısız baş mezarda olur
  ağrısız başına kaşbastı bağlamak
  ağustosta beyni kaynayanın zemheride kazanı kaynar
  ağustosta gölge kovan zemheride karnın ovar
  ağustosun yarısı yaz, yarısı kıştır
  ağza alınmaz (veya alınmayacak)
  ağza tat, boğaza feryat
  ağzı bir
  ağzı dolu dolu konuşmak
  ağzı eğri, gözü şaşı ensesinden belli olur
  ağzı laf (veya lakırtı) yapmak
  ağzı olan konuşuyor
  ağzı torba değil ki büzesin
  ağzı var dili yok
  ağzına bir zeytin verir, altına (veya ardına) tulum tutar
  ağzına layık
  ağzına sağlık
  ağzına sıçmak
  ağzına vur, lokmasını al
  ağzından hayır çıkmazsa bari şer söyleme
  ağzını açacağına gözünü aç
  ağzını bağlamak
  ağzını bıçak açmamak
  ağzını burnunu çarşamba pazarına (veya çanağına) çevirmek
  ağzını burnunu dağıtmak (veya kırmak veya parçalamak)
  ağzını dilini bağlamak
  ağzını hayra aç!
  ağzını öpeyim (veya seveyim)
  ağzını toplamak
  ağzını tutmak
  ağzının perhizi yok
  ağzıyla kuş tutsa...
  ah
  ah alan onmaz
  ah vah demek
  ah yerde kalmaz
  ahbap kusuruna bakan ahbapsız kalır
  ahdetmek
  ahfeş
  ahıra çevirmek
  ahit
  ahmağa yüz, abdala söz vermeye gelmez
  ahmak gelin yengeyi halayığı sanır
  ahmak misafir ev sahibini ağırlar
  ak akçe kara gün içindir
  ak gün ağartır, kara gün karartır
  ak koyun kara koyun geçit başında belli olur
  ak koyunu gören içi dolu yağ sanır
  ak koyunun kara kuzusu da olur
  ak köpeğin pamuk pazarına zararı vardır
  Akacak kan damarda durmaz
  akara kokara bakma, çuvala girene bak
  akarsu çukurunu kendi kazır
  akarsu pislik tutmaz
  akarsuya inanma, eloğluna dayanma
  akı karası geçitte belli olur
  akıcılık
  akıl akıl, gel çengele takıl
  akıl akıldan üstündür
  akıl için yol (veya tarik) birdir
  akıl işi değil
  akıl kişiye sermayedir
  akıl para ile satılmaz
  akıl var, izan (veya mantık veya yakın) var
  akıl yaşta değil baştadır
  akıllandırmak
  akılları pazara çıkarmışlar, herkes yine kendi akılını almış (veya akıllar gelin olmuş, herkes kendininkini beğenmiş)
  akıllı
  akıllı düşününceye kadar deli çocuğunu (veya oğlunu) everir
  akıllı köprü arayıncaya dek deli suyu geçer
  akıllım
  akılsallaştırmak
  akılsız başın cezasını ayaklar çeker
  akılsız iti (veya köpeği) yol kocatır
  akışkanlaştırmak
  akkorlaştırmak
  akla gelmeyen başa gelir
  akla zarar
  aklı başa yaş getirir
  aklıma gelen başıma geldi
  AKLIMDA
  aklın yolu birdir
  aklına bir şey gelmesin
  aklına geleni işleme, her ağacı taşlama
  aklına şaşayım (veya şaşarım)
  aklına tüküreyim
  aklında olsun (veya kalsın!)
  aklını başından almak
  aklını karıştırmak
  Akmasa da damlar
  akortsuzlaştırmak
  akrostiş
  aksak eşekle yüksek dağa çıkılmaz
  aksi şeytan
  aksi tesadüf
  akşam ahıra sabah çayıra
  akşam ise yat, sabah ise git
  akşama karşı gitme, tana karşı yatma
  akşamdan kavur, sabaha savur
  akşamdan sonra merhaba
  akşamın hayrından sabahın şerri iyidir
  akşamın işini sabaha (veya yarına) bırakma
  aktifleştirmek
  Al aşağı vur yukarı
  Al benden de o kadar
  al elmaya taş atan çok olur
  al giymedim ki alınayım
  al ile aslan tutulur, güç ile sıçan tutulmaz
  al kaşağıyı gir ahıra, yarası olan gocunur (veya gocunsun)
  al kiraz üstüne kar yağmış
  al malın iyisini, çekme kaygısını
  al sana bir ... daha
  ala ala hey
  ala keçi her vakit püsküllü oğlak doğurmaz
  alacağım olsun da alakargada olsun
  alacak verecekle ödenmez
  alacalandırmak
  alan talan etmek
  alçacık eşeğe herkes biner
  alçak uçan yüce konar, yüce konan alçak uçar
  alçak yer yiğidi hor gösterir
  alçak yerde tepecik kendisini dağ sanır
  alçak yerde yatma sel alır, yüksek yerde yatma yel alır
  alçaltmak
  Aldı
  aldı sazı eline
  alemi var mı?
  alet işler, el övünür
  alıcı kuşun ömrü az olur
  alıklaştırmak
  alın yazısı değişmez
  alışkanlığında olmak
  alışkı edinmek
  Alışmış kudurmuştan beterdir
  alışmış kursak bulamacını ister
  alıştırmak
  ALİ
  alim unutmuş, kalem unutmamış
  alimallah
  aliterasyon
  allah (binbir) bereket versin
  allah (seni) inandırsın
  Allah acısını unutturmasın
  allah akıl fikir (veya akıllar) versin
  Allah aratmasın
  Allah artırsın
  Allah aşkına
  Allah bağışlasın
  Allah bahtından güldürsün
  allah bal mumu yakana bal mumu, yağ mumu yakana yağ mumu verir
  Allah bana, ben de sana
  allah beterinden saklasın (veya esirgesin)
  Allah bilir
  allah bilir ama kul da sezer
  Allah bir dediğinden başka sözüne inanılmaz
  allah büyüktür
  Allah dağına göre kar verir
  Allah derim
  Allah dirlik düzenlik versin
  Allah dokuzda verdiğini sekizde almaz
  Allah düşmanıma vermesin
  Allah ecir sabır versin
  Allah eksik etmesin
  Allah eksikliğini göstermesin
  Allah emeklerini eline vermesin
  allah esirgesin (veya saklasın)
  Allah etmesin
  allah göstermesin
  allah gümüş kapıyı kaparsa altın kapıyı açar
  allah hakkı için
  allah halil ibrahim bereketi versin
  allah hayırlı etsin
  allah herkesin gönlüne göre versin
  allah iki iyilikten birini versin
  allah iyiliğini (veya layığını) versin
  allah kardeşi kardeş yaratmış, kesesini ayrı yaratmış
  allah kavuştursun
  allah kerim
  allah kısmet ederse
  allah korusun (veya saklasın)
  allah kulundan geçmez
  allah kulunu kısmeti ile yaratır
  allah kuru iftiradan saklasın
  allah manda şifalığı versin
  allah mübarek etsin
  allah müstahakını versin
  allah ne verdiyse
  allah ömürler versin
  allah övmüş de yaratmış
  allah rahmet eylesin
  allah rızası için
  allah sabırlı kulunu sever
  allah sağ gözü (veya eli) sol göze (veya ele) muhtaç etmesin
  allah selamet versin
  allah senden razı olsun
  allah seni (veya sizi) inandırsın
  allah sevdiğine dert verir
  allah son gürlüğü versin
  allah taksiratını affetsin
  allah tekrarına erdirsin
  allah verince kimin oğlu, kimin kızı demez
  allah verirse el getirir, sel getirir, yel getirir
  allah vermesin
  allah versin
  allah yazdı ise bozsun
  allah yürü ya kulum demiş
  allah!
  allahualem
  allak bullak etmek
  allamak
  allem
  alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste
  almadığın hayvanın kuyruğunu tutma
  alna yazılan başa gelir
  alt değirmen güçlü akar
  alt yanı çıkmaz sokak
  altı alay üstü kalay
  altı kaval, üstü şişhane (veya şeşhane)
  altı üstü
  altın adı pul oldu, kız adı dul oldu
  altın anahtar her kapıyı açar
  altın ateşte, insan mihnette belli olur
  altın eli bıçak kesmez
  altın eşik gümüş eşiğe muhtaç olur
  altın pas tutmaz
  altın tutsa toprak olur (veya altına yapışsa elinde bakır kesilir)
  altın yerde paslanmaz, taş yağmurdan ıslanmaz
  altın yere düşmekle pul olmaz
  altını üstüne getirmek
  altının kıymetini sarraf bilir
  altta kalanın canı çıksın
  altüst etmek
  ama
  ama ne
  amaçlaştırmak
  aman
  aman derim!
  aman diyene kılıç kalkmaz
  aması maması yok!
  aması var
  AMBALE
  amcamla dayım, hepsinden aldım payım
  amel
  AMENTÜ
  amin
  amma
  amma da yaptın ha!
  amorti etmek
  ana gibi yar olmaz, bağdat gibi diyar olmaz
  ana ile kız, helva ile koz
  ana kızına taht kurar, kız bahtı kocadan arar (veya ana kızına taht kurmuş, baht kuramamış)
  ANACIK
  analı kuzu, kınalı kuzu
  analık fenalık
  ANAM
  anam babam
  anamın öleceğini bilseydim kulağı dolu darıya satardım
  anan güzel idi, hani yeri, baban zengin idi, hani evi?
  anan yahşi, baban yahşi
  ananın (veya anasının) ak sütü gibi (helal olsun)
  ananın bahtı kızına
  ananın bastığı yavru incinmez
  anasına avradına sövmek
  anasına bak kızını al, kenarına bak bezini al
  anasını eşek kovalasın!
  anasını sat! (veya satayım!)
  anayasallaştırmak
  anca beraber, kanca beraber
  ancak
  anımsamak
  anımsatmak
  anıştırmalı
  anıtlaştırmak
  Anladımsa Arap olayım
  anlamsızlaştırmak
  Anlarsın ya!
  anlaşmazlık çıkmak
  anlata anlata bitirememek
  anlatım
  anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az
  anormalleştirmek
  ant
  ant içmek
  ant olsun
  ant verdirmek
  antikor
  antitoksin
  antrparantez
  apokaliptik
  apokrif
  aptallaştırmak
  ar belası
  ar dünyası değil kar dünyası
  ar yılı değil, kar yılı
  ara nağme
  ara söz
  araba devrilince yol gösteren çok olur
  araba ile tavşan avlanmaz
  arabanın ön tekerleği nereden geçerse art tekerleği de oradan geçer
  arabasını düze çıkarmak
  aralamak
  aramakla bulunmaz
  aranılmak
  Arap olayım
  arazi açmak
  ardıcın közü olmaz, yalancının sözü olmaz
  ardında yüz köpek havlamayan kurt, kurt sayılmaz
  ardından sapan taşı yetişmez
  argo
  argolaşmak
  ARGOLU
  argosuz
  arı bal alacak çiçeği bilir
  arı bey olan kovana üşer
  arı gibi eri olanın dağ kadar yeri olur
  arı gibi sokmak
  arı kızdıranı sokar
  arı söğüdü, akıllı öğüdü sever
  arık ata kuyruğu da yüktür
  arık etten yağlı tirit olmaz
  arık öküze bıçak çalınmaz
  arıklatmak
  arılaştırmak
  arıtmak
  arıza
  arif olan anlasın (veya anlar)
  arife günü yalan söyleyenin bayram günü yüzü kara çıkar
  arkadaş değil, arka taşı
  arkadaşını söyle, kim olduğunu söyleyeyim
  arkaik
  arlı arından, huysuz huyundan vazgeçmez
  ARMATÜR
  armudu soy ye, elmayı say ye
  armudun iyisini (dağda) ayılar yer
  armudun önü, kirazın sonu
  armut dalının dibine düşer
  armut piş ağzıma düş!
  arpa eken buğday biçmez
  arpa ektim, darı çıktı
  arpa samanıyla, kömür dumanıyla
  arpa unundan kadayıf olmaz
  arpa verilmeyen at, kamçı zoruyla yürümez
  arpacıya borç eden, ahırını tez satar
  arsa payı
  arsızın yüzüne tükürmüşler, `yağmur yağıyor` demiş
  arsızlaştırmak
  arslanın adı çıkmış, çakallar baş keser
  asalet
  asayiş berkemal
  asıl azmaz, bal kokmaz
  asimile
  aslan kocayınca sıçan deliği gözetir
  aslan kükrerse atın ayağı kösteklenir
  aslan postunda, gönül dostunda
  aslan yatağından belli olur
  astar bol olmayınca yüze gelmez
  aş taşınca kepçeye paha olmaz
  aş tuz ile, tuz oran ile
  aşağı (falan) yukarı
  aşağı kurtarmaz
  aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık
  aşı pişiren yağ olur, gelinin yüzü ağ olur
  aşığa bağdat sorulmaz
  aşığa bağdat uzak değil
  aşığı kesilmek
  aşığın gözü kördür
  aşık daima bey oturmaz
  aşık, alemi kör, dört yanını duvar sanır
  aşını, eşini, işini bil
  aşk ağlatır, dert söyletir
  aşk olmayınca meşk olmaz
  aşk olsun
  aşure yemeye giden kaşığını taşır
  at at oluncaya kadar sahibi mat olur
  at beslenirken kız istenirken
  at binenin, kılıç kuşananın
  at binicisine göre kişner
  at bulunur meydan bulunmaz, meydan bulunur at bulunmaz
  at ile avrat yiğidin bahtına
  at olur, meydan olmaz (veya bulunmaz), meydan olur (veya bulunur), at olmaz (veya bulunmaz)
  at ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır
  at ölür, itlere bayram olur
  at pazarında eşek osurtmuyoruz!
  at var, meydan yok
  at yedi günde, it yediği günde
  at yiğidin yoldaşıdır
  at, adımına göre değil adamına göre yürür
  ata arpa yiğide pilav
  ata binen nalını mıhını arar
  ata da soy gerek, ite de
  ata dost gibi bakmalı, düşman gibi binmeli
  ata dostu oğla mirastır
  ata eyer gerek, eyere er gerek
  ata malı mal olmaz, kendin kazanmak gerek
  atalar çıkarayım der tahta, döner dolaşır gelir bahta
  atalar sözünü tutmayanı yabana atarlar
  atamak
  atasözü
  ateş almaya mı geldin?
  ateş demekle ağız yanmaz
  ateş düştüğü yeri yakar
  ateş olmayan yerden duman çıkmaz
  ateş olsa cirmi kadar yer yakar
  ateşe vursa duman vermez
  ateşle barut bir yerde durmaz
  atı atasıyla, katırı anasıyla
  atılan ok geri dönmez
  atım tepmez, itim kapmaz deme
  atın bahtsızı arabaya düşer
  atın dorusu, yiğidin delisi
  atın ölümü arpadan olsun
  atın ürkeği, yiğidin korkağı
  atın varken yol tanı, ağan varken el tanı
  atına bakan ardına bakmaz
  atışmak
  atıyorum
  atladı geçti genç osman!
  atlar nallanırken kurbağalar ayak uzatmaz
  atlar tepişir, arada eşekler ezilir
  atlıya saat olmaz
  atma recep, din kardeşiyiz
  atmak
  atsan atılmaz, satsan satılmaz
  atta, avratta uğur vardır
  attan düşene yorgan döşek, eşekten düşene kazma kürek
  av avlanmış, tav tavlanmış
  av avlayanın, kemer bağlayanın
  av köpeği avdan kalmaz
  av vuranın değil alanın
  ava gelmez kuş olmaz, başa gelmez iş olmaz
  ava giden avlanır
  avareleştirmek
  avcı ne kadar hile bilse ayı o kadar yol bilir
  avradı eri saklar, peyniri deri
  avrat malı, kapı mandalı
  avrat var ev yapar, avrat var ev yıkar
  avrat var, arpa unundan aş yapar; avrat var, buğday unundan keş yapar
  avukat tutmak
  avurt (veya avurtlarını) şişirmek
  ay
  ay ayakta çoban yatakta, ay yatakta çoban ayakta
  ay aydın, hesap belli
  ay ışığında ceviz silkilmez
  ay var yılı besler, yıl var ayı beslemez
  ayağı yürüten baştır
  ayağına sağlık
  ayağına sıcak su mu, soğuk su mu dökelim?
  ayağında donu yok, fesleğen ister (veya takar) başına
  ayağını (veya ayaklarını) öpeyim
  ayağını kesmek
  ayağını sıcak tut, başını serin; gönlünü ferah tut, düşünme derin
  ayağını yorganına göre uzat
  ayağının (veya ayaklarının) altını öpeyim
  ayağının bastığı yerde ot bitmez
  ayağının türabı olmak
  ayak almadık taş olmaz, başa gelmedik iş olmaz
  ayak tutmak
  ayar etmek
  ayarlamak
  ayaz paşa kol geziyor
  aydın
  aydınlatmak
  ayı gördüm, yıldıza itibarım (veya minnetim) yok
  ayı görmeden bayram etme
  ayı sevdiği yavrusunu hırpalar
  ayı yavrusu ile oynuyor
  Ayıkla pirincin taşını!
  ayının kırk türküsü var, kırkı da ahlat üstüne
  ayıpsız dost isteyen dostsuz kalır
  ayıptır söylemesi
  ayıyı fırına atmışlar, yavrusunu ayağının altına almış
  aylak adam işidir
  ayraç açmak
  ayranı yok içmeye, atla (veya tahtırevanla) gider sıçmaya
  ayranım budur, yarısı sudur
  ayrıntılandırmak
  ayvaz, kasap hep bir hesap
  ayyar tilki art ayağından tutulur
  az ateş çok odunu yakar
  az değil!
  az kaldı (veya kalsın)
  az kaz, uz kaz, boyunca kaz
  az olsun, uz olsun
  az söyle, çok dinle
  az tamah çok ziyan getirir
  az veren candan, çok veren maldan
  az yiyen çok uyur, çok yiyen güç uyur
  aza kanaat etmeyen çoğu hiç bulamaz
  aza sormuşlar: `nereye?` `çoğun yanına` demiş
  azaltmak
  azan kurda kızan köpek
  azarlamak
  azdırmak
  azgınlaştırmak
  azıcık aşım ağrısız başım
  azıksız yola çıkanın iki gözü el torbasında olur
  azıtmak
  azmış kudurmuştan beterdir
  azrail gelince oğul, uşak sormaz
  baba koruk (veya erik) yer, oğlunun dişi kamaşır
  baba malı tez tükenir, evlat gerek kazana
  baba oğluna bir bağ bağışlamış, oğul babaya bir salkım üzüm vermemiş
  baba vergisi görümlük, koca vergisi doyumluk
  babalık fırın has işler
  babam sağ olsun
  babam!
  babamın adı hıdır, elimden gelen budur
  babana rahmet
  babanın sanatı oğla mirastır
  babasından mal kalan, merteği içinden bitmiş sanır
  babasının (veya babalarının) çiftliği
  baca eğri de olsa duman doğru çıkar
  bacak kadar boyu var, türlü türlü huyu var
  bacaksız
  bağ babadan, zeytin dededen kalmalı
  bağ bayırda, tarla çayırda
  bağa bak, üzüm olsun, yemeye yüzün olsun
  bağdamak
  bağdaşıklaştırmak
  BAĞDAT
  bağı ağlayanın yüzü güler
  bağımlılaştırmak
  bağımsızlaştırmak
  bağırsaklarını deşerim
  bağlam
  bağlamak
  bahis konusu
  bahis konusu olmak
  bahis mevzusu
  bahis mevzusu olmak
  bahsetmek
  bahsi geçmek
  bahsi tazelemek
  bahşiş atın dişine (veya yaşına) bakılmaz
  baht olmayınca başta, ne kuruda biter ne yaşta
  bahtsızın bağına yağmur, ya taş yağar ya dolu
  Bak bak!
  bak hele!
  bak!
  bakalım (veya bakayım)
  bakan göze bağ olmaz
  bakan yemez, kapan yer
  bakar mısınız?
  bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur
  bakarsın
  bakındı
  bakkala bırakma!
  baklava börek olsa yemem
  bakma sen
  bakmakla usta olunsa köpekler kasap olurdu
  baktıkça alır
  baktın kar havası, eve gel kör olası
  bal bal demekle ağız tatlanmaz
  bal dök de yala
  bal ile kaymak yenir ama her keseye göre değil
  bal mumu yapıştırmak
  bal olan yerde sinek de olur
  bal tutan parmağını yalar
  balama
  balcı kızı daha tatlı
  balcının var bal tası, oduncunun var baltası
  balı dibinden, yağı yüzünden
  balı olan bal yemez mi?
  balı parmağı uzun yemez, kısmetlisi yer
  balık ağa girdikten sonra aklı başına gelir
  balık baştan avlanır
  balık baştan kokar
  balın alası oğlun tazesinden
  balta değmedik ağaç olmaz
  bana da ... demesinler
  bana dokunmayan yılan bin yaşasın
  banko
  bar bar
  barizleştirmek
  bark
  barkarol
  bas bas
  bas! (veya bas git!)
  basıklaştırmak
  basıla
  basitleştirmek
  baskıdaki altından askıdaki salkım yeğdir
  baskın basanındır
  baskısız tahtayı yel alır, yel almazsa sel alır
  bastığı yerde ot bitmez
  baş
  baş ağır gerek, kulak sağır
  baş baş
  baş dille tartılır
  baş döndürmek
  baş kes, yaş kesme
  baş kırılır (veya yarılır) fes (veya börk) içinde, kol kırılır yen (veya kürk) içinde
  baş nereye giderse ayak da oraya gider
  baş ol da istersen soğan başı ol
  baş olan boş olmaz
  baş sağlığı, dünya varlığı
  baş üstünde yeri var
  baş yarılır börk içinde, kol kırılır yen içinde
  baş yastığı baş derdini bilmez
  başa gelen çekilir
  başa gelmeyince bilinmez
  başı yumuşak
  başım gözüm üstüne
  başın başı, başın da başı var
  başına çalsın!
  başına dünyanın belasını sarmak
  başına gelen başmakçıdır
  başına vur, ağzından lokmasını al
  başında paralansın
  başını acemi berbere teslim eden, pamuğunu cebinden eksik etmez
  başını döndürmek
  başını ezmek
  başının altında
  başka
  başka işi yok mu?
  başkalaştırmak
  Başlama!
  başlangıç
  başüstüne
  battal etmek
  Battı balık yan gider
  bayağı kaçmak
  bayatlatmak
  bayındırlaştırmak
  baykuşun kısmeti ayağına gelir
  bayraklaştırmak
  bayram değil, seyran değil, eniştem beni niye öptü
  bayramda borç ödeyene ramazan ağır gelir
  bazı dingil döner, bazı teker
  becermek
  bedava sirke baldan tatlıdır
  bedbinleştirmek
  beğenmeyen kızını (veya küçük kızını) vermesin
  behey
  beis yok
  bekar gözü, kör gözü
  bekara karı boşaması kolaydır
  bekarın yakasını it yer, yakasını bit
  bekarlık maskaralık
  bekarlık sultanlık
  Bekle yarin köşesini!
  bel bel
  belagat
  belalar mübareği
  belini kırmak
  belirginleştirmek
  belirlemek
  belirsizleştirmek
  belki de
  belli etmek
  ben
  ben hancı, sen yolcu oldukça
  ben şahımı (veya şeyhimi) bu kadar severim
  ben yokum (veya ben bu işte yokum)
  benbenci
  benden paso
  benden söylemesi
  bendeniz
  bendezade
  benim oğlum bina okur, döner döner yine okur
  BENİMKİ
  benlik davası
  benlikçi
  benlikçilik
  benzeştirmek
  benzetmek
  benzetmek gibi olmasın
  benzeye benzeye yaz, benzeye benzeye kış olur
  beraatizimmet asıldır
  berbat etmek (veya eylemek)
  bereket ki (veya bereket versin ki)
  bereket versin
  berelemek
  berraklaştırmak
  Besle kargayı, oysun gözünü
  beslemeyi eslemeden alma
  beş para etmez
  beş parmağın beşi bir olmaz
  beş parmağın hangisini kessen acımaz?
  beşer şaşar
  bet
  beter etmek
  beterin beteri var
  betim
  betimlemek
  bey
  bey ardından çomak çalan çok olur
  beyazın adı, esmerin tadı
  beyazlatmak
  beyin yıkamak
  beyler buyruğu yoksula kan ağlatır
  beylik çeşmesinden su içme
  beylik fırın has çıkarır
  beylik söz
  bezi herkesin arşınına göre vermezler
  bezmek
  bıçağı kestiren kendi suyu, insanı sevdiren kendi huyu
  bıçak gibi kesilmek
  bıçak suyu kesiyor
  bıçak yarası geçer (veya onulur), dil yarası geçmez (veya onulmaz)
  bıldırcının beyliği arpa biçimine kadardır
  bırakmak
  bıraktığım (veya bağladığım) yerde (veya çayırda) otluyorsun (veya otluyor)
  biçem bilimi
  biçimlendirmek
  biçimselleştirmek
  biçimsizleştirmek
  Bildiğini yedi mahalle bilmez
  bilemek
  bilfarz
  bilgi toplamak
  bilimleştirmek
  bilimselleştirmek
  bilinçlendirmek
  bilir
  billahi
  billurlaştırmak
  bilmem hangi (veya kaç veya kim veya nasıl veya ne)
  bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp
  bilmukabele
  bin bilsen de bir bilene danış
  bin dost az, bir düşman çok
  bin işçi, bir başçı
  bin merak bir borç ödemez
  bin nasihatten bir musibet yeğdir
  bin ölçüp bir biçmeli
  bin tasa bir borç ödemez
  bin yaşa!
  binbir ayak bir ayak üstüne
  Bindiği dalı kesmek
  binicinin sağı solu olmaz
  binin yarısı beş yüz (o da bizde yok)
  bir abam var atarım, nerede olsam yatarım
  bir adama kırk gün ne dersen o olur
  bir ağaçta gül de biter diken de
  bir ağızdan çıkıp bin dile yayılır
  bir anaya bir kız, bir kafaya bir göz
  bir aşağı bir yukarı
  bir avuç altının olacağına bir avuç toprağın olsun
  bir baba dokuz evladı besler, dokuz evlat bir babayı beslemez
  bir başa bir göz yeter
  bir ben, bir de allah bilir
  bir biçimine getirmek
  bir bu eksikti
  bir çiçekle bahar (veya yaz) olmaz
  bir deli kuyuya bir taş atar, kırk akıllı çıkaramazmış
  bir dirhem et bin ayıp örter
  bir dokun bin ah işit (veya dinle) (kaseifağfurdan)
  bir dönüm güzlük on dönüm yazlığa bedeldir
  bir el bir eli yıkar, iki el bir yüzü yıkar
  bir elin nesi var, iki elin sesi var
  bir elin sesi çıkmaz
  bir elinin verdiğini öbür elin görmesin
  bir elmanın yarısı o, yarısı bu
  bir fincan (veya acı) kahvenin kırkyıl hatırı vardır
  bir fit bin büyü yerine geçer
  bir görüş bir kör biliş
  bir göz ağlarken öbür göz gülmez
  bir günlük beylik beyliktir
  bir inat, bir murat
  bir iştir oldu
  bir kararda bir Allah
  bir karıyla bir koca, dırdır eder her gece
  bir kızı bin kişi ister, bir kişi alır
  bir kol çengi
  bir koltuğa iki karpuz sığmaz
  bir korkak bir orduyu bozar
  bir köroğlu, bir ayvaz
  bir kötünün yedi mahalleye zararı vardır
  bir lokma bir hırka
  bir mıh bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır
  bir mum al da derdine yan
  bir postum var atarım, nerede olsa yatarım
  bir selam bin hatır yapar
  bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın çekirge, sonunda yakalanırsın çekirge (veya üçüncüsünde avucuma düşersin çekirge)
  bir söyle on dinle
  bir sözünü (veya dediğini) iki etmemek
  bir sürçen atın başı kesilmez
  bir şeyler, bir şeyler
  bir tanem
  bir tepe yıkılır, bir dere dolar
  bir türlü
  bir yemem diyenden kork, bir oturmam diyenden
  biri bilmeyen bini hiç bilmez
  biri eşikte biri beşikte
  biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar
  biriktirmek
  birlemek
  birleşik kelime
  birleştirmek
  birlikten kuvvet doğar
  bismillah
  bitirmek
  bitli (veya kurtlu) baklanın da kör alıcısı olur
  biz
  biz attık kemik diye, el kaptı ilik diye
  biz bize benzeriz
  biz kırk kişiyiz, birbirimizi biliriz
  bize de mi lolo?
  bizim gelin bizden kaçar, tutar ellere başını açar
  bizimki
  blöf
  blöf yapmak
  bodur tavuk her gün (veya dem) piliç
  bodurlaştırmak
  boğaz dokuz boğumdur
  boğaz durmaz
  boğaz içinde kavga var
  boğmak
  boğumlamak
  bok canına olsun
  bok soyu (veya bokun soyu)
  bok yemenin arapçası
  boka nispetle tezek amberdir
  boklamak
  bol bol yiyen bel bel bakar
  bollaştırmak
  bollatmak
  bombardıman etmek
  borcun iyisi vermek, derdin iyisi ölmek
  borç iyi güne kalmaz
  borç ödemekle (veya vermekle), yol yürümekle tükenir
  borç uzayınca kalır, dert uzayınca alır
  borç vermekle, düşman vurmakla
  borç yiğidin kamçısıdır
  borç yiyen kesesinden yer
  borçlandırmak
  borçlu ölmez, benzi sararır
  borçlunun dili kısa gerek
  borçlunun duacısı alacaklıdır
  borçsuz çoban yoksul beyden yeğdir
  boru değil (veya boru mu bu?)
  bostan gök iken pazarlık yapılmaz
  bostana dadanan eşeğin kuyruğu, kulağı olmaz
  boş başak dik durur
  boş çuval ayakta durmaz
  boş gezmekten bedava çalışmak yeğdir
  boş ite menzil olmaz
  boş ol (veya olsun)
  boş torba ile at tutulmaz
  boşa koysan dolmaz, doluya koysan almaz
  boşaltmak
  boşboğazı ateşe atmışlar, odunum yaş (veya az) demiş
  boy
  boyacı küpü
  boyamak
  boynu eğri olmak
  boynuz kulaktan sonra çıkar ama kulağı geçer
  boyu bacadan mı aştı?
  boyu boyuna, huyu huyuna
  boyuma göre boy buldum, huyuma göre huy bulamadım
  boyun bir karış uzadı
  boyuna bosuna bakmadan
  bozacının şahidi şıracı
  Bozdur bozdur harca
  bozmak
  böyle
  böyle başa, böyle tıraş
  böyle gelmiş böyle gider
  bravo
  bre
  Briketlemek
  bu
  bu abdestle daha çok namaz kılınır
  bu kadar kusur kadı kızında da bulunur
  bu ne perhiz bu ne lahana turşusu!
  bu sıcağa kar mı dayanır?
  bugün bana ise yarın sana
  bugün git, yarın gel
  bugünkü işi yarına bırakma
  bugünkü tavuk yarınki kazdan iyidir
  buğday başak verince orak pahaya çıkar
  buğday ekmeğin yoksa buğday dilin de mi yok?
  buğday ile koyun, geri yanı oyun
  buğdayım var deme ambara girmeyince, oğlum var deme yoksulluğa ermeyince
  buharlaştırmak
  bulanıklaştırmak
  buldukça bunar (veya bulmuş da bunuyor)
  buldum bilemedim, bildim bulamadım
  bulgurlu
  buluşturmak
  bunamak
  bunda bir iş var
  bundan iyisi can sağlığı
  bungunlaştırmak
  burnundan kıl aldırmamak
  burnundan yakalamak
  burnunu sıksan canı çıkacak
  burum burum
  buruşturmak
  buyruğu altına girmek
  buyruk
  buyurun cenaze namazına!
  bükemediğin eli öp başına ko
  bülbülü altın kafese koymuşlar, `ah vatanım` demiş
  bülbülün çektiği dili belası
  bütünlemek
  bütünler
  bütünleştirmek
  bütünletmek
  büyü bozmak
  büyük balık küçük balığı yutar
  büyük başın derdi büyük olur
  büyük laf etmek
  büyük lokma ye büyük söyleme
  büyük sözüme tövbe!
  büyültmek
  büyütmek
  cahile söz anlatmak, deveye hendek atlatmaktan güçtür
  cambaz ipte, balık dipte gerek
  cami olmak
  cami yıkılmış ama mihrabı yerinde
  caminin mumunu yiyen kedinin gözü kör olur
  can baş üstüne
  can boğazdan gelir (veya geçer)
  can bostanda bitmez
  can cana, baş başa
  can candan şirindir
  can canın yoldaşıdır
  can cümleden aziz
  can çekişmektense ölmek yeğdir
  can çıkmayınca (veya çıkmadan) huy çıkmaz
  can feda
  cana gelecek mala gelsin
  canavarlaştırmak
  cancağız
  canı cehenneme
  canı isterse
  canı kaymak isteyen mandayı yanında taşır
  canı yanan eşek attan yüğrük olur
  canı yok mu?
  canım
  canımı sokakta bulmadım
  canın isterse!
  canına minnet (olmak)
  canına tükürdüğümün (veya üfürdüğümün)
  canına yandığım (veya yandığımın)
  canını sokakta bulmak
  canlandırmak
  cansızlaştırmak
  carcur
  cari kur
  cariyeniz (veya cariyeleri)
  cart (veya zırt) kaba kağıt
  cart curt
  cazibeleştirmek
  cazipleştirmek
  ce demeye mi geldin?
  ceddine rahmet
  cefayı çekmeyen sefanın kadrini bilmez
  cehennem ol!
  cehenneme kadar yolu var
  cemaat ne kadar çok olsa imam gene bildiğini okur
  cemetmek
  cenap
  cennete çevirmek
  cerbezeli
  cesaretini toplamak
  cevap
  cevaplamak
  cık
  cıs
  cıvıklaştırmak
  cıvıtmak
  cıyak cıyak
  cicoz
  ciğerine işlemek
  cin damarına basmak
  cins horoz yumurtada öter
  cins kedi ölüsünü göstermez
  cinsel taciz
  coşkulandırmak
  cömert derler maldan ederler, yiğit derler candan ederler
  cuk
  cümle bilgisi
  Çabalama kaptan ben gidemem
  çabuk parlayan çabuk söner
  çağrılan yere erinme, çağrılmayan yere görünme
  çağrılmayan yere çörekçiyle börekçi gider
  çağrıştırmak
  çakıntı
  çakışmak
  çalma elin kapısını, çalarlar kapını
  çam ağacından ağıl olmaz, el çocuğundan oğul olmaz
  çam devirmek
  çam sakızı çoban armağanı
  çanağa ne doğrarsan kaşığında o çıkar
  çanına ot tıkmak (veya tıkamak)
  çapaçullaştırmak
  çaprazlamak
  çarçur
  çarpıklaştırmak
  çarpıtmak
  çarşı iti ev beklemez
  çaşıt
  çat orada çat burada çat kapı arkasında
  çatal kazık yere batmaz (veya geçmez veya çakılmaz)
  çatışmak
  çatlasa da (veya çatlasa da patlasa da)
  çatlatmak
  çatmak
  çek! (veya çek arabanı!)
  çekidüzen vermek
  çekingenleştirmek
  çekişilmeyince pekişilmez
  çekiver kuyruğunu
  çelikleştirmek
  çenesini açtırmak
  çengi ölüsü çalgı ile kalkar
  çepellemek
  çerçeve
  çerçi başındakini satar
  çerçi kızı boncuğa aşıktır
  çeşmeye gitse çeşme kuruyacak
  çeteleştirmek
  çetinleştirmek
  çetrefilleştirmek
  çevikleştirmek
  Çevir kazı yanmasın
  çevirmek
  çevri
  çıkarmak
  çıkmadık canda umut var
  çıkmaz ayın son çarşambası
  çıkmaza sokmak
  çıngıraklı deve kaybolmaz
  çıplaklaştırmak
  çır çır
  çırpıya getirmek
  çıtlatmak
  çiçeklendirmek
  çift edersen bağlanırsın, bağ edersen eğlenirsin
  çift ile koyun, gerisi oyun
  çift sürmek
  çiftçinin karnını yarmışlar, kırk tane `gelecek yıl` çıkmış
  çiftçiye yağmur, yolcuya kurak; cümlenin muradını verecek hak
  çiftlemek
  çiftleştirmek
  çiğ süt emmiş
  çiğ yemedim ki karnım ağrısın
  çiğnemeden yutulmaz
  çimdik
  çinko
  çirkin
  çirkinleştirmek
  çitmek
  çivi çıkar ama yeri kalır
  çivi çiviyi söker
  çoban aldı bağa gitti, kurt aldı dağa gitti
  çobana verme kızı, ya koyun güttürür ya kuzu
  çobanın gönlü olursa tekeden yağ (veya süt) çıkarır
  çobansız koyunu kurt kapar
  çocuğa iş buyuran, ardınca kendi gider
  çocuğun bulunduğu yerde dedikodu olmaz
  çocuk düşe kalka büyür
  çocuk lafı
  çocuk yetiştirmek
  çocuklamak
  çocuktan al haberi
  çoğu gitti azı kaldı
  çoğu zarar azı karar
  çoğullamak
  çoğullaştırmak
  çok bilen çok yanılır
  çok el ya yağmaya ya yolmaya
  çok gezen tavuk ayağında pislik getirir
  çok havlayan köpek ısırmaz
  çok koşan çabuk yorulur
  çok naz aşık usandırır
  çok söyleme arsız edersin, aç bırakma hırsız edersin
  çok şey!
  çok şükür
  çok yaşayan bilmez, çok gezen bilir
  çopurlaştırmak
  çoraklaştırmak
  çölleştirmek
  çömlekçi suyu saksıdan içer
  çözümsüzleştirmek
  çukurlaştırmak
  çukurlatmak
  çul içinde arslan yatar
  çürük sakız
  çürük tahta çivi tutmaz
  çürütmek
  çüş
  da / de
  dağ ardında olsun da yer altında olmasın
  dağ başına harman yapma, savurursun yel için, sel önüne değirmen yapma, öğütürsün el için
  dağ başına kış gelir, insanın başına iş gelir
  dağ başından duman eksik olmaz
  dağ dağ üstüne olur, ev ev üstüne olmaz
  dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur
  dağ doğura doğura bir fare doğurmuş
  dağ ne kadar yüce olsa yol üstünden aşar
  dağ yürümezse abdal yürür
  dağda bağın var, yüreğinde dağın var
  dağda gez, belde gez insafı elden bırakma
  dağlara taşlara
  daha
  daha iyisi can sağlığı
  daha neler!
  dahası var
  dakikası dakikasına uymaz
  dalgalandırmak
  dalgınlaştırmak
  dallandırıp budaklandırmak
  dallandırmak
  dalya
  dam üstünde saksağan, vur beline kazmayı
  dam yandı, içindeki sıçan da (birlikte) yandı
  damdan düşen, damdan düşenin halini bilir
  Damlaya damlaya göl olur
  dandini
  danışan dağı aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış
  dara getirmek
  daraltmak
  darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmaz
  darılmaca
  darılmak
  darısı ... başına (veya darısı başına)
  Darlaştırmak
  darmaduman etmek
  davacın kadı olursa yardımcın allah olsun
  davetsiz gelen döşeksiz oturur
  davul birinin boynunda, tokmak bir başkasının elinde
  davul dengi dengine diye çalar
  davulu biz çaldık, parsayı başkası topladı
  davulun sesi uzaktan hoş gelir
  dayak cennetten çıkmıştır
  dazlayan daza düşer, kel başlı kıza düşer
  dede (veya dedesi) koruk yer, torununun dişi kamaşır
  Defol!
  defteri kapamak (veya kapatmak)
  değersizleştirmek
  değinmek
  değirmen iki taştan, muhabbet iki baştan
  değirmen taşının altından diri çıkar
  değirmenden gelenden poğaça umarlar
  değirmene gelen nöbet bekler
  değirmenin suyu nereden geliyor?
  değişiklik
  değiştirmek
  Değme gitsin
  değme keyfine
  değme sarhoşa yıkılana kadar gitsin
  deh
  dehşet
  deldirmek
  deli arlanmaz, soyu arlanır
  deli deli akanı, bura bura tıkarlar
  deli deliden hoşlanır, imam ölüden
  deli deliyi görünce çomağını saklar
  deli ile çıkma yola, başına getirir bela
  deli olmak işten değil
  deli saçması
  deliden al uslu haberi
  delik büyük, yama küçük
  delikli boncuk (veya taş) yerde kalmaz
  delilendirmek
  deliye bal tattırmışlar, çarşıda katran bırakmamış
  deliye her gün bayram
  deliye taş atma, başını yarar
  delmek
  dem vurmak
  Deme gitsin
  demek
  demem o (ki)
  demir ıslanmaz, deli uslanmaz
  demir nemden, insan gamdan çürür
  demir tavında dövülür
  demokratikleştirmek
  denden
  dengelemek
  dengesizleştirmek
  dengine getirmek
  deniz dalgasız olmaz, gönül sevdasız olmaz
  deniz dalgasız olmaz, kapı halkasız
  deniz kenarında dalga eksik olmaz
  denizde kum, onda para
  denizdeki balığın karada komisyonculuğunu yapmak
  denizdeki balığın pazarlığı olmaz
  denize düşen yılana sarılır
  denk yapmak
  denklemek
  denkleştirmek
  denli
  Der oğlu der
  derdi veren devasını da verir
  derdin yoksa söylen, borcun yoksa evlen
  derdini dökmek
  derdini söylemeyen derman bulamaz
  derede tarla sel için, tepede harman yel için
  dereyi (veya çayı veya ırmağı) geçerken at değiştirilmez
  derinleştirmek
  derinletmek
  derlemek
  dermek
  ders vermek
  dert ağlatır, aşk söyletir
  dert değil
  dert gider amma yeri boş kalmaz
  dert, çekene göredir
  dertop
  dertsiz baş terkide gerek
  dertsiz kul olmaz
  dervişin fikri ne ise zikri de odur
  destelemek
  destur
  destursuz bağa gireni sopa ile kovarlar
  desturun
  devam
  deve bir akçeye, deve bin akçeye
  deve boynuz ararken kulaktan olmuş
  deve büyüktür amma beşini bir eşek yeder
  deve deve yerine çöker
  deve yerine deve çöker
  deveci ile görüşen kapısını yüksek açmalı
  devede kulak kalmak
  deveden büyük fil var
  devenin derisi eşeğe yük olur
  deveye bindikten sonra çalı ardına gizlenilmez
  deveye burç gerek olursa boynunu uzatır
  deveyi yardan uçuran bir tutam ottur
  devirmek
  devitmek
  devleştirmek
  devlet adama ayağıyla gelmez
  devlet adamı
  devlet oğul, mal tahıl, mülk değirmen
  devlethane
  devşirmek
  deyi
  deyim
  deyimleştirmek
  dığdık
  dırdır
  dırdırcı
  dış ses
  dışı eli yakar, içi beni yakar
  dışı kalaylı, içi alaylı
  dibace
  dibi görünmeyen sudan geçme
  dibi kırmızı mumla (veya bal mumuyla) mı çağırdım
  dik
  dik alası
  dikeltmek
  diken battığı yerden çıkar
  dikensiz gül olmaz
  dikleştirmek
  dikmek
  dil
  dil bir karış
  dil pelesengi
  dil sürçmesi
  dilbaz
  dilden gelen elden gelse her fukara padişah olur
  dile gelen ele gelir
  dilenci bir olsa şekerle beslenir
  dilencinin torbası dolmaz
  dilenciye borçlu olma, ya düğünde ister ya bayramda
  dilenciye hıyar vermişler de eğri diye beğenmemiş
  dilendirmek
  dili ağırlaşmak
  dili kurusun!
  dili olsa da söylese (veya anlatsa)
  dili sürçmek
  dili tutulmak
  dilim seni dilim dilim dileyim, başıma geleni senden bileyim
  dilin kemiği yok
  dilinden anlamak
  dilinden düşürmemek
  diline sağlam olmak
  dilini bağlamak
  dilini kedi (veya fare) mi yedi?
  dilinin ucunda
  dillendirmek
  dillerde dolaşmak (veya gezmek)
  dilsizin dilinden anası anlar
  dimyat
  dinamikleştirmek
  DİNGO
  dini imanı para
  dinletmek
  dinsizin hakkından imansız gelir
  dinsizleştirmek
  dipsiz kile, boş ambar
  disipline
  dişileştirmek
  dişini sökmek
  divaneleştirmek
  diyecek yok
  dize getirmek
  dizelemek
  dizeleştirmek
  dizi
  dizim
  dogmalaştırmak
  Doğaçlamak
  doğallaştırmak
  doğan anası olma, doğuran anası ol
  doğmadık çocuğa don biçilmez
  doğru doğru dosdoğru
  doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar
  doğru söz acıdır
  doğru söz yemin istemez
  doğruculuk
  doğrultmak
  doğululaştırmak
  doğurganlaştırmak
  doğurmak
  dokuz at bir kazığa bağlanmaz
  doldurma
  doldurmak
  dolduruşa getirmek
  doluya koydum almadı, boşa koydum dolmadı
  domuzdan toklu çıkmaz
  domuzun kuyruğunu kes yine domuz
  dondurmak
  donsuzun gönlünden dokuz top bez geçer
  donuklaştırmak
  dost acı söyler
  dost ağlatır, düşman güldürür
  dost başa, düşman ayağa bakar
  dost bin ise azdır, düşman bir ise çoktur
  dost dostun ayıbını yüzüne söyler
  dost dostun eyerlenmiş atıdır
  dost ile ye, iç, alışveriş etme
  dost kara günde belli olur
  dost sözü acıdır
  dosta düşmana karşı
  dostlar alışverişte görsün (diye)
  dostlar şehit, biz gazi
  dostluk başka, alışveriş başka
  dostluk kantarla, alışveriş miskalle
  dostluk okkayla, alışveriş dirhemle
  dostun attığı taş baş yarmaz
  doyurmak
  döllemek
  döndürmek
  dönmek
  dört göz bir evlat için
  dört üstü, murat üstü
  dövmek
  dramatikleştirmek
  dramatize etmek
  dumanı doğru çıksın
  dumanlamak
  dumansız baca olmaz, kahırsız koca olmaz
  dur durak (veya dur dinlen veya dur otur) yok
  dur! (veya durun!)
  durdu durdu, turnayı gözünden vurdu
  durgunlaştırmak
  durultmak
  dut kurusu ile yar sevilmez
  duyarsızlaştırmak
  düğümünü çözmek
  düğün aşıyla dost ağırlanmaz
  düğün değil bayram değil, eniştem beni niye öptü
  düğün dernek, hep bir örnek
  düğün olur iki kişiye, kaygısı düşer deli komşuya
  dün bir, bugün iki
  dün cin olmuş, bugün adam çarpıyor
  dün öleni dün gömerler
  dünya ahiret kardeşim (veya bacım) (olsun)
  dünya bir araya gelse
  dünya bir, işi bin
  dünya kelamı
  dünya malı dünyada kalır
  dünya ölümlü, gün akşamlı
  dünya tükenir, yalan tükenmez
  dünya varmış
  dünya yıkılsa umurunda değil
  dünyada tasasız baş bostan korkuluğunda bulunur
  dünyanın ucu uzundur
  dünyayı haram etmek
  dünyayı sel bassa ördeğe vız gelir
  dürtmek
  dürüm dürüm
  düş uykudan sonra olur
  düşenin dostu olmaz
  düşman ağzı
  düşman başına
  düşman düşmana gazel (veya yasin) okumaz
  düşmanın karınca ise de hor bakma
  Düşmez kalkmaz bir Allah
  düşün düşün, boktur işin
  düşündürmek
  düşünmek
  düz yazı
  düzeltme
  Düzeltmeci
  düzeltmek
  düzen kurmak
  düzenlemek
  düzlemek
  düzletmek
  düzmek
  e
  ebedîleştirmek
  ebussuut
  ecel aman verirse
  ecel geldi cihana, baş ağrısı bahane
  ecel şerbeti
  ecel teri
  ecele çare bulunmaz
  eceli gelen köpek cami duvarına siyer
  ecinniler top oynuyor
  eda etmek
  edebi edepsizden öğren
  edebî sanat
  eden bulur, inleyen ölür
  edep yahu
  edeptir söylemesi
  Edi
  edilgenleştirmek
  efendi
  efendim
  efendim nerede, ben nerede?
  efendime söyleyeyim
  efradını cami, ağyarını mani
  efsane
  efsaneleştirmek
  eğdirmek
  eğilen baş kesilmez
  eğirmek
  eğmek
  eğreti ata binen tez iner
  eğreti kuyruk tez kopar
  eğri gemi doğru sefer
  eğri oturup doğru konuşalım
  eğri söz
  eğriltmek
  eğriye eğri doğruya doğru
  eh
  ek tohumun hasını, çekme yiyecek yasını
  eken biçer, konan göçer
  Ekmeden biçilmez
  ekmediği yerden biter
  ekmeği ekmekçiye ver, bir ekmek de üste ver
  ekmeğin büyüğü, hamurun çoğundan olur
  ekmek aslanın ağzında
  ekmek elden su gölden
  ekmek istemez su istemez
  ekmekle oynayanın ekmeğiyle oynanır
  ekmekten kaşık olur ama her yoğurdun hakkına değil
  eksik olma!
  eksik olmasın
  eksik olsun
  eksiltmek
  el ağzına bakan, karısını tez boşar
  el alemin ağzı torba değil ki büzesin
  el arı düşman gayreti
  el beğenmezse yer beğensin
  el bende!
  el el üstünde olur, ev ev üstünde olmaz
  el elde baş başta
  el elden kalmaz, dil dilden kalmaz
  el elden üstündür (ta arşa kadar)
  el eli yıkar, iki el yüzü
  el elin aynasıdır
  el elin eşeğini türkü çağırarak arar
  el elin nesine, gülerek gider yasına
  el eliyle yılan tutulur
  el ermez, güç yetmez
  el frenini çekmek
  el için ağlayan gözden olur
  el için kuyu kazan, evvela kendisi düşer
  el için yanma nara, yak çubuğunu bak keyfine
  el ile gelen düğün, bayram
  el kaldırmak
  el kazanıyla aş kaynamaz
  el mi yaman bey mi yaman? el yaman!
  el öpmekle ağız aşınmaz
  el tazelemek
  el terazi göz mizan
  el vergisi, gönül sevgisi
  el yarası onulur, dil yarası onulmaz
  el yumruğu yemeyen kendi yumruğunu değirmen taşı sanır
  elaman
  elçiye zeval olmaz
  elde bulunan beyde bulunmaz
  eldeki yara, yarasıza duvar deliği
  elden gel!
  elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz
  elden ne gelir?
  elden vefa, zehirden şifa
  ele avuca sığmamak
  ele verir talkını (veya telkini), kendi yutar salkımı
  elhamdülillah
  elifin hecesi var, gündüzün gecesi var
  elin ağzı torba değil ki büzesin
  elinde avucunda nesi varsa
  eline su dökemez
  elini ayağını öpeyim
  elini kolunu bağlamak
  elini sallasa ellisi (başını sallasa tellisi)
  elini veren kolunu alamaz
  elinle ver, ayağınla ara
  eller yukarı!
  ellerim yanıma gelsin
  elleşmek
  elma da alma da demesini biliriz
  elmanın dibi göl, armudun dibi yol
  elmayı çayıra, armudu bayıra
  elmayı soy da ye, armudu say da ye
  elti eltiden kaçar, görümceler bayrak açar
  elti eltiye eş olmaz, arpa unundan aş olmaz
  elveda
  emanet eşeğin yuları gevşek olur
  emanet hayvanın kuskunu yokuşta kopar
  emanete hıyanet olmaz
  emdiği sütü burnundan getirmek
  emek olmadan yemek olmaz
  emmim dayım kesem, elimi soksam yesem
  emretti patrik efendi
  emrivaki yapmak
  en kötü günümüz böyle olsun
  enayiliğine doyma!
  ensesinde boza pişirmek
  epilog
  er ekmeği, meydan ekmeği
  er kocar, gönül kocamaz
  er lokması er kursağında kalmaz
  er olan ekmeğini taştan çıkarır
  er oyunu üçe kadar
  erenlerin sağı solu olmaz
  ergen gözüyle kız alma, gece gözüyle bez alma
  ergene karı boşamak kolay
  erim er olsun da yerim çalı dibi olsun
  erim erim
  erine göre bağla başını, tencerene göre kaynat aşını
  erinenin oğlu kızı olmamış
  erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer
  erkek arslan arslan da dişi arslan arslan değil mi?
  erkek koyun kasap dükkanına yaraşır
  erkek sel, kadın göl
  erkeklik öldü mü?
  erkeklik sende kalsın!
  erken kalkan yol alır, er evlenen döl alır
  erken kalktım işime, şeker kattım aşıma
  esaslandırmak
  esir etmek
  eski
  eski ağza yeni taam
  eski çamlar bardak oldu
  eski dost düşman olmaz, yenisinden vefa gelmez
  eski düşman dost olmaz
  eski hamam eski tas
  eskisi olmayanın yenisi olmaz
  eskitmek
  eskiye rağbet olsaydı bitpazarına nur yağardı
  eslek
  esmere al bağla, karşısına geç ağla
  esmerleştirmek
  esnekleştirmek
  espri
  espri patlatmak
  espri yapmak
  espritüel
  esrik devenin çulu eğri gerek
  eşeğe altın semer vursalar yine eşektir
  eşeğe cilve yap demişler, çifte atmış
  eşeği dama çıkaran yine kendi indirir
  eşeği düğüne çağırmışlar, `ya su lazımdır ya odun` demiş
  eşeği sahibinin dediği yere bağla da varsın kurt yesin
  eşeği yoldan çıkaran sıpanın oynaması
  eşeğin kuyruğuna kalabalıkta kesme; kimi uzun der, kimi kısa
  eşeğin ölümü köpeğe ziyafettir
  eşek at olmaz, ciğer et olmaz
  eşek bile bir düştüğü yere bir daha düşmez
  eşek çamura çökerse sahibinden gayretlisi olmaz
  eşek eşeği ödünç kaşır
  eşek hoşaftan ne anlar (suyunu içer, tanesini bırakır)
  eşek kocamakla tavla başı olmaz
  eşek kulağı kesilmekle küheylan olmaz
  eşek kuyruğu gibi ne uzar ne kısalır
  eşek sıpası
  eşitlemek
  eşitleştirmek
  eşlemek
  et kanlı gerek, yiğit canlı
  et kokarsa tuzlanır, ya tuz kokarsa ne yapılır?
  et ne kadar arık olsa üstüne ekmek yaraşır
  et tırnaktan ayrılmaz
  eteklerini indirmek
  eterleştirmek
  eti ne budu ne?
  eti senin, kemiği benim
  etkinleştirmek
  etkisizleştirmek
  etle tırnak arasına girilmez
  etme (veya etme yahu)
  etme bulma dünyası
  etme eyleme
  ev alma, komşu al
  evcilleştirmek
  evdeki pazar (veya hesap) çarşıya uymaz
  evet
  evi ev eden avrat
  evladı ben doğurdum ama gönlünü ben doğurmadım
  evladın var mı, derdin var
  evlenenle ev alana allah yardım eder
  evlerden ırak (veya uzak)
  evlere şenlik
  evli evine, köylü köyüne
  evlinin bir evi var, kiracının bin evi var
  evrenselleştirmek
  evvel Allah
  evvela can, sonra canan
  ey
  eyere de gelir, semere de
  eyyam ola!
  ez de suyunu iç
  ezgi
  ezim ezim
  ezip büzmek
  ezme
  facialaştırmak
  fahriye
  fakir tavuğu tek tek yumurtlar
  fakirhane
  fakirlik ayıp değil, tembellik ayıp
  falan
  falanıncı
  FANFİN
  fare çıktığı deliği bilir
  fare deliğe sığmamış, bir de kuyruğuna (veya kıçına) kabak bağlamış
  fare deliği bin altın
  fare düşse başı yarılır
  fark etmez
  farklılaştırmak
  fart furt
  fasa fiso
  fasarya
  faydasız baş mezara yaraşır
  fazla mal göz çıkarmaz
  feda olsun!
  felek yar olursa
  felek, kimine kavun yedirir kimine kelek
  fenalaştırmak
  feneri nerede söndürdün
  ferahlatmak
  feriştahı gelse
  ferman sizin
  fesahat
  fesüphanallah
  fetvayişerife çıkarmak
  fevkalade
  fırsat bu fırsat
  fırsat her vakit ele geçmez
  fırsat sakal altından geçer
  filarizlemek
  filmleştirmek
  fink
  fişek atmak
  fişek salıvermek
  fitne fesat çıkarmak
  fol yok yumurta yok
  fora etmek
  formüle
  formülleştirmek
  fors
  forsu olmak
  fukaranın tavuğu tek tek yumurtlar
  fütur getirmek
  füzesavar
  gaf
  gaf yapmak
  gafile kelam, nafile kelam
  gagasından yakalamak
  galat
  galatımeşhur
  galvaniz
  gamlandırmak
  gammaz
  gammaz olmasa tilki pazarda gezer
  garibe bir selam bin altın değer
  garip
  garip kuşun yuvasını Allah yapar
  gavur etmek
  gavurun ekmeğini yiyen gavurun kılıcını çalar
  gayret dayıya düştü
  gaz vermek
  Gazla!
  gazozağacı
  gece gözü kör gözü
  gece işi, körler işi
  gece silahlı, gündüz külahlı
  geceler gebedir
  geç olsun da güç olmasın
  geç! (veya geç efendim!)
  geçersizleştirmek
  geçiniz
  geçirmek
  Geçme namert köprüsünden, ko aparsın su seni
  geçmiş ola
  geçmişe mazi, yenmişe kuzu derler
  gehgeh
  gel de (veya gelsin de)
  gel demesi kolay ama git demesi güçtür
  gel denilen yere gitmeye ar eyleme, gelme denilen yere gidip yerini dar eyleme
  Gel keyfim gel
  Gel zaman git zaman
  geldik yüze, çıktık düze
  geleceği varsa göreceği de var
  gelen ağam giden paşam
  gelen gidene rahmet okutur (veya gelen gideni aratır)
  gelene git denilmez
  gelenekleştirmek
  gelin altın taht getirmiş, çıkmış kendisi oturmuş
  gelin eşikte oğlan beşikte
  gelin girmedik ev olur, ölüm girmedik ev olmaz
  gelini ata bindirmişler `ya nasip` demiş
  gelmek
  gelsin ... (veya gelsin ... gitsin ...)
  gem almamak
  gem almayan atın ölümü yakındır
  gemi azıya almak
  gemisini kurtaran kaptan
  gemiyi rotasına koymak
  gen
  gençliğin kıymeti ihtiyarlıkta bilinir
  gençlikte para kazan, kocalıkta kur kazan
  genelleştirmek
  genişletmek
  gerçekleştirmek
  gerekçelendirmek
  gerginleştirmek
  gerginlik yaratmak
  geri
  geri almak
  gerim gerim
  germek
  GETİRME
  gevmek
  gevşetilmek
  gezen ayağa taş değer
  gezen kurt aç kalmaz
  gıcır gıcır etmek
  gıdı gıdı
  gık
  gır
  giden gelse dedem gelirdi
  gidi
  gidilmeyen yer senin değildir
  gidip de gelmemek var, gelip de görmemek var
  gidiş o gidiş
  girişlik
  gitsin
  GİTTİ
  Gitti de geldi
  gitti gider (dahi gider)
  giydiği yakışırken eller bakışırken
  giymek
  gizli kapaklı
  gizlide gebe kalan aşikarede doğurur
  gondol
  göbeği biriyle bağlı (veya beraber kesilmiş)
  göçmenleştirmek
  göğe direk, denize kapak olmaz
  gökten ne yağdı da yer kabul etmedi
  gökten zembille mi indi
  gökyüzünde düğün var deseler kadınlar merdiven kurmaya kalkar
  göle su gelinceye kadar kurbağanın gözü patlar
  gölgelemek
  göllemek
  gön yufka yerinden delinir
  gönlün yazı var, kışı var
  gönlünü çelmek
  gönül bir sırça saraydır, kırılırsa yapılmaz
  gönül ferman dinlemez
  gönül kimi severse güzel odur
  gönül kocamaz
  gönül okşamak
  gönül var otluğa, gönül var bokluğa (konar)
  gönül verme evliye, eve gider unutur
  gönülsüz namaz göğe ağmaz
  gönülsüz yenen aş, ya karın ağrıtır ya baş
  Gör bak
  gördün deli, savul geri!
  gören gözün hakkı vardır
  görgülü kuşlar gördüğünü işler, görmedik kuşlar ne görsün ki ne işler?
  görme!
  görmemiş görmüş, güle güle ölmüş
  görmemişin oğlu olmuş (çekmiş, çükünü koparmış)
  görücüye çıkmak
  Görünen köy kılavuz istemez
  görünen köyün uzağı olmaz
  görünüşe aldanma
  Görüp göreceği rahmet bu
  gösteri yürüyüşü
  göz gördüğünü ister
  göz görmeyince gönül katlanır
  göz görür, gönül katlanır
  göz var, izan var
  gözden ırak olan gönülden de ırak olur
  göze yasak olmaz
  gözlemci
  gözlüye gizli yoktur
  gözü göz değil
  gözü kör olsun
  gözü tanede olan kuşun ayağı tuzaktan kurtulmaz
  gözüm görmesin
  gözünü almak
  gözünü bağlamak
  gözünü sevdiğim
  güçlendirmek
  güçleştirmek
  güfte
  güfteci
  güle güle
  Güler misin, ağlar mısın!
  gülerim! (veya güleyim bari!)
  gülme komşuna, gelir başına
  gülü seven dikenine katlanır
  gülü tarife ne hacet, ne çiçektir biliriz
  gülünçleştirmek
  gülünçlü
  gümüş sağ olsun, altın gidekosun
  gün bugün
  gün doğmadan kimliği söylenmez
  gün doğmadan neler doğar
  gün geçer, kin geçmez
  gün güne uymaz
  gün ola harman ola
  gün olur yılı besler, yıl olur günü beslemez
  gün varken davarını eve götür
  günah benden gitti (veya gitsin)
  günahı (veya günahı vebali) boynuna
  günaydın
  güncellemek
  güncelleştirmek
  gündüz külahlı, gece silahlı
  gündüzün mum yakan geceleyin bulamaz
  güne göre kürk giyinmek gerek
  Güneş balçıkla sıvanmaz
  güneş girmeyen eve doktor girer
  gürültü istemeyen kazancı dükkanına girmez
  gürültüye getirmek (veya boğmak)
  Güttüğüm domuzu bana öğretme
  güvence
  güvenme dostuna, saman doldurur postuna
  güvenme varlığa, düşersin darlığa
  güveyi olmadık ama kapı dışında bekledik
  güzel bürünür, çirkin görünür
  güzele bakmak sevaptır
  güzele kırk günde doyulur, iyi huyluya kırk yılda doyulmaz
  güzele ne yakışmaz
  güzeli herkes sever
  güzellerin talihi çirkin olur
  güzellik
  güzellik ondur, dokuzu dondur
  ha
  ha babam (ha)
  ha gayret
  ha Hoca Ali ha Ali Hoca
  ha şöyle
  ha şunu bileydin
  habbe
  habbesi kalmadı (veya yok)
  haberin olsun!
  hacet yok
  hacı
  hacı fışfış
  hadde
  haddeden geçirmek
  haddelemek
  haddi mi (veya haddine mi düşmüş)
  haddini bildirmek
  haddini bilmeyene bildirirler
  hadi hadi
  hadis
  hafazanallah
  hafiflik etmek
  hafta sekiz, gün dokuz
  hah
  hak deyince akan sular durur
  Hak getire
  hak yerini bulur (veya yerde kalmaz)
  hakaret
  hakkı için
  hakkı var
  hakkını vermek
  hal halin yoldaşıdır
  hala o masal
  halayıktan kadın olmaz, gül ağacından odun
  halebi orada ise arşın burada
  haline köpekler bile güler
  halk ağzı
  halkalamak
  halletmek
  halt
  halt etmek
  ham ervah
  ham hum
  hamala semeri yük olmaz
  hamama giren terler
  hamasi
  hamdolsun
  hamur açmak
  hancı sarhoş yolcu sarhoş
  hane
  hanek
  hangi akla hizmet ediyor?
  hangi dağda kurt öldü?
  hangi gün vardır akşam olmadık
  hangi rüzgar attı?
  hangi taş pekse (veya katıysa), başını ona vur
  hangi taşı kaldırsan altından çıkar
  hanımefendi
  hani
  hani yok mu
  hant hant
  HANYA
  har
  haram olsun!
  haramın temeli olmaz
  harap etmek
  harfendaz
  harika
  harman döven öküzün ağzı bağlanmaz
  harman dövmek keçinin işi değil
  harman sonu dervişlerin
  harman sonu dervişlerindir
  harman yakarım diyen orağa yetişmemiş
  harman yel ile, düğün el ile
  harmanda dirgen yiyen sıpa, yılına kadar acısını unutmaz
  harta
  hasıraltı
  haspa
  haspam!
  hasta ol benim için, öleyim senin için
  hasta olmayan sağlığın kadrini bilmez
  hastalık kantarla girer, miskalle çıkar
  hastalık sağlık bizim için
  hastaya bakmaktan hasta olması yeğdir
  hastaya döşek sorulmaz
  haşa
  haşa huzurdan (veya huzurunuzdan)
  haşa sümme haşa
  haşat etmek
  hatasız kul olmaz
  hatırına bir şey gelmesin
  hava
  hava hoş
  havan batsın
  havan dövücünün hınk deyicisi
  havanın gözü yaşlı
  hay
  hay allah!
  hayata geçirmek
  hayda
  haydan gelen huya gider
  haydi
  haydi canım sen de
  haydi oradan
  haydindi
  HAYFA
  hayhay
  hayıf
  hayır
  hayır dile komşuna, hayır gele başına
  hayır yok
  hayırdır inşallah
  hayırlı olsun
  hayırlısı ile
  haymana beygiri
  hayra alamet değil
  hayret
  hayrını gör
  hayrola
  hayvan
  hayvanın alacası dışında, insanın alacası içinde
  hayvanlaştırmak
  hazır etmek
  hazır mezarın ölüsü
  hazıra dağlar dayanmaz
  hazırlamak
  hazırlatmak
  hazret
  hazretleri
  hedef göstermek
  hekimden sorma, çekenden sor
  helak etmek
  helal olsun
  helalühoş
  hele
  hele bak
  hele hele
  hele şükür!
  hem
  hem de
  hem kaçar hem davul çalar
  hem kel hem fodul
  hem suçlu hem güçlü
  hem ziyaret hem ticaret
  hep bir ağız olmak
  her
  her ağacın meyvesi olmaz
  her ağaçtan kaşık olmaz
  her boyayı boyadı bir fıstıki yeşil (mi) kaldı?
  her çiçek koklanmaz
  her çok azdan olur
  her dağın derdi kendine göre
  her deliğe elini sokma, ya yılan çıkar ya çıyan
  her düşüş bir öğreniş
  her gün baklava börek yense bıkılır
  her horoz kendi çöplüğünde öter
  her işin (veya şeyin) başı sağlık
  her işte bir hayır vardır
  her kaşığın kısmeti bir olmaz
  her koyun kendi bacağından asılır
  her kuşun eti yenmez
  her nasılsa
  her ne kadar
  her sakaldan bir tel çekseler köseye sakal olur
  her şeyin vakti var, horoz bile vaktinde öter
  her şeyin yenisi, dostun eskisi
  her şeyin yokluğu yokluktur
  her taş baş yarmaz
  her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır
  her yiğidin gönlünde bir aslan yatar
  her yokuşun bir inişi, her inişin bir yokuşu vardır
  her zaman eşek ölmez, on köfte on paraya olmaz
  her zaman gemicinin istediği rüzgar esmez
  her ziyan bir öğüttür
  herkes aklını pazara çıkarmış, yine kendi aklını almış
  herkes bildiğini okur
  herkes davul çalar ama çomağı makama uyduramaz
  herkes evinde ağadır
  herkes kaşık yapar ama sapını ortaya (veya doğru) getiremez
  herkes kendi ayıbını bilmez
  herkes kendi ölüsü için ağlar
  herkesin ağzı torba değil ki büzesin
  herkesin aklı bir olsa koyuna çoban bulunmaz
  herkesin arşınına göre bez vermezler
  herkesin bir derdi var, değirmencininki su
  herkesin ettiği yoluna gelir
  herkesin geçtiği köprüden sen de geç
  herkesin hamuru ekmeğine göredir
  herkesin tenceresi kapalı kaynar
  herze
  herze yemek
  hesabını bilmeyen kasap, ne satır bırakır ne masat
  hesap özeti
  hey
  hey gidi (hey)
  heyamola
  heyamola ile
  heyhat
  heykelleştirmek
  hık demiş (anasının veya babasının) burnundan düşmüş
  hınk
  hınzır
  hırlı mıdır, hırsız mıdır?
  hırsıza kilit olmaz
  hızlı sağanak tez geçer
  hiç
  hiç yoktan iyidir
  Hiçbir
  hikaye
  hikayeleştirmek
  hikemî
  hikmet
  hikmetinden sual olunmaz
  hilaf olmasın
  hilaf yok
  hilal
  hile ile iş gören mihnet ile can verir
  hilesi, hurdası yok
  himmetin var olsun
  hitabet
  hitap etmek
  hizalamak
  hizaya getirmek
  hodri
  hop
  hoppala
  horoz evlenir, tavuk tellenir
  horoz ölür, gözü çöplükte kalır
  horozu çok olan köyde sabah geç olur
  hoşafın yağı kesilmek
  hot zot
  höt
  hurdaya çevirmek
  hurra
  huy canın altındadır
  huy edinmek
  huylu huyundan vazgeçmez
  huyu huyuna suyu suyuna (uygun)
  hülyalaştırmak
  hürmette kusur etmemek
  hüt dağı
  hüvelbaki
  hüzünlendirmek
  ılıklaştırmak
  ılındırmak
  ılıştırmak
  ılıtmak
  ırak yerin haberini kervan getirir
  ırgat pazarına döndürmek
  ırmak kenarına çeşme yapılmaz
  ısıracak it (veya köpek) dişini (veya dişlerini) göstermez
  ısırgan ile taharet olmaz
  ısıtmak
  ıslah etmek
  ıslanmışın yağmurdan korkusu olmaz
  ıslatmak
  ısmarlama hac, hac olmaz
  ıssız eve it buyruk
  ıstılah
  ışığı altında
  ışıklandırmak
  ışınlamak
  iadeli
  ibadet de gizli, kabahat de
  ibadet etmek
  ibare
  ibne
  icabına bakmak
  iç güveyisi iç ağrısı
  içi beni yakar, dışı eli (veya seni) yakar
  için
  idam etmek
  idealleştirmek
  ifa etmek
  ifadelendirmek
  iflahını kesmek
  iğne
  iğnelemek
  iğneleyici
  iğneli söz
  iğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır
  ihdas etmek
  ihrama girmek
  ihtiyarcık
  ihya etmek
  iki arslan bir posta sığmaz
  iki at bir kazığa bağlanmaz
  iki cambaz bir ipte oynamaz
  iki çıplak bir hamama yakışır
  iki çift laf (veya lakırtı veya söz) etmek
  iki deliye bir uslu koymuşlar
  iki dinle bir söyle
  iki el bir baş için
  iki eli (kızıl) kanda olsa
  iki emini bir yemin aralar
  iki gönül bir olunca samanlık seyran olur
  iki hırtı, bir pırtı
  iki kaptan bir gemiyi batırır
  iki kardeş savaşmış, ebleh buna inanmış
  iki kere iki dört eder
  iki kulak bir dil için
  iki ölç, bir biç
  iki söz bir pazar
  iki testi tokuşunca biri elbet kırılır
  iki tımar bir yem yerine geçer
  ikile!
  ikisini bir kazana koysalar kaynamazlar
  ikiz doğurmak
  ikrar vermek
  ilaç için olsun
  ilahi
  ilahlaştırmak
  ile
  ileri gitmek
  ilişkilendirmek
  ilk vuran okçudur
  ilkeleştirmek
  ilkelleştirmek
  illallah
  ilmeklemek
  iltifat
  imalı
  imam evinden aş, ölü gözünden yaş çıkmaz
  imam osurursa cemaat sıçar
  imamın abdest suyu gibi
  imar etmek
  imece günü bulutlu, görmeyene ne mutlu
  imge
  imkansızlaştırmak
  in misin, cin misin
  inan olsun
  inanılır gibi (veya şey) değil
  inayet ola
  inceltmek
  inci
  inci (veya inciler) döktürmek
  incitici
  incitmek
  indirgemek
  infaz etmek
  inim inim
  inkılap
  insafına kalmış
  insan ayaktan, at tırnaktan kapar
  insan beşer, kuldur şaşar
  insan çeşit çeşit, yer damar damar
  insan doğduğu yerde değil, doyduğu yerde
  insan gönlünün artığını söyler
  insan insanın şeytanıdır
  insan kendini beğenmese çatlar
  insan kıymetini insan bilir
  insan konuşa konuşa, hayvan koklaşa koklaşa
  insan kuş misali
  insan sözünden, hayvan yularından tutulur
  insan yedisinde ne ise yetmişinde de odur
  insan yükü ağırdır
  insanın adı çıkacağına canı çıksın
  insanın alacası içinde, hayvanın alacası dışında
  insanın eti yenmez, derisi giyilmez; tatlı dilinden başka nesi var?
  insaniyet namına
  insanoğlu çiğ süt emmiş
  inşallah
  inşallahla maşallahla
  intak
  ip inceldiği yerden kopar
  ip koptuğu yerden bağlanır
  ipiyle kuyuya inilmez
  iplikçilik
  irap
  iri laf
  irite
  isabet
  isin yanına varan is, misin yanına varan mis kokar
  iskana açmak
  iskonto
  islim arkadan gelsin
  ismi geçmek
  ismi lazım değil
  istediğini söyleyen istemediğini işitir
  istemem diyenden korkmalı
  istençli
  ister
  isteyenin bir yüzü, vermeyenin iki yüzü kara
  istitrat

  iş amana binince kavga uzamaz
  iş anlatılıncaya kadar baş elden gider
  iş bilenin, kılıç kuşananın
  iş değil
  iş edinmek
  iş insanın aynasıdır
  iş mi?
  iş olacağına varır
  iş yok
  işe bak!
  işi iş, kaşığı gümüş
  işi üç nalla bir ata kaldı
  işin içinde iş var
  işin mi yok
  işin yoksa şahit ol, paran çoksa kefil ol
  işine bak!
  işine hor bakan boynuna torba takar
  işini kış tut da yaz çıkarsa bahtına
  işkilli büzük dingilder
  işlemek
  işleyen demir pas tutmaz (veya ışıldar)
  iştah dişin dibindedir
  işte
  it ağzını kemik tutar
  it değmekle deniz pis olmaz
  it derisinden post olmaz
  it dişi domuz derisi
  it ite (buyurur), it de kuyruğuna
  it iti ısırmaz
  it kağnı gölgesinde yürür de kendi gölgesi sanırmış
  it sürü para kazan
  it ulur, birbirini bulur
  it ürür, kervan yürür
  itaat
  itaat etmek
  itaatli
  itaatsiz
  itaatsizlik etmek
  ite atsan yemez
  ithal etmek
  iti an, taşı eline al (veya çomağı hazırla)
  iti öldürene sürütürler
  itibarın sağ olsun
  itibarsızlaştırmak
  itin ahmağı baklavadan pay umar
  itiraz
  itle çuvala girilmez
  itle dalaşmaktan çalıyı dolaşmak yeğdir
  ivedileştirmek
  iven kız ere varmaz, varsa da baht bulmaz
  iyi (veya temiz) iş altı ayda çıkar
  iyi evlat babayı vezir, kötü evlat rezil eder
  iyi hoş (ama)
  iyi insan sözünün üstüne gelir
  iyi iş (doğrusu)
  iyi nasihat verilir, iyi ad verilmez
  iyi olacak hastanın hekim ayağına gelir
  iyi saatte olsunlar
  iyiliğe iyilik her kişini karı, kötülüğe iyilik er kişinin karı
  iyilik eden iyilik bulur
  iyilik et denize at, balık bilmezse halik bilir
  iyilik iki baştan olur
  iyilik sağlık
  iyiye iyi, kötüye kötü demek
  iz bırakmak
  izninizle
  kabahat samur kürk olsa kimse sırtına almaz
  kabalaşmak
  kabalaştırmak
  kabiliyetli çırak ustayı geçer
  kaç para eder?
  kaç parça olayım!
  kaç zamandır
  kaçak güreşmek
  kaçamaklı
  kaçan balık büyük olur
  kaçanı kovmazlar, yıkılanı vurmazlar
  Kaçanın anası ağlamamış
  kaçlı
  kaçlık


  Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
  Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

  Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
  dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
  ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


  ©2005 birsozluk.com

  0,0703125