seyirci kalmak TÜRKÇE SÖZLÜK - SEYIRCI KALMAK - seyirci kalmak
Ana sayfa


seyirci kalmak
 • SÖZLÜK ANLAMI

 • bir olay karşısında hiçbir tepki göstermeyerek işe karışmamak:
  "Kavga edenlere kimse karışmaz, sadece uzaktan seyirci kalırlar."- N. Hikmet.
  İlgili Kelimeler

  abayı sermek
  abazan kalmak
  acemleşmek
  acı çekmek (veya duymak)
  acze düşmek
  aç açık kalmak
  açığa çıkarmak
  açık düşmek
  açıklar livası olmak
  açıkta kalmak (veya olmak)
  açmaza düşmek
  afallaşmak
  ağız burun birbirine karışmak
  ağzı dili (veya ağzı) kurumak
  akamete uğramak
  aklına takmak
  aksamak
  aldırış etmemek
  alışmış kursak bulamacını ister
  anlaşmak
  arka plana kaymak
  arkada kalmak
  arkaya kalmak
  artakalmak
  artmak
  avunmak
  ayaklarına (veya ayağına) kara su (veya sular) inmek
  ayazda kalmak
  aylamak
  ayrı düşmek
  ayrıntıda boğulmak
  azat olmak
  bakakalmak
  baş başa kalmak
  başa baş gelmek (veya kalmak)
  başa gelmek
  başı sıkılmak (veya sıkışmak)
  başı sıkıya gelmek
  başına ekşimek
  beklemek
  beli bükülmek
  beş paralık olmak
  bırakmak
  biçare olmak
  bir fende kazık kakmak (veya çakmak)
  bis yapmak
  bitmek
  borçlu çıkmak
  boş bırakmak
  boş durmak
  boş kalmak
  boşta kalmak
  boylamak
  boynunda kalmak
  boynunu bükmek
  boyunduruk altına girmek
  buharlaşmak
  bütünlemeye kalmak
  büyüsüne kapılmak (veya tutulmak)
  cascavlak kalmak
  cavlamak
  cereyan çarpmak
  cereyanda kalmak
  ceza çekmek
  çağ dışı olmak (veya kalmak)
  Çakılıp kalmak
  çarşafa dolanmak
  çıkmak
  çifte yemek
  çivilenmek
  çocuk peydahlamak
  çöreklenmek
  çözülmek
  çürümek
  dalıp çıkmak
  darbe yemek
  dayanmak
  demarke olmak
  demir atmak
  dert eğirmek
  dinozorlaşmak
  dizlerine kara su inmek
  don yağının tortusu gibi kalmak (veya oturmak)
  donmak
  dönmek
  dört duvar arasında kalmak
  dört yanı deniz kesilmek
  dudak ısırmak
  durakalmak
  durmak
  duygulanmak
  düdük gibi kalmak
  dünya başına dar olmak (veya gelmek)
  dünya yüzü görmemek
  düşmek
  elde kalmak
  elden gitmek
  elektrik almak
  elenmek
  eli ayağı buz kesilmek (veya tutmamak)
  eli koynunda kalmak
  eli mahkûm olmak
  elinde kalmak
  elinde patlamak
  esir yatmak
  eşekten düşmüş karpuza (veya düşmüşe) dönmek
  Ettiği yanına (kar) kalmak
  Ettiğiyle kalmak
  felce uğramak
  feleğini şaşırmak
  fıtık olmak
  fransız kalmak
  gaflete düşmek
  gavur orucu gibi uzamak
  gebe kalmak
  gecikmek
  geçirmek
  geçmek
  gemi karaya oturmak
  geri kalmak
  girip çıkmak
  gönülden ırak olmak
  görmek
  gözü kapalı olmak
  gözüne uyku girmemek
  guguk
  güdük kalmak
  gümlemek
  gün yüzü görmemek
  günleri sayılı olmak
  hangi peygambere kulluk edeceğini şaşırmak
  harap düşmek
  hariç
  hayal olmak
  hayale kapılmak
  hipnotize olmak
  ışınlandırmak
  iç göç
  iflahı kesilmek
  ifrat tefritte kalmak (veya bulunmak)
  iki arada bir derede (kalmak)
  ikindiden sonra dükkan açmak
  ikmale kalmak
  iktidardan düşmek
  ilkel kalmak
  ilsizleşmek
  intikal etmek
  ipini koparmak
  iş ayağa düşmek
  iş başa düşmek
  işin kolayına kaçmak
  kabine düşmek
  kafa (veya kafayı veya kafasını) dinlemek
  kakılıp kalmak
  kalakalmak
  kalıp kesilmek
  kalıvermek
  kalma
  kan oturmak
  kan tere batmak
  kanına işlemek
  kansızlaşmak
  kapalı olmak
  kapılmak
  karakolluk olmak
  karanlığa gömülmek
  karaya oturmak
  karnı büyümek
  karnını doldurmak
  kasınmak
  kaskatı kesilmek
  kaskatı olmak
  katır kuyruğu gibi kalmak
  kavrulmak
  kavuşum
  kaymağı seven mandayı yanında taşır
  kazık dikmek
  keleme olmak
  kendi içine çekilmek
  kendini bırakmak
  kendini dinlemek
  kesilmek
  kıl (kadar) kalmak
  kılını (bile) kıpırdatmamak (veya oynatmamak)
  kıskıvrak yakalamak (veya bağlamak)
  klasikleşmek
  kokozlanmak
  kokusu sinmek
  kolu kanadı kırılmak
  konaklamak
  konmak
  kontrpiyede kalmak
  konuğu olmak
  konuk
  konuk gelmek
  köhnemek
  kömürcü çırağına dönmek
  kötürüm olmak (veya kalmak)
  kucağında bulmak
  kursağında kalmak
  kuru başına kalmak
  kuru hasır (veya kilim) üstünde kalmak
  kuru tahtada kalmak
  lafı ağzında kalmak
  lakırtısı ağzında kalmak
  limanlamak
  mahrum olmak
  mail olmak
  masraftan çıkmak
  maziye karışmak
  miras yemek
  mirasa konmak
  muallakta olmak (veya kalmak)
  müşkülat çekmek
  nal toplamak
  namerde muhtaç olmak
  nefesi durmak
  nefesi kesilmek (veya daralmak veya tutulmak)
  nevmit olmak
  nurlanmak
  ofsayta düşmek
  ofsaytta kalmak
  orkestra çukuru
  ormansızlaşmak
  orta katı kiraya vermek
  ortada kalmak
  oturakalmak
  oturmak
  paradan çıkmak
  paslanmak
  pata gelmek
  pata olmak
  payidar kalmak (veya olmak)
  pineklemek
  post elden gitmek
  postu sermek
  ramak
  sabahlamak
  sadakat göstermek
  sadık kalmak
  saha avantajı
  sakalı bitmek
  saldırıya uğramak
  sallanmak
  saplanıp kalmak
  saplanmak
  sarsılmak
  seyircilik
  seyirlik oyun
  sıkışmak
  sınıfta çakmak
  sipsivri kalmak
  sitoplazma
  solda sıfır kalmak
  stant
  su basmak
  sürerlik fiili
  sürüncemede kalmak
  sütüne kalmak
  şap gibi yanmak
  taaccüp etmek
  takılı kalmak
  takılmak
  tapi kalmak
  tarihe karışmak
  tavan başına çökmek (veya yıkılmak)
  tek durmak
  telesimek
  tenha kalmak
  tenhalaşmak
  tepki çekmek
  tevarüs etmek
  tezkere bırakmak
  tıknefes olmak
  tırıllamak
  tıs kesilmek
  top atmak
  toprağı çekmiş
  topu atmak
  torpillemek
  tutmak
  tutunmak
  uğramak
  uğraşmak
  ulaçlı birleşik zaman
  uymak
  uyruğuna girmek
  uyumak
  uyuşmak
  uzaktan bakmak (veya seyirci kalmak)
  uzlaşmak
  ümmetçilik
  vurgun yemek
  yadigar olmak
  yadsımak
  yamanmak
  yanına kar kalmak
  yanmak
  yapışmak
  yatmak
  yaya kalmak
  yellenmek
  yenilmek
  yerini ısıtmak
  yıllamak
  yüzü yazılı kalmak
  yüzüne hasret kalmak
  yüzünü görmemek
  yüzünü unutmak
  zehirlenmek
  zihni takılmak
  züğürtlemek


  Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
  Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

  Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
  dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
  ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


  ©2005 birsozluk.com

  0,1171875