tırıs gitmek TÜRKÇE SÖZLÜK - TıRıS GITMEK - tırıs gitmek
Ana sayfa


tırıs gitmek
 • SÖZLÜK ANLAMI

 • koşmaya yakın hızlı yürümek.
  İlgili Kelimeler

  acayibine gitmek
  adam içine çıkmak
  adı kaldırılmak
  ağır gelmek
  ağırına gitmek
  akın etmek
  akışmak
  akmak
  alıp başını gitmek
  alışverişe çıkmak
  almak
  apazlamak
  aralanmak
  aramak
  ardına (veya arkasına) düşmek
  arkada bırakmak
  arkadaşlık etmek
  arkasına düşmek (veya takılmak)
  artırmak
  asılmak
  asmak
  atılmak
  ava çıkmak
  avlanmak
  ayağı alışmak
  ayağı gitmemek
  ayak atmak
  ayakları geri geri gitmek
  aykırılamak
  azimet etmek
  azmak
  bacası tütmek
  badi badi yürümek (veya gitmek veya koşmak)
  bahtı açık olmak
  balığa çıkmak
  Basıp gitmek
  bastırmak
  baş aşağı gitmek
  başı çekmek
  başı sağ olsuna gitmek
  başını alıp gitmek
  beddua sinmek
  beğenilmek
  berhava olmak
  beyni sıçramak
  bindirme
  binmek
  bir arpa boyu (gitmek veya yol almak)
  borda hattı
  boynunu kırmak
  buyurmak
  caddeyi tutmak
  can dayanmamak
  cehennemin dibine gitmek
  cesaret gelmek
  cesarete gelmek
  cesaretlenmek
  cızlamı çekmek (veya cızlam etmek)
  cilve
  çark çevirmek
  çekilmek
  çekip gitmek
  çekmek
  çıkmak
  çifte gitmek
  çorap söküğü gibi gitmek (veya gelmek)
  çöpe gitmek
  çullanmak
  daim olmak
  dal sürmek
  damlamak
  dava (veya davayı) kaybetmek
  davete icabet etmek
  defolmak
  değmek
  demir almak
  deplasmana gitmek (veya çıkmak)
  dere tepe düz gitmek
  devam etmek
  dış sahaya gitmek (veya çıkmak)
  dozunu kaçırmak
  dönmek
  dört ayak üstüne düşmek
  DURAKSIZ
  dümeni kırmak
  dünür gitmek
  düşmek
  ekmek
  emboli atmak
  eşiğine yüz sürmek
  eşkin
  eşlik etmek
  eşmek
  eteğe varmak
  fark atmak
  fenaya sarmak
  fener çekmek
  gam
  geçirmek
  geçişsiz
  geçmek
  gelin gitmek
  gelmek
  geri basmak
  geri dönmek
  geri geri çekilmek
  geriye dönmek
  gezmek
  gırla gitmek
  giderayak
  gidici
  gidivermek
  gitme
  göçmek
  görücü gitmek
  gözaydına gitmek
  gözden kaybetmek
  gözden uzaklaşmak
  gurbete (veya gurbet ele) düşmek
  güme gitmek
  hacca gitmek
  hacet görmek
  haddini aşmak
  hallenip küllenmek
  hareket etmek
  havaya gitmek
  havaya uçmak
  hayatı kaymak
  heba olmak
  heder olmak
  hora geçmek
  hoşlanmak
  icabet etmek
  ifrat tefritte kalmak (veya bulunmak)
  ifrata kaçmak
  ileri varmak
  ilerisine gitmek
  ilerlemek
  inmek
  ipe gitmek
  ipi kırmak
  iz sürmek
  izine düşmek
  izlemek
  izzetinefsine dokunmak
  kaçırmak
  kaçmak
  kağnı gibi gitmek
  kalkmak
  kapısını aşındırmak
  karakolluk olmak
  karşı çıkmak
  karşısına geçmek
  kayıplara karışmak
  kelle götürmek
  kendini atmak
  kıçın kıçın gitmek
  kılıçlama kaçmak
  kıyılamak
  kirişi kırmak
  komplo kurbanı olmak
  komşu kapısına çevirmek
  kontra gitmek
  kontrpiyede kalmak
  kopmak
  koşmak
  koşu koparmak
  kur yapmak
  kuru tahtada kalmak
  kuş kanadıyla gitmek
  mahvolmak
  makbule geçmek
  meyli olmak
  müdavim olmak
  mürur tezkeresi
  müteveccihen
  ne olduğunu bilememek
  oğul vermek
  ok gibi (yerinden) fırlamak
  orducu
  ortadan kaybolmak
  ortadan sır olmak
  ölçüyü kaçırmak
  ömür sürmek
  önüne katmak
  peşinden yürümek
  peşine düşmek (veya gitmek)
  peşine takılmak
  pılı pırtıyı (veya pılıyı pırtıyı) toplamak
  piç olmak
  pruva hattı
  refakat etmek
  revanlaşmak
  ruhu okşamak
  ruziklenmek
  sağdan geri dönmek (veya etmek)
  sahaya çıkmak
  sandık başına gitmek
  sarmak
  sefa geldine gitmek
  sekmek
  sel gibi akmak
  sel olup akmak
  sele kapılmak
  servise çıkmak
  seyir
  sıfıra inmek
  sığınmak
  sıla etmek
  sılaya gitmek
  sızmak
  Siktirip gitmek
  siktirmek
  siya siya gitmek
  sol tarafından kalkmak
  soluğu (bir yerde) almak
  suyuna gitmek
  sürre alayı
  sürünmek
  süzülmek
  şeytanın bacağını (veya ayağını) kırmak
  takip etmek
  taksi çevirmek
  talihi yaver gitmek
  tan tun
  tas tarak
  taşınmak
  tekerlenmek
  tel tel dökülmek
  temadi etmek
  ters yüzü geri dönmek
  ters yüzüne dönmek
  teselsül etmek
  tespihe dizer gibi dizmek
  tevali etmek
  tıkırında gitmek
  tınlamak
  tıpış tıpış yürümek
  tırısa kalkmak
  toz olmak
  tozu dumana katmak
  töskürmek
  uçmak
  uçurmak
  uçuvermek
  uzaklara gitmek
  uzaklaşmak
  uzanmak
  uzay gemisi
  uzun etmek
  voltasını almak
  yabana gitmek
  yağ gibi kaymak
  yakışmak
  yaklaşmak
  yangın bacayı sarmak
  yapışkan
  yaylanmak
  yazlığa çıkmak
  yelkenlemek
  yetiştirmek
  yıkılmak
  yılışkan
  yoklamak
  yol
  yol etmek
  yol görünmek
  yol yürümek
  yolculuk etmek
  yoldaşlık etmek
  yoluna çıkmak
  yolundan kalmak
  yorgalamak
  yön
  yuvarlanmak
  yürümek
  yürüyüşe geçmek
  zevki çıkmak
  zevkine gitmek
  ziyaret etmek
  zoruna gitmek


  Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
  Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

  Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
  dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
  ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


  ©2005 birsozluk.com

  0,046875