terzi kendi söküğünü dikemez TÜRKÇE SÖZLÜK - TERZI KENDI SÖKÜĞÜNÜ DIKEMEZ - terzi kendi söküğünü dikemez
Ana sayfa


terzi kendi söküğünü dikemez
 • SÖZLÜK ANLAMI

 • "insanlar başkalarına yaptıkları hizmetleri kendilerine yapamazlar" anlamında kullanılan bir söz.
  İlgili Kelimeler

  acizane
  adalet
  adam kullanmak
  adını vermek
  afyonunu patlatmak
  ağacın kurdu içinde olur
  ağırlık olmak
  ağızdan burun yakın, kardeşten karın yakın
  ağrılarda göz ağrısı, her kişinin öz ağrısı
  ağzı var dili yok
  ahdetmek
  ahit
  ahkam çıkarmak
  ahkam yürütmek
  ahlat
  akılları pazara çıkarmışlar, herkes yine kendi akılını almış (veya akıllar gelin olmuş, herkes kendininkini beğenmiş)
  aktarma
  al giymedim ki alınayım
  alan savunması
  alçak gönüllü
  alçak yerde yatma sel alır, yüksek yerde yatma yel alır
  aleme verir talkını (veya telkini), kendi yutar salkımı
  Alman usulü
  altınbeşik
  ambargo
  ana kızına taht kurar, kız bahtı kocadan arar (veya ana kızına taht kurmuş, baht kuramamış)
  anahtar uydurmak
  angarya
  ant
  aranmak
  arlı arından, huysuz huyundan vazgeçmez
  arya
  asaleten
  ata malı mal olmaz, kendin kazanmak gerek
  atmak
  ayağı ile gelmek
  ayağına dolanmak (veya dolaşmak)
  ayak diremek
  ayak uydurmak
  ayakçı
  ayrı baş çekmek
  ayrıksı yıl
  babasının (veya babalarının) çiftliği
  barfiks
  baş kıç olmak
  başa çıkmak
  başı bağlanmak
  başıboş
  başıboş bırakmak
  başının çaresine bakmak
  bedel tutmak
  bedelsiz ithalat
  belgesel film
  bencil
  bencilik
  benlik
  benlik davası
  benlikçilik
  bent
  beyin göçü
  bileğinin hakkıyla (veya gücüyle veya kuvvetiyle veya zoruyla)
  bilinçli
  bilinçsiz
  Bindiği dalı kesmek
  bir köşeye atılmak
  bir mum al da derdine yan
  bir yiyip bin şükretmek
  birikinti
  birim
  biseksüel
  biye
  bocurgat
  bohçasını koltuğuna almak
  borsa aracısı
  boyanmak
  boyu beraber
  boyunun ölçüsünü almak
  burkulmak
  burnunun dikine (veya doğrusuna) gitmek
  bülbülü altın kafese koymuşlar, `ah vatanım` demiş
  can
  can cana, baş başa
  can candan şirindir
  can kaygısına düşmek
  can pazarı
  celp
  cemaat ne kadar çok olsa imam gene bildiğini okur
  cepten vermek
  cımbızlamak
  cumhuriyet
  çağırtkan
  çalık
  çatışkı
  çekilme
  çekilmek
  çelmek
  çemrenmek
  çevrinti
  çıkarcı
  çıkarcılık
  çıkarına bakmak
  çırpmak
  çiftlik kebabı
  çömez
  dalgınlığına getirmek
  davar gütmek
  dayatışma
  dayatışmak
  dayatmak
  değme sarhoşa yıkılana kadar gitsin
  denetleme kurulu
  derdine yanmak
  derin
  deveyi havuduyla yutmak
  devrik
  dış alem
  dış evlilik
  dış saha
  dış sahaya gitmek (veya çıkmak)
  dikine gitmek
  dikişçi
  dilediği gibi
  dilemek
  diliyle tutulmak (veya yakalanmak)
  din baronu
  disipline
  doğa
  dominyon
  donma noktası
  dost ile ye, iç, alışveriş etme
  doyuran buhar
  dökünmek
  dönel
  döner kule
  dönmek
  dönüşlü zamir
  dövünmek
  dubleks daire
  düğüm
  dürmek
  ek kart
  ekmeğini yemek
  ekoloji
  el ağzına bakan, karısını tez boşar
  el elin eşeğini türkü çağırarak arar
  el eliyle yılan tutulur
  el için yanma nara, yak çubuğunu bak keyfine
  el kazanıyla aş kaynatmak
  el koymak
  el yumruğu yemeyen kendi yumruğunu değirmen taşı sanır
  elde etmek
  elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz
  eli ekmek tutmak
  elinde tutmak
  eline almak
  elipsoit
  emeline alet etmek
  ergin
  erkek terzisi
  estomp
  eş cinsel
  eş cinsellik
  eşeğin kuyruğuna kalabalıkta kesme; kimi uzun der, kimi kısa
  eşelenmek
  etkilemek
  etoloji
  ev kadını
  evcimen
  evlinin bir evi var, kiracının bin evi var
  fahriye
  fakirhane
  feragat
  fetvayişerife çıkarmak
  fıkra
  fil dişi kule
  filozof
  garsoniyer
  geçinmek
  gelin altın taht getirmiş, çıkmış kendisi oturmuş
  gerilek
  gevşeme
  gıyaben
  gıyabında
  gıyabi hüküm
  girişken
  gizlenmek
  gol yemek
  göçmen
  göçük
  gönlünü çelmek
  gösteri
  gözlemci
  gözüne hiçbir şey görünmemek
  grup mobilya
  gururlu
  gün
  gütmek
  güven mektubu
  haddini bilmek
  halka verir talkını (veya telkini), kendi yutar salkımı
  hallenip küllenmek
  hamala semeri yük olmaz
  hangi taş pekse (veya katıysa), başını ona vur
  haram yemek
  hazır bulunmak (veya olmak)
  hem suçlu hem güçlü
  her dağın derdi kendine göre
  her horoz kendi çöplüğünde öter
  her koyun kendi bacağından asılır
  herkes aklını pazara çıkarmış, yine kendi aklını almış
  herkes bildiğini okur
  herkes evinde ağadır
  herkes kendi ayıbını bilmez
  herkes kendi ölüsü için ağlar
  herkesin bir derdi var, değirmencininki su
  hiçleştirmek
  hodbehot
  hortum
  höt
  hudayinabit
  ısmarlamak
  iç evlilik
  iç odun
  iç politika
  iç saha
  iç turizm
  içgörü
  iğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır
  iki el bir baş için
  ilhanlık
  imparatorluk
  ince
  indi
  insan kendini beğenmese çatlar
  intermezzo
  intihar
  inziva
  isimsiz
  ismini bağışlamak
  istemli
  istifa
  istifaname
  iş başa düşmek
  iş edinmek
  işaret dili
  işi oluruna bırakmak
  it kağnı gölgesinde yürür de kendi gölgesi sanırmış
  itaatsiz
  itiraf etmek
  jul
  kadın terzisi
  kadrocu
  kafasına estiği gibi
  kafasının dikine gitmek
  kafeterya
  kalıcılık
  kan aktarımı
  kar merkezi
  karakter
  karısı köylü
  kasaba kurnazlığı
  kaşınmak
  katranı kaynatsan olur mu şeker?
  kavurma
  kayıtım
  kazdığı çukura (veya kuyuya) kendisi düşmek
  kazınmak
  keçiye can kaygısı, kasaba et (veya yağ) kaygısı
  kelin merhemi olsa başına sürer (veya kelin medarı olsa kendi başında olur)
  kendi adına
  kendi ağzıyla tutulmak
  kendi ayağı ile gelmek
  kendi derdine düşmek
  kendi düşen ağlamaz
  kendi göbeğini kendi kesmek
  kendi kendini didiklemek
  kendi payına
  kendiliğinden
  kendiliğindenlik
  kendince
  kendinde toplamak
  kendinden
  kendine yontmak
  kendini düşünmek
  kendini ele vermek
  kendini yiyip bitirmek
  keyfi sıra
  kılıf
  kısınmak
  kız almak
  kız tavlası
  kimse kendi memleketinde peygamber olmaz
  kimse yoğurdum ekşi demez
  kişisel
  koça boynuzu yük değil
  koltukta olmak
  komanditer
  konukevi
  korno
  korsan
  koşma
  koşul
  koyun
  köşe atışı
  kraliçe
  kukla hükûmet
  kulağını doldurmak
  kumaşlı terzi
  kumaşsız terzi
  kumru gibi
  kurban etmek
  kurdun oğlu akıbet kurt olur
  kurmak
  kurtarıcı
  kuş kanadına kira istemez
  kuzguna yavrusu şahin (veya anka veya güzel) görünür
  küfelik
  kündeden atmak
  künyesi gelmek
  kürkçünün kürkü olmaz, börkçünün börkü
  laf anlamaz
  lakap
  madde
  mal etmek
  mal sahibi
  manda
  mars
  mars etmek
  mecburen
  mezar taşı ile övünülmez
  mır mır etmek
  mırıldanmak
  mideci
  modistra
  modül
  monolog
  motif
  mum dibine ışık vermez
  mutlak
  münferit
  müstafi
  naif
  nakibüleşraf
  nakil
  nalıncı keseri
  namusu temizlenmek
  nazım birimi
  nazım türü
  ne sakala minnet ne bıyığa
  nefis mücadelesi
  obskürantizm
  oğlancı
  oğlancılık
  oluruna bırakmak (veya bağlamak)
  orantı
  orta
  otarsi
  otoerotizm
  otograf
  otomatiğe almak (veya bağlamak)
  otomatik
  ovalanmak
  öhö
  öküze boynuzu yük olmaz (veya ağır gelmez)
  ölçmek
  ölçü almak
  ölme hakkı
  örtünmek
  örümcek bağlamak
  övünmek
  öz
  öz bağışıklık
  öz eleştiri
  öz öğrenim
  öz öğrenimli
  öz yaşam öyküsü
  özbeslenen
  özdenlik
  özel dil
  özerk
  özerklik
  özgür
  özgürlük
  özleştirmecilik
  özsever
  özseverlik
  özümleme
  özveri
  pantoloncu
  paragraf
  parola
  partici
  pasavan
  patent
  paylaştırmak
  pekiştirmeli özne
  pisipisi otu
  polarma
  poliçe
  portföy
  program
  psikolojik savaş
  puding
  replik almak
  resen
  robot
  robotlaşmak
  ruh gibi
  rulet
  saldırganlık
  saltık
  sana vereyim bir öğüt; kendi ununu kendin öğüt
  sandık
  sanrı
  SARIMLI
  sarınmak
  sarkaçlamak
  savunmak
  savurmak
  sayrımsak
  seçmecilik
  seğmen
  serbest bırakmak
  serbest meslek
  serpantin
  sessiz
  sessiz sedasız
  sevici
  sevicilik
  sıfır
  sığınmak
  silinmek
  sinizm
  sipariş
  site
  sorumluluk
  sömürge
  söylenmek
  su örümceği
  sulu yemek
  suples
  süredurum
  sürüklenmek
  sürünmek
  süt ineği gibi sağmak
  sütkız
  sütoğul
  şaheser
  şahsen
  şapkasını giymek (veya taşımak)
  şarlatan
  şerif
  şet
  şiir
  şovenizm
  takma ad
  talihin kucağına atılmak
  taranmak
  tarih
  taş yerinde ağırdır
  taşeron
  tek başına
  tekeline (veya tekellerine) almak
  telhis
  tencere tava, herkeste bir hava
  tenezzül
  tenezzül etmek
  terebentin
  terzihane
  tınmaz melaike
  tor
  trompet
  tutunmak
  tür
  uğraş
  usta
  uşaklık
  uşaklık etmek
  uyarma
  üretim kooperatifi
  üstünden atmak
  üstüne çekmek
  üstüne geçirmek
  üstüne yıkmak
  üzerine yaptırmak
  vakit kazanmak
  vazgeçmek
  vekil
  vırıldanmak
  vicdan
  yabancı saha
  yalnız başına
  yalnızcılık
  yanına yaklaştırmamak
  yapınmak
  Yaradancılık
  Yardım
  yardım etmek
  yarım asalak
  yaş
  yelengeç
  yenge
  yer vermek
  yıkanmak
  yiyim yeri etmek (veya yapmak)
  yol
  yolcu yolunda gerek
  yontmak
  yontucu
  yönelim
  yönlendirici
  yönlendirme
  yuları ele vermek (veya kaptırmak)
  yuvarlanmak
  yuvasını yıkmak
  yüklenmek
  yüz (veya yüzünün) akı ile çıkmak
  yüzüne karşı
  zat
  zevkine bakmak
  zorunlu olarak
  Zümrüdüanka gibi


  Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
  Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

  Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
  dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
  ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


  ©2005 birsozluk.com

  0,0390625