uzak kalmak TÜRKÇE SÖZLÜK - UZAK KALMAK - uzak kalmak
Ana sayfa


uzak kalmak
 • SÖZLÜK ANLAMI

 • uzakta bulunmak:
  "Ancak seven yürek bu, yavukludan uzak kalmaya dayanır mı?"- N. Hikmet.
  İlgili Kelimeler

  abayı sermek
  abazan kalmak
  abazanlaşmak
  acemleşmek
  acı çekmek (veya duymak)
  acze düşmek
  aç açık kalmak
  açığa çıkarmak
  açık alan
  açık düşmek
  açıklar livası olmak
  açıkta kalmak (veya olmak)
  açıktan geçmek
  açmaza düşmek
  afallaşmak
  ağız burun birbirine karışmak
  ağzı dili (veya ağzı) kurumak
  akamete uğramak
  akarsu pislik tutmaz
  aklına takmak
  aksamak
  alamana ağı
  alarga durmak
  alarga gitmek
  aldırış etmemek
  alışmış kursak bulamacını ister
  anlaşmak
  arka plana kaymak
  arkada kalmak
  arkaya kalmak
  artakalmak
  artmak
  aşmak
  atlama
  avunmak
  ayaklarına (veya ayağına) kara su (veya sular) inmek
  ayazda kalmak
  aydınlık
  aylamak
  ayrı düşmek
  ayrılık
  ayrıntıda boğulmak
  azat olmak
  bakakalmak
  basiretsiz
  baş başa kalmak
  başa baş gelmek (veya kalmak)
  başa gelmek
  başı sıkılmak (veya sıkışmak)
  başı sıkıya gelmek
  başına ekşimek
  başında kavak yeli esmek
  beklemek
  belagat
  beli bükülmek
  beriberi
  beş paralık olmak
  bırakmak
  biçare olmak
  bir fende kazık kakmak (veya çakmak)
  bitmek
  borçlu çıkmak
  boş bırakmak
  boş durmak
  boş kalmak
  boşta kalmak
  boylamak
  boynunda kalmak
  boynunu bükmek
  boyunduruk altına girmek
  buharlaşmak
  bütünlemeye kalmak
  büyüsüne kapılmak (veya tutulmak)
  cascavlak kalmak
  cavlamak
  cehennemin bucağı (veya dibi)
  cereyan çarpmak
  cereyanda kalmak
  ceza çekmek
  cüda
  çağ dışı olmak (veya kalmak)
  Çakılıp kalmak
  çarşafa dolanmak
  çıkmak
  çifte yemek
  çivilenmek
  çocuk peydahlamak
  çöreklenmek
  çözülmek
  çürümek
  dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur
  dağda bağın var, yüreğinde dağın var
  dalıp çıkmak
  darbe yemek
  dayanmak
  demarke olmak
  demir atmak
  derede tarla sel için, tepede harman yel için
  derin
  derinden
  dert eğirmek
  devre dışı
  devre dışı kalmak
  dığdık
  dış
  dış kapının mandalı
  dızdık
  dinozorlaşmak
  dip
  dirsizlik
  dizlerine kara su inmek
  doğru yol
  don yağının tortusu gibi kalmak (veya oturmak)
  donmak
  dönmek
  dört duvar arasında kalmak
  dört yanı deniz kesilmek
  dudak ısırmak
  durakalmak
  durmak
  duygulanmak
  düdük gibi kalmak
  dünya başına dar olmak (veya gelmek)
  dünya yüzü görmemek
  dünyanın öbür ucu
  düşmek
  elde kalmak
  elden gitmek
  elektrik almak
  elenmek
  eli ayağı buz kesilmek (veya tutmamak)
  eli koynunda kalmak
  eli mahkûm olmak
  elinde kalmak
  elinde patlamak
  eline eteğine doğru
  elti eltiden kaçar, görümceler bayrak açar
  enöte
  esir yatmak
  eşekten düşmüş karpuza (veya düşmüşe) dönmek
  eteğini çekmek
  etliye sütlüye karışmamak
  Ettiği yanına (kar) kalmak
  Ettiğiyle kalmak
  felce uğramak
  feleğini şaşırmak
  fıtık olmak
  fransız kalmak
  gaflete düşmek
  gavur orucu gibi uzamak
  gebe kalmak
  gecikmek
  geçirmek
  geçmek
  gemi karaya oturmak
  gerçeküstücülük
  geri kalmak
  gezinti
  geziye çıkmak
  gıllıgışlı olmak
  gıllıgışsız
  gidip de gelmemek var, gelip de görmemek var
  ginseng
  girip çıkmak
  gönülden ırak olmak
  gördün deli, savul geri!
  görmek
  göz alabildiğine
  göz görür, gönül katlanır
  gözü kapalı olmak
  gözü tanede olan kuşun ayağı tuzaktan kurtulmaz
  gözüne uyku girmemek
  guguk
  gurbet
  gurbete (veya gurbet ele) düşmek
  güdük kalmak
  gümlemek
  gün yüzü görmemek
  günleri sayılı olmak
  günöte
  hafazanallah
  halı altına süpürmek
  hangi peygambere kulluk edeceğini şaşırmak
  harap düşmek
  hariç
  hayal olmak
  hayale kapılmak
  hayatını yaşamak
  hısım akraba
  hipnotize olmak
  horozdan kaçmak
  ırak
  IRAKÇA
  ıraksamak
  ıraksınmak
  ışınlandırmak
  iç göç
  iç su
  içtenlikle
  iflahı kesilmek
  ifrat tefritte kalmak (veya bulunmak)
  iki arada bir derede (kalmak)
  ikindiden sonra dükkan açmak
  ikmale kalmak
  iktidardan düşmek
  ilkel kalmak
  ilsizleşmek
  intikal etmek
  ipini koparmak
  istibat
  iş ayağa düşmek
  iş başa düşmek
  işaretleşmek
  işin içinden çıkmak (veya sıyrılmak)
  işin kolayına kaçmak
  japon eriği
  kabine düşmek
  kaçkın
  kafa (veya kafayı veya kafasını) dinlemek
  kafur ağacı
  kakılıp kalmak
  kalakalmak
  kalbi temiz
  kalıp kesilmek
  kalıvermek
  kalma
  kan oturmak
  kan tere batmak
  kanına işlemek
  kansızlaşmak
  kapalı olmak
  kapılmak
  karakolluk olmak
  karanlığa gömülmek
  karasal kumul
  karaya oturmak
  karış
  karnı büyümek
  karnını doldurmak
  kasınmak
  kaskatı kesilmek
  kaskatı olmak
  katır kuyruğu gibi kalmak
  kavrulmak
  kavuşum
  kaymağı seven mandayı yanında taşır
  kazık dikmek
  keleme olmak
  kenar
  kenar mahalle
  kendi içine çekilmek
  kendini bırakmak
  kendini dinlemek
  kervan
  kesilmek
  kıl (kadar) kalmak
  kılını (bile) kıpırdatmamak (veya oynatmamak)
  kıskıvrak yakalamak (veya bağlamak)
  klasikleşmek
  kokozlanmak
  kokusu sinmek
  kolu kanadı kırılmak
  komprador
  konaklamak
  konmak
  kontrpiyede kalmak
  konuğu olmak
  konuk
  konuk gelmek
  konum
  Kopup gelmek
  korumak
  köhnemek
  kömürcü çırağına dönmek
  kötürüm olmak (veya kalmak)
  kucağında bulmak
  kursağında kalmak
  kuru başına kalmak
  kuru hasır (veya kilim) üstünde kalmak
  kuru tahtada kalmak
  kuşak bağlama
  kutup
  lafı ağzında kalmak
  lak
  lakırtısı ağzında kalmak
  limanlamak
  mahrum olmak
  mail olmak
  masraftan çıkmak
  matematiksel
  maziye karışmak
  Melamilik
  menzilci
  merasimsiz
  miras yemek
  mirasa konmak
  muallakta olmak (veya kalmak)
  münezzeh
  müstebat
  müşkülat çekmek
  nal toplamak
  namerde muhtaç olmak
  nefesi durmak
  nefesi kesilmek (veya daralmak veya tutulmak)
  nereden nereye
  nevmit olmak
  nurlanmak
  ofsayta düşmek
  ofsaytta kalmak
  ORADA
  ORADAN
  ormansızlaşmak
  orta katı kiraya vermek
  ortada kalmak
  oruç
  oturakalmak
  oturmak
  ölü nokta
  önü sıra
  öte
  pagoda
  paradan çıkmak
  paslanmak
  pata gelmek
  pata olmak
  payidar kalmak (veya olmak)
  pineklemek
  Plüton
  post elden gitmek
  postu sermek
  ramak
  sabahlamak
  sadakat göstermek
  sadık kalmak
  sakalı bitmek
  sakınmak
  saldırıya uğramak
  sallanmak
  sapa
  saplanıp kalmak
  saplanmak
  sarsılmak
  selamet
  seyahat etmek
  sıkışmak
  sınıfta çakmak
  sipsivri kalmak
  sitoplazma
  siyam kedisi
  solda sıfır kalmak
  sonra
  sora sora bağdat (veya kabe) bulunur
  soy ağacı
  su basmak
  sudan
  sudan bahane
  sudan cevap
  sudan sebep
  süphanallah
  sürerlik fiili
  sürüncemede kalmak
  sütüne kalmak
  şap gibi yanmak
  şecereli
  şöyle dursun
  şu
  şu günlerde (veya sırada)
  taaccüp etmek
  tabanları yağlamak
  takılı kalmak
  takılmak
  tapi kalmak
  tarihe karışmak
  taşı ölçeyim
  tavan başına çökmek (veya yıkılmak)
  tavır almak (veya takınmak veya koymak)
  tavşanın suyunun suyu
  tehditsiz
  tek durmak
  tekvando
  teleferik
  telemetri
  telesimek
  tenha kalmak
  tenhalaşmak
  tenzih
  tepki çekmek
  tevarüs etmek
  tevriye
  tezkere bırakmak
  tıknefes olmak
  tırıllamak
  tıs kesilmek
  tiksinmek
  top atmak
  toprağı çekmiş
  topu atmak
  torpillemek
  tutmak
  tutunmak
  uğramak
  uğraşmak
  ulaçlı birleşik zaman
  uymak
  uyruğuna girmek
  uyumak
  uyuşmak
  uz
  uzak düşmek
  uzak göçüşme
  uzak görüşlü
  uzak metatez
  uzakça
  uzaklık
  uzaksamak
  uzaktan
  uzaktan akraba
  uzlaşmak
  ümmetçilik
  üstüme (veya üstümüze veya üstünüze) sağlık (veya iyilik sağlık veya şifalar)
  vurgun yemek
  yabancıl
  yabancıllık
  yad eller
  yadigar olmak
  yadsımak
  yakın
  yalın üslup
  yalınlık
  yamanmak
  yanına kar kalmak
  yanmak
  yapışmak
  yatmak
  yaya kalmak
  yedi gömlek uzak
  yellenmek
  yenilmek
  yerini ısıtmak
  yeröte
  yıllamak
  yüzü görmemek
  yüzü yazılı kalmak
  yüzüne hasret kalmak
  yüzünü görmemek
  yüzünü unutmak
  zehirlenmek
  zihni takılmak
  züğürtlemek


  Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
  Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

  Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
  dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
  ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


  ©2005 birsozluk.com

  0,078125