yalın durum TÜRKÇE SÖZLÜK - YALıN DURUM - yalın durum
Ana sayfa


yalın durum
 • SÖZLÜK ANLAMI

 • Ad soyundan sözün taşıdığı kavramı ek almadan bildiren durum, yalın hâl, mücerret, nominatif.
  İlgili Kelimeler

  abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır
  abdala `kar yağıyor` demişler, `titremeye hazırım` demiş
  acı gerçek
  acılaşmak
  açık durum
  açılan solar, ağlayan güler
  açmaz
  ad durumu
  ağdalaşmak
  ağır yara
  ağırlaşmak
  ağırlaştırıcı sebep
  ağırlık
  ağzı dili tutulmak
  akıntı
  akla zarar
  akran
  ala gün
  alem
  aleyhe dönmek
  aleyhte olmak
  allah yazdı ise bozsun
  anafor
  ara cümle
  aralık
  arapsaçı
  asıl sayılar
  askerlik yoklaması
  aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık
  ateş bacayı (veya saçağı) sarmak
  ateşten gömlek
  ayıp
  ayıran
  ayırmaç
  aymazlık
  ayna
  ayrışma
  ayrışmak
  badire
  bağırsak iltihabı
  baktın kar havası, eve gel kör olası
  bardağı taşıran damla
  barış
  barut fıçısı gibi
  basamak
  basit kelime
  başağrısı
  başı dönmek
  başı taşa değmek
  batak
  bataklık
  bayağılaşmak
  bela
  belirmek
  belirti
  belirtisiz nesne
  belirtisiz tamlama
  bembeyaz kesilmek (veya olmak)
  benekleşmek
  benzerlik
  beslenme sorunu
  beyninden vurulmuşa dönmek
  bir bu eksikti
  bir günlük beylik beyliktir
  bir iştir oldu
  birleşik zaman
  birlik
  boğmak
  bok
  bokluk
  boku çıkmak
  borçluluk dengesi
  borda hattı
  boşa koysan dolmaz, doluya koysan almaz
  boyut
  boyut kazandırmak
  bozunmak
  Bozunum
  bucak bucak kaçmak
  bugün bana ise yarın sana
  bulantı
  bulunma durumu
  bunda bir iş var
  buruklaşmak
  buyurun cenaze namazına!
  buz duvarı
  buz kesilmek
  can pazarı
  canavarlaşmak
  canlanmak
  cep
  ciddileşmek
  ciddilik
  ciğerini delmek
  curcuna
  çalkantı
  çapanoğlu
  çatal kazık
  çekim eki
  çekimlemek
  çekince
  çember
  çıban ağırşağı
  çıkma durumu
  çıkmaz sokak
  çıldırtıcı
  çıplak
  çirkin kaçmak
  çocuk oyunu
  çocuklaşmak
  çorba
  çorba olmak (veya çorbaya dönmek)
  çöküntü
  çözümleme
  çürük iş
  çürüklük
  dağdağa
  dal
  dalkılıç
  daltaban
  damdan düşen, damdan düşenin halini bilir
  damga
  daraşlık
  darboğaz
  dargınlaşmak
  davultozu
  değişiklik
  deneycilik
  dengeyi sağlamak
  dereyi (veya çayı veya ırmağı) geçerken at değiştirilmez
  deşifre olmak
  devinim
  dış
  dışlamak
  dinçlenmek
  dinozorlaşmak
  dirsizlik
  diş bilemek
  doğrultu
  dokunmak
  dokuz ayın çarşambası bir araya gelmek
  doluya koydum almadı, boşa koydum dolmadı
  domalmak
  donmak
  doruk noktası
  dönemeç
  dönmek
  dönüşüm
  dönüşümcülük
  dramatikleşmek
  dudağını (veya dudaklarını) ısırmak
  düğüm
  düğüm düğüm olmak (veya düğümlenmek)
  dünya malı
  dünya ölümlü, gün akşamlı
  düpedüz
  düşman çatlatmak
  düz
  düz tümleç
  düzen
  ekin
  elinin körü
  enginleşmek
  er meydanı
  ergime noktası
  eski dost düşman olmaz, yenisinden vefa gelmez
  esnekleşmek
  evlere şenlik
  eyyam ağası
  farika
  fasıl
  fazla gelmek (veya kaçmak)
  fecaat
  felaket
  felç olmak
  fenaya sarmak
  fırsat
  fırsat kollamak (veya gözlemek)
  fırtına
  gaile
  gard
  Gayya kuyusu
  gebe
  geçmek
  geçmişi olmak
  gedik
  genelleşmek
  gerçek
  gerdan kırmak
  gerilim
  gerilme
  gestalt
  gidiş
  gidişat
  girdap
  göbek havası
  görmek
  gözaydına gelmek
  gözaydına gitmek
  gözleri bayılmak
  gözünde olmamak
  güldürü
  gülme komşuna, gelir başına
  günleri gece olmak
  güzelleşmek
  haberli
  hacıyatmaz
  hafifletici sebep
  hak ediş
  hakim rüzgar
  hal
  hal eki
  halet
  haletiruhiye
  halihazır
  hangi gün vardır akşam olmadık
  harcamak
  haşa
  hatır
  hava
  hayat şartları
  haykırmak
  hazır ol duruşu
  hesap
  hınzır
  hikaye birleşik zamanı
  horoz ölür, gözü çöplükte kalır
  hoşnut
  ışığı altında
  iç denge
  içi götürmemek
  içine kurt düşmek
  iflah etmek
  iğneli fıçı
  ikbali sönmek
  iki ucu boklu değnek
  ile
  ileri götürmek
  ilk sezi
  ilkel
  ilkelcilik
  ilkelleşmek
  ilmühaber
  imkan
  imkan vermek
  imtihan
  indirgemek
  insanlık
  insanlık hali
  ip inceldiği yerden kopar
  ipini kırmak
  istençli
  istenmeyen durum
  istifini bozmamak
  iş çığırından çıkmak
  işe bak!
  işi resmiyete dökmek
  işkence
  iyi hal
  iyi iş (doğrusu)
  iyimserlik
  iz
  izlenim
  kabak tadı
  kadınlaşmak
  kahrolası
  kalakalmak
  kalıp
  kalkmak
  kamu sağlığı
  kangrenleşmek
  kara
  kara kış
  kara yüz
  karagöz oynatmak
  karanlık
  karar
  karar bulmak
  karavela
  karine
  karmaşık
  karmaşmak
  katmerli birleşik zaman
  kavrama noktası
  kaymak
  kazın ayağı öyle değil
  kedinin usluluğu sıçan görünceye kadar
  keka
  kelin merhemi olsa başına sürer (veya kelin medarı olsa kendi başında olur)
  kelle koparmak
  kemikleşmek
  kendini bilmek
  kendini tutamamak
  keramet
  kesinleşmek
  kesme
  keşmekeşlik
  keyfiyet
  keyif
  kılı kıpırdamamak
  kılıfına uydurmak
  kırılma noktası
  kırmızı oy
  kıtalar arası
  kıvam
  kıyın
  kızan
  kızışmak
  kibar lokması
  kimüs
  kiplik
  kir
  kişilik
  kol gezmek
  kondisyon
  konjonktür
  konu
  korktuğu başına gelmek
  korkunçlaşmak
  koşul
  koz
  koz vermek
  köprü
  köprünün (veya köprülerin) altından çok su (veya sular) aktı (veya geçti)
  kötü olmak
  kronikleşmek
  kudurmak
  kuru gürültüye pabuç bırakmamak
  kurutmak
  kusur
  kuyu
  kuzu kesilmek
  küçük köprü
  kükre
  küme
  labirent
  leke
  madalyonun ters tarafı (veya tersi)
  manzara
  maraz
  marazlık
  marazlık etmek
  maskaralaşmak
  matem havası
  meğer
  mekik dokumak
  merasimsiz
  mesaj
  mevki
  mezbele
  minaregölgesi
  muhatara
  muhtaçlık
  mum duruşu
  mumla aratmak
  muttali olmak
  muvacehesinde
  mücerret
  müesseseleştirme
  müessif
  münasebet düşmek
  nadirat
  neden
  nesne
  nesnesiz
  nominatif
  normal
  nüks etmek
  ofsaytta kalmak
  olacak
  olan (veya olup) biten
  olanak
  olay
  olay çıkarmak
  oldubittiye getirmek
  onmadık yılın yağmuru harman vakti yağar
  orman kanunu
  orta
  orta şekerli
  ortalık düzelmek
  ölüm döşeği
  Öp babanın elini
  örnek
  örtbas
  özleştirmek
  pabucuna taş kaçmak
  pabuç pahalı
  patent
  patlamak
  perese
  piç etmek
  pireye kızıp yorgan yakmak
  pislik
  piyango
  poz vermek
  pozisyon
  pruva hattı
  puslanmak
  put kesilmek
  pürüzlenmek
  pürüzlü
  radikalleşmek
  rahat
  rahat duruş
  rahatlamak
  rezalet
  rivayet birleşik zamanı
  romantizm
  ruhiyat
  rüya
  rüzgar gelecek delikleri tıkamak
  sade
  sadeleşmek
  sadeleştirmek
  sadelik
  sağlık olsun!
  sahileşmek
  sahileştirmek
  sahnelenmek
  sakın
  sakınca
  sarmal
  sarsıntı
  savuşmak
  secde
  seferî hal
  sel
  serencam
  sertelmek
  sertleşmek
  seyir
  seyyie
  sezilmek
  sıçrama tahtası
  sıfat-fiil
  sıkı
  sınav
  soğancık
  soğuklaşmak
  soğutmak
  sondaj
  sondaj yapmak
  sonuç
  sorma! (veya sormayın! veya sorma gitsin!)
  sormaca
  sorun
  sorun çıkarmak
  sosyal statü
  soyutlamak
  statü
  statüko
  steno
  suratı değişmek
  sükse
  sükse yapmak
  süreğenleşmek
  sürer durum
  sürmek
  süssüz
  şaka götürmemek
  şans
  şapka çıkarmak
  şart olmak
  şaşırıvermek
  şaşırmak
  şaşırtı
  şaşkına dönmek
  şey
  şeytan kulağına kurşun
  şu halde
  tadını kaçırmak
  takı
  takım
  takınmak
  takıntı
  talihine küsmek
  tamlayan durumu
  tarihe geçmek
  tartışmak
  tat
  tatlılaşmak
  tatsızlaşmak
  tatsızlık
  tav
  tavan başına çökmek (veya yıkılmak)
  tavır
  tavır almak (veya takınmak)
  tavsamak
  tazeleşmek
  tehdit etmek
  tehlike
  tekel
  tekmil vermek
  temel duruş
  temizlenmek
  tepki duymak
  tepki göstermek
  tepkime
  terane
  tertipçi
  tırmanmak
  tizleşmek
  topaklaşma
  toplumsal bunalım
  Tut kelin perçeminden
  tuz biber ekmek
  tüy dikmek
  umut kapısı
  uygun değer
  uygunsuzluk
  üç hal kanunu
  ülkeler arası
  ümit kapısı
  üstüne tuz biber ekmek
  üzerine çökmek
  üzerine tuz biber ekmek
  vahamet
  vahamet kesbetmek
  vakit
  varta
  vaziyet
  vaziyet almak
  veri ortamı
  vesile
  ya herrü ya merrü
  yakışıksızlık
  yakıştırmak
  yalancının mumu yatsıya kadar yanar
  yalın ad
  yalın cümle
  yalın hal
  yalın isim
  yalın tümce
  yalınlaşmak
  yalınlık
  yangın bacayı sarmak
  yansızlaştırma
  yapmak
  yaramazlık
  yargı
  yarı karanlık
  yasa
  yayan yapıldak
  yayın dışı
  yenileşmek
  yer
  yerine oturmak
  yetmek
  yıldırım çarpmışa dönmek
  yıldız falcısı
  yoklamak
  yönelme durumu
  yüz aklığı
  yüz karası
  yüz karası olmak
  yüzü karışmak (veya allak bullak olmak veya alabora olmak)
  yüzünden akmak
  zarf-fiil
  zarif
  zehir kesilmek
  zemberek kurulmak
  zıt kutup
  zincirleme tepkime
  zora binmek
  zulüm


  Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
  Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

  Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
  dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
  ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


  ©2005 birsozluk.com

  0,1015625