AI_AL/ TÜRKÇE SÖZLÜK - -
Ana sayfa

KELİME İNDEKSİ

AI_AL <-- AI_AL --> AM_APaidat
aidiyet
aidiyet eki
aile
aile adı
aile bahçesi
aile bütçesi
aile doktoru
aile dostu
aile fotoğrafı
aile gazinosu
aile hayatı
aile hekimi
aile hekimliği
aile hukuku
aile ismi
aile matinesi
aile meclisi
aile ocağı
aile planlaması
aile reisi
aile saadeti
ailece
ailecek
ailelik
AİLESİZ
ailevi
ait
ait olmak
ajan
ajan provokatör
ajanda
ajanlık
ajans
ajitasyon
ajitatör
AJİTE
ajite etmek
ajite olmak
ajur
ajurlu
ak
ak ağa
ak akçe kara gün içindir
ak benek
ak dediğine kara demek
ak demir
ak don kara don geçitte belli olur
ak gözlü
ak gün ağartır, kara gün karartır
ak kan
ak kan yangısı
ak koyun kara koyun geçit başında belli olur
ak koyunu gören içi dolu yağ sanır
ak koyunun kara kuzusu da olur
ak köpeğin pamuk pazarına zararı vardır
ak madde
ak pak
ak saçlı
ak sakaldan yok sakala gelmek
ak sakallı
ak sülümen
ak yazılı
ak yel
ak yem
ak yıldız
AKA
AKABE
akabilme
akabilmek
akabinde
Akacak kan damarda durmaz
akaç
akaçlama
akaçlamak
akaçlatma
akaçlatmak
akademi
akademici
akademicilik
akademik
akademisyen
akağaç
akait
akaju
akak
akala
akamber
akamet
akamete uğramak
Akan sular durmak
akan yıldız
akar
akar amber
akar edinmek
akara kokara bakma, çuvala girene bak
akarca
akaret
akarı kokarı olmamak
akarına bırakmak
akarlar
akarsu
akarsu çukurunu kendi kazır
akarsu gibi
akarsu pislik tutmaz
akarsu santrali
akarsuya inanma, eloğluna dayanma
akaryakıt
akaryakıt istasyonu
akaryakıtçı
akaryakıtçılık
akasma
akasya
akbaba
akbabagiller
akbakla
akbalık
akbalıkçıl
akbasma
akbaş
akbuğday
akburçak
akciğer
akciğer göbeği
akciğer kesecikleri
akciğer lopçuğu
akciğer peteği
akciğer zarı
akciğerliler
akça
akça armudu
akça pakça
akça yel
akçaabat
akçaağaç
akçaağaçgiller
AKÇAKALE
akçakavak
akçakesme
akçalama
akçalamak
akçalanma
akçalanmak
akçasal
akçe
akçeli
akçıl
akçıllanma
akçıllanmak
akçıllaşma
akçıllaşmak
akçıllık
akçöpleme
akdarı
akdedebilme
akdedebilmek
akdedilme
akdedilmek
akdeniz humması
akdeniz mavisi
akdetme
akdetmek
akdiken
akdoğan
akdut
AKEMİ
akgünlük
akhardal
akı
akı ak karası kara
akı karası geçitte belli olur
akıbet
akıbetine uğramak
akıcı
akıcı ünsüz
akıcılık
akıcılık ölçeği
akıl
akıl akıl, gel çengele takıl
akıl akıldan üstündür
akıl almak
akıl almamak
akıl bırakmamak
akıl danışmak
akıl defteri
akıl dışı
akıl dışıcı
akıl dişi
akıl doktoru
akıl durdurmak
akıl erdirememek (veya ermemek)
akıl erdirmek
akıl ermek
akıl etmek
akıl hastalığı
akıl hastanesi
akıl hastası
akıl havsala almamak
akıl hocalığı
akıl hocalığı taslamak
akıl hocalığı yapmak
akıl hocası
akıl için yol (veya tarik) birdir
akıl işi değil
akıl karı
akıl karı olmamak
akıl kethüdası
akıl kişiye sermayedir
akıl kumkuması
akıl kutusu
akıl küpü
akıl öğretmek
akıl para ile satılmaz
akıl sır ermemek
akıl terelelli
akıl var, izan (veya mantık veya yakın) var
akıl vermek
akıl yaşta değil baştadır
akıl yürütmek
akıl zayıflığı
akılalmaz
akılalmazlık
akılcı
akılcılık
akılda kalmak
akılda tutmak
akıldan çıkarmak
akıldan çıkmak
akıldan yoksun
akıllanabilme
akıllanabilmek
akıllandırma
akıllandırmak
akıllanış
akıllanıverme
akıllanıvermek
akıllanma
akıllanmak
akıllanmaz
akıllanmazlık
akıllara seza
akıllara şifa
akıllara zarar
akıllara ziyan
akılları pazara çıkarmışlar, herkes yine kendi akılını almış (veya akıllar gelin olmuş, herkes kendininkini beğenmiş)
akıllı
akıllı düşününceye kadar deli çocuğunu (veya oğlunu) everir
akıllı geçinmek
akıllı köprü arayıncaya dek deli suyu geçer
akıllı olmak
akıllı uslu
akıllıca
akıllıcasına
akıllılık
akıllılık etmek
akıllım
AKILSAL
akılsallaştırma
akılsallaştırmak
akılsız
akılsız başın cezasını ayaklar çeker
akılsız iti (veya köpeği) yol kocatır
akılsızca
akılsızcasına
akılsızlık
akılsızlık etmek
akım
akım derken bokum demek
akım ölçümü
akım trafosu
AKIMCI
akımölçer
akımtoplar
akın
akın akın
akın etmek
akıncı
akıncılar
akıncılık
akıncılık etmek
akındırık
akınkayası
akıntı
akıntı bilimci
akıntı bilimi
akıntı çağanozu
akıntılı
akıntıölçer
akıntısız
akıntıya (veya akıntıya karşı) kürek çekmek
akıntıya kapılmak
Akıp gitmek
akış
akışkan
akışkanlaşma
akışkanlaşmak
akışkanlaştırıcı
akışkanlaştırıcılık
akışkanlaştırma
akışkanlaştırmak
akışkanlık
akışlı
AKIŞMA
akışmak
akışmalı
akışmasız
Akışmaz
akışmazlık
akışsız
akıtabilme
akıtabilmek
akıtış
akıtıverme
akıtıvermek
akıtma
akıtmak
akıtmalı
akıverme
akıvermek
akide
akide şekeri
akidesi bozuk
akideyi bozmak (veya akidesi bozulmak)
akik
akil
akil baliğ
akil baliğ olmak
akilane
akim
akim kalmak
akis
akis uyandırmak
akit
akit vaadi
akkaraman
akkarınca
akkarıncalar
akkavak
akkefal
akkelebek
akkor
akkorlaşma
akkorlaşmak
akkorlaştırılma
akkorlaştırılmak
akkorlaştırma
akkorlaştırmak
akkorluk
akkuş
akkuyruk
akla (veya akıllara) durgunluk vermek
akla fenalık vermek
akla gelmek
akla gelmemek
akla gelmeyen başa gelir
akla hayale gelmemek
akla karayı seçmek
akla sığar gibi
akla sığmamak
akla yakın
akla yakınlık
akla yatkın
akla yatkınlık
akla zarar
akla ziyan
aklama
aklama belgesi
aklamak
aklan
aklanabilme
aklanabilmek
AKLANMA
aklanmak
AKLAŞMA
aklaşmak
aklaştırma
aklaştırmak
aklatma
aklatmak
aklayabilme
aklayabilmek
aklayıverme
aklayıvermek
AKLEN
aklevrek
aklı
aklı (bir şeye) takılmak
aklı almamak
aklı başa yaş getirir
aklı başına gelmek
aklı başında
aklı başında olmamak
aklı başından gitmek
aklı başka yerde olmak
aklı bir (veya beş) karış yukarıda (veya havada) olmak
aklı bir yerde olmak
aklı bokuna karışmak
aklı çıkmak
aklı dağılmak
aklı durmak
aklı ermek
aklı fikri bir şeyde olmak
aklı gitmek
aklı kalmak
aklı karalı
aklı karışmak
aklı kesmek
aklı kesmemek
aklı kıt
aklı sıra
aklı sonradan gelmek
aklı tam ayar
aklı yatmak
aklı yetik
aklı zıvanadan çıkmak
aklıevvel
aklıevvellik
aklık
aklıma gelen başıma geldi
AKLIMDA
aklın yolu birdir
aklına bir şey gelmek
aklına bir şey gelmesin
aklına düşmek
aklına esmek
aklına geleni işleme, her ağacı taşlama
aklına geleni söylemek
aklına geleni yapmak
aklına gelmek
aklına getirmek
aklına koymak
aklına mukayyet olmak
aklına sığdırmak
aklına sığmamak
aklına şaşayım (veya şaşarım)
aklına takmak
aklına turp sıkayım
aklına tüküreyim
aklına uymak
aklına yatmak
aklına yelken etmek
aklınca
aklında kalmak
aklında olsun (veya kalsın!)
aklında tutmak
aklından çıkarmamak
aklından çıkmak
aklından geçirmek
aklından geçmek
aklından zoru olmak
aklını (bir şeyle) bozmak
aklını başına almak (veya toplamak veya devşirmek)
aklını başından almak
aklını başka yere vermek
aklını çalmak
aklını çelmek
aklını devşirmek
aklını kaçırmak
aklını karıştırmak
aklını kullanmak
aklını oynatmak
aklını peynir ekmekle yemek
aklını şaşırmak
aklını takmak
aklını yormak
aklının ayarını bozmak
aklının bir köşesine yazmak
aklının köşesinden geçmemek
aklının terazisi bozulmak
aklının ucundan bile geçirmemek
aklınla bin yaşa
aklıselim
aklıselimlik
akli
akliyat
akliye
akliyeci
akliyecilik
akma
akma hançer
akma sınırı
akmak
akman
akmantar
Akmasa da damlar
akmaz
AKNE
akompanyatör
akonitin
akont
akor
akordeon
akordeoncu
akordiyon
akordiyoncu
akordu bozuk
akort
akort etmek (veya yapmak)
akortçu
akortlama
akortlamak
akortlanma
akortlanmak
akortlatma
akortlatmak
akortlu
akortsuz
akortsuzlaşma
akortsuzlaşmak
akortsuzlaştırma
akortsuzlaştırmak
akortsuzluk
akpas
akpelin
akraba
akraba çıkmak
akraba diller
akraba olmak
akrabalık
akran
akranlık
akreditasyon
akreditif
akrep
akrep gibi
akrepler
akrilik
akrobasi
akrobat
akrobatik
akrobatlık
akromatik
akromatik iğ iplik
akromatin
akromatopsi
akromegali
akronim
akropol
akrostiş
aks
aksak
aksak eşekle yüksek dağa çıkılmaz
aksakal
aksaklık
aksam
aksama
aksamak
aksan
aksanı bozuk
Aksaray
aksaraylı
aksaraylılık
aksata
aksatabilme
aksatabilmek
aksatılış
aksatılma
aksatılmak
AKSATIŞ
AKSATMA
aksatmak
aksayabilme
aksayabilmek
aksayış
AKSE
aksedebilme
aksedebilmek
aksedir
aksediş
akselerograf
akselerometre
akseptans
aksesuar
aksesuarcı
aksesuarcılık
AKSETME
aksetmek
aksettirebilme
aksettirebilmek
aksettiriliş
aksettirilme
aksettirilmek
aksettiriş
aksettirme
aksettirmek
aksırabilme
aksırabilmek
aksırık
aksırıklı
aksırıklı tıksırıklı
aksırış
aksırıverme
aksırıvermek
AKSIRMA
aksırmak
aksırtabilme
aksırtabilmek
aksırtıcı
Aksırtma
Aksırtmak
aksi
aksi aksi
aksi gibi
aksi halde
aksi şeytan
aksi takdirde
aksi tesadüf
aksilenme
aksilenmek
aksileşme
aksileşmek
aksiliği tutmak
aksiliği üstünde (olmak)
aksilik
aksilik çıkmak
aksilik etmek
aksine
aksiseda
aksiyom
aksiyon
aksiyon potansiyeli
aksiyoner
aksoğan
akson
aksona
aksöğüt
aksu
aksuna
aksungur
aksülamel
akşam
akşam ahıra sabah çayıra
akşam akşam
akşam azadı
akşam ezanı
akşam gazetesi
akşam güneşi
akşam ise yat, sabah ise git
akşam karanlığı
akşam namazı
akşam pazarı
akşam piyasası
akşam saati
akşam simidi
akşam vakti
akşam yeli
akşam yıldızı
akşama doğru
akşama kadar
akşama kalmak
akşama karşı gitme, tana karşı yatma
akşama sabaha
akşamcı
akşamcılık
akşamcılık etmek
akşamdan
akşamdan akşama
akşamdan kalmış (veya kalma)
akşamdan kavur, sabaha savur
akşamdan sonra merhaba
akşamı bulmak (veya etmek)
akşamın hayrından sabahın şerri iyidir
akşamın işini sabaha (veya yarına) bırakma
akşamki
akşamlama
akşamlamak
akşamlar (veya akşamışerifler) hayrolsun!
akşamları
akşamlatma
akşamlatmak
akşamleyin
akşamlı sabahlı
akşamlık
akşamlık sabahlık
akşamsefası
akşamüstü
akşamüzeri
akşın
akşınlık
aktar
aktarabilme
aktarabilmek
aktarıcı
aktarıcılık
aktarılabilme
aktarılabilmek
aktarılış
aktarılıverme
aktarılıvermek
Aktarılma
aktarılmak
aktarım
AKTARIŞ
aktarıverme
aktarıvermek
aktariye
aktarlık
aktarma
aktarma yapmak
aktarmacı
aktarmacılık
aktarmak
aktarmalı
aktarmasız
AKTARTMA
aktartmak
aktaş
aktavşan
aktif
aktif enerji
aktif fiil
aktif güç
aktif metot
aktif rol oynamak
aktif taşıma
aktifleşebilme
aktifleşebilmek
aktifleşme
aktifleşmek
aktifleştirme
aktifleştirmek
aktiflik
aktinit
aktinoloji
aktinolojik
aktinometre
aktinyum
aktinyumlu
aktivite
aktivizm
aktör
aktöre
aktöreci
aktörecilik
aktöresel
aktörlük
aktris
aktutma
aktüalite
aktüalitesini kaybetmek
aktüalizm
aktüel
aktüelleşme
aktüelleşmek
aktüelleştirme
aktüelleştirmek
aktüellik
aktüer
aktüeryal
akupunktur
akupunkturcu
akupunkturculuk
AKUR
akustik
akut
akuzatif
akü
akümülatör
AKVA
akvam
akvarel
akvarist
akvaryum
akvaryumcu
akvaryumculuk
akya balığı
akyurt
akyuvar
akzambak
al
al (veya alın)
Al aşağı vur yukarı
al bayrak
Al benden de o kadar
al birini, vur ötekine (veya birine)
al elmaya taş atan çok olur
al giymedim ki alınayım
al gömlek gizlenemez
Al gülüm ver gülüm
al ile aslan tutulur, güç ile sıçan tutulmaz
al kanlara boyanmak
al kaşağıyı gir ahıra, yarası olan gocunur (veya gocunsun)
al kiraz üstüne kar yağmış
al malın iyisini, çekme kaygısını
al sana bir ... daha
al sancak
Al takke ver külah
ala
ala ala hey
ala gün
ala keçi her vakit püsküllü oğlak doğurmaz
ala sulu
alabacak
alabalık
alabalık yağı
alabalıkgiller
alabanda
alabanda ateş
alabanda etmek
alabanda köşkü
alabanda kürek
alabanda vermek
alabandayı yemek
alabaş
alabildiğine
alabilme
alabilmek
alabora
alabora olmak
alabros
alaca
alaca aş
alaca bulaca
alaca düşmek
alaca karanlık
alacabalıkçıl
alacağı olmak
alacağı olsun!
alacağı vereceği kalmamak (veya olmamak)
alacağım olsun da alakargada olsun
alacağına saymak (veya tutmak)
alacağına şahin, vereceğine karga (veya kuzgun)
alacak
alacak verecek
alacak verecekle ödenmez
alacakarga
alacaklandırıcı
alacaklandırma
alacaklandırmak
alacaklı
alacaklı çıkmak
alacaklı olmak
alacaklılık
alacalama
alacalamak
alacalandırma
alacalandırmak
alacalanma
alacalanmak
alacalı
alacalı bulacalı
alacalık
alacamenekşe
alacasansar
alaçam
alaçık
alafranga
alafranga müzik
alafranga saat
alafranga tuvalet
alafrangacı
alafrangacılık
alafrangalaşma
alafrangalaşmak
alafrangalaştırma
alafrangalaştırmak
alafrangalık
alagarson
alageyik
alaimisema
alaka
alaka (veya alakasını) çekmek (veya toplamak veya uyandırmak)
alaka duymak
alakadar
alakadar etmek
alakadar olmak
alakadarlık
alakalandırma
alakalandırmak
alakalanma
alakalanmak
alakalı
alakarga
alakart
alakasız
alakasızlık
alakayı (veya alakasını) kesmek
alakok
alalama
alalamak
alamana
alamana ağı
alamanata
alamerikan
alamet
alametifarika
alametifarikalı
alaminüt
alaminüt yemek
alan
alan araştırması
alan denetimi
alan hızı
alan korkusu
alan koruması
alan savunması
alan talan
alan talan etmek
alan talan olmak
alan topu
alarga
alarga durmak
alarga etmek
alarga gitmek
alargada durmak (veya tutmak)
alargadan seyretmek
alarm
alarma
alarma geçmek
alarmak
alaşağı etmek
alaşım
alaşımlama
alaşımlamak
alatav
ALATEN
alaturka
alaturka müzik
alaturka saat
alaturka tuvalet
alaturkacı
alaturkacılık
alaturkalaşma
alaturkalaşmak
alaturkalaştırma
alaturkalaştırmak
alaturkalık
alavere
alavere dalavere
alavere dalavere yapmak (veya çevirmek)
alavere tulumbası
alavereci
alaverecilik
alay
alay alay
alay beyi
alay etmek
alay geçmek
alay gibi gelmek
alay malay
alaya almak
alaya bozmak
alaya çıkmak
alaybozan
alaycı
alaycılık
alayında olmak
alayiş
alayişli
alaylı
alaylılık
alaysı
alaz
alaz alaz
alaza
alazlama
alazlamak
alazlanma
alazlanmak
albasma
albastı
albatr
albatros
albay
albaylık
albeni
albeni vermek
albenili
albenisi olmak
albenisiz
albenisizlik
albinos
albüm
albümin
albümin işeme
albüminli
alçacık
alçacık dağları ben yarattım demek
alçacık eşeğe herkes biner
alçak
alçak basınç
alçak gerilim
alçak gönüllü
alçak gönüllülük
alçak kabartma
alçak ses
alçak uçan yüce konar, yüce konan alçak uçar
alçak yaylak
alçak yer yiğidi hor gösterir
alçak yerde tepecik kendisini dağ sanır
alçak yerde yatma sel alır, yüksek yerde yatma yel alır
alçakça
alçaklaşabilme
alçaklaşabilmek
alçaklaşma
alçaklaşmak
alçaklaştırma
alçaklaştırmak
alçaklık
alçaktan uçmak
alçalabilme
alçalabilmek
alçalış
alçalıverme
alçalıvermek
alçalma
alçalmak
alçaltabilme
alçaltabilmek
alçaltı
alçaltıcı
alçaltılış
alçaltılma
alçaltılmak
alçaltış
alçaltıverme
alçaltıvermek
alçaltma
alçaltmak
alçarak
alçı
alçı kalıp
alçı levha
alçı taşı
alçıcı
alçıcılık
alçılama
alçılamak
alçılanma
alçılanmak
alçılatma
alçılatmak
alçılayabilme
alçılayabilmek
alçılayıverme
alçılayıvermek
alçılı
alçılı sargı
ALÇIPAN
alçıya almak (veya koymak)
aldanabilme
aldanabilmek
ALDANÇ
aldangıç
aldanış
aldanıverme
aldanıvermek
ALDANMA
aldanmak
aldanmaz
aldanmazlık
aldatabilme
aldatabilmek
aldatıcı
aldatıcılık
aldatılabilme
Aldatılabilmek
aldatılma
aldatılmak
ALDATIŞ
aldatıverme
aldatıvermek
aldatma
aldatmaca
aldatmak
aldehit
Aldı
aldı sazı eline
aldığı abdest ürküttüğü kurbağaya değmemek
aldırabilme
aldırabilmek
aldırılabilme
aldırılabilmek
aldırılma
aldırılmak
aldırış
aldırış etmemek
aldırışsız
aldırışsızlık
ALDIRMA
aldırmak
aldırmaz
aldırmazlık
aldırtabilme
aldırtabilmek
aldırtma
aldırtmak
alegori
alegorik
aleksi
alelacayip
alelacele
alelade
aleladelik
alelhesap
alelhusus
alelıtlak
alelumum
alelusul
alem
alem olmak
alem yapmak
alemci
alemcilik
alemdar
aleme verir talkını (veya telkini), kendi yutar salkımı
alemi var mı?
alemin ağzı torba değil ki büzesin
alemşümul
alenen
ALENGİR
alengirli
aleni
aleni tadat
alenileşme
alenileşmek
aleniyet
alerjen
alerji
alerjik
alerjili
alerjisiz
alessabah
alesta
alesta beklemek
alesta durmak
alesta tutmak
alet
alet edevat
alet etmek
alet işler, el övünür
alet olmak
aletli
aletli jimnastik
alev
alev alev
alev almak
alev bacayı (veya saçağı) sarmak
alev gibi parlamak
alev kırmızısı
alev lambası
alev makinesi
Alevi
Alevilik
alevlendirebilme
alevlendirebilmek
alevlendirilme
alevlendirilmek
alevlendiriş
alevlendirme
alevlendirmek
alevlenebilme
alevlenebilmek
alevleniş
alevleniverme
alevlenivermek
alevlenme
alevlenmek
alevli
ALEVSİZ
aleyh
aleyhe dönmek
aleyhinde (veya aleyhine) söylemek (veya bulunmak)
aleyhinde olmak
aleyhine dönmek
aleyhine olmak
aleyhtar
aleyhtarlık
aleyhte olmak
aleykümselam
alfa
alfa ışınları
alfabe
alfabe dışı
alfabe sırası
alfabetik
alfabetik katalog
alfabetik sıralama
alfaterapi
alfenit
alg
algarina
algı
algı bıçağı
algılama
algılamak
algılanabilir
algılanabilirlik
algılanabilme
algılanabilmek
algılanış
algılanma
algılanmak
algılatabilme
algılatabilmek
algılatılma
algılatılmak
algılatma
algılatmak
algılattırma
algılattırmak
algılayabilme
Algılayabilmek
algılayıcı
algılayıcılık
algılayış
algılayıverme
algılayıvermek
algın
algler
algoritma
alı al, moru mor
alı alına, moru moruna
alıcı
alıcı bulmak
alıcı çıkmak
alıcı gözüyle bakmak
alıcı kılığına girmek
alıcı kuş
alıcı kuşun ömrü az olur
alıcı ödemeli
alıcılık
alıç
alıç marmeladı
alık
alık salık
alıkça
alıklaşabilme
alıklaşabilmek
alıklaşıverme
alıklaşıvermek
alıklaşma
alıklaşmak
alıklaştırılma
alıklaştırılmak
alıklaştırma
alıklaştırmak
alıklık
alıkonulabilme
alıkonulabilmek
alıkonulma
alıkonulmak
alıkoyabilme
alıkoyabilmek
alıkoyma
alıkoymak
alım
alım çalım
alım satım
alım satım bürosu
alım satım ofisi
alımcı
alımcılık
alımlama
alımlamak
alımlı
alımlı çalımlı
alımlılık
alımsız
alımsızlık
alın
alın (veya alnının) teri ile kazanmak
alın çatı
alın damarı çatlamış
alın teri
alın teri dökmek
alın yazısı
alın yazısı değişmez
alınabilme
alınabilmek
alındı
alındılı
alındısız
alıngan
alınganlaşabilme
alınganlaşabilmek
alınganlaşma
alınganlaşmak
alınganlık
alınış
alınlı
alınlık
ALINMA
alınmak
alıntı
alıntılama
alıntılamak
alıntılanabilme
alıntılanabilmek
alıntılanış
alıntılanma
alıntılanmak
alıntılayabilme
alıntılayabilmek
alıp başını gitmek
alıp götürmek
alıp satmaz görünmek
alıp sattığı olmamak
Alıp vereceği olmamak
alıp verememek
Alıp vermek
Alıp yürümek
alırlık
alış
alış fiyatı
alışabilme
alışabilmek
alışagelme
alışagelmek
alışık
alışık olmak
alışıklık
alışılabilme
alışılabilmek
alışılagelme
alışılagelmek
alışıldık
ALIŞILMA
alışılmadık
alışılmak
alışılmamış
alışılmamışlık
alışılmış
alışılmışlık
alışıverme
alışıvermek
alışkan
alışkanlığında olmak
alışkanlık
alışkanlık edinmek
alışkanlık haline getirmek
alışkanlıktan (veya alışkanlığından) kopamamak
alışkı
alışkı edinmek
alışkın
alışkın olmak
alışkınlık
alışma
alışmak
alışmış
Alışmış kudurmuştan beterdir
alışmış kursak bulamacını ister
alışmışlık
alıştırabilme
alıştırabilmek
alıştırılış
alıştırılma
alıştırılmak
alıştırış
alıştırma
alıştırmak
alışveriş
alışveriş sigortası
alışveriş yapmak
alışverişe çıkmak
alışverişi kesmek
alıverme
alıvermek
ALİ
ALİAĞA
ALİCENAP
alicenaplık
alifatik
alil
ALİM
alim unutmuş, kalem unutmamış
alimallah
alimane
alimlik
alinazik
aliterasyon
alivre
aliyyülala
alizarin
alize
alkali
alkali metaller
alkalik
alkalimetre
alkaloit
alkalölçer
ALKAN
alkarısı
alkarna
alkım
alkış
alkış ağası
alkış almak
alkış kopmak
alkış toplamak
alkış tufanı kopmak
alkış tutmak
alkışçı
alkışçılık
alkışlama
alkışlamak
alkışlanabilme
alkışlanabilmek
alkışlanış
alkışlanma
alkışlanmak
alkışlatabilme
alkışlatabilmek
alkışlatma
alkışlatmak
alkışlayabilme
alkışlayabilmek
alkışlayış
alkışlayıverme
alkışlayıvermek
alkil
alkol
alkol duvarını aşmak
alkolik
alkolizm
alkollü
alkolmetre
alkolölçer
alkolsüz
alkolsüzlük
Allah
allah (binbir) bereket versin
allah (seni) inandırsın
Allah acısını unutturmasın
allah akıl fikir (veya akıllar) versin
Allah Allah!
Allah aratmasın
Allah artırsın
Allah aşkına
Allah bağışlasın
Allah bahtından güldürsün
allah bal mumu yakana bal mumu, yağ mumu yakana yağ mumu verir
Allah bana, ben de sana
Allah belasını versin
allah beterinden saklasın (veya esirgesin)
Allah bilir
allah bilir ama kul da sezer
allah bir
Allah bir dediğinden başka sözüne inanılmaz
Allah bir yastıkta kocatsın
allah büyüktür
Allah canını alsın
allah cezasını vermesin (veya versin)
Allah dağına göre kar verir
Allah derim
Allah dirlik düzenlik versin
Allah dokuzda verdiğini sekizde almaz
Allah dört gözden ayırmasın
Allah düşmanıma vermesin
Allah ecir sabır versin
Allah eksik etmesin
Allah eksikliğini göstermesin
Allah emeklerini eline vermesin
allah esirgesin (veya saklasın)
Allah etmesin
allah gecinden versin
allah göstermesin
allah gümüş kapıyı kaparsa altın kapıyı açar
allah hakkı için
allah halil ibrahim bereketi versin
allah hayırlı etsin
allah herkesin gönlüne göre versin
allah hoşnut olsun
allah için
allah iki iyilikten birini versin
allah iyiliğini (veya layığını) versin
allah kahretsin
allah kardeşi kardeş yaratmış, kesesini ayrı yaratmış
allah kavuştursun
allah kazadan beladan saklasın
allah kerim
allah kısmet ederse
allah korusun (veya saklasın)
allah kulundan geçmez
allah kulunu kısmeti ile yaratır
allah kuru iftiradan saklasın
allah manda şifalığı versin
allah mübarek etsin
allah müstahakını versin
allah ne verdiyse
allah ömürler versin
allah övmüş de yaratmış
allah rahatlık versin
allah rahmet eylesin
allah rızası için
allah sabırlı kulunu sever
allah sağ gözü (veya eli) sol göze (veya ele) muhtaç etmesin
allah selamet versin
allah senden razı olsun
allah seni (veya sizi) inandırsın
allah sevdiğine dert verir
allah son gürlüğü versin
allah sonunu hayır etsin
allah taksimi
allah taksiratını affetsin
allah tamamına erdirsin (veya eriştirsin)
allah tekrarına erdirsin
allah utandırmasın
allah vere de
allah vergisi
allah verince kimin oğlu, kimin kızı demez
allah verirse el getirir, sel getirir, yel getirir
allah vermesin
allah versin
allah yapısı
allah yarattı dememek
allah yazdı ise bozsun
allah yürü ya kulum demiş
allah ziyade etsin
allah!
allahı çok, insanı az bir yer
allahlık
allahlık ali bey
allahsız
allahsızlık
allahualem
allahuteala
allak bullak
allak bullak etmek
allak bullak olmak
ALLAMA
allamak
allamak pullamak
allame
allame kesilmek
allameicihan
allameicihan olmak
allamelik
allamelik taslamak
ALLANMA
allanmak
ALLAŞMA
ALLAŞMAK
allegretto
allegro
allem
allı
allı pullu
allık
alma
alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste
almaç
almadığın hayvanın kuyruğunu tutma
almak
almamazlık
Alman
alman gümüşü
alman papatyası
Alman usulü
almanak
Almanca
almancı
almancılık
almanlaşma
almanlaşmak
almanlaştırma
almanlaştırmak
almansever
almaş
almaşık
almaşık yapraklar
almaşıklık
almaşlı
almazlık
alna yazılan başa gelir
alnaç
alnı açık
alnı açık yüzü ak
alnı açıklık
alnına kara sürmek
alnında yazılmış olmak
alnından öpmek
alnını karışlamak
alnının akıyla
alnının kara yazısı
alo
alogami
alotropi
alp
alpaka
alpaks
ALPEREN
alpinist
ALPİNİZM
alplık
alpyıldızı
alşimi
alşimist
alt
alt alta
alt alta üst üste
alt başlık
alt bölüm
alt cins
alt çene
alt çenesi oynamak
alt değirmen güçlü akar
alt deri
alt diş
alt dudak
alt etmek
alt familya
alt geçit
alt gerilim
alt güverte
alt hava yuvarı
alt ırk
alt karşıt
alt kat
alt katman
alt kavuşum
alt kurul
alt olmak
alt sınıf
alt şube
alt tabaka
alt takım
alt tarafı
alt tür
alt yanı
alt yanı çıkmaz sokak
alt yazı
alt yazılı
altayca
Altayist
Altayistik
alternatif
alternatif akım
alternatifli
alternatiflilik
alternatifsiz
alternatifsizlik
alternatör
altes
altı
altı alay üstü kalay
altı karış beberuhi
altı kaval, üstü şişhane (veya şeşhane)
altı okka etmek
altı üstü
altı yaş olmak
altı yol
altıdan yemek
altıgen
altık
Altıkardeş
altılı
altılı ganyan
altılık
altın
altın adam
altın adı pul oldu, kız adı dul oldu
altın adını bakır etmek
altın anahtar her kapıyı açar
altın ateşte, insan mihnette belli olur
altın bilezik
altın böcek
altın çağı
altın çağını yaşamak
altın eli bıçak kesmez
altın eşik gümüş eşiğe muhtaç olur
altın gibi
altın gol
altın kaplama
altın keseği
altın kesmek
altın kökü
altın küpü
altın leğene kan kusmak
altın otu
altın pas tutmaz
altın rengi
altın saatler
altın sarısı
altın suyu
altın top gibi
altın tutsa toprak olur (veya altına yapışsa elinde bakır kesilir)
altın varak
altın yağmurcun
altın yerde paslanmaz, taş yağmurdan ıslanmaz
altın yere düşmekle pul olmaz
altın yıl
altın yumurtlayan tavuk
altın yürekli
altın yürekli olmak
altın yüreklilik
altına etmek (veya kaçırmak)
altına imza atmak
altına imza koymak
altınbaş
altınbeşik
altıncı
altıncı ayak
altıncı duyu
altıncı his
altıncılık
altında kalmak
altında kalmamak
altından çapanoğlu çıkmak
altından girip üstünden çıkmak
altından kalkamamak
altını çizmek
altını değiştirmek
altını ıslatmak
altını kapatmak
altını kısmak
altını üstüne getirmek
altınımsı
altının kıymetini sarraf bilir
altınlaşma
altınlaşmak
altınoluk
altınsı
altıntop
altıparmak
altıpas
altıpatlar
altışar
altız
altimetre
altlama
altlamak
altlı
altlı üstlü
altlık
altmış
altmışaltı
altmışaltıya bağlamak
altmışar
altmışdörtlük
altmışıncı
altmışlık
alto
altsız
altta kalanın canı çıksın
altta kalmak
altta yok üstte yok
alttan almak
alttan alta
alttan güreşmek
altuni
altüst
altüst böreği
altüst etmek
altüst olmak
altyapı
altyapısal
ALUCRA
alüfte
alüftelik
alümin
alüminyum
alüminyum taşı
alüvyon
ALVEOL
Alyan
alyan anahtarı
alyans
alyon
alyuvar


Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


©2005 birsozluk.com

0,0625